הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף, ספד לרב הראשי לשעבר הרב אליהו בקשי דורון, שהלך לעולמו בגיל 79 לאחר שנדבק בקורונה. ''עולם הרבנות התורה וההלכה איבד את אחד מעמודי התווך שלו, הראשון לציון הרב הראשי לישראל הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצוק״ל. אוי לו לדור שאיבד כלי חמדתו, או לה לספינה שאבד קרבניטה, המשיך את שושלת הראשונים לציון לדורותיהם, זך השכל והרעיון. זכינו להכירו עוד כאשר כיהן כראש הקיבוץ בישיבת פורת יוסף והרביץ תורה בתלמידים שהשתוקקו לקבל תורה מפיהו. שיעוריו בישיבה היו מלאים בפלפול חד, ובספריו הרבים חתר לשלב את השיטות, השיטה הליטאית בה למד בישיבת חברון, עם השיטה ההלכתית הספרדית כפי שלמד ממרן אאמו״ר זיע״א. היה מפורסם בכוחא דהיתרא כפי מסורת גדולי ספרד ולאמיתה של תורה'', כך הרב יוסף.

קטגוריה: ,