מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א
פרשת ויקהל פקודי תש"ף
נמסר ביום ראשון, י"ט אדר תש"ף (15.03.20 08:30)

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל" (שמות לה, א). אמר רבי חיא: בוא וראה מה נאמר לעיל 'מאת כל איש אשר ידבנו ליבו' - לכלול את כולם להבאת התרומה, לרבות ערב-רב. לפי שרצה הקדוש-ברוך-הוא שיעשה מעשה המשכן מכל הצדדים, ממוח שהם ישראל וקליפה שהם ערב-רב. ולפי שהיו ערב-רב בתוכם, נאמר 'מאת כל איש אשר ידבנו ליבו' - להכלילם בישראל, שהם בבחינת מוח, וכולם נצטוו. לאחר שהלך מין אצל מינו, הקליפה לקליפות, ובאו ערב-רב ועשו את העגל, ונטו אחריהם אותם מישראל שמתו, וגרמו לישראל מוות והרג, אמר הקדוש-ברוך-הוא: מכאן ולהבא לא יהיה נעשה מעשה המשכן אלא מצד ישראל לבד. מיד 'ויקהל משה את כל עדת בני ישראל' ונאמר אחריו 'קחו מאתכם תרומה לה' ' - 'מאתכם' ממש, מבני ישראל. לא מעם ישראל – מבני ישראל.
הערבוב עם הערב-רב לא עבד, הם עשו את העגל ורצו להרוס את בני ישראל ולשלוט בהם. לא נתן להם הקדוש-ברוך-הוא להיות בתוך בני ישראל, הפריד ביניהם ולקח את התרומה למשכן רק מבני ישראל כדי שהכל יהיה טהור וקדוש.
בפורים, רצה המן להרוג כל יהודי, עשה בורא עולם נס, בזכות אסתר המלכה והפך את הכל - היהודים חיים והמן ובניו נתלו.
המוסלמים, עשיו וישמעאל, רוצים תמיד להרוג, לפגוע ולהשמיד את היהודים והקדוש-ברוך-הוא הופך. במלחמת יום הכיפורים הם הפתיעו, בכוונה להרוס את ארץ הקודש. מה עשה להם הקדוש-ברוך-הוא? הרס את סוריה כליל! את ירדן שיתק בתוך עצמה! את עיראק הרס! ומצרים בתור אם לא תשתנה! שיבינו שאי אפשר לפגוע בעם היהודי!
גם היום, אי אפשר לערבב את המפלגה המשותפת עם ממשלת ישראל! אי אפשר! בדיוק כמו בני ישראל והערב-רב שיצאו איתם ממצרים.
העולם כולו נמצא בבהלה גדולה מאוד מאוד. לא מבינים מאיפה נחתה ה'קורונה'. יהודים יודעים שזה מהקדוש-ברוך-הוא, שזה חלק מעשרת מכות מצרים. בגאולה ראשונה היו עשר מכות ועכשיו בגאולה שניה יש עשר מכות אבל בסגנון אחר, יותר מודרני כאילו. בזמנו לא נכנעו, עכשיו נכנעו. אם נכנעים לקדוש-ברוך-הוא לקיים את עשרת הדיברות - הכל טוב. צריך להיכנע לקדוש-ברוך-הוא! הקדוש-ברוך-הוא התחיל וממשיך את הקורונה בגויים, ליהודים בארץ ישראל נתן סימנים, כדי שיתעוררו ויחזרו בתשובה. אם מקשיבים להוראות של משרד הבריאות הכל טוב. אנשים טועים שלא נכנעים לקדוש-ברוך-הוא, נדבקים בקורונה. לא להגיד 'לי זה לא יקרה'.
אנשים אומרים 'סוף העולם הגיע', אומר להם בורא עולם: זה סימני משיח להתגלות עכשיו בזמן הקרוב! צריך זיכוך, טהרה, סינון וניפוי גדול בארץ ובעולם. אלה סימנים להתגלות משיח עכשיו!
עכשיו רואים את הפנים האמיתיות של כל אדם ואדם.
נמצאים בתקופה של שינוי העולם. נהרס העולם החומרי הישן ונבנה עולם חדש. הקדוש-ברוך-הוא מוציא אותנו מההרגל, מהחומר ומנער אותנו. הקדוש-ברוך-הוא אומר: אם לא מבינים אותי בדרך הטובה, אני מפעיל לחץ וייסורים קשים. כל העולם בחרדות, לא מתפקדים. כל דבר של חומר מתמעט וענייני הרוח גדלים. בכל שניה ושניה יש שינוי בארץ ובעולם, שמאלה וימינה, ימינה ושמאלה, קדימה ואחורה, כל רגע יש שינויים שעושים טלטלה לבני האדם כדי לעורר אותם, לנקות ולזכך אותם כדי שיזכו להיות במעגל הראשון! כל זה לגילוי מלך המשיח!
לא יהיו עשירים, כולם יהיו שווים בארץ ובעולם כולו. עשירים יהיו אלה שילמדו תורה, יעשו מעשים טובים, ויתנו צדקה ומעשרות ליהודים בלבד!
אם כל הנשיאים וראשי ממשלות בעולם ילכו עם ישראל, יאהבו ויכבדו את ישראל ואת העם היהודי בישראל - תבוא עליהם הברכה, אם לא - הם יחטפו את עשר מכות מצרים.
היה חורף טוב, הכנרת מלאה על גדותיה. הייתה סערה לפני פורים ולכבוד פורים הייתה הפסקה, שלושה ימים של מזג אוויר טוב ושמש. עבר חג הפורים ופתאום שוב באה סערה גדולה, גשמים ושיטפונות. בורא עולם בא להגיד לכם: יהודים יקרים, אני עושה את כל זה! אתם לא מבינים? אתם פרימיטיביים או מודרניים? רק אני יכול לעשות שלשה ימים של גשם חזק ושיטפונות, שבוע יבש של פורים כדי שילדיי ישמחו ואני אהיה איתם, ופתאום ביום חמישי ושישי שוב גשמים, שיטפונות ורוחות! עד מתי תהיו אטומים ולא תבינו מי זה הקדוש-ברוך-הוא?! כשהיהודים נכנעים מכל הלב, באמת ואומרים 'מי א-ל כמוך' ומקיימים את עשרת הדיברות - יהיה הכל נקי וטוב לעם ישראל ולא יקרה כלום, ההפך, תהיה הגנה ושמירה וחיים טובים. לשמוע להנחיות משרד הבריאות 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'. לא להיות בפאניקה. לשמור על ניקיון. ניקיון שווה טהרה וקדושה. ניקיון זה לא רק סבון לשטיפת ידיים, זה גם להיות טהור וקדוש בנשמה וברוח, לעשות כל הזמן מעשים טובים ולקיים עשרת הדיברות. זה הטוב ביותר לכל יהודי.
אנחנו בתקופה מבולבלת, קשה להבין מה עובר על העולם, לכן אנחנו מסבירים עכשיו. כשהכול טוב לעם ישראל הוא שוכח את הקדוש-ברוך-הוא. הקדוש-ברוך-הוא אוהב את עם ישראל, הם ילדיו, לכן נותן להם סטירה כואבת כדי שיתעוררו ויהיו מגובשים ומלוכדים. נמאס לקדוש-ברוך-הוא מכל הפלגים והמחלוקות בעם ישראל, הקדוש-ברוך-הוא רוצה את עם ישראל מלוכדים ומאוחדים לצד הימין כדי להקים ממשלת ימין חזקה. כל התסבוכות בבחירות, כל מה שעושים לפגוע בממשלת ימין לא מצליחים לפני גילוי משיח.
היהודים הם עם יוצא דופן מכל העמים. שמירה על כשרות וטהרה, תפילות, לימוד תורה וקיום עשרת הדיברות מבדילים אותנו מכל העמים, אנחנו שונים מהם, אי אפשר לעשות איתם חיבור. מדינה קטנה כזאת, כולם רוצים לטרוף אותה ובמקום להתאחד יש מחלוקות. נתן הקדוש-ברוך-הוא את הקורונה כדי שיתאחדו! מי לה' אליי! זה תהליך של גילוי מלך המשיח! הקדוש-ברוך-הוא רוצה להוציא את עם ישראל מהחומר ולבנות את עם ישראל מחדש! לחדש את כולם לכבוד הגאולה ומלך המשיח ולכבוד חג הפסח, שנה חדשה! כל היהודים יהיו בפסח בבתיהם, מלוכדים, אבא ואמא, סבא וסבתא, ילדים, נכדים ונינים.
בפסח יהיו לעם ישראל ניסים ונפלאות גדולים! לכל יהודי ויהודי שנמצא בארץ ישראל!
רצועת עזה לא להאמין להם. זה השקט שלפני הסערה. הם מחכים לראות מה יהיה בבחירות.
רצועת עזה, חברון, מזרח ירושלים, שכם, ג'נין, בית לחם, חלק מהערבים בתוך ישראל וחיזבאללה, רוצים, חס ושלום, להתקומם ולעשות הפתעה כמו שעשו במלחמת יום כיפור. לא יצליחו! המפלגות הערביות עשו כמו פרעה שבא לעם ישראל בפה-רך, בדיבור נעים, 'אנחנו אחים, אוהבים' ובסוף עשה את כל עם ישראל לעבדים שלו. גם עכשיו זה אותו סיפור רק בדרך מודרנית. לא היה שלום ולא יהיה שלום עם הפלסטינים וכל הערבים, לעולם. יהיה משיח שיעשה סדר!
איראן קיבלה קורונה לכל הבכירים והאזרחים, שיהיו עסוקים בעצמם ולא יהיה להם זמן לגרד את הראש.
כל מדינה שלא תומכת בדרך הטובה לעם ישראל, מהיום בורא עולם יפיל ויפרק אותה חזק יותר.
סוריה נמחקת נמחקת ונמחקת. זה מקום שכל הצבאות מתאמנים בו. סוריה הפכה למקום אימונים של כל הצבאות, מתאמנים עם הנשק הישן והחדש שלהם ומפרקים אותה.
נסראללה וחיזבאללה נמצא בבידוד, הוא בחרדות ופחד, רועד כולו בתוך גופו, כל גופו קוצים קוצים. הוא נכנס לדיכאון ונמצא בבונקר שלו, מבודד בתוך עצמו.
מצרים, סיסי צריך להתעורר ולעצור דחוף את כל המנהרות שחופרים ממדבר סיני לכיוון רצועת עזה. הקדוש-ברוך-הוא מזהיר אותו ואם לא יעשה את זה הוא יחטוף מהלומה קשה מבורא עולם. מבריחים דרך המנהרות נשק ותחמושת בכמויות אדירות והמונים בורחים ממצרים לכיוון רצועת עזה. יש גם הרבה בורחים מרצועת עזה לאירופה. סיסי צריך לגמור עם כל המנהרות. עין פקוחה ועין סגורה, ככה עובדים המצרים.
אסור לחיילי צה"ל להתערב בפוליטיקה ובבחירות. חיילי צבא הגנה לישראל צריכים להגן על עם ישראל בדרך הטובה, באגודה אחת. חיילי צה"ל לא יודעים מי מהפוליטיקאים מדבר אמת או משקר. תפקידכם להציל את עם ישראל ולשמור עליו, לא משנה שמאל או ימין.
חבר כנסת שרוצה להצליח יקיים את מצוות 'ואהבת לרעך כמוך' ויאחז בימין.
מי שלא מבין יתחיל להבין שכל מה שקורה זה לא רגיל, זה לא עוד יום שעובר. בכל רגע ורגע, בכל שניה ושניה יש שינוי להתגלות משיח צדקנו. מחכים להתבהרות של בורא עולם שייתן את האות למלך המשיח לפעול בפרהסיה. כל מה שקורה, בכל רגע בארץ ובעולם, זה לחיים חדשים שלא רגילים להם, לעזיבת החומר. קשה לאדם לעזוב את החומר. בורא עולם מרגיל את האנשים, עם קצת כוח, בעזרת קורונה או דברים אחרים, לעזוב את עולם החומר, והם יעזבו את עולם החומר, ירצו או לא ירצו.
תורכיה מסובכת ותהיה לה מהפכה.
האנטישמיות תמשיך חזק יותר משהייתה, למרות הקורונה.
איתני הטבע ימשיכו לפעול בעולם כולו, אש, מים, רעידות אדמה, התפרצויות הרי געש, סופות, רוחות, יהיה צונאמי באיזה מקום, וסכר אסואן במצרים נמצא בכוננות מחכה להוראה של בורא עולם מה לעשות.
כדאי לכל היהודים שגרים בחו"ל להגיע דחוף לארץ ישראל, גם אם ישבו שבועיים בבידוד. לעלות לארץ ישראל הקדושה!
להישמע להוראות משרד הבריאות! לא לזלזל ולא להיות בפאניקה. מה שאומרים הסינים והאיראנים ועוד מקומות, שנחלשה המחלה ונעצרה, זה לא מדויק. הם רוצים לחזור לשגרה, לעבוד רגיל כדי לפרנס מיליארד וחצי בני אדם. גם אם ימצא פתרון לקורונה, ימשיך בורא עולם. לא יעצרו ההפרעות בעולם עד לגילוי משיח בפרהסיה! עד שכולם יגידו: 'מי כמוך בא-לים הקדוש-ברוך-הוא'!

קטגוריה: ,