ירידה חדה בהזדהות של יהודי ארה"ב עם התנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות, בעוד היהדות האורתודוקסית נתונה בגידול מואץ

מאז הבחירות עוסקת התקשורת הישראלית בזריעת פחד מהממשלה החדשה שעתידה לקום. העובדה שרוב מוחץ בעם ישראל בחר בה ורוצה במדיניות אחרת בנושאי ביטחון, ארץ ישראל, ערכים, מסורת וחלוקת המשאבים – אינה מפריעה למיעוט שהפסיד לצייר את המדיניות הזאת כאסון מתרגש.

למאמצי ההפחדה גויסה גם יהדות ארה"ב. אנחנו שומעים עוד ועוד אזהרות מה'קרע' שעלול להתהוות עימה, מהפסקת התמיכה בישראל ועוד. התקשורת הישראלית בוחרת לצייר את יהדות ארה"ב באור הנראה לה, אבל כדאי לראות את התהליכים המתחוללים ביהדות זו.

הצעירים מתקרבים

במרוצת השנים חלה ירידה חדה בהזדהות של יהודי ארה"ב עם התנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות. מכון 'פיו' (Pew), שמרכזו בוושינגטון, פרסם נתונים השוואתיים על התמורות שחלו בין 2001 ל-2021. מספרם של המרכזים הרפורמיים ירד מ-976 ל-812, ירידה של 17%. בתנועה הקונסרבטיבית הירידה דרמטית יותר – מ-865 ל-572, ירידה של 34%.

לעומתן, היהדות האורתודוקסים נתונה בתהליך גידול מואץ. בחב"ד בלבד חל בעשרים השנים האלה גידול של 300% – מ-346 בתי חב"ד ב-2001 ל-1036 בתי חב"ד ב-2021 (מנתונים שנמסרו בכינוס השלוחים האחרון, מספרם של בתי חב"ד בארה"ב עומד עכשיו על 1350).

כשבודקים את ההשתייכות המעשית של יהודי ארה"ב עם התנועות הללו מגלים כי 13% משתייכים לתנועה הרפורמית, 9% לקונסרבטיבית ו-10% ליהדות האורתודוקסית. ועכשיו שימו לב לנתון המפתיע: 38% מיהודי ארה"ב משתתפים בפעילויות של חב"ד, אף שרובם ככולם אינם מזדהים עם זרם רשמי כלשהו. במיוחד בולטת נוכחותם בשכבות הגיל הצעירות.

ואכן, ראוי להפנות את המבט למגמות בשכבות הגיל. בקרב בני 65 ומעלה 44% מזדהים כרפורמים, 25% כקונסרבטיבים, 3% כאורתודוקסים ו-22% ללא השתייכות. ואולם בקרב בני 18-29 התמונה משתנה דרמטית: 29% מזדהים כרפורמים, 8% כקונסרבטיבים, 17% כאורתודוקסים ו-41% ללא השתייכות.

בדוח של ארגון 'עם אחד' מובעת דאגה "מהטרנד הגובר והולך, במיוחד בחוגים הפרוגרסיביים, של התנכרות למדינת ישראל, צידוד חד-צדדי בנרטיב הפלסטיני ודה-לגיטימציה של ישראל כמדינת אפרטהייד". לעומת זה "היהדות האורתודוקסית היא העוגן היציב והנלהב של תמיכה בישראל בקרב יהדות התפוצות".

תמיכה מוצקה

עוד עולה מהנתונים כי למעלה מ-90% מהיהודים האורתודוקסיים רואים זהות משותפת עם העם בישראל, בעוד בתנועות הליברליות ההזדהות יורדת (כ-75% מהקונסרבטיבים וכ-60% מהרפורמים). מגמה זו בולטת יותר בקרב הצעירים.

מכל הנתונים האלה (ומעוד מחקרים שנעשו במרוצת השנים) עולה שהיהדות האורתודוקסית היא הכוח העולה ביהדות ארה"ב, וכי תמיכתה בישראל מוצקה ונלהבת. אין שום סיבה להיבהל מהפחדות ריקות של ארגונים שתמיכתם בישראל מסויגת, והפועלים בעקביות נגד האינטרסים של העם היושב בציון.

בהחלט ראוי לקרב כל יהודי, תהיה השתייכותו אשר תהיה, אבל אין שום סיבה להכפיף את ערכינו ומדיניותנו לדרישותיהן של תנועות שוקעות. ישראל צריכה להיות מגדלור של אור יהודי מקורי ליהדות העולם, והאמת תנצח.

קטגוריה: ,