הימים הנוראים הם הזמן לבקש באמת. ניתנת לנו הזדמנות פז להתייצב לפני מלך מלכי המלכים ולבקש את משאלות ליבנו

כל ימות השנה אנחנו עסוקים בבעיות החיים. כולנו מוטרדים מקשיי היום-יום הפרטיים והציבוריים. כל אחד ואחת מאיתנו מתמודדים עם אתגרים ושואפים להשיג מטרות כאלה ואחרות. המאמצים האלה פעמים שהם נושאים פרי ופעמים נכשלים.

אבל בימים הנוראים אנחנו עוברים למישור אחר – מישור התפילה. רבים שאינם נוהגים לבקר בבית הכנסת כל ימות השנה באים לתפילות הימים הנוראים, וגם המתפללים הקבועים מקדישים הרבה יותר זמן לתפילה ולאמירת תהילים. זה הזמן לדון מעט בכוחה של התפילה.

עשייה לצד תפילה

התפילה אינה סותרת את הצורך לפעול בדרך הטבע ולהתמודד עם הבעיות והאתגרים העומדים לפנינו. להפך, התפילה עניינה לבקש שנראה ברכה והצלחה במעשי ידינו.

כולנו מגלים במהלך החיים את האמת הטמונה בפסוק "רַבּוֹת מַחֲשָׁבוֹת בְּלֶב אִישׁ, וַעֲצַת ה' הִיא תָקוּם". פעמים האדם סבור כי בכוחו לעצב את המציאות וכי דבר לא ימנע ממנו להשיג את יעדיו. אבל למעשה מתברר לו שהכול מתנהל בדיוק להפך, בניגוד גמור לכל התחזיות.

אנחנו חייבים לפעול ולעשות, אבל לעולם לא נוכל להבטיח שפעילותנו תצליח. מי שקובע את המציאות ומעצב אותה באמת הוא בורא העולם ומנהיגו. יד ההשגחה היא המנווטת את המהלכים, לעיתים בדרכים נפתלות ונסתרות, לעיתים באורח גלוי וברור. לכן יהודי אומר על כל דבר – 'בעזרת השם', 'אם ירצה השם', כי בלי עזרתו איננו יכולים לעשות מאומה.

הימים הנוראים הם הזמן לבקש באמת. זה הזמן לפנות אל הקב"ה, כבן הפונה אל אביו, ולבקש בכל לב ונפש. לבקש בריאות, אריכות ימים, פרנסה בכבוד, שלום בית, נחת מהילדים. ניתנת לנו הזדמנות פז להתייצב לפני מלך מלכי המלכים ולבקש את משאלות ליבנו. האם לא ננצל את ההזדמנות?

להניח לכעסים ולמחלוקות

הקב"ה מצפה לתפילותיו של עם ישראל, והוא מוכן למלא את משאלות ליבנו. לא נדרש מאיתנו אלא לבקש, לבקש באמת. הבה נניח הצידה את כל הכעסים, המחלוקות, הפולמוסים, התסכולים והאכזבות, ונתמקד בתפילה שבורא העולם ישכין את שכינתו בתוכנו, ייתן לנו מנהיגים ראויים ויכוון את ליבם ודעתם לעשיית הטוב והישר.

נתאחד בתפילה ובבקשת המשאלות על הכלל, על עמנו ועל ארצנו. הבקשות האלה כתובות במחזורי התפילות. אנחנו מבקשים "תן כבוד ה' לעמך, תהילה ליראיך ותקווה טובה לדורשיך". אנחנו מתפללים לשלומו של עם ישראל, להפרת מזימות האויבים, לבניינה של ירושלים, לשיבת השכינה לציון ולאחדות כלל-עולמית סביב מלכות ה'.

ובעצם, אם נתבונן בתפילות הימים הנוראים – אנו מתפללים בעיקר לבוא הגאולה האמיתית והשלמה: "וצמיחת קרן לדוד עבדך, ועריכת נר לבן-ישי משיחך – במהרה בימינו". נתפלל אפוא בראש השנה ונבקש מלפני אבינו שבשמיים, ובוודאי ימלא את משאלות ליבנו לטובה.

שתהיה לכולנו כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, שנת גאולה וישועה.

שעת תפילה. להרמת קרן ישראל, לשנה טובה ומבורכת (צילום: מנדי הכטמן)

קטגוריה: , ,