הבחור הצעיר והנמרץ יהודה-לייב פוזנר רצה בכל מאודו לנסוע לניו-יורק לי' בשבט תשי"א, ליום ההילולא הראשון של הרבי הריי"צ מליובאוויטש. בקרב החסידים הייתה ציפייה שבהתוועדות הזאת יקבל עליו רשמית חתנו הצעיר, הרבי מליובאוויטש, את הנשיאות. פוזנר הרגיש שהוא חייב להיות שם ברגע ההיסטורי הגדול. אבל כמה חודשים קודם לכן שלח אותו הרבי לקליפורניה, ללמד תורה את בני הנוער, ושליחות אין עוזבים בלי רשות.

הוא פנה אל הרבי וביקש אישור לבוא. הרבי הורה לו להישאר בקליפורניה ולערוך שם התוועדות. כך לא זכה להיות במעמד המרגש שבו השמיע הרבי את המאמר הראשון 'באתי לגני' וקיבל עליו את נשיאות חסידות חב"ד. הוא היה באותן שעות בחזית, בשליחות.

"אתם הילדים שלי"

הרב פוזנר נולד בארץ ישראל בשנת תרפ"ט. לאחר מכן היגרו הוריו לשיקגו, ושם פעלו בשליחות הרבי הריי"צ. בהיותו ילד בן שתים-עשרה נשלח ללמוד בניו-יורק, והיה מהתלמידים הראשונים בישיבה שהקים הרבי הריי"צ ב'770', עם בואו לארה"ב.

בחודש ניסן תש"ב, ימים אחדים קודם בר-המצווה שלו, זכו הוא ואחיו להיכנס ל'יחידות' לרבי הריי"צ. הרבי אמר להם: "אתם הילדים שלי. אצל הוריכם אתם ילדים גשמיים, ואולם אצלי אתם ילדים רוחניים".

לא הִרפה מהארון

הסתלקותו של הרבי הריי"צ חרותה היטב בליבו. "לא הרפיתי מהארון לרגע במסע ההלוויה", הוא מספר בהתרגשות. "התאמצתי לאחוז בארון לכל אורך הדרך". הוא אף זכה לנסוע במכונית שבה נסע הארון, ואחז בו כל הזמן.

בתוך כל הבלבול הגדול הרגיש את האור הגדול העומד להפציע: "כבר באותו יום, ממש בהתחלה, ידעתי שהרבי שלנו – 'הרמ"ש' כפי שכינו אותו אז – הוא הרבי החדש. לא הייתי צריך להמתין שנה שלמה עד שיקבל את הנשיאות רשמית".

"מרוצה מאוד מהשידוך"...

הוא לא זכה להשתתף בהתוועדות ההיסטורית בי' בשבט תשי"א, אבל כשבועיים אחר-כך נערכה חתונתו, והוא זכה שהרבי יהיה מסדר הקידושין ואף יאמר את כל שבע הברכות תחת החופה. ב'קבלת הפנים' נשא הרבי דברים, ובין השאר אמר: "ידוע ששמחה פורצת גדר. במשך כל השנה מאז ההסתלקות לא נסעתי מהבית לשום מקום, חוץ מאשר לציוּן. זו הפעם הראשונה שאני נוסע, ומכיוון שתחילת פריצת הגדר כעת היא על-ידי שמחה – יהי רצון שכך יהיה תמיד".

אותו ערב היה קר מאוד, והייתה מחשבה לערוך את החופה בתוך האולם. הרבי אמר להורים: "גם החתונה שלי נערכה בחורף והיה קר מאוד, ובכל-זאת העמידו את החופה תחת כיפת השמיים, ואני מרוצה מאוד מהשידוך"... במרוצת השנים זכה הרב פוזנר להשתתף בהתרחשויות חשובות עם הרבי, ובמרכזן ביצוע משימות שליחות בקליפורניה ובעוד יעדים בעולם.

ויהי בנסוע הארון. הרב פוזנר (צילום: מנדי קורטס)

קטגוריה: , ,