קבלו תמונות מהשמחה הגדולה המסורתית באומן בחצר הקלויז

צילומים: שמוליק ויינשטוק, שמואל בן ישי ושמואל גוטליב

SAM_1885 SAM_1881 SAM_1871 SAM_1868 SAM_1855 SAM_1853 SAM_1809 SAM_1902 SAM_1906 SAM_1944 SAM_1922 SAM_1805 SAM_1804 SAM_1797
1-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

2-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

3-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

4-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

5-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

6-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

7-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

8-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

9-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

10-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

11-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

12-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

13-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

14-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

15-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

16-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

17-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

18-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

19-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

20-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

21-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

22-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

23-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

24-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

25-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

26-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

27-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

28-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

29-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

30-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

31-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

32-צילום - שמואל בן ישי ושמואל גוטליב - סוכנות הידי

קטגוריה: