//youtu.be/8FdvQEsviDk


הרב ד"ר אלי עבדי ממוצא לבנוני דובר שפות רבות ובמיוחד בשפה הערבית מתכוון להיות גשר ולהביא שלום במזרח התיכון
קשריו הרבים ואישיותו המיוחדת יסייעו רבות לקידום ופיתוח הקהילה היהודית באיחוד האימוריות
הרב נערך להכשיר את בתי המלון לקליטת תיירות יהודים וישראלים וכן לפתח את נושא המוסיקה המזרחית הנערצת של אזרחי האיחוד
מאחלים הצלחה לרב

קטגוריה: , ,