מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א
פרשת ויקרא תש"ף
נמסר ביום ראשון, כ"ו אדר תש"ף (22.3.20 08:30)

בפרשת פקודי בזוהר הנגלה נאמר: אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על-פי משה. כאשר נעשתה כל מלאכת המשכן, היה משה צריך למנות את הכל, כדי שלא יאמרו ישראל שנשארו כסף וזהב ומשה העלימם מלתת אותם לעבודת המשכן. ועל כן היה צריך למנות ולעשות חשבון לפני ישראל, לפי שנאמר 'והייתם נקיים מה' ומישראל'. ולכן נאמר 'אלה פקודי המשכן משכן העדת' - רוח הקודש הראתה לכל ישראל את חשבון כל הזהב והכסף שנדבו ישראל, ורוח הקודש אמרה: 'כל הזהב העשוי למלאכה וגו' וכסף פקודי העדה מְאַת כִכָר' וגו', לפי שהקדוש-ברוך-הוא היה רוצה באותם אומנים, ורצה להראות את נאמנותם לפני הכל.
זו הסיבה שנמנו הזהב והכסף ונשקלו לעיני ישראל, כדי שחס ושלום, לא יהיו בעם ישראל מתלוננים ומתמרמרים. למרות שהקדוש-ברוך-הוא יודע את החשבון, נעשו המניין והשקילה בפני כולם.
אנחנו נמצאים בתהליך בו כל העולם בבלבול וצריך להתמקד בעם ישראל. כל בעלי התפקידים הבכירים, צריכים לעשות את תפקידם לשם שמיים ולא לשמור טינה וקנאה. מי שהוא יהודי אמיתי צריך לשמור על מדינת ישראל. צריך ללכת לפי ההוראות של משרד הבריאות והממשלה ולא נגד ראש הממשלה. לב מלך ביד ה'! ואף אחד לא בוחר ראש ממשלה, אמנם האזרחים בוחרים אבל רק הקדוש-ברוך-הוא מכוון מי יבחר. לב מלך ביד ה'! ראש הממשלה מתפקד בדרך הטובה והנכונה, עושה כל מאמץ, יש לו אחריות כבדה והוא לוקח אותה ברצינות גדולה, להציל כל יהודי בארץ ישראל. למרות עבודת צוותי הרפואה והסיעוד, גורמי האכיפה, צה"ל ושירות הביטחון, שעושים עבודת קודש, צריך להקפיד להישמע להוראות. כל עם ישראל צריך להתאחד לאגודה אחת, לב אחד. כשיש מלחמה עם ישראל מתלכדים. הנגיף הזה הוא סוג אחר של מלחמה ועם ישראל צריך להתלכד ולהתאחד. לא צריך לעקוב אחרי פעולותיהן של מדינות אחרות. עם ישראל הוא העם המובחר וכל העולם חי מעם ישראל. למרות הכעס של הקדוש-ברוך-הוא על העולם, מרחם הקדוש-ברוך-הוא על ילדיו היהודים.
התרופה למחלה תימצא בארץ ישראל! אסור לנו לסמוך על אף גוי, אין להם נשמה.
עם ישראל צריך להתעורר! לא לשמור טינה ונקמה ולהפיל מדינה שלמה. מי שיהיה שותף לזה - בורא עולם יגיע אתו חשבון בקרוב מאוד. חברי כנסת, בכירים בצה"ל ורמטכ"לים לשעבר צריכים להתעורר, רק מדינת ישראל תגן עליהם. אף גוי מוסלמי לא יגן עליהם. תמיד ישמרו טינה לכל אלה ששירתו בצה"ל, כל רמטכ"ל וכל בכיר בצה"ל. החיוך שלהם זה אינטרס.
מבקש בורא עולם מחברי הכנסת: לא לתת לעולם ללעוג לכם! גם האפיפיור אומר לשמור שבת כהלכתה. גם הערבים בעד ממשלה ימנית כי הם יודעים שבזכות עם ישראל חי כל העולם!
אנחנו נמצאים בתקופה קשה, מהלומה קשה. תודה לאל שישראל בשליטה. כל יהודי יישמע להוראות משרד הבריאות ולא יחסר לו כלום. כל משפחה תעשה חישוב כלכלי ולא יחסר לה כלום.
בחג הפסח יהיו ניסים ונפלאות ותגמר המחלה! ראה הקדוש-ברוך-הוא משמיים את הסבל הנוראי, הייסורים, החרדות והמתחים של עם ישראל, ראה שעם ישראל נכנעו כמעט כולם לקדוש-ברוך-הוא, מתפללים וזועקים אליו - יביא ישועה גדולה לעם ישראל!
צה"ל צריך לשמור על גבולות ישראל ולרסס מסביב לכל גבולות ישראל. חייבים להשתדל לרסס הכל.
מרצועת עזה לא יורים כי רוצים שתקום, חס ושלום, ממשלה עם המפלגה המשותפת. לא תקום! הם יודעים שרק היהודים יכולים לעזור להם עם הקורונה.
באיראן תוהו ובוהו, הפסיקו לנבוח.
במדינות אירופה ובעוד מדינות, המחלה קשה בגלל כל המסתננים והפליטים והאוכל הלא טוב והמזוהם שהם אוכלים. רוב הגויים אוכלים בשר חי, זו נפש בהמית מורעלת שנכנסת לגוף ועושה מחלות.
בעם ישראל אוכלים אוכל כשר.
סין רוצה לקנות הרבה מפעלים בישראל. נתן לה בורא עולם קורונה כדי שלא תקנה אף מפעל בישראל.
כל סטארט-אפ שממציאים בישראל, שיישאר בארץ ישראל כדי שהיהודים יתפרנסו ממנו. בורא עולם נתן לכם את הסטארט-אפ כדי לעשות כסף בישראל, לא כדי שתמכרו אותו לגויים.
זו תקופה של משיח! הקדוש-ברוך-הוא מתעתע בין אנשים כדי שיצפו למשיח ויהיו זכים ונקיים כדי לרצות את משיח צדקנו. לא יעזור לאף אחד כלום, הקדוש-ברוך-הוא נתן את הקורונה כדי שיעשו תשובה!
העמים מסביב יפשפשו במעשיהם.
הקדוש-ברוך-הוא רוצה שהיהודים ידבקו בו ויהיו צמודים אליו. הקדוש-ברוך-הוא ייתן את המכשור למצוא את הפתרון והתרופה למחלה ויגידו: מי א-ל כמוך ה'!
הקורונה זה קרן אור להחזיר את העולם בתשובה. הייסורים ממרקים עוונות וזו דרך ה' להחזיר בתשובה. למרק את עוונותיהם של האנשים ולתת להם קרן אור לחיים ולהתגלות משיח!
הקדוש-ברוך-הוא מכין הפתעה לעם ישראל, חיבור קבוע של המשיח ל'יחידה' בזמן הקרוב! רק הקדוש-ברוך-הוא יודע מתי תהיה התגלות משיח, לא מלאכים, לא נביאים, אף אחד לא יודע. הקדוש-ברוך-הוא רוצה להפתיע את עם ישראל!
כל גדולי ישראל וכל מזכי הרבים צריכים להגיד דברים בשם אומרם, לא מעצמם, אסור! זה מעכב את הגאולה! המוות בא לעולם בגלל הנחש הקדמון. הקדוש-ברוך-הוא שונא זימה, תועבה ותאווה. הנחש הטיל זוהמה בחווה ועד היום סובלים. בגלל הקורונה, כולם בורחים מהזימה ומשתדלים לקיים את עשרת הדיברות, בלי שירצו. כולם בבתים, כולם מתחזקים.
כל יהודי ויהודייה יקבלו על עצמם קבלה ולעשות תשובה. כולם יודעים איפה הם טועים ומה הם צריכים לתקן. גם לגרוס זוהר, בלי פרושים, רק לגרוס, זה מגן ושומר.
בארץ ישראל לא יחסר כלום! בארץ ישראל לא יחסר כלום! המעקב אחרי אנשים באמצעות הטלפונים, מוריד את החולי כדי שלא יתפתח.
הקדוש-ברוך-הוא לא מוותר לאף אחד. כבר שבוע שחוטאים חוטפים במקום. החוטא עולה ועולה והקדוש-ברוך-הוא מפיל אותו. העוסקים במעשים ישרים, יעלו עד אינסוף ולא יפלו.
ממשלת ישראל, אסור לתת לרשימה המשותפת להיכנס לממשלה! עוד לא סגרו איתם כלום ולא קיבלו שום זכות וכבר הם מבקשים בקשות! פחד אימים! הם רוצים למחוק את ממשלת ישראל ועם ישראל.
פגעו בשבת בארץ ישראל - עצר הקדוש-ברוך-הוא את הכל! משבית את כל העולם!
בפסח יהיו ניסים ונפלאות! כל עם ישראל כפוף לבורא עולם וכל היהודים נכנעים לקדוש-ברוך-הוא. הקדוש-ברוך-הוא סגר את כל המלונות בעולם, לא נותן לנסוע לחו"ל, אין נסיעות לקברי צדיקים בעולם, סגר את בתי הכנסת. בפסח נהיה כל עם ישראל עם הקדוש-ברוך-הוא ללא יוצא מן הכלל! הקדוש-ברוך-הוא הביא את הקורונה כדי שיהודים יישארו בארץ ישראל בפסח ולתמיד! רוצה בורא עולם שכל היהודים יחגגו בישראל! ממר יצא מתוק! נפתחו כל השערים! הקדוש-ברוך-הוא רואה את ילדיו חוזרים אליו וירחם עלינו שמשיח ייצא לאור! כמו שנגאלו ממצרים, גם עכשיו מחכים שיגאל אותנו הקדוש-ברוך-הוא!
העם היהודי ישלוט על המחלה! מעם ישראל תצא התרופה! תהיה אורה ושמחה וייעצר החולי! עם ישראל יפיצו את התרופה בעולם כולו וכולם יהיו כפופים לעם ישראל!
מחכים למשיח שייצא!
הקדוש-ברוך-הוא גואל ומוציא משיח לאור, לבנות את בית המקדש השלישי! ייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו!

קטגוריה: ,