מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א
פרשת וישלח תש"ף
נמסר ביום ראשון, י' כסלו תש"ף (08.12.2019, 08:30)

"וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום" (בראשית לב, ד).
בחלום יעקב, הראה הקדוש-ברוך-הוא ליעקב בחזיון את שעתיד לקרות לו בהמשך כדי שידע יעקב בדיוק מה עתיד להיות, מה ההמשכיות של העולם הזה. הראה לו שיגיע לבאר, יכיר את רחל, יגיע לבית לבן, יתחתן עם רחל ולאה, זילפה ובלהה ויגור אצל לבן. אמר לו הקדוש-ברוך-הוא לא להשתקע אצל לבן וקצב לו זמן לעזוב את המקום. את כל הייסורים שעבר יעקב אצל לבן עשה בורא עולם כדי שלא ישתקע שם, כי אם ישתקע, יסתבך הכל.
יעקב הגיע לבאר, המים עלו לקראתו ויחד עם יעקב הרימו והזיזו את האבן. יעקב פגש את רחל, אהב אותה מאוד, היא משכה אותו לבית לבן וביקש לעבוד בעבורה שבע שנים. לבן כשראה את כל העושר והברכה, את השפע שהיה בתבואה, בחלב, בבקר ובצאן בזכות הצדיק יעקב, חשב בליבו 'אם אתן לו את רחל ייקח אותה וילך. אחליף ביניהן, אתן לו את לאה ויעבוד שבע שנים נוספות כדי לקבל את רחל ארוסתו. אחרי ארבע-עשרה שנה, שכבר יהיו לו הרבה ילדים, הוא עצמו כבר יחליט להישאר. גם הבנות שלי ישמעו בקולי ואחרי כל כך הרבה שנים יגידו שהן רוצות להישאר עם אביהן'. כך חשב לבן, אבל הקדוש-ברוך-הוא תכנן אחרת. יצר סכסוכים בין לבן ליעקב כדי שרחל ולאה, זילפה ובלהה יראו שלבן מרמה את יעקב, גם הילדים יראו את התקלות והמלחמות ביניהם וכשיחליט יעקב לברוח משם, כולם ילכו אתו. תוכניתו של לבן הייתה להשאיר את יעקב בחרן ותוכניתו של בורא עולם הייתה שיעקב ייקח את לאה ורחל, זילפה ובלהה שמהן יצאו השבטים. לבן חושב על חומריות וכסף ובורא עולם חושב על העתיד הרוחני.
את כל זה ראה יעקב בחזיון, כדי שידע מה לעשות, וברח בזמן, ניתק את נשותיו ובניו מלבן כדי שלא תהיה התבוללות של היהודים לעתיד.
יעקב פגש את עשיו בדרך, שלח אליו מלאכים, מלאכים ממש, להראות לו את עוצמתו ואת כוחו לשלוט במלאכים. עשיו שראה בהם משהו מוזר, שהם לא בני אדם רגילים, הבין שיעקב חזק. למרות זאת יעקב בא אל עשיו בדרך של שלום ופיוס, שלח לו דורון והתכונן גם למלחמה אם יהיה צורך. יעקב העדיף להגיע לכל דבר בדרך השלום כי ידע שהקדוש-ברוך-הוא אוהב שלום והצליח לעבור בשלום את המפגש עם עשיו. כשהיה יעקב אצל לבן עשיו לא התקרב אליו, הוא פחד מלבן שהיה אחי אימו ואחד המכשפים הגדולים בעולם. העדיף לחכות ליעקב עד שיצא משם, להמית אותו, חס ושלום, ולקחת את נשיו וילדיו ואת כל רכושו. יעקב בחוכמתו בא אליו בדרך אחרת לגמרי, בדרך השלום, שלח לו מתנות פיוס וסיכל את תוכניותיו.
ההתבוללות מכעיסה את הקדוש-ברוך-הוא מאוד מאוד. התבוללות אותיות בלבול. אי אפשר לערבב שחור ולבן, אי אפשר לערבב טוב ורע, אי אפשר לערבב אנשים רעים, קנאים ובעלי מידות רעות עם אנשים טובים. כשיש התבוללות, שבחור גוי חי עם יהודייה או גויה עם יהודי, הם לעולם לא יוכלו להסתדר, הם כלואים בתוך כלא זה בזה. כשיהודים מתבוללים עם גויים, הם נמצאים באופן קבוע בתוך כלא ולעולם לא יסתדרו, לא יהיה שלום ביניהם לעולמי עולמים, הכל זיוף. כשמערבבים שני דברים שמנוגדים זה לזה, את הקדושה של היהודי והטומאה של הגוי, יש ביניהם פיצוץ.
זו אחת הסיבות שיש בעיות בין כל התומכים בחברי הכנסת. יש יהודים, מתבוללים, הפרעות, גויים וכל אחד מושך לכיוון אחר, כולם שחקנים. לכל מאה ועשרים חברי הכנסת נמאס מהשטויות. זה מבטיח כך וזה אומר כך, דקה אחר כך הכל משתנה, שבוע אחר כך זה משהו אחר לגמרי, הדיבור משתנה ואי אפשר לעשות כלום. כמו גן ילדים. אי אפשר לסמוך על אף מילה, אי אפשר לבטוח במילה שנאמרת, אין על מי לסמוך רק על אבינו שבשמיים!
הקדוש-ברוך-הוא רוצה שנקיים את עשרת הדיברות. הקדוש-ברוך-הוא לא אוהב רוע, לא אוהב שנאת חינם, לא אוהב קנאת חינם, לא אוהב רמאים, נוכלים, נואפים, סוטים וחמדנים, רוצה שכולם יהיו נקיים, זכים וטהורים אוהבים זה את זה אהבת חינם וחיים בשלום.
קיום עשרת הדיברות, כל אחד לפי כוחותיו, זה הפתרון לכל הבעיות והמחלות, זה הגנה ושמירה, זה פרנסה טובה וחיים טובים, עשרת הדיברות זה דבר שנותן ברכה לאדם.
דיבר אחד מתוך עשרת הדיברות זו השבת. נשמור על השבת - השבת תשמור עלינו. לא נשמור על השבת – השבת תזיק לנו. אם יהודי, שהוא יהודי אמיתי, לא שומר שבת - השבת תזיק לו כי הוא מזיק לשבת. ליהודי יש נשמה ואת השבת - חייב לשמור. כשנשמה יהודייה לא שומרת את השבת – השבת תעניש אותה, השבת לא תשמור עליה. מדובר אך ורק על יהודי, לא על גוי. אדם שהורס את השבת עושה פשוט נזק לעצמו, הורס את עצמו, את ילדיו, את משפחתו ואת כל אשר לו.
את השבת אי אפשר להרוס, זה כוח אינסופי. כל יהודי שמחלל את השבת, השבת תפגע בו קשות, לא תשמור עליו. השומר את השבת, יעמדו כל המצוות לזכותו, להגן עליו בשבוע החדש ובשבוע שעבר, יתבטלו כל עוונותיו ויפתחו לו שערי שמיים של ברכה גדולה. ביקש בורא עולם לשמור שבת לטובתנו, לטובת האדם, לבריאותו, לחיים של קדושה וטהרה, שלום בית ופרנסה טובה.
אז יהודים יקרים, לסגור מסעדות בשבת, לסגור מועדונים בשבת, לסגור הכל! אל תתנו לגאווה לשלוט בכם! אל תתנו למועדונים לשלוט בכם! אל תגידו 'לי לא יקרה כלום', 'חיללתי שבת ולא קרה לי כלום'. אין בעולם יהודי שחילל שבת ובשמיים סלחו לו, שהשבת סלחה לו. לא קיים דבר כזה! כל אחד יקבל בדיוק את המנה שמגיעה לו, בעוד שנה שנתיים, חודש חודשיים, יומיים שלושה.
אף אחד לא יכול לברוח מהשבת. שבת זה כוח שנותן בלי סוף וכוח שפוגע בלי סוף.
למה יש עשירים ועניים? כדי שעשירים ייתנו כסף לעניים, לנזקקים וחולים, לכוללים, ישיבות ובתי מדרש, כי עולם חסד יבנה.
הקדוש-ברוך-הוא מסכסך בין כל המדינות ששונאות את עם ישראל. נאמר שבתקופה של גאולה ומשיח 'סכסכתי מצרים בתוך מצרים'. לא אמר בורא עולם את כל המדינות אבל כשדיבר על מצרים שהייתה המדינה הגדולה בעולם, התכוון לכל מדינות העולם. למה הקדוש-ברוך-הוא מסכסך ביניהן? כדי שלא יפריעו לעם היהודי שגר בארץ ישראל. לעומת זאת, מחוץ לגבולות ישראל, נותן בורא עולם אישור להפריע ליהודים שגרים שם ומגדיל את האנטישמיות כדי שכל היהודים יברחו ויבואו לארץ ליישב את הנגב, הגליל המערבי, רמת הגולן, יהודה שומרון ובנימין, הערבה ובקעת הירדן.
בארץ ישראל הקדושה שומר בורא עולם בכבודו ובעצמו עם משיח עבדו.
יש התבוללות קשה ביותר שמקשה להקים ממשלה. בממשלת ישראל יש בלבול, סכסוך ותסבוכות. כל מאה ועשרים חברי הכנסת התעייפו התעייפו התעייפו. שינוחו, שינוחו קצת.
נגמר הכבוד של היהודים שגרים מחוץ לגבולות ישראל, באמריקה הדרומית והצפונית, אירופה, אפריקה, אוסטרליה. לא מכבדים אותם. אם מכבדים אותם זה רק באינטרס או זיוף. הגויים בעולם לא רוצים את היהודים בארצותיהם, אין להם עוד כבוד, נגמר, וכשאין כבוד יש מלחמה. אז כדאי להם לעלות לארץ ישראל. לכל היהודים שדואגים לעסקים שלהם בחו"ל אומר הקדוש-ברוך-הוא: תבואו לארץ ישראל, תקימו עסקים בארץ ישראל ותמכרו את התוצרת מארץ-ישראל לחו"ל. היהודים בחו"ל סובלים סבל נוראי ומאוימים לחיים ולמוות, שיעלו לארץ הקודש וירגישו פה הכי מוגנים בעולם.
סוריה נאכלת ונאכלת ונאכלת בינה לבין עצמה.
איראן מתחברת לעיראק כדי שיהיה לה כוח במזרח התיכון, להיות קרובה ולהפריע לישראל. רוצים להפתיע את ישראל ורוצים שיחשבו שהעיראקים הפתיעו את ישראל. עיראק קרובה יותר. בורא עולם ייתן להם שחרבם תבוא בליבם, שהטילים שלהם יתפוצצו בתוך הקנים ובתוך עצמם. תהיה מהפכה באיראן.
גם הטילים של חיזבאללה ונסראללה התפוצצו להם בפנים. יש עוד מנהרות מלבנון, את חלקן צה"ל מכיר וחלקן עוזב כך. נסראללה וחיזבאללה לא יכול לעשות כלום, הוא יודע שישראל חזקה מאוד ויודע שאם יתחיל עם ישראל זה יהיה הסוף של החיים שלו.
לישראל יש חיילים, תחמושת ונשק מיוחדים שאין לאף אחד בעולם.
בירדן יהיה תוהו ובוהו. חבל על הדיבור שלהם, דברנים. לקחו את האדמה נלקחה מהם הברכה נשארה הקללה.
מצרים, סיסי חכם עובד בשקט עם ישראל. קיצוניים עושים מידי פעם הפגנות כדי להכשיל אותו. טיפשים. במקום לחזק את הכלכלה במצרים הם משקיעים בשטויות ודברים מיותרים.
צה"ל מפחיד את כל מדינות ערב כשמפוצץ כל שיירת תחמושת שמגיעה מכל מיני כיוונים. צה"ל גם מגלה למדינות אחרות איפה כל דבר, איפה יש תחמושת וטילים.
רוסיה מוכרת נשק ותחמושת, זו הפרנסה שלה.
ארה"ב עובדת בשקט. טראמפ עסוק בעצמו, עסוק בתסבוכות שלו.
צה"ל לא להיות בשאננות. איראן, נסראללה וחיזבאללה רוצים להפתיע. שחרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה.
בכל מדינות העולם אין רוגע, כולן בסכסוכים בתוך עצמן.
הקדוש-ברוך-הוא בזמן הקרוב ביותר יוציא משיח צדקנו בשמחה ובצהלה! כל הצדיקים זועקים וצועקים שתהיה תחיית המתים. כל המעשים הטובים והמצוות שעושים היהודים וגם הייסורים שעוברים, מקרבים את מלך המשיח. תאריך שיצא מלך המשיח - אצל הקדוש-ברוך-הוא, הוא קובע מתי תהיה יציאת משיח. כל אחד יבקש מהצדיקים בשמיים ובארץ שבורא עולם ישלח את מלך המשיח, שיגלה אותו. כל הבעיות שיש בעם ישראל, אלה הכנות לקבלת פני משיח בן דוד. הקדוש-ברוך-הוא מאיר לנו שהכל מסובך ואין לנו על מי לסמוך.
נמצאים בתקופת משיח. המערבולת והבלבול הנוראי שעושה בורא עולם - לא לחינם. הקדוש-ברוך-הוא מנפה ומנפה, מזכך ומטהר עד שייצא מלך המשיח. באותו יום שמלך המשיח ייצא לאור בפרהסיה, כל עם ישראל יחזרו בתשובה וכל היהודים יגיעו לישראל.
אף אחד לא יכול לשמוע ולהרגיש את הקדוש-ברוך-הוא, רק משיח עבדו מרגיש את הקדוש-ברוך-הוא, דרך הרוח וחזיונות. בורא עולם בחר את מלך המשיח כבר מבטן אימו. המשיח יודע בוודאות שהוא המשיח, לא בערך. משיח לא יהיה ראש ממשלה, לא יהיה נשיא המדינה ולא הרב הראשי. משיח הוא עבד ה' להציל את העולם מהרוע, השנאה, הטומאה והמוות, לתת חיים לעולם הזה, חיי נצח ליהודים וכל העולם הזה יהיה עולם של טוב, אהבת חינם וחסד, אוכל ופרנסה לכולם לעולמים.
הקדוש-ברוך-הוא בונה את אורו של משיח מתחת לכל התוהו ובוהו וגוג מגוג בעולם כולו, מתחת התסבוכת של ממשלת ישראל ומאה עשרים חברי הכנסת.
תמשיך פעילות איתני הטבע בעולם, אש, שרפות, סערות, שיטפונות, שלג וברד. לא בישראל. ימשיכו אסונות טבע, אסונות משאיות, מכוניות, מטוסים, אוניות ורכבות. העולם נמצא בטלטלה, כדור הארץ רועד, זועק וצועק, רוצה לנער את כל הרוע מעליו.
כל אנשי הצווארון הלבן הגנבים, הרמאים, נואפים, סוטים, אנשי זימה והחיים על גב אחרים, כולם ייתפסו, אחד, אחד, אחד, מהגדול ביותר ועד הקטן ביותר.
הקדוש-ברוך-הוא מנפה ומנפה ומנפה כל הזמן, הכנה לגילוי מלך המשיח. כל מה שקורה עכשיו זו הכנה לגילוי מלך המשיח בפרהסיה. כל מה שקורה, כל הלחץ הזה שבעולם, התוהו ובוהו והלחץ בישראל, התסבוכות וההפרעות, מביא למצב שמשיח ייצא לאור!

קטגוריה: ,