מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א
פרשת בשלח תש"ף
נמסר ביום ראשון, ז' שבט תש"ף (02.02.20 08:30)

"ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים" (שמות יג, יז).
בכל מכה שהביא הקדוש-ברוך-הוא על מצרים, בדק את אמונתם של ישראל. אם אחרי המכה הראשונה היו עם ישראל מאמינים במאה-אחוז בקדוש-ברוך-הוא ובמשה עבדו, היה בורא עולם מוציא אותם אחרי מכת הדם. אבל אמונתם של ישראל בקדוש-ברוך-הוא ובמשה עבדו התבססה והתעצמה רק אחרי מכת החושך כשישראל התחזקו והמצרים נחלשו.
הפרשה פותחת "ויהי בשלח פרעה את העם" הוא שלח אותם? ואחר כך רדף אחריהם? למה סובב כך הקדוש-ברוך-הוא את כל המהלך? הרי יכול היה עם ישראל לצאת ממצרים אחרי מכת החושך בלי לבקש את רשותו של פרעה ובלי לשאול אותו. למה היו צריכים לקבל את רשותו לצאת לזבוח 'דרך שלשת ימים', 'בנערינו ובזקנינו'? היו יכולים לצאת ולהודיע שלא חוזרים לעולם. אלא שנותן הקדוש-ברוך-הוא לרשעים כבוד של זיוף, כבוד של גאווה מזויפת.
עשר המכות שקיבלו מצרים השאירו את מצרים הרוסה ואת המצרים מוכים ושבורים במיוחד אחרי המכה המוחצת, מכת בכורות. ובמקום שפרעה ילמד לקח, כמו אדם נורמלי שלא היה שוכח זאת למיליון שנה, הוא לא מוותר עליהם ומתנהג כאילו לא היו מכות בכלל. חיזק הקדוש-ברוך-הוא את לב פרעה, שיישאר בגאוותו ונתן בו את התחושה שהוא יכול לנצח את בני ישראל המתנהלים לאיטם בנעריהם וזקניהם, נשיהם וטפם, חמוריהם ובהמותיהם, רכוש גדול מאוד, רב וכבד שמעכב ומונע מהם להתקדם במהירות. ראה פרעה שעם ישראל ממשיך ומתקדם והחליט לצאת לרדוף אחריהם ולהחזירם למצרים.
מתכנן הקדוש-ברוך-הוא את הדרך כך שלמצרים תהיה הארכת הדרך ולבני ישראל תהיה קפיצת הדרך. מותח את הדרך למצרים ומקצר לישראל, מוביל אותם דרך המדבר לים סוף ולוחץ אותם כשמולם הים הגועש והרועש על גליו הגבוהים והעצומים, מאחוריהם דוהרים המצרים לרמוס אותם בסוסיהם ומרכבותיהם, מהצדדים חיות טרף ולא נותר להם אלא להאמין ולזעוק לאביהם שבשמיים. נזכרו בניסים שעשה הקדוש-ברוך-הוא במצרים, ניסים שראו בעיניהם וצעקו לקדוש-ברוך-הוא: 'ריבונו של עולם תעשה לנו שוב ניסים גדולים כמו שהיו במצרים כדי שנוכל לעבור את הים הזה ולא ניפול בידי פרעה וחייליו'. פרעה, על ידי המצב הקשה הזה, קירב את בני ישראל לאביהם שבשמיים והביא אותם לידי אמונה בה' ובמשה עבדו.
צועק משה רבינו לקדוש-ברוך-הוא ואומר לו הקדוש-ברוך-הוא "מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה" (שם יד, טו-טז). אף אחד לא ידע שים סוף יקרע, ופתאום נקרע הים לשנים-עשר חלקים וכל בני ישראל נכנסים, עוברים את הים ביבשה, עולים על החוף מנגד, מסתובבים ורואים את המצרים דוהרים אחריהם כמו חיות טרף לתוך היבשה שבים. אבל את הנס הגדול של קריעת ים סוף, עשה הקדוש-ברוך-הוא לבני ישראל, לא למצרים, וכשעמדו עם ישראל וראו את כל המצרים, המרכבות והסוסים, בתוך הים ביבשה, נתן הקדוש-ברוך-הוא הוראה לים "וישב הים לפנות בוקר לאיתנו" (שם יד, כז) "על מצרים על רכבו ועל פרשיו" (שם יד, כו). אף אחד מהמצרים לא נשאר בחיים מלבד פרעה כדי שבתקופה בה אין תקשורת וטלפונים חכמים, יהיה מי שיודיע לעולם ולכל העמים על הניסים הגדולים שעשה הקדוש-ברוך-הוא. פרעה עצמו הודיע ופרסם את הניסים והנפלאות שעשה הקדוש-ברוך-הוא ושראה במו עיניו, כדי שיאמינו בה' שהוא מעל הכל ובמשה עבדו.
במצרים בני ישראל יצאו בזכות האמונה וגם היום יגאל הקדוש-ברוך-הוא את עם ישראל כשיאמינו בה' ובמשיחו. בגאולה ראשונה האמינו בה' ובמשה עבדו והיום יאמינו בה' בגאולה ומשיח.
עד היום הזה מגיעים עם ישראל לאמונה רק על ידי לחץ וייסורים. יהודים חוזרים לקדוש-ברוך-הוא, מאמינים בקדוש-ברוך-הוא, מתפללים לקדוש-ברוך-הוא רק בשעת צרה וצוקה. זו הסיבה שיהודי צריך להשקיע מאמצים גדולים כדי להתפרנס, כי הפרנסה בידי בורא עולם שרוצה שלא ישכחו אותו.
כשיאמינו שיש בורא עולם, יש גאולה ויש משיח מתפקד, פועל ומציל את עם ישראל - משיח יתגלה! גם אם רק חלק מסוים, גם זה מספיק, לא יודעים כמה.
מה שקורה עכשיו בעולם כולו, המחלות בסין, וירוסים וחיידקים, הבעיות והמלחמות בין מדינות ובתוך עצמן, שריפות, התפרצויות הרי געש, רוחות קשות, רעידות אדמה, אלו עשר המכות שמפוזרות יום-יום בכל העולם. לא מכה אחת בכל פעם, אלא עשר מכות באופן קבוע בכל העולם. העולם כולו נמצא בתוהו ובוהו ומבולבל עד שייצא משיח לאור. כל מדינה שתרצה להפריע לעם ישראל, ייתן לה בורא עולם מכות של איתני הטבע, מחלות או סיבוכים עם עצמה.
'תוכנית המאה' לא יכולה להתקיים כי משני הכיוונים לא מסכימים לקבל אותה. גם עם ישראל לא מסכים, מספיק שגירשו אותו מגוש קטיף וממקומות נוספים. כל פעם רוצים לגרש אותם ממקום אחר ולהקטין את האדמה. אי אפשר לגרש עוד את עם ישראל.
כל התהליך הזה הוא תוכנית פוליטית, משחקי כבוד על גבם של עם ישראל שגרים בארץ ישראל. צריך לפקוח עיניים ולא לעשות טעויות על גב ישראל. כל פוליטיקאי מדבר על תוכנית המאה כאילו אדמת הקודש שייכת לו. אדמת הקודש לא שייכת לאף אחד - רק לקדוש-ברוך-הוא! דור בא ודור הולך והאדמה נשארת לקדוש-ברוך-הוא!
מאה ועשרים חברי הכנסת בישראל מחפשים כבוד ורוצים כולם להיות ראש ממשלת ישראל. במקום לפעול למען הצלת עם ישראל, הצלת אדמת הקודש, הצלת היהודים בישראל, למען התורה והתפילות, כוללים ומקוואות והבאת עולים חדשים לישראל, כמעט 99% מהם נלחמים על הכיסא ועל הכבוד. נגמרה אהבת החינם, נשארה רק קנאה ושנאת חינם, ה' ירחם עליהם. כמו נכנסו לטירוף לחסל זה את זה, יהודים בעצמם! ה' ישמור וירחם! יש בתי משפט שיעשו סדר למי שצריך.
טראמפ רוצה שיכתבו אותו על דפי ההיסטוריה.
המוסלמים לא רוצים שלום עם ישראל. כוונתם להשמיד ולהרוס את כל ארץ ישראל. ממשיכים לחפור מנהרות ברצועת עזה, לבנון וירדן.
להיות ערניים בישראל. חלק מהערבים הישראלים, בעלי תעודת זהות כחולה, מסוכנים מאוד. תעודת הזהות הכחולה היא החופש שלהם. אותם צריך לבדוק ראשונים. יש להם תוכניות קשות לביצוע.
פוטין שחרר את הילדה, יש לה אזרחות אמריקאית והוא חשב שייצא מזה משהו גדול. בקיצור, הוא לא רצה בלאגן עם האמריקאים ושחרר אותה. יש עוד מאות יהודים ישראלים בבתי כלא בעולם.
הקדוש-ברוך-הוא רוצה שהימין יעלה. הקדוש-ברוך-הוא לא רוצה שייקחו לו את אדמת הקודש. פעם אחת הישראלים ויתרו, אין לוותר שוב! לחשוב טוב טוב!
בלבנון אין לצה"ל בעיה להפציץ את כל חיזבאללה, גם ברצועת עזה אין בעיה. הבעיה היא במזרח ירושלים, שם יותר בעייתי.
ישראל בכוננות, ערבים מתכננים לעשות בעיות במזרח ירושלים וברצועת עזה.
איראן האטו את קצב השיגעון שלהם. הם פוחדים מצה"ל פחד מוות, יותר מכל צבא אחר בעולם. יש המון אנשים במפעלי האטום האיראנים שמוכנים להתאבד ולפוצץ אותם. בישראל יודעים בדיוק מה יש במפעלי האטום מא'-ת'.
סוריה במלחמות בתוך תוכה, בתוך עצמה, הרס וחורבן ורבים בורחים מסוריה.
תורכיה בוערת, תהיה לארדואן מהפכה.
ירדן חשבו שיתנו להם בתוכנית המאה מתנה יפה, לא יצא להם כלום, מאוכזבים.
חיזבאללה ממשיך לחפור מנהרות. מפחד מצה"ל.
ארה"ב מגנה על ישראל גם מפני לבנון וחיזבאללה וגם מאיראן.
מצרים סיסי מקבל כסף טוב, שמח בחלקו, מאכיל את המצרים אבל שלא יעשה תוכניות לא טובות.
חמאס עושה עבודה בשקט, חופר וחופר.
אבו-מאזן והחמאס ביחד, יש אהבת עולמים ביניהם. הם הולכים נגד טראמפ, נגד תוכנית המאה.
בתוכנית המאה יש טוב וגם רע.
בסין אכלו אוכל לא טוב. מכוח הטומאה והטרפות מקבלים מחלות. אוכל לא כשר יוצר מחלות. הסינים רוצים לקנות ולקנות ולקנות עד שבא הקדוש-ברוך-הוא ואומר להם: 'עד פה! תפסיקו לאכול את העולם'. נתן להם סיבוכים ותסבוכות עד אין סוף.
פעילות איתני הטבע תימשך, אש ושריפות, התפרצויות הרי געש, רעידות אדמה, שיטפונות ורוחות קשות. בעולם כולו תוהו ובוהו.
בישראל לא יקרה כלום. יהיה מזג אוויר הכי טוב, אדמה הכי טובה ופורייה, יהיה הכל מצוין בארץ ישראל. מחוץ לגבולות ישראל - צרות צרורות.
כל הבלאגן בעולם, פעילות איתני הטבע, סיבוכים, מחלות, צרות - בגלל משיח! משיח צריך לצאת לאור! כולם מחכים מתי יבוא משיח. אנו שואלים מתי משיח ייצא. רבנים וגדולי תורה מדברים בזמן הזה על התגלות משיח! כל הבעיות בעולם זה בגלל שמשיח צריך לצאת לאור. אין חזרה, משיח צריך לצאת! משיח יוצא מתסבוכות ובעיות, מהחושך ומחוסר התקווה, משם יוצא טוב, יוצא משיח! משיח נמצא עובד ופועל. הקדוש-ברוך-הוא מנפה ומנפה ומנפה, בארץ ובעולם עד שמשיח ייצא בגדולתו! הקדוש-ברוך-הוא מנפה את כל כוחות הטומאה והקליפות כדי שהמשיח ייצא בלי הפרעות, וכדי שאנשים לא יפגעו, כמו רבים שנפגעו במכת החושך שניפה הקדוש-ברוך-הוא המון אנשים. גם עכשיו הקדוש-ברוך-הוא מנפה בעולם כולו וגם בתוך ארץ ישראל. בזמן שהמשיח ייצא לאור לא יהיו לו מפריעים, תהיה לו דרך חלקה. את כל המפריעים לוקח בורא עולם אליו. הקדוש-ברוך-הוא לעולם לא עושה טעויות. אצל הקדוש-ברוך-הוא אין כישלון, מתחיל דבר ומסיים אותו עד הסוף.
עם ישראל כדאי לכם להפוך ממר למתוק, מרע לטוב, משנאת חינם לאהבת חינם, להיות בענווה ולאהוב זה את זה. די עם הגאווה, די עם השליטה, די עם האגו. מי שאוהב את חברו - אוהב את הקדוש-ברוך-הוא והקדוש-ברוך-הוא אוהב אותו. מי שלא אוהב את חברו - לא אוהב את הקדוש-ברוך-הוא והקדוש-ברוך-הוא לא אוהב אותו.
כל היהודים שנמצאים בחו"ל, תמכרו את כל הבתים שקניתם ותעלו דחוף לארץ ישראל. גם יהודים שגרים בישראל וקנו בתים בחו"ל - למכור אותם דחוף ולקנות בתים בארץ הקודש, אל תנסו את הקדוש-ברוך-הוא. יהודים יקרים שגרים בחו"ל, אל תנסו את הקדוש-ברוך-הוא, תבואו בהמוניכם לגור בארץ הקודש! פרנסה תהיה לכם לעולמים!
ברכה והצלחה לכולם!

קטגוריה: ,