הסגולה הגדולה בקריאת פרשת בלק

פרשת בלק היא מהפרשיות החשובות ביותר ויש בה סגולות ודברים נשגבים, אחת ההנהגות של ק"ק "שובה ישראל" זה לקרוא ביום שלישי מידי שבוע את כל פרשת בלק. אומרים רבותינו הקדושים שהכוח של פרשת בלק הוא שאם אדם מתכנן לעשות רע לחבירו או אנשים שחושבים לעשות רע למישהו והאדם קורא את פרשת בלק, אז כל התכנונים וכל המזימות שזממו לעשות לאדם ואפילו שלא יודע את מה שתכננו וזממו לעשות לו, בכוח הקריאה של פרשת בלק הקב"ה מבטל אותן כי כך היה גם עם בני ישראל.

בני ישראל לא ידעו מה בלק ובלעם מתכננים לעשות לעם ישראל, בלק ובלעם עמדו ליד מחנה עם ישראל כמו תיירים עומדים ומסתכלים על עם ישראל שיצא ממצרים, הולכים ממקום אחד למקום שני ומקריבים קורבנות, עם ישראל לא ידע מה קורה שם. בלק ובלעם ניסו לקלל ולהביא חורבן והרס גדול ביותר, כליה לעם ישראל. אבל הקב"ה הציל את עם ישראל מבלי שידעו, מבלי שהתפללו וביקשו שום רחמים והצלה, הקב"ה הציל אותם מהתוכנית של בלק ושל בלעם.

אדם שקורא את הפרשה הזו, זוכה שאם יש אנשים שמתכננים וחושבים לעשות לו דבר רע, בכוח הקריאה של פרשת בלק זה מבטל את כל התוכניות והעצות, המחשבות וכל הדברים הרעים שמישהו מתכנן לאדם, הכל מופר ובטל, לא שריר ולא קיים, אין מציאות שיפגעו באדם בכוח של פרשת בלק.

ככל שיותר מעמיקים ומבינים יותר בעומק של פרשה זו, זוכים לסיעתא דשמייא שאם חושבים על האדם דברים רעים לא יעלה בכוחם של האנשים להזיק לאדם שום נזק ושום דבר רע.

לכן האדם יקבע פעם בשבוע ללמוד פרשת בלק בכל הכוח ולהקפיד בזה הקפדה גדולה, מי יודע איפה יושב אדם בסוף העולם וזומם רע על האדם, מתכנן לפגוע בפרנסה של האדם, בחירות שלו, בטוב שלו או במשפחה שלו. על ידי קריאת פרשת בלק, האדם מסיר את כל התוכניות וכל הדברים הרעים שזממו וחשבו לעשות לו וכך הכל מופר ויורד ואפילו מבלי שהאדם ידע אילו ניסים קרו לו או דברים רעים רצו לעשות לו והקב"ה הושיע אותו

קטגוריה: ,