בדיוק לפני 3332 שנים התרחש האירוע הכביר, שאין לו אח ורע בהיסטוריה – מעמד הר סיני. בורא העולם בכבודו ובעצמו התגלה לעיני עם שלם ונתן לו את תורתו. מיליוני בני ישראל, שיצאו ממצרים, היו עדים למעמד הנשגב, והעבירו את סיפורו מאב לבן, עד היום הזה.

מאז חלפו אלפי שנים. העם היהודי התפזר לכל רחבי תבל, ועמים רבים למדו להכירו. התנ"ך תורגם לכל השפות, והוא נחשב הספר הנמכר ביותר בעולם. ובכל-זאת היהדות נותרה דתם של מעטים. מדוע היא לא סחפה אחריה את העולם כולו?

האמונה חילחלה

לשאלה זו שתי תשובות. אכן, היהדות לא נועדה בעבור האנושות כולה. תרי"ג המצוות ניתנו לעם ישראל בלבד. גם אין לנו שום עניין לעודד גיור. כאשר גוי מביע את רצונו להצטרף לעם היהודי, אנו מצוּוים לנסות לדחותו, ורק אם מגלים שכוונתו כנה ועזה – יש לקבלו.

ועם זה, הגרעין הבסיסי של היהדות הגיע לכל האנושות. נוסף על תרי"ג המצוות, שנועדו לעם ישראל בלבד, יש ביהדות חלק אוניברסלי, כלל-אנושי. האמונה בא-ל אחד ושאר המצוות הכלליות, המכונות 'שבע מצוות בני נח', נועדו לכל בן-אנוש, ואכן הן הגיעו לאנושות כולה.

מעמד הר סיני התחולל בימים שהעולם כולו עבד אלילים. העם היהודי היה היחיד שהאמין באלוקים אחד, בבורא שאין לו גוף ולא דמות הגוף. זו הייתה אמונה שהאנושות, באותם ימים, לא הייתה מסוגלת לקבל.

חלפו שנים ואט-אט חילחלה ההכרה הזאת למרבית האנושות. הדבר נעשה במידה רבה על-ידי הדתות המונותאיסטיות האחרות, שנטלו מן היהדות את רעיון האמונה בא-ל אחד והפיצו אותו בקרב מאות מיליוני בני-אדם. ברור שהדתות הללו הוסיפו על אמונה בסיסית זו עיוותים וסילופים, אך בפועל, באמצעותן נעשתה האמונה בבורא העולם נחלת האנושות כולה.

ההתגלות האלוקית שהתחוללה בחג השבועות כבשה למעשה את העולם כולו. המסר הכלל-אנושי שבדת ישראל כבר הגיע לתודעת רוב בני-האדם. איננו עוד מעטים באמונתנו בה' אחד. העולם ברובו הגדול התנער מן האלילות ואימץ את ההכרה ברעיון האחדות האלוקית.

תפקיד 'עם סגולה'

איננו זקוקים לתמיכתו של העולם באמונתנו, אולם בהר סיני נצטווינו להביא את רעיון 'שבע מצוות בני נח' לתודעת כל בני האנוש. זה גם חלק מהייעוד העתידי. אחד הדברים שהמשיח אמור לעשות הוא "לתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד", כדברי הרמב"ם. ככל שהאנושות נעשית בשלה יותר לרעיון הזה, אנו מבינים שביאת המשיח מתקרבת והולכת.

לנו, היהודים, שבחג השבועות הוכתרנו ל"ממלכת כוהנים וגוי קדוש", נועד תפקיד מרכזי בהכנת העולם לייעודו. מחובתנו להביא את 'שבע מצוות בני נח' לאנושות כולה. כשם שהכוהנים בעם ישראל תפקידם להקרין ערכי קדושה ורוחניות על כל העם, כך תפקידו של העם היהודי להיות אור לגויים במובן הרוחני.

זו המשמעות האמיתית של היותנו 'עם סגולה'. זה התפקיד הגדול המוטל עלינו. עלינו להקרין את ערכי האמונה לעולם כולו ולהכינו לגאולה השלמה ולתיקונו המושלם.

מעמד שאין לו אח ורע בהיסטוריה (ציור: יהושע ויסמן)

קטגוריה: ,