עם ישראל, היהודים, זו הפנינה של הקדוש-ברוך-הוא! עם מובחר ומיוחד! השמחה של בורא עולם כשרואה אותם איך הם מקיימים את עשרת הדיברות ואת רצון ה', זו השמחה של בורא עולם, אב הרחמים.
יהודי שמחובר ליהדות ולמסורת יבקש את משיח צדקנו עכשיו ברחמים! הקדוש-ברוך-הוא מאמין בילדיו, עם ישראל, בתפילות שלהם ביום הכיפורים הזה המיוחד, שיבקשו את מלך המשיח בשעת הנעילה! שיבקשו את מלך המשיח בשעת הנעילה! זה העיקר שבעיקרים!

כל הצדיקים שנמצאים בשמיים, כולם ערוכים לבקשות ותפילות עם ישראל מול בורא עולם, בכדי לזרז את יציאתו של מלך המשיח צדקנו בפרהסיה! שהאור הגנוז ו'היחידה' יהיו מחוברים אליו במלואם! בורא עולם נתן למלך המשיח בארץ ישראל את שבעת המפתחות שיהיה לו את הכוח מעל הטבע לפעול לרצון ה'! אין תחליף לו ולא יהיה לו תחליף לעולמים! נחתם בשמיים ויחתם בארץ בזמן הקרוב! לנצח נצחים לדורי דורות!

תכתבו ותחתמו לחיים טובים וארוכים!

קטגוריה: ,