מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א
פרשת האזינו תשפ"א
נמסר ביום שני, ג' תשרי תשפ"א (21.09.20 08:30)

"האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי" (דברים לב, א).
'האזינו' לשון 'איזון', איזון בין שמיים וארץ, איזון בעולם. אם עם ישראל נוהגים כראוי, השמיים מתאזנים איתם. על פי מעשיהם של עם ישראל, לימוד התורה, התפילות, קיום מצוות ומעשים טובים, תיקון המידות וקיום עשרת הדיברות – נותנים השמיים טל ומטר, להחיות את העם היהודי שמחייה את העולם כולו. אם עם ישראל לא מאוזנים – שמיים מתנתקים מהם, אין הבנה ביניהם, אין איזון ומאזן. 'האזינו' זה גם 'הזנה' מלשון ה' זן ומפרנס. יש בהאזינו גם אוזן, האזנה, שהאזנה יותר חזקה משמיעה, יש בה ריכוז ורצון להקשיב. משה רבינו עומד לעזוב את העולם ולא יהיה מי שינחה את עם ישראל, לכן מעיד משה את השמיים ואת הארץ על עם ישראל, שיעידו על מעשיהם.
מים זה תורה. התורה מחייה את הנשמה, הרוח ונפש האדם וכן המים מחיים את האדם. המים חיוניים לחיי האדם בעולם הזה והתורה חיונית לחייו הרוחניים של האדם בעולם הזה, דקה אחת ללא לימוד תורה העולם נסגר.
גדול העונה אמן יותר מהמברך, שאמן מושך ברכות מהמבוע אל המלך, מהמלך אל המלכה ולעם ישראל. אדם העונה אמן על ברכה, נחתמת הברכה, עולה לשמיים וחוזרת לתת שפע לעולם הזה. אם לא עונים אמן, יש מאמץ גדול מאוד לברכה לעלות. אדם המברך לבדו, צריך להתכוון מאוד חזק כדי שהברכה תעלה. כל הברכות - ברכות השחר, שמונה עשרה, ברכות הנהנין - מועילות לאדם בפרנסה, בריאות, חיים ארוכים, שפע, שלום בית, הגנה ושמירה. הברכות הן כוח, מי שלא מברך בעולם הזה, לא פותח ברכות למעלה בשמיים ולא פותחים לו ברכות בעולם הזה. נמצא שהוא מעכב את הברכות והשפע לעולם הזה. חייב אדם לברך מרגע שמתעורר, מתחיל בברכות השחר, תפילה ועל כל דבר שאוכל ושותה, הברכה עולה לשמיים, פותחת פתח בשמיים שמוריד שפע לעולם הזה. זה נקרא הכרת הטוב, מאמינים בבורא עולם ומודים לו על ידי הברכה, על כל הטוב שנותן. אם חס ושלום לא מברכים, ממלאים את העולם בטומאה, גזל וגניבה. כוחה של ברכה שפותחת מבועים בשמיים כדי להוריד שפע לעולם הזה. כשמכירים בטוב, מודים ומשבחים את הקדוש-ברוך-הוא על ידי הברכות, מורידים שפע המחייה את העולם הזה.
השנה הזאת תשפ"א, שנה מיוחדת. ראש השנה היה מיוחד יותר מכל השנים שעברו. שנה טובה ומבורכת האות למשיח. תבוא לכם בברכה וחיים טובים לכלל עם ישראל.
אם היינו שומרים לפני שנה על צניעות ולשון הרע, לא היינו מגיעים היום למצב הלא נעים בו אנו נמצאים, שאיש פוחד מרעהו. כל עם ישראל כואב, מתייסר, הכאבים נמצאים בתוכנו. הכאב לפני ראש השנה לא ישכח לעולם. הנגיף בא בגלל לשון הרע, צרות עין ושנאת חינם שמביאים חורבן לעולם לכן הקדוש-ברוך-הוא שומר על ידי מרחק זה מזה וכיסוי פנים שאף אחד לא ידבר, לא יתלונן, לא יתמרמר ולא ידביקו אחד את השני. הממשלה עשתה סגר וצריך לציית להוראות הממשלה. הסגר יעזור בתנאי שהאזרחים ישמרו חוק ומרחק. אם לא יצייתו להנחיות, יהיו הידבקויות ולא יעזרו גם עשרת אלפים שוטרים. שמיים אומרים: חבל שזה נגרם משנאת חינם, לשון הרע ועין צרה, עצוב מאוד לדעת שאנחנו, חס ושלום, כמו הגויים. הם צריכים ללמוד מאיתנו מה זו דרך ארץ ומה זה עשרת הדיברות, ולא שאנחנו נהיה כדוגמתם. כשאנחנו כדוגמת הגויים הם לועגים לנו ואומרים: אלה היהודים המשובחים והחכמים ביותר בעולם? עושים הפגנות כמו חסרי שכל והשכלה? עם ישראל עם מובחר! היהודים הם עם מובחר! 80% ממשתתפי ההפגנות הם לא יהודים. הגויים לימדו חלק מהיהודים להפגין והצליחו לגרור את עם ישראל להפגנות נגד בורא עולם. הפגנות, שנאת חינם ורוע זה רק אצל הגויים. מי שעיניו בראשו לא ילך להפגנות, זה פוגע בהורים ובמבוגרים. הפגנות מפיצות את הנגיף פי כמה וכמה כי הם צועקים, מדברים ומתעטשים, מדביקים זה את זה והולכים איש לביתו. יש דרכים אחרות להביע חוסר שביעות רצון. ממשלת ישראל לא תאכזב את אזרחיה, היא תעשה הכל ובכל דרך, לטפח את עם ישראל.
כל יהודי ויהודי ישמור על 'דרך ארץ קדמה לתורה', 'ואהבת לרעך כמוך' זו כל התורה, יפשפש במעשיו וידע מה לתקן. הקדוש-ברוך-הוא לא ילך אחורה. משיח יצא לאור. התפרסם בשמיים והתפרסם גם בארץ. משיח גלוי בשמיים, גילו אותו. בארץ יתגלה בקרוב בפרהסיה יותר חזק. שיהיה גילוי משיח בפרהסיה בארץ ישראל, ייפסקו כל הצרות של עם ישראל וכל המחלות. בלי גילוי מלך המשיח בפרהסיה, יימשך הכל כרגיל, בעיות פה ובעיות שם. בורא עולם רוצה להכניע את היהודים, רוצה שהיהודים ייכנעו אליו. ישמרו על צניעות, אין גירושין, אין בגידות, אין שקרנים, אין רמאים, שומרים שבת כהלכתה, עוזרים זה לזה, מתפללים שלוש פעמים ביום, לומדים תורה ומקיימים את כל מה שכתוב בעשרת הדיברות.
השלום עם איחוד האמירויות הוא לא שלום. אם ערבי רוצה שלום זה רק למען האינטרס שלו בלבד. בלי טובת הנאה הוא לא מוכן להביט בך בכלל. בלי מתנות שיקבלו מישראל, לא יביטו בכם. לא להתלהב יותר מידי מכל השלום הזה. להיות ערניים ולא שאננים. לאדמת הקודש אין תחליף בעולם. כל התהליך עם איחוד האמירויות נעשה כי הם פוחדים שאיראן תכבוש אותם. אמנם האיראנים הם ערבים כמותם אבל הם פוחדים מהם כי איראן רוצה לקחת את כל העושר שלהם. הם מתחברים לישראל ומקבלים מטוסים הכי טובים בעולם להגן על עצמם. איחוד האמירויות רוצים לכבוש ולקנות חלקים מישראל.
תקשיבו טוב טוב, אדמת הקודש שייכת אך ורק לקדוש-ברוך-הוא! בחר את היהודים שיגורו בה! יודע בורא עולם שהעם היהודי הוא קשה עורף ולא מוותר על הזכויות שלו. הדגל של עם ישראל – 'נעשה ונשמע' במעמד הר סיני.
מאז אברהם אבינו ועד עכשיו, לא רצו הגויים ללכת בדרכו של הקדוש-ברוך-הוא, עץ עקום אי אפשר ליישר. תמיד ירצו לקחת נתחים מישראל כי שונאים אותנו סתם. לא חסרה להם אדמה, סתם שנאת חינם.
הגאווה לא עוזרת. בסופו של דבר כל גאוותן נופל מושפל. השלום שעשו עם האמירויות, זו גאווה גדולה מאוד עד השמיים, כמו מגדל בבל.
טראמפ עשה את ההסכם הזה כדי שיגידו שאף נשיא לא עשה הסכם כזה. הוא רוצה לזכות שוב בבחירות. אמרנו ונגיד שוב לטראמפ ולכל המתעסקים עם השלום הזה, אומר הקדוש-ברוך-הוא: כל מי ששומר על ישראל, אדמת הקודש, שלא יגעו באף ס"מ - תבוא עליו הברכה. אם לא - הכל יתהפך עליו.
אסונות טבע קשים ימשכו, שריפות, שיטפונות, רעידות אדמה, התפרצויות הרי געש, תאונות גדולות וקשות באוויר, בים וביבשה. שלא יגעו לקדוש-ברוך-הוא באדמת הקודש!
ישראל תפגע באיראן רק אם תתחיל לפגוע בישראל ישירות. כולם התפלאו בארץ ישראל שהאיראנים לא שכחו את אסתר המלכה ומרדכי היהודי ועושים להם כבוד. לכן הם פוחדים לפגוע ישירות בעם ישראל. בסוריה נלחמים ונהרגים ולא יודעים על מה.
חיזבאללה ונסראללה אם רק יעז, חס ושלום – צה"ל בכוננות גדולה.
חמאס זרע עמלק, אין בהם אמונה, מתגברים טילים וטילים וטילים.
צה"ל לא רוצה להרעיש, רק מגביר ערנות. מגבילים את צה"ל יותר מידי.
חג שמח ושנה חדשה, ראש מורם לכל עם ישראל, לא מושפל. ראש השנה זו התחלה לבקש סליחה, למחול ולתקן, כדי שנהיה ראויים ליום הכיפורים. שהגזרה תתבטל מעלינו ותהיה המתקה גדולה לעם ישראל. בסוכות שמחה גדולה, שמחת תורה שמחה גדולה תהיה. למרות הכאב הנוראי, אל תהיו בעצב ואל תהיו בכאב, רק תפילות לבורא עולם. כשאנחנו הולכים לפי הוראותיו של הקדוש-ברוך-הוא, הוא עוזר ומציל.
בורא עולם אמר: מי שרוצה ללכת לקברי צדיקים, יש את אברהם, יצחק ויעקב, והאימהות ובתוכן רחל אימנו, הם הגדולים ביותר בעולם. יש את הבבא סאלי, הרב עובדיה יוסף, הרב אברהם שפירא, הרב מרדכי אליהו, צדיקי עולם גדולים, זצוק"ל. יש המון צדיקים בישראל, בצפון ובמקומות אחרים שאין מעליהם. מי שהולכים לקברי צדיקים יבקשו רק על כלל ישראל, שיתבטל הנגיף, שיהיה שלום בארץ, שלא ייקחו חלקים מארץ ישראל. כשמבקשים על כלל ישראל נכללים בתוכו. אדם המבקש על עצמו לבד לא יענה כי הוא צריך לתקן את מידותיו. רק הוא יתקן את המידות כי הוא קלקל.
משיח נמצא בדור שלנו, בתקופה שלנו, והוא קיים, עובד ופועל. התפילה ולימוד התורה של המשיח מנקה ומזככת את היהודי מוציאה את הרוע מהיהודי ואת הקליפות. זה הלימוד של משיח צדקנו! משיח יודע שהוא המשיח. הקדוש-ברוך-הוא נתן לו זמן ללמוד. הוא עסוק עשרים וארבע שעות ביממה והקדוש-ברוך-הוא נתן לו זמן ללמוד וללמד יום יום כדי להוריד את הקליפות של עם ישראל ולבטל את הבעיות בעם ישראל.
יהיו ליהודים בארץ ישראל התפרצויות של ניסים גדולים וגלויים! יהיו ליהודים בארץ ישראל התפרצויות של ניסים גדולים וגלויים!
כל האורות והניצוצות של נשמות הצדיקים עוטפים את מלך המשיח וגאים בבחירה שבחר בורא עולם. בורא עולם מטפח אותו וממשיך לטפח אותו עד שיצא לאור.
מהיום, כל אדם שיפריע למלך המשיח, הקדוש-ברוך-הוא דואג לדחות אותו הצידה. כי זה הזמן! זה הזמן של הגילוי בפרהסיה! הזמן הזה מסוכן לאדם שהולך נגד מלך המשיח כי המשיח צריך להציל את עם ישראל! הגיע הזמן!

קטגוריה: ,