מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א
פרשת פינחס תש"ף
נמסר ביום ראשון, י"ג תמוז תש"ף (05.07.20 08:30)

"פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי" (במדבר כה, יא).
אהרון ובניו בלבד, קבלו את מתנת הכהונה מאת ה'. פינחס שהיה נכד, לא היה כלול בכהונה. בזכות שקנא לשם האל, בהורגו את זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעוני ואת כזבי בת צור ראש אומות בית אב במדין, קיבל את הכהונה ישירות מהקדוש-ברוך-הוא, נתן לו בורא עולם ברית כהונת עולם.
בידיעה שהקדוש-ברוך-הוא שונא זימה מאז שהטיל הנחש הקדמוני זוהמתו בחווה והרס את העולם, הציע בלעם לבלק אחרי שנכשלה מזימתם, לעשות לעם ישראל מלכודת ולהפיל אותם בזימה. זימה, זוהמת הנחש, לא תנאף ולא תחמוד, הם סם המוות, רעל להמית את האדם בעולם הזה.
הייתה בכזבי בת צור, המדינית, עוצמת כישוף כמו שהייתה באשת פוטיפר שניסתה לפתות את יוסף. ראה אותה ממרחקים זמרי בן סלוא, ראש שבט שמעון ורצה אותה. רוב בני שבט שמעון, התבלבלה דעתם כשראו אותה, נכנס בהם הכישוף של הזימה.
"וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב" (שם כה, א). ראה פינחס שבני ישראל מתים במגפה, ארבעה ועשרים אלף, "ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו ויבוא אחר איש ישראל אל הקבה וידקור את שניהם" (שם כה, ז-ח) בזמן המעשה. הצליח בידו הקדוש-ברוך-הוא ועשה לו נס גדול, בזכות שרצה להפסיק את החטא והמגפה. באותו רגע שהרג פינחס את זמרי בן סלוא וכזבי בת צור, פסקה זוהמתם של בני שבט שמעון, הוסר מהם הכישוף שהביאה כזבי בת צור, ורצו לתקוף ולהרוג את פינחס. בקנאתו לה' ביטל פינחס את זוהמת הנחש מעל שבט שמעון ובני ישראל בשיטים, והכל נדם ונרגע, נעלם כוח הכישוף של זוהמת הנחש וכולם חזרו לעצמם.
הפרשה באה להגיד לנו שבורא עולם רוצה שנהיה בצניעות, בבגדים צנועים ונשמור על כבוד האדם. בורא עולם שונא את זוהמת הנחש, שונא זימה, ורוצה שאנשים יחזרו בתשובה שלמה ויהיו טהורים וקדושים. בורא עולם מתקן את העולם הזה שיהיו כולם שמרנים וצנועים! על זה בורא עולם לא יוותר! רוצה שכל זוג יחיו בשלום בית, לא רוצה גירושין. מי שהולך נגד בורא עולם, יהיה בבעיה עם בורא עולם.
כל עוד חברי הכנסת יתווכחו ביניהם מי צודק ומי לא, הקורונה תשתולל. יש חוסר אמון של האזרחים בממשלה. אם הם לא יפסיקו להילחם זה בזה, יהיה בלאגן, הנגיף יתפשט ויגיע למי שצריך. אם יהיו בכנסת אחדות ואהבת חינם בין הימין והשמאל - הנגיף יעלם מארץ ישראל ולא יקרה כלום. הקורונה הביאה שלום בין הימין והשמאל ועכשיו הם התהפכו, אז גם הקורונה התהפכה. כדאי לכל חברי הכנסת להתאחד, לאסוף את השברים, להתגבר ולהיות מלוכדים ומאוחדים, אז נגיף הקורונה ייעצר! נגיף הקורונה בא להדביק את האנשים לריבונו של עולם! אומר בורא עולם: הבאתי את הקורונה כדי לעשות שלום ואחדות ולהחזיר את כולם בתשובה והם מתהפכים זה על זה? כל אחד בכנסת מסתכל על היכולות שלו ולא אכפת לו מהשני.
הכלכלה של ישראל לא תיפגע לעולם! כל אחד יאסוף את עצמו, לקחת את החוק ברצינות ולהגן איש על אחיו. הקדוש-ברוך-הוא אומר לכם יהודים: מה שעושה לך רע, מה שאתה לא רוצה שיעשו לך - אל תעשה לחברך. לנו היהודים יש חוקים והלכות מהקדוש-ברוך-הוא איך לנהוג זה עם זה. נתן לנו הקדוש-ברוך-הוא תורה ותפילות כדי שנלמד להיות בני אדם, שנתקן את מידותינו. נאמר: 'דרך ארץ קדמה לתורה'. אם אדם יתקן את מידותיו, בטח שילמד תורה, ואם אדם ילמד תורה, בטח שיתקן את מידותיו.
חלק מחברי הכנסת הלא יהודים דוחפים ומכוונים את הפלסטינים, החמאס, הפתח והג'יהאד איך להתנהל ולפגוע בישראל, פועלים נגד החוק והיושרה. מקבלים מישראל את כל הטוב שבעולם ומחזירים הפוך.
הפלסטינים, החמאס והג'יהאד מקבלים כוח מחלק מהערבים בישראל.
אומר בורא עולם, אבא שבשמיים: כל מי שהולך נגד מדינת ישראל, חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה. ראו סוריה. ראו עיראק. ראו עוד דוגמה באיראן ותראו עוד דוגמה בתורכיה. הם יקבלו מכות, אש ושריפות, שיטפונות, רעידות אדמה, אבק וחול, רוחות קשות, סיבוכים במטוסים, כלכלה תיהרס ועוד ועוד. את בורא עולם אי אפשר לנצח! או שישמעו לו ויכבדו את ארץ ישראל ואת היהודים בארץ ישראל, או שיפסידו.
באיראן יש פיצוצים בכל פעם במקום אחר, יש בלאגן גדול. חלק מפרסמים בעולם וחלק לא. הכל כדי שיפסיקו להפריע לארץ ישראל הקדושה. בורא עולם אומר לאיראנים: אם תמשיכו להפריע לארץ ישראל, אנחית עליכם מהלומות כל שעה וכל מהלומה יותר קשה מהקודמת, מאוד קשה, מאוד מאוד. אין זמן, העולם דוחק.
ארה"ב, אם טראמפ יכוון להטיב לישראל, יהיה לו כל הטוב שבעולם, יקבל ליווי משמיים בתוכנית המאה. הוא התחיל עם ירושלים, עיר הבירה של ישראל והבטיח הבטחות מפה עד אין סוף לפני הבחירות, שיקיים את דיבורו. דיבורו נשמע בשמיים ונחתם! שיקיים אותו! שיעשה מה שטוב לישראל, לא מה שטוב לפלסטינים. יעשה מה שטוב לישראל, כי בזכות ישראל העולם הזה חי!
פוטין, לא מעניין אותו סיפוח, לא מתערב ולא אכפת לו. מעניין אותו רק למכור נשק ותחמושת ולשלוט במזרח התיכון.
סוריה אין לה לב, אין לה כבד, אין לה כלום. מתה למות. הרבה מדינות מתחפשות כאילו עוזרות לסוריה, אבל בעצם רוצות לשלוט ולקחת חלקים מסוריה.
מלך ירדן, חיצונית מדבר נגד ישראל אבל בליבו יודע שבלי ישראל אין לו חיים.
הערבים בתוך ארץ ישראל, מחממים את הפלסטינים והג'יהאד מסביב לארץ ישראל. מכוונים אותם.
ממשה רבינו, משיח ראשון, בכל דור ודור יש משיח. העם לא מוכן - נעלם ונולד משיח חדש. כל 80-100 שנה בא משיח חדש. 'היחידה', הנשמה שמחזיקה לאה בשמים, נשמתו של משיח, מתחברת אליו בעולם הזה מדי פעם, עד שתתחבר לתמיד. בינתיים יש הרבה הכנות ואימונים גם למשיח עם ההתחברות לנשמה 'היחידה' וגם לעם ישראל שמקבלים אימונים ומתרגלים להתחדשות העולם, למשיח ולגאולה. ממשה רבנו, משיח ראשון, עד עכשיו, משיח אחרון, לא היה כמו הדור הזה. בדורנו משיח חי וקיים, פועל ועובד.
אנחנו נמצאים בעידן של מלך המשיח צדקנו בן דוד, חי וקיים! בן אדם רגיל, בעל משפחה וילדים. אין אחורה! מאז משה רבנו, משיח נמצא עכשיו חי וקיים! בורא עולם משתעשע עם משיח עבדו. נותן לו הרבה חידות והרבה חידושים. שלב אחרי שלב. כל פעם משיח מקבל סימנים משמיים, חידות ומילים עוד ועוד, לפי הוראות בורא עולם. הקדוש-ברוך-הוא אין סוף ואין התחלה. הקדוש-ברוך-הוא אומר לכם יהודים להכין את עצמכם! אנשים נכנסו לשאננות. משיח זה עץ החיים, בא להחיות אותנו! כדי לא למות לעולם. בורא עולם מזכיר לכם יהודים יקרים תתעוררו מהשאננות זה לא סתם דיבור! משיח נמצא חי וקיים ועובד! תתעוררו יהודים יקרים! עורו משנתכם! תצאו מהאפתיות, תתחילו להכין את עצמכם! מי שילעג יהיה בבעיה קשה עם הקדוש-ברוך-הוא, מי שלא ילעג, יהיה במעגל הראשון. אל תחשבו שהעולם נוהג רגיל, אנחנו נמצאים בשינויים, בטלטלה גדולה מאוד. עם ישראל, לקחת את דברי האלוקים החיים ברצינות! לא לזלזל, חבל, זה גורם לפילוג וצער לבני אדם. ההפך, לעודד שיש גאולה ומשיח חי וקיים. מי שידבר ויפרסם על משיח וגאולה, יהיה במעגל הראשון. מי שיתנגד, יהיה במעגל העשירי ואולי לא יהיה בכלל.
אנחנו נמצאים בהתחדשות של העולם החדש, של חיסול זוהמת הנחש, התהליך התחיל כבר. לפני שמונה שנים התחיל חיסול ופירוק מדינות ערב וממשיך עם חיסול ופירוק של זוהמת הנחש. הקורונה תמשיך בעולם כולו, שכל היהודים יברחו מחו"ל ויבואו לגור בארץ הקודש באוהלים. החיים שווים גם אם צריך לגור באוהל בנגב.
סוד אחד גדול: תיקון המידות!! כשיש תיקון המידות, הכל מגיע. כשאדם לוקח על עצמו תיקון מידות, זו שלמות. זה לא עשרת הדיברות, זה הלב של עשרת הדיברות! תיקון המידות זה הלב של עשרת הדיברות!
בורא עולם הביא את נגיף הקורונה, אחרי שנתיים של לשון הרע בבחירות. עכשיו נתן להם מסיכה כדי לעשות תיקון. הביא את הנחש הקדמוני ומתרחקים זה מזה מפני זוהמת הנחש. הגיע נגיף, כולם פוחדים וסובלים. הנגיף זה כמו הנחשים שנשכו את בני ישראל במדבר. לקחת את החוקים ברצינות, לא לזלזל. אם כל אחד ואחד היה הולך לפי החוק וההוראות, היה הכל מתפקד בצורה מסודרת.
אבא שבשמיים אומר: אנטישמיות בעולם לא תרפה מכם יהודים יקרים! לעולם לא תרפה מכם! לעולמי עולמים האנטישמיות לא תרפה, היא תגדל ותגדל בלי סוף! חבל שמתעכבים ולא עולים לארץ ישראל. אומר בורא עולם: ארץ ישראל היא ארץ הצבי, כמה שתתמלא בבתים היא תמתח, תמתח ותמתח עד בלי די.
יהודים יקרים, בורא עולם אוהב את כולכם! העולם היה חופשי אלפי שנים ועכשיו מבקש בורא עולם צניעות! מבקש לשמוע את דבר ה'! מבקש לעשות את דבר ה'! כל הרבנים וגדולי התורה בעם ישראל, יצאו לעשות כנסים למען הגאולה ומלך המשיח שחי וקיים ונמצא! לזעוק לבורא עולם שיגלה אותו בפרהסיה! אין זמן אחר! העולם נמצא בתוהו ובוהו וגוג ומגוג, חייבים הצלה משמיים! רק גדולי תורה ורבנים יכולים לכנס כנסים גדולים בארץ ישראל. אל תפחדו על הכיסאות, אל תפחדו על המשכורת. עם ישראל נמצא בצרה גדולה! הקורונה, תוכנית טראמפ, האיום של כל העולם על ישראל, תהיה נהירה גדולה של יהודים שיבואו לישראל, מאות אלפים בחודש. צריך לזעוק זעקה גדולה! גם הנשים יתפללו בבתיהן ויבקשו על המשיח שיתגלה בפרהסיה! כל אחד ואחד יתפלל ובורא עולם יאסוף את כל התפילות יחד. נשים לא צריכות מניין, בחורים צריכים מניין. זו לא בושה לבקש משיח ולזעוק בחוץ עכשיו שימלוך על העולם. שימליך אותו הקדוש-ברוך-הוא על העולם! שיהיה מלך בישראל ובורא עולם יהיה מלך על כל העולם! בושה לא לבקש את מלך המשיח בתקופה הקשה הזאת! יש את כל הסימנים, מכל הסוגים והמובהקים ביותר, שיש משיח עובד בפועל! סימנים של איתני הטבע, נגיף הקורונה ודברים אחרים. לקחת ברצינות את עניין המשיח! חייבים לצאת מהשאננות ולהתכונן! להכין את עצמכם! להכין את עצמכם זה לא רק בגדים, תופים ומצלתיים, להכין את עצמכם בתיקון המידות לפני הכל! בתיקון המידות יש את עשרת הדיברות!

קטגוריה: ,