מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א
פרשת בהעלותך תש"ף
נמסר ביום ראשון, ח' סיון תש"ף (31.05.20 08:30)

למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים חלשה דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש-ברוך-הוא, 'חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות' (רש"י בהעלותך). כשראה אהרון שהוא ושבטו לא השתתפו בחנוכת הנשיאים, הבין בליבו שאין סיבה אחרת אלא חטא העגל. יותר משכאב לו לאהרון הכהן שלא השתתף עם נשיאי השבטים בחנוכת המשכן, כאב לו שקרה החטא הזה, למה בכלל היו צריכים את התסבוכת הזאת.
לאהרון הכהן הייתה הזכות הגדולה להיטיב את המנורה ולהדליק אותה. לא היה צוות שממונה על המנורה, אהרון הכהן לבדו ניקה את המנורה, את הגביעים והצלוחיות, הכין את הפתילות, הביא את השמן, את הכל עשה בעצמו, כי היה זך, טהור ונקי, מכף רגל ועד ראש, בגוף, בנפש, ברוח ובנשמה. המנורה היא מקשה אחת, שלמות, וכך צריך להיות גם מדליק המנורה. בשעה שהכהן הדליק נרות למטה והקטיר את קטורת הסמים, באותה שעה האירו הנרות למעלה בשמיים, נקשר הכל יחד והייתה שמחה בכל העולמות. זה שאמר הכתוב: 'שמן וקטורת ישמח לב' (משלי כז, ט). ועל כך נאמר 'בהעלותך את הנרות' (במדבר ח, ב). רק אהרון הכהן יכול היה להעלות את הלהב שעולה עד השמיים.
בהפטרת נשא מתואר איך עלה לשמיים המלאך מבשר ההיריון למנוח ואשתו: "ויהי בעלות הלהב מעל המזבח השמימה ויעל מלאך ה' בלהב המזבח" (שופטים יג, כ). כשעלה הלהב עד השמיים, ידעו שהתקבל הקורבן ודרך הלהב עלה מלאך ה' לשמיים. להב פרושו מגיע ומחובר לשמיים. הכהן מדליק את המנורה עד שתהא שלהבת עולה מאליה, הלהב עולה עד השמיים וכך יוצרת הדלקת המנורה חיבור של שמיים וארץ.
היהודים, ארץ ישראל והעולם עומדים על לחם, יין ויום הכיפורים, שלשה דברים אלה לא נמחקים מן העולם. גם כשיבוא משיח בזמן הקרוב, כשעם ישראל יגאל סופית, לחם, יין ויום הכיפורים - לא יפסקו לעולם. קידוש על היין, ברכת המוציא על לחם, ויום הכיפורים שמכפר.
לאט לאט ושלב אחרי שלב, כדי שלא תהיה פאניקה, ידעו עם ישראל בוודאות, ויגידו מי זה המשיח. יחד עם זה, להמשיך לבקש מהקדוש-ברוך-הוא לגלות אותו שנפסיק לסבול כולנו.
בישראל יש השגחה גדולה של הקדוש-ברוך-הוא, שומר על ילדיו היהודים. הקדוש-ברוך-הוא נותן הרבה סימנים, כל יום, בכל שנייה והבחירה בידי האדם לבחור בטוב. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. מי שיש בו גאווה, נופל. אין אדם שחטא ולא קיבל את עונשו, הוא יפסיד את שלקח ויוסיף עליו מכספו.
ישראל נמצאת במעלה רוחנית גדולה מאוד בזכות הקורונה שגרמה לכמה חודשים של שמירת שבת, הפסקת הזימה, הזוהמה, התועבה והתאווה, זה נתן כוח להתעלות ברוחניות. להמשיך בדרך הזאת, באחדות ואהבת הבריות. בורא עולם הרים את כל עם ישראל להידבק אליו ברוחניות.
במעמד הר סיני אמרו עם ישראל נעשה ונשמע ובורא עולם קיבל אותם להיות בניו ולתת להם את התורה. אחר כך התחילו קצת לחזור בהם, 'אמרנו, לא אמרנו...' אמר להם הקדוש-ברוך-הוא: אתם אמרתם נעשה ונשמע, אם לא תעשו רצוני אהפוך עליכם את ההר הזה כגיגית, או שתקבלו את התורה או שלא תתקיימו. בכוח כפה עליהם בורא עולם, כי אמרו נעשה ונשמע.
כשיש רועה אחד, משיח, לעם ישראל, יקשיבו ויגידו 'נעשה ונשמע'.
הקורונה עשתה אותו דבר. נתן בורא עולם חודשיים וחצי של קורונה שכולם בבתיהם כדי שיעשו תשובה, יעזבו את הבלי העולם ויבחרו בדרך הטובה. הרבה יהודים חזרו בתשובה, למדו הרבה תורה, תהילים ותפילות. גם לבד זה עובד בשמיים. בורא עולם לא הולך לוותר. תעלו על הגל הזה ותתחזקו ביראת שמיים, כל היהודים. לימוד תורה נותן חיים. יש לחיים ערך ויש למה לחיות.
הממשלה בארץ ישראל צריכה לחזק את כל המפעלים, כדי שכל הייצור של ישראל, החקלאות, ההייטק והפטנטים יצאו לכל השווקים רק מישראל. לא למכור לאף מדינה סטארט-אפ ופטנטים, למכור רק את התוצרת. לאט לאט לנתק מפה את סין. ישראל היא המקום שמחייה את העולם כולו.
הקדוש-ברוך-הוא אומר לעם ישראל לא לפחד מאף מדינה בעניין השלום, השטחים והאדמות. אומר בורא עולם 'לא לפחד מאף מדינה! מה שתחליטו לטובת ולקדושת ארץ ישראל אני אחריכם!' אף אחד לא מפרנס ולא מגן על עם ישראל. ישראל מגנה על עצמה וכל הפטנטים, המדענים והתרופות נמצאים בישראל. לא לפחד מאף אחד בעולם.
ארה"ב, אירופה, סין, רוסיה, אסיה ואפריקה יאכלו זה את זה, יהיו שם מכות וטלטלות כלכליות קשות מאוד. יהודים, לברוח משם כמו מאש! לבוא לגור בארץ ישראל גם שיהיה רק לחם ומים. אף אחד לא רעב לאוכל בארץ ישראל כי הפרנסה בידי ה'.
העולם נמצא בבלבול, גזענות, אנטישמיות, קורונה ודכדוך כדי שיהיו עסוקים עם עצמם ויעזבו את ארץ ישראל. בורא עולם נותן לכל מדינות העולם להתעסק עם עצמן, נותן לגויים להסתבך עם עצמם, כדי שלא יפריעו לארץ ישראל הקדושה וליהודים בארץ.
חיזבאללה מאיים והאיום שלו מסוכן. רוצה להפתיע ולעשות מלכודת לישראל, כי הגאווה עלתה לו גבוה. הוא מוכן אפילו למות ורק להפתיע, חס ושלום, את ישראל. הקדוש-ברוך-הוא מלווה מגן ושומר על כל חיילי צבא הגנה לישראל, וגם אתם תשמרו על עצמכם!
איראן משחקת וחושבת לתעתע בישראל. ישראל והמוסד שלנו יודעים מה קורה באיראן ובמפעלי האטום. במפעלי האטום האיראנים יש מרגלים שעובדים דרך ישראל. לכו עכשיו לחפש אותם. אם העם באיראן לא יתקומם ויפיל את המשטר, הולך להיות רעב כבד. רעב כבד. רעב כבד באיראן ולא יצאו מזה. אם יפילו את המשטר, תהיה רווחה לכל עשרות מיליוני האיראנים.
בורא עולם אומר ליהודים בארץ ישראל להתעסק בנדל"ן בארץ ישראל. לא להתעסק בנדל"ן בחו"ל. רק חברות גדולות ועשירות שבונות בתים, כבישים או גשרים במדינות אחרות, יכולות להמשיך. אבל יהודים פרטיים, לא לקנות בתים בארה"ב ואירופה בגלל המחיר. לבנות בתים בישראל. יהודים לקנות בתים עכשיו דחוף דחוף, תקנו גם אם יקר. מי שבונה או קונה בית בכסף גנוב או לא שילם את מלוא המחיר שסוכם בין הקונה למוכר, או שלא שילם לבעלי המקצוע בתחבולה או במרמה, לא תהיה ברכה בבית. מי שקונה או בונה בית וסגר מחיר, ישלם עד הסוף. מדברים ישיר ואמת עם הקדוש-ברוך-הוא ועוזר בכול.
הקדוש-ברוך-הוא אומר ליהודים שגרים בחו"ל: אני מבטיח לכם, כל מה שאמרתי יקרה! כדאי לכם להגיע לישראל דחוף! תהיה מצוקה כלכלית כבדה בכל העולם, חוץ מישראל. וכשהכלכלה באירופה, ארה"ב, אמריקה הדרומית והצפונית ודרום אפריקה תהיה קשה והרעב כבד, יתנפלו על היהודים לאכול אותם חיים. כדאי לכם לברוח עכשיו! לא מחר, עכשיו! האנטישמיות תכפיל את עצמה פי כמה וכמה וכמה וכמה, עד בלי די. זה יהיה כמו אש בשדה קוצים. כשיתחיל הרעב, תיכנס בהם אכזריות ולא יבדילו בין יהודי ללא יהודי. יתחילו ביהודים, לא מרחמים על אף אחד.
משיח בדרך להתגלות בפרהסיה מול כל מדינת ישראל והעולם! בהיסח הדעת. לכל יהודי ויהודי יהיה 'היסח הדעת' בהתגלות משיח. בשורות טובות, שמחות גדולות, אושר וכבוד יהיה לעם ישראל בקרוב!

קטגוריה: ,