כמו משה רבנו, שהלך לחפש את השה האובד שנטש את העדר, כך עסק הרבי בחיפוש הנשמות היהודיות היקרות שתעו בדרכי החיים

בהגדה של פסח אנחנו פוגשים את 'ארבעת הבנים': חכם, רשע, תם, ושאינו יודע לשאול. ארבעת הבנים הללו מייצגים ארבעה טיפוסים של יהודים, והתורה מנחה אותנו להעביר את מסורת האבות ואת סיפור יציאת מצרים לכל בן ובן על-פי מושגיו ושפתו.

הרבי מליובאוויטש הוסיף, שבדורות האחרונים נוצר טיפוס חדש של יהודי, בבחינת 'בן חמישי'. ארבעת הבנים, מהחכם ועד זה שאינו יודע לשאול, יש להם בכל-זאת דבר משותף – הם מתכנסים ויושבים יחדיו אל שולחן הסדר וחוגגים את הפסח. ואולם 'הבן החמישי' התרחק כל-כך מהמסורת היהודית, עד שאפילו אינו חש צורך לבוא ולהשתתף בסדר. בשעה שהעם היהודי לתפוצותיו חוגג את ליל הסדר, משוטט 'הבן החמישי' אי-שם בעולם, ואינו מתעניין כלל בליל הסדר ובמסורת האבות.

משימת דורנו, אמר הרבי, היא לאתר את 'הבן החמישי', להגיע אל היהודים הללו, להזכיר להם שגם הם בנים לעם ישראל, ולהשיבם אל שולחן הסדר ואל חיקה של המסורת היהודית.

לא להתבלבל מהאבק

אמרה זו משקפת להפליא את מנהיגותו של הרבי. מעולם לא חשב במונחים כיתתיים וקהילתיים, אלא לנגד עיניו עמד כלל ישראל כולו. כמו הרועה הראשון של עם ישראל, משה רבנו, שהלך לחפש את השה האובד שנטש את העדר, כך עסק הרבי בחיפוש הנשמות היהודיות היקרות שתעו בדרכי החיים ובחילוצן מאיומי הטמיעה וההתבוללות.

הרבי לימד אותנו להביט על כל יהודי כעל אח אהוב, בלי מחיצות. גם מי שלמראית עין התרחק מערכי היהדות, יש בו נשמה יהודית יקרה. האבק החיצוני שמכסה אותה אינו צריך לבלבל אותנו. תחת המעטה החיצוני טמון יהלום יקר.

יום של הודיה

יום ראשון, י"א בניסן, הוא היום שבו לפני 121 שנים ירדה לעולם נשמתו הגדולה של הרבי, ולכן זה יום זכאי. על ערכו של יום הולדתו אצל צדיק אפשר ללמוד מדברי חז"ל, שהמן הרשע בחר בחודש אדר לביצוע מזימתו, מפני שבחודש זה מת משה רבנו, והוא סבר שזה חודש רע לישראל; ואולם טעותו הייתה, שלא ידע שבחודש זה משה רבנו גם נולד, ו"גדול יום הלידה שהוא מכפר על יום המיתה". וכך, בזכות יום הולדתו של משה רבנו, שחל בחודש אדר, נהפך החודש כולו לחודש של ברכה ומזל לעם ישראל בכל הדורות.

אף אנו, בני דורנו, שזכה לאורו הגדול של הרבי, שנהנה מאור תורתו, מעצותיו הקולעות, מהדרכתו המדויקת, משפע ברכותיו ומהנהגתו הכבירה, ראוי לנו להודות לה' על ששתל בתוכנו נשמה כבירה זו. זה יום להגברת אהבת ישראל, להפצת היהדות, לזיכוי הרבים במצוות, ובעיקר – להתחזקות במשאת נפשו העיקרית של הרבי – ציפייה לגאולה האמיתית והשלמה על-ידי משיח צדקנו.

ויהי רצון שחודש ניסן זה יהיה גם חודש הגאולה האמיתית והשלמה, כפי שהבטיחונו חז"ל: "בניסן נגאלו – בניסן עתידים ליגאל".

קטגוריה: ,