מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א
פרשת וארא תש"ף
נמסר ביום ראשון, כ"ב טבת תש"ף (19.1.20)

"וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני ה' " (שמות ו, ב).
בסוף פרשת שמות, משה כמו מתלונן לקדוש-ברוך-הוא "ויאמר ה' למה הרעותה לעם הזה למה זה שלחתני ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך" (שם ה, כב-כג). עונה לו אלוקים בפתיחת הפרשה ומדבר אתו בדין "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם" (שם ו, ג). אומר הקדוש-ברוך-הוא למשה 'במשך הזמן תבין למה עשיתי מה שעשיתי'.
הקדוש-ברוך-הוא לא פוגע בבני אדם ולא עושה רע לאף אחד, רק נותן רשות לסיטרא אחרא לפגוע. הסיטרא אחרא - היצר הרע, שם מלכודת לאדם להכשיל אותו וכשהאדם לא עומד בניסיון, מתפתה ונופל, הסיטרא אחרא מבקש רשות מהקדוש-ברוך-הוא לפגוע בו כי הוא שמע לו ולא לקדוש-ברוך-הוא. כח הנחש מבקש רשות לפגוע באדם ששמע לו וחטא. הסיטרא אחרא מעמיד ניסיונות לאדם ומפתה אותו כדי להוביל אותו לדרך הרעה ואז מתלונן לקדוש-ברוך-הוא, מקטרג ואומר: 'תראה מה הוא עושה, הוא לא מאמין בך' וכך מקבל אישור מאת ה' לפגוע בו מידה כנגד מידה. אדם צריך להתגבר ולעמוד בפיתוי, להיות החלטי ולהגיד: 'אני דבק בקדוש-ברוך-הוא, דבק בהלכות, בתורה, בעשרת הדיברות, בתפילות ובמעשים טובים. שם אני נמצא ואף אחד לא יזיז אותי!'
אמר משה לאבא שבשמיים: 'למה הרעותה לעם הזה', למה נתת אישור לסיטרא אחרא להכביד את הייסורים ולענות את עם ישראל בעבודות קשות ביותר שהטיל עליהם פרעה? רק רע להם כל היום. אמר לו הקדוש-ברוך-הוא "וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי לכן אמור לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים" (שם ו, ה-ו). במילים אחרות, אומר הקדוש-ברוך-הוא למשה 'אל תחשוב שאני לא יודע מה אני עושה'. בורא עולם הבטיח לאבות שיכניס את בני ישראל לארץ ישראל.
"וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה" (שם ו, ט) בשפת העם, 'לא עשו לו חשבון' וכשאמר לו הקדוש-ברוך-הוא "בא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו" (שם ו, יא) אמר משה "הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים" (שם ו, יב).
הקדוש-ברוך-הוא ניסה לשכנע את משה רבנו שהאוזניים, העיניים, הפה, הכל ממנו. אמר לו "ראה נתתיך אלוהים לפרעה ואהרון אחיך יהיה נביאך אתה תדבר את כל אשר אצווך ואהרון אחיך ידבר אל פרעה ושלח את בני ישראל מארצו" (שם ז, א-ב). אם היה משה רבנו מקבל בסנה את השליחות לגאולת ישראל, בשמחה ושלום ולא היה מתווכח עם הקדוש-ברוך-הוא, היה בורא עולם נותן לו לדבר ככל האדם. כיוון שהתנגד, שלח לו את אהרון ששמח בליבו על שליחותו של אחיו. קשה מאוד לאדם לא לקנא, אבל אהרון – שמץ של קנאה לא הייתה בו, הפוך, הוא שמח בליבו שמשה מושיע את עם ישראל.
ומה הסיבה שעשה הקדוש-ברוך-הוא את משה ערל שפתיים, כבד פה וכבד לשון? שלא יחשבו אנשים שכוחותיו נובעים מדיבורו הרהוט, שעל ידי חוכמתו ושפתו היפה הוא מפתה את בני האדם. משה לא יכול היה לבטא מילה שלמה, דיבר בחצאי מילים וחצאי משפטים, בינו לבין עצמו ולאנשים שהיו סביבו. נתן לו הקדוש-ברוך-הוא שפה כבדה ודיבור כבד שאף אחד לא יכול היה להאמין שהקדוש-ברוך-הוא נותן תפקיד כל כך גבוה לאדם שלא יודע לדבר, מגמגם, ערל שפתיים, כבד פה וכבד לשון. אבל בזמן שהלך משה בשליחות הקדוש-ברוך-הוא, דיבר בורא עולם מגרונו לפי הצורך.
מי שעיניו בראשו, יודע מי זה משה רבנו. מי שמחפש את השפה הגבוהה, היפה והמפתה - נדבק לחומריות ומפספס את העיקר. משה לא יכול היה לדבר שום מילה מיותרת, רק לצורך בלבד וכשהגיע אל פרעה אמר משפט אחד או שניים ואהרון, שהבין את משה, פרש את הדבר לפרעה.

היום הזה הקדוש-ברוך-הוא בארץ ישראל הקדושה. כשעם ישראל מתרחקים מהקדוש-ברוך-הוא, נותן להם בורא עולם ייסורים כדי שיחזרו אליו, שימעטו גאוותם וחטאיהם. בורא עולם מקפיד על הדתיים מאוד מאוד, יותר מאשר על הלא דתיים. אדם עם כיפה זקן ופאות, שלומד תורה ומתפלל לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא צריך להוות דוגמא לעם ישראל! לקיים את עשרת הדיברות במלואן בלי שום ויכוח! להוות דוגמה שעשרת הדיברות זה לפני הכל! שדרך ארץ קדמה לתורה ואהבת לרעך כמוך זו כל התורה!
הקדוש-ברוך-הוא אומר לעם ישראל: אני בראתי את כדור הארץ, אני נמצא בכדור הארץ, אני מלך העולם! אני מנהיג את העולם! אני ימין ואמרתי שהימין יעלה! הקדוש-ברוך-הוא רוצה שכולם ילכו ימינה ויבחרו בימין. למרות ההתבוללות, שנאת החינם והקנאה, צריך להתגבר וללכת ימינה. מי נתן אושר, כבוד ובריאות? הקדוש-ברוך-הוא. הקדוש-ברוך-הוא אומר לאנשים הגאוותנים המחפשים שליטה: אל תחשבו שאתם גיבורים גדולים, בורא עולם קובע מה יהיה לכל אחד ואחד, יחיה או לא, ייפול או יקום, יהיה בריא או חולה, עשיר או עני ועם מי יתחתן. הקדוש-ברוך-הוא קובע הכל ואנחנו מתנהלים בטבע. רוצה בורא עולם שנתנהל בדרך הטבע, בדרך היושר והאמת, בדרך הקדושה והטהרה, אם לא, משלמים וחוטפים מכות.
כמו שאמר הקדוש-ברוך-הוא למשה 'מי נתן פה לאדם, אוזניים ועיניים לראות? הקדוש-ברוך-הוא'. לצרף את כל הימין כדי שיהיה הרבה מנדטים לימין ותהיה ממשלה ימנית. להאמין ולהתחבר לימין כי הימין זה בורא עולם! הקדוש-ברוך-הוא עושה הכל, מנהל את הממשלה ואת העולם כולו. הימין צריך לצאת מהשאננות ולעבוד קשה מאוד, כי מי שעושה דברים טובים נתקל בניסיונות. חלק מחברי הכנסת מחפשים כל הזמן מה לא בסדר בימין כדי להפיל אותם, אבל האזרחים לא מבינים שאותם חברי כנסת, גם הם מסובכים, כולם מסובכים, אין צדיק שלא יחטא.
חלק מחברי הכנסת הערבים רוצים להרוס את מדינת ישראל, פוגעים בחברי הכנסת היהודים בצורה קשה מאוד והם שותקים ולא עושים כלום, והעם שותק.
כשמאמינים בקדוש-ברוך-הוא, מקיימים את עשרת הדיברות, לימוד תורה ותפילות, יש בריאות, אושר, זיווג, בית, פרנסה וחיים ארוכים. היהודים הם דוגמה לעולם כולו, אנחנו המראה של הקדוש-ברוך-הוא! כשבורא עולם מבקש לקיים את עשרת הדיברות - לטובתנו מבקש, לא לרעתנו, לטובתנו! חייבים להשתדל לקיים אותם! אדם מודרני הוא מי שמקיים את עשרת הדיברות, מי שלא מקיים הוא הלא מודרני שמסתבך עם החוק.
האנטישמיות חזקה מאוד מאוד מאוד, לא תרפה ולא תעצור, תמשיך להתגבר מיום ליום, כל יום גרוע יותר מאתמול ושלשום. היהודים בחו"ל בודקים את הקדוש-ברוך-הוא. לא להתעסק עם הקדוש-ברוך-הוא, קורא לכם לבוא לישראל - בואו בהמוניכם לארץ הקודש!
כל מדינה נשיא או ראש ממשלה שרוצים להכפיש ולפגוע בארץ ישראל, הקדוש-ברוך-הוא יפגע בהם קשה מאוד, במערומיהם ובפרהסיה. לא ייתן להם להצליח לעולם.
הקדוש-ברוך-הוא אומר לכל העולם: תקשיבו טוב ותשמעו טוב! אלפי שנים הקדוש-ברוך-הוא לא התערב, נתן בחירה חופשית ולא התערב. מיליוני יהודים סבלו, נרדפו ונהרגו בידי הגויים שרצו לפגוע ולהרוג בהם. עכשיו הקדוש-ברוך-הוא התחיל להתערב, בדין ובכוח, לתקן את העולם, בקיצור - נגמרה הבחירה החופשית! גם עד עכשיו לא הייתה כל כך בחירה חופשית, רק שהתערבותו של בורא עולם הייתה בסתר, עכשיו יותר בגלוי! בורא עולם רוצה לתקן את העולם ולא יפסיק לתקן עד שיהיה העולם מתוקן סופית.
בורא עולם שומר על ארץ ישראל הקדושה כי זה האור של העולם! מפה מתפשט האור לעולם, לתקן את כל העולם! אין אחורה ואין מעצור! זו התקופה, זה הזמן, זה היום, זו השעה! בורא עולם רוצה שמשיח ייצא בפרהסיה, רוצה בניית בית המקדש, רוצה להביא את כל היהודים לישראל, לפתח את ארץ הקודש ואף יהודי לא ימות עוד לעולם! נגמר הסבל של עם ישראל! אנחנו בתקופה של משיח!
כל התנודות, הסרבול, הבעיות, הסכסוכים, הקנאה והתחרות בארץ ישראל – פתאום, פ-ת-א-ו-ם יבוא היום ומשיח צדקנו ייצא בפרהסיה! גם עכשיו משיח נמצא ובזכות שמגן ושומר על עם ישראל – עם ישראל מוגן. הקדוש-ברוך-הוא מדבר דרך גרונו ונותן לו כוחות עצומים לשמור על ארץ הקודש. משיח מתפלל ומתחנן לבורא עולם שאף יהודי לא יפגע. משיח אוהב את כל היהודים. משיח בא לשמח את כל היהודים, בא לקרב את כל היהודים לקדוש-ברוך-הוא שיאמינו בקדוש-ברוך-הוא!
הפלסטינים, החמאס והג'יהאד מאוחדים חזק יחד נגד מדינת ישראל. אסור להאמין להם בכלל. שולחים כל פעם טילים ובלונים כדי לנסות ולבדוק את הדופק, אם אכפת לממשלה מאזרחיה. מדינת ישראל לא להיות בשאננות. צריך לשים לזה סוף. דיבורים לא עוזרים ולא יעזרו. במקרה שלהם דיבורים לא עוזרים.
סוריה כרגיל הולכת ונגמרת, נהרסת כמו עיראק.
לבנון מחפשת דרך להיפטר מנסראללה וחיזבאללה.
מצרים בשלום עם ישראל – חיצונית, פנימית - לא כל כך. בורא עולם אומר להם: תיזהרו לחתור ולעשות דברים נגד ישראל מתחת לאדמה. סכר אסואן נמצא בכוננות. או שתעשו תשובה מול ישראל או שסכר אסואן יעטוף אתכם. זה סופי! זה לא משחק!
ירדן מחכה לתוכנית מאה שלא תתקיים ולא תתקיים ולא תהיה, ואוכלים זה את זה בתוך ירדן.
באיראן תהיה מהפכה.
בתורכיה ממשיכים לעשות מהפכה.
ארה"ב ורוסיה מראות כמה שהן טובות לעולם.
ישראל - אין מה לסמוך על אף אחד בעולם, רק על עצמנו ועל אבינו שבשמיים!
איתני הטבע ימשיכו לפעול, אש, רעידות אדמה, שריפות, התפרצויות הרי געש, צונאמי, סיבוכים וסכסוכים בין מדינות ובתוכן, תאונות באוניות, רכבות ומטוסים, דברים לא נגמרים, לא מצליחים, לא מצליחים לסיים דברים עד הסוף. לא יהיה שקט בעולם עד שייצא משיח בפרהסיה.
הורים יהודים יקרים, לשמור חזק על ילדיכם מהימורים, שתיה חריפה, סמים והתבוללות. בית הספר, המורים והמנהלים לא אשמים בשום דבר. רק ההורים אשמים, הורים צריכים לחנך את ילדיהם. ההורים מחנכים את הילדים והמורים בבתי הספר מלמדים אותם מקצוע.
עוד מעט יגמרו כל הצרות של עם ישראל לגמרי וייצא משיח בפרהסיה בהפתעה!!!

קטגוריה: ,