באיזו ספינה אתה רוצה להיות?
שאלו אותי מה צריך לעשות בעת הזאת של הקורונה, ובמקום לתת תשובה המשלתי להם משל על שלוש ספינות שיצאו לדרך רחוקה במטרה לגלות איים חדשים ומדינות חדשות ובתוכן היו נוסעים אמיצי לב שלא חששו מסכנות והרפתקאות.
כדרכן של ספינות הנוסעות בלב ימים נקלעו שלושת הספינות לסערה גדולה שהציפה את הספינות במים, שברה את התרנים וקרעה את המפרשים. הסערה החזקה טלטלה את הספינות כקליפות אגוז. חריקות נשמעו מכל כיון. הגלים הגבוהים איימו להטביע את הספינות, מים חדרו מכל מקום והספינות חישבו להישבר.
בכל אחת מהספינות התנהגו הנוסעים בצורה שונה. בספינה הראשונה החלה התמרמרות גדולה כנגד הקברניט שלא טיפל בספינה כראוי, לקח אותם לדרך מסוכנת וכעת הם הולכים לטבוע ולאבד את חייהם. אנשים בצדק התמרמרו על הקברניט שלא מצליח לקחת את הספינה למקום מבטחים. חלקם חשבו בסתר ליבם כי צריך קברניט אחר שינהיג את הספינה בעת המסוכנת הזו. חלקם היו מספיק אמיצים ואכפתיים לקום ולעשות מעשה. וצעקו על הקברניט שהוא צריך להתפטר, גם בשעה שהוא פיקד על המלחים שניסו לרוקן את המים מהספינה.
בספינה השנייה הנוסעים היו קצת יותר אחראיים והבינו שזה לא הזמן להפריע לקברניט בפעולות ההצלה. הם ראו כי הקברניט ומלחיו עושים את כל המאמצים אבל הם לא מצליחים להתגבר על המים הגואים בתוך הספינה, ראו את הנולד והחלו לחפש בספינה גלגלי הצלה להם ולבני ביתם.
בספינה השלישית האנשים היו עוד יותר אחראיים והתארגנו לסייע לקברניט בכל כוחם. חלק לקחו דליים ריקים ועזרו למלחים להוריק את המים מהספינה. חלק ניסו לסתום את המקומות שבהם נבקעו סדקים שמהם חדרו המים לספינה. אחרים לקחו את המפרשים הקרועים ותפרו אותם כדי שיהיו מוכנים לרגע שאפשר יהיה לפרוס אותם. כל השאר עודדו את רוח העוסקים במלאכה והגישו להם משקה או משהו לאכול.
ברור לכולנו איזו ספינה תטבע ראשונה ואיזו שניה. ואפילו אם בסופו של דבר שלושת הספינות ינצלו, כל אחד מאיתנו יודע בדיוק באיזו אחת מהספינות הוא היה רוצה להיות. עם איזה אנשים הוא היה רוצה להפליג ועם מי הוא רוצה להיות בעת סכנה וגם בעת שלום.
כמובן שכל הסיפור הזה הוא משל, והנמשל הוא אנחנו והקורונה. מה עושים? מפגינים. מתוסכלים. רבים אחד עם השני או חושבים איך להסתגר בפינה שקטה שלא יפריעו לנו. אפשר אחרת, אפשר לסייע שהבית יהיה מסודר. לעשות בבית שמח. לסייע לאנשים שנפגעו בריאותית, כלכלית או נפשית . יש לנו בחירה חופשית וכעת אנו נדרשים לבחור באיזה ספינה להיות.
אמרו לי שהמשל לא דומה לנמשל, כי אי אפשר לעבור מספינה לספינה בעת סערה, אבל בקורונה אתה יכול לבחור איפה להיות. ואמרתי להם כי גם בספינות זו לא גזירה משמים. אפשר לגרום לאנשים לנהוג באופן אחראי, שאלו אותי איך. אמרתי להם שבשביל זה צריך לחשוב על משל אחר.

קטגוריה: ,