לאחר שהקב"ה רואה "כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ" הוא מחליט לטהר את העולם וכך ליצור מקום טוב יותר שיכולה להתקיים בו מנוחת הנפש. לכן מסופר על נח ששמו מבטא את עניינה של המנוחה וכפי שמפרשים זוהי מנוחת הנפש - "נייחא דרוחא". הטיהור של העולם נעשה על ידי המבול ממש כמו פעולת המקווה שמטרתה לטהר את עולמנו הפנימי ולהביא איתה התחדשות בכל יום ויום.

נח מוצג בתורה כאיש תמים וכצדיק בדורו ולכן בחר בו ה' להיות זה שיבנה את התיבה שדרכה יוכל להתחדש העולם לעולם חדש, ומנח ובניו תתחדש האנושות כולה. עולה השאלה, כיצד יכול להיות שנח מייצג מנוחה אם הוא היה צריך לעבוד כל כך קשה בבניית התיבה ווכן להשקיע רבות בניסיון להזהיר את בני האדם שיעשו תשובה כדי למנוע את רוע הגזירה?

התשובה לכך היא שדרך העבודה עצמה יכול האדם להגיע למנוחת הנפש. כאשר בעבודת ה' אנחנו בעצם נתקלים בקשיים שמעכבים אותנו ועל ידי ההתגברות עליהם אנו מגלים את ניצוצות הקדושה שבסופו של דבר עוזרים לנו לעבוד את ה' בשמחה וממקום של פנימיות הלב. זוהי הרי מהות התשובה שכל אחד מאיתנו צריך לעשות, גיוס כל הכוחות הטבעיים שבנו על מנת שישרתו את הדרך שמתעלה מעל הטבע והיא ההתקרבות אל ה' וגילוי אלוקות במקומות הכי תחתונים. לרוב אנו נוטים לחשוב שהמנוחה היא חוסר מעש, אך לא מדובר פה בבטלה אם כי בביטול, ההבדל בין השניים הוא עצם העניין והוא זה שיגרום לנו למצוא את מנוחת הנפש בכל רגע ובכל יום, זו הדרך להתחבר אל רצון ה' וגילוי אלוקות בעולם, דווקא דרך העבודה!

נח היה דור עשירי למין האנושי וכך מסתמן לו שלב חדש שמגיע בעולם, שלב של טיהור שבזכותו ה' נותן הבטחה שלא יהיה מבול נוסף, מי המבול נקראים מי מנוחה וזאת משום שאנו לא צריכים להיבהל מהמים הרבים שבאים לשטוף כי יש ביכולתנו להפוך אותם למי מנוחה שבזכותם לאחר סוף המבול, כאשר האיש התמים שבתוכנו ישרוד את המבול, ה' יכרות איתנו ברית ל"דורות עולם". כיצד נוכל להציל את החלק הזה התמים שקיים בכל אחד מאיתנו ? על ידי בניית התיבה!

בניית התיבה דורשת עבודה והשקעה מרובה, מלבד בניית התיבה אנו נדרשים גם להאמין שהסביבה שלנו תעשה תשובה ובכך ימנעו כל מיני גזירות רעות ולא נצטרך בכלל להשתמש בתיבה, אך עדיין אנו מצווים לבנות לעצמנו תיבה שתציל אותנו במקרה הצורך והיא ההגנה על הקיום האלוקי בחיינו.

על דרך זו נאמר - פיקח הוא מי שנחלץ מצרה שחכם נמנע ממנה מלכתחילה, אך עלינו להיות גם פיקחים וגם חכמים ולהיות מוכנים להגן על האמת התמימה ועל קיום האנושות כולה בזכות דרך התורה והמצוות שיביאו גאולה לעולם. וכך בכל פעם שהתיבה שבתוכנו תציל אותנו נוכל לראות את המראה שנח ראה כשיצא מהתיבה לאחר המבול – "ראה עולם חדש", ואז ה' נתן את הקשת כהבטחה שלא יהיה מבול נוסף והקשת היא השתקפות כל גווני הצבעים באור שלרוב אנחנו לא מסוגלים לראות בו את הצבעים מרוב שהוא בוהק וחזק, אך לאחר חורבן והרס כאשר אנחנו נמצאים במקום של ביטול וכניעה לקב"ה כל הצבעים יוצאים ויוצרים קשת בשמיים שמסמלת את העולם החדש שהתחדש על ידי התיבה שבנינו והיא זו שהצילה את התמימות שלנו בעבודת ה'.

ישנם המון סודות גם באופן שבו ה' ציווה על נח לבנות את התיבה שבנויה תאים-תאים, עם ציפוי זפת מבחוץ, אורכה שלוש מאות אמה, רוחבה חמישים אמה, גובהה שלושים אמה, מבנה התיבה הולך וצר כלפי מעלה ובקצה העליון גג ששטחו אמה על אמה. בתיבה שלוש קומות כאשר הקומה העליונה מיועדת למגורי אדם. באופן כללי בפרשה ישנם המון דיוקים מספריים שמצויים בהם סודות קבליים מדהימים כמו העובדה שנח היה דור עשירי למין האנושי ולאחר המבול חלפו עשר דורות עד לאברהם אבינו שגם הוא מציין מעבר לשלב נוסף בקיום דרך ה' בעולם. בניית התיבה אורכת 120 שנה כמניין חיי האדם כדי לאפשר תשובה, שבעה ימים לפני המבול קורא ה' לנח ומצווה עליו להתארגן ולהיכנס לתיבה, בעלי החיים נכנסו שבעה-שבעה מכל מין זכר ונקבה, המבול ארך 40 יום שמזכיר לנו את ה- 40 שנה שהלכנו במדבר ועוד ועוד מספרים שמציינים את מעגלי האלוקות שדרכם יורדת חכמת ה' לעולם ומטרתה גילוי אלוקות נשגבת בעולמות התחתונים.

ביום שבת שגם הוא מציין מנוחה אנו מגלים את התיבה שאנו עמלים בבנייתה במהלך כל השבוע, בשבת הקודמת "שבת בראשית" התגלה בפנינו על ידי קריאת מעשה בראשית - בריאת העולם, כוח עליון שבורא עולם, כוחו ועוצם ידו של הקב"ה שאין עוד מלבדו והכל שלו ובזכותו. בשבת הבאה עלינו לטובה בקריאת פרשת נח אנו מגלים את כוח העבודה בפועל, את הפעולות שנדרשות מאיתנו אל מול הבורא. לא תמיד זה סיפור קל למצוא כוחות בעבודת ה' ולהמשיך ולנוע מתוך שמחה וחיות בעבודת ה', אך חיבור שני הכוחות האלו, העליון והתחתון, הם הסוד לקיומנו, הגוף אחד שהוא כלי של שלום לשכינתו של הבורא יתברך. בעזרת השם שנמצא את הכוח הזה אחד בשני ויחד נוכל לנוע גם בכח עליון וגם בפועל תחתון ועל ידי זה למצוא את נח, את מנוחת הנפש.

קטגוריה: , ,

תגיות: , , , , ,