מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א
פרשת חיי שרה תש"ף
נמסר ביום ראשון, י"ט חשון תש"ף (17.11.2019)

"ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה" (בראשית כג, א).
על רחל אמנו כתוב "ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה", על מרים כתוב "ותמת שם מרים", "ותמת דבורה מינקת רבקה", "ותמת בת-שוע אשת יהודה", במה שונה שרה אמנו מכל הנשים בעולם שנכתב כך?
אברהם אבינו היה הראשון בעולם שקיבל הארה וחוכמה מהקדוש-ברוך-הוא להאמין בבורא עולם והראשון שיצא בכוח האמונה להפיץ בעולם את האמונה באל אחד. הוא היה צריך לנתק את הבריות מהעבודה הזרה, מפסלי העץ והאבן ולחבר אותם לקדוש-ברוך-הוא. ניתוץ הפסלים לא הספיק, אברהם היה צריך להוכיח להם שיש בורא לעולם. הראה להם שהוא שובר את הפסלים והם לא עושים לו כלום - לא נוקמים בו ולא מענישים אותו, אבל זה לא השפיע על האנשים והם החליטו שצריך לשרוף אותו באש. ראה בורא עולם שאברהם השתמש בחוכמה שנתן לו, באומץ באמונה ובביטחון גדול בה', ראה שנאבק נגד העבודה הזרה לפרסם את שמו של הקדוש-ברוך-הוא בעולם, ונתן לו עשרה ניסיונות כדי לעזור לו, להרים ולפרסם את שמו בעולם. מעשיו של אברהם לא הספיקו, הקדוש-ברוך-הוא, על ידי הניסיונות והניסים, הראה לעולם שאברהם הוא לא אדם פשוט כמוהם, אברהם הוא מעל כולם.
הכינו מדורה ענקית באור כשדים והזמינו את כל המנהיגים וראשי הערים לבוא לחזות במעמד. אמר להם אברהם שלא יזרקו אותו, הוא יכנס לבדו לאש. נכנס אברהם בנחת ללב הלהבות, טייל ביניהן, קיפץ ורקד ולא נשרף! הנס הגדול שעשה הקדוש-ברוך-הוא לאברהם בכבשן האש, הרים את דגלו בעולם ואנשים ראו בו אדם חזק מאוד שהוא מעל הטבע. אדם, בשר-ודם שלא נשרף באש? זה כמו אלוקים. אברהם גם לחץ על נמרוד מול כולם שיאמין בקדוש-ברוך-הוא.
שרה אמנו, שגדלה ביחד עם אברהם והייתה לאשתו, לא הייתה אישה רגילה, גם היא, כמו אברהם, החזירה בתשובה את הנשים, היה לה מעמד. היא נאבקה במצרים בארמון פרעה נגד פרעה והסיטרא אחרא ובזה תקנה את חוה. חוה הסיתה את בעלה והכשילה אותו ושרה יצאה זכה וטהורה מארמון פרעה. לא פעלה להכשיל את אברהם, אלא פעלה בכל מעשיה להרים אותו והתפרסמה גדולתה בעולם. שרה עשתה הכל כדי שיהיה לאברהם זרע בר קיימא שימשיך אותו. בגלל הרחמים והכאב שהיו לה על אברהם, עשה לה בורא עולם נס כדי שיראה כל העולם איך בגילם הביאו אברהם ושרה בן לעולם, ילד משלהם.
חייה של שרה אמנו היו קשים ביותר וכשנולד יצחק אבינו היא קיבלה חיים חדשים. כמו שנישואין הופכים את בני הזוג לאחד, לשלם, למצב שבו נמחקים להם עוונותיהם והם כאילו נולדים מחדש, בריאה חדשה, כך שרה. כשנולד יצחק, חזרה שרה להיות אישה צעירה, קיבלה חיים במתנה, חיים חדשים. זה שנאמר 'שני חיי שרה'.
כשרדף אברהם אבינו אחרי העגל "בן בקר רך וטוב" להגיש למלאכים, הביא אותו העגל למערת המכפלה שם היו קבורים אדם וחוה. שמר אברהם את הדבר בליבו וכשנפטרה שרה, בא לקנות את המערה מידי עפרון החיתי. אברהם אבינו היה איש של חסד ושלום, כולם הכירו וכבדו את עוצמתו ואמונתו בקדוש-ברוך-הוא. לא רצה אברהם לקבל מעפרון את מערת המכפלה בחינם, לא בגזל ולא במתנה ושילם את מלוא המחיר "...וישקול אברהם לעפרון את הכסף... ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר" (שם כג, טז).
כל הניסיונות והניסים שעשה הקדוש-ברוך-הוא לאברהם, ראו גם בשמיים וגם בארץ. חוץ מהניסיון העשירי והאחרון, עקדת יצחק, שהיה רק בינו לבין בורא עולם והמלאכים בשמיים. אמר לו בורא עולם תקריב את בנך ותעלה אותו לעולה. הניסיון הזה היה ניסיון של המחשבה וכל המלאכים בשמיים, המקטרגים והמסנגרים ראו בעצמם שאברהם לא התנגד, לא היו לו פחדים והרהורי חרטה, מחשבתו הייתה נקייה. גם יצחק אבינו לא התנגד והלך נקי להקריב את עצמו לעולה. הניסיון האחרון הזה הביא את כל המלאכים להסכמה פה אחד שראוי אברהם שייצא ממנו עם ישראל.
מכל קברי הצדיקים בעולם, מערת המכפלה היא המקום הכי טהור וקדוש והכי ראוי לתפילות ובקשות. במערת המכפלה נמצאים אדם הראשון, אברהם, יצחק ויעקב, נשותיהם ורחל בדרך בית לחם, ואין בעולם צדיקים יותר מהם, הם גם ההורים שלנו, אבא ואמא שלנו עד הרגע הזה. רק אותם אנחנו מזכירים שלוש פעמים ביום בברכה הראשונה של תפילת שמונה-עשרה ובברכת המזון, לא אף צדיק אחר. צריך לחשוב טוב טוב לאן ללכת להתפלל. אין בעולם כוח טהור וקדוש שיכול לעזור כמו אברהם יצחק ויעקב והאימהות שרה רבקה רחל ולאה. אין. מבקש הקדוש-ברוך-הוא ומבקשים שמיים, במקום לחפש ניסים ונפלאות בחו"ל, כדאי ללכת למערת המכפלה, זה הכוח של כל עם ישראל. עצם הלוז של כל הצדיקים שנפטרו ונקברו בעולם, מזמן אברהם אבינו ועד עכשיו, הגיעו דרך מחילות ונמצאות מתחת למערת המכפלה. העצמות והשלד נשארים בחו"ל ועצם הלוז (החולייה שממנה נברא האדם וממנה יקום בתחיית המתים) נמצאת מתחת למערת המכפלה. אף צדיק לא נמצא בחו"ל כי בתחיית המתים הנשמה תרד רק בארץ ישראל. כל מי שלא נקברו בארץ ישראל, באו בגלגול ונמצאים בארץ ישראל. כדאי לכם יהודים יקרים ללכת לאבות ולאימהות במערת המכפלה ולקבר רחל, הם יעזרו לכם בכל. אדם ייקח על עצמו לחזור בתשובה כדי שיעזרו לו משמיים.
בשבוע שעבר הקדוש-ברוך-הוא הראה לנו ניסי ניסים, טילים מתעופפים ויורדים כמו גשם ואף אחד לא נפגע! להעיר את עם ישראל שיראו שיש בורא לעולם שמגן על עם ישראל! לא נתפס! הזוי שלא קרה כלום! זה הקדוש-ברוך-הוא שהגן ושמר על ארץ ישראל הקדושה והיהודים שגרים בארץ ישראל!
אין אמונה בגויים. אין אמונה בערבים. אין אמונה בערבים בעלי תעודת זהות כחולה. אין. הם רוצים לזרוק את היהודים מארץ ישראל. יש אנטישמיות כבדה מאוד בחו"ל וגם שם שונאים את היהודים. אז היהודים שנמצאים בארץ ישראל צריכים לשמור על עצמם ועל אדמת הקודש, על כל סנטימטר באדמת הקודש, כי אין לנו מדינה אחרת.
נמצאים בתקופה שהקדוש-ברוך-הוא מוכיח לנו מה הכוח של הטבע. הים רועש וגועש, צונאמי, שריפות, רעידות אדמה, רוחות קשות, שיטפונות, חום וקור, אסונות קשים. מלחמות בתוך מדינות, צרות והפגנות בכל מדינה, העולם איבד את ההגה, אין מי שינהיג אותו, אין מי שיכוון אותו. שמונה מיליארד אנשים בעולם ואין מי שיכוון אותם, אוכלים זה את זה בכל מדינה ובכל עיר.
כל היהודים שנמצאים בחו"ל צריכים לעלות דחוף לארץ ישראל. הקדוש-ברוך-הוא מבקש ומבקש כל הזמן ועד הרגע האחרון.
בפרשת וירא כשהזהיר לוט את חתניו לצאת "כי משחית ה' את העיר", לעגו לו "ויהי כמצחק בעיני חתניו" (שם יט, יד). בגלל הלעג הם נשרפו ונספו יחד עם כל אנשי סדום ועמורה.
ארץ ישראל היא המקום הכי מוגן לכל היהודים בעולם. יהודי שגר בחו"ל אין לו כל הגנה ושמירה, לא משמיים ולא מהארץ. רוב רובם של היהודים נמצאים שם בגלל הכסף. לא מעניין אותם כלום, לא אדמת הקודש, לא הקדוש-ברוך-הוא, לא בית המקדש, לא גאולה ומשיח, מעניין אותם רק כסף, בתים וחיים בכבוד וזה הכאב הכבד והגדול ביותר של הקדוש-ברוך-הוא.
צריך להודות ולהכיר בטוב שעושה הקדוש-ברוך-הוא לעם ישראל, שמציל, שומר ומגן. גוג-ומגוג ותוהו-ובוהו – בחו"ל. בישראל הכל מצוין! הכל שקט! הכל טוב יותר טוב מטוב! יהודים צריכים לקיים את עשרת הדיברות, ללמוד תורה ולהתפלל, זה לטובתנו!
בורא עולם מתעתע בחברי הכנסת והשרים, מנפה ומנפה כדי שכולם יהיו באחדות עם הימין, שלא יצטרף שום מפריע זר. בורא עולם עושה הכל בטבע וכאילו לא עושה כלום, אבל עושה לכולם ניסיונות כדי שיחזרו בתשובה. הקדוש-ברוך-הוא רוצה ממשלת ימין של יהודים ימניים. אדמת הקודש היא של היהודים. ארץ ישראל זה המקום של היהודים. האיטלקים באיטליה, היוונים ביוון, המצרים במצרים, הירדנים בירדן והיהודים בארץ ישראל! זה המקום של היהודים! מקום קטן מאוד בעולם והכי חזק בעולם, בשמיים ובארץ!
החמאס לא מתערב, מקבל הרבה כסף. החמאס שונא את הג'יהאד, רוצה לשלוט במצרים. חמאס רוצה להיות בעל הבית ברצועת עזה.
הג'יהאד הוא זרוע של איראן.
איראן מממנת את הג'יהאד ומעבירה לו טילים דרך מדבר סיני ודרך עוד מקומות. יש לאיראן זרועות בסוריה, לבנון, עיראק, רצועת עזה ובג'יהאד. צה"ל יחד עם ארה"ב ימצאו זמן ועיתוי נכון לפגוע במקומות רגישים באיראן, כי מטרתה לחנוק את ישראל מכל הכיוונים. שולחת זרועות זרועות כדי לפגוע ולהשמיד את ארץ ישראל, ומאה ועשרים חברי כנסת נמצאים באיזה דמיון שהכל טוב. כמו התוכנית שהייתה הרבה זמן לצה"ל, להרוג את מחבל הג'יהאד ברצועת עזה, כך יש עכשיו תוכנית של צה"ל וארה"ב לפגוע באיראן במקומות רגישים.
מצרים כביכול עוזרת לישראל. ישראל עוזרת לה וגם ארה"ב עוזרת לה.
ירדן בלחץ אטומי, אם לא יימצא פתרון למסתננים, דאע"ש והפליטים, ירדן תיהרס כמו סוריה. ברגע שירדן לקחה את האדמה מישראל, הברכה עזבה אותה והקללה עטפה אותה.
עיראק נלחמת באיראן, לא רוצה שתתערב בעיראק.
סוריה על הכוונת בכל מטר ומטר. קללת ה' בסוריה. כל מי שבא לסוריה מסתבך ויוצא בארונות קבורה. תורכיה מלאה בדאע"ש, מסתננים ופליטים. ארדואן צועק, רוצה להתפטר מהם ולשלוח אותם לאירופה. מפחד שיהרגו אותו.
רוסיה רוצה לדעת על כל דבר שקורה בישראל. פוטין אוהב את ישראל.
ישראל יודעים לשרוד בכל מצב, לא זקוקים לאף אחד רק לבורא עולם, אבא שבשמיים. בלי ישראל העולם הזה יחרב ברגע. והגויים רוצים לגנוב פטנטים של העם היהודי מישראל.
בורא עולם אומר למאה ועשרים חברי הכנסת: תתעוררו! אתם נלחמים נגד הדת, נלחמים נגד התורה והתפילה, נלחמים נגד הקדושה והטהרה, וכל זה - זה אני! הקדוש-ברוך-הוא! מלך מלכי המלכים הקדוש-ברוך-הוא! מחייה וממית, מרומם ומשפיל, מעלה ומפיל, מחייה וממית או ממית ומחייה. אתם הולכים נגדי?! אתם הולכים נגד הקדוש-ברוך-הוא?! נגד מלך מלכי המלכים הקדוש-ברוך-הוא?! נגד הדת, הקדושה, המקוואות, בתי הכנסת ולימוד תורה?! לא תצליחו! לא קם בעולם אדם שניצח את הקדוש-ברוך-הוא! כדאי לכם לחזור אחורה, ללכת לצד הימני ולא להאמין באף ערבי עם תעודת זהות כחולה כי מטרתם לחלק את ארץ ישראל לחלקים ולזרוק את היהודים לים.
כל מי שמפריע לישראל בורא עולם משלם לו כגמולו, מידה כנגד מידה. גם בתוך ישראל עצמה, מי שמפריעים לתורה, לתפילה ולקדוש-ברוך-הוא, יקבלו את המנה שלהם. אם יהודים לא רוצים להתפלל, לא רוצים תורה ולא מקוואות, לא רוצים לחזור בתשובה, זו הבחירה שלהם, חשבון יסגור איתם הקדוש-ברוך-הוא באיזה שהוא שלב בחיים, רק שלא יפריעו לקדושה ולטהרה בארץ ישראל. בורא עולם לא צריך את התורה שלכם ולא את התפילה שלכם, אבל לא לשרוף, לא להתנגד. יש הבדל גדול בין לא לרצות לחזור בתשובה ובין ללכת נגד הדת כמו כל הגויים שרצו להשמיד את עם ישראל בגלל התורה ולא הצליחו. עד היום הזה אף אחד לא הצליח! וכל מי שהפריעו לדת ישראל באו לקבורה ונמצאים בכף הקלע. אין להם יום ולא לילה, גם משפחותיהם משלמות עד היום. הקדוש-ברוך-הוא מתעתע ומתעתע ומראה לכם שהוא לא רוצה ממשלה מעורבת עם ערבים, רוצה ממשלה ימנית! לא כדאי להסתבך עם הקדוש-ברוך-הוא.
הגשם ירד ויירד, גשם בריא לחיים טובים ולברכה לכל עם ישראל.
נמצאים בתקופת גאולה ומשיח, הקדוש-ברוך-הוא פוגע בכל מי שמפריע לארץ ישראל הקדושה, לתורה, לתפילה ולקדושה של ארץ-ישראל כי זה הקדוש-ברוך-הוא בכבודו ובעצמו! כל הבלבולים בממשלת ישראל ובעולם כולו, הכל בגלל משיח שצריך לצאת בגלוי.
משיח ביום הוא אדם רגיל בשר ודם ובלילה, בעליונים, הוא בעולם הרוח. משיח מעורב בשר-ודם ומלאך ה' בתוכו!

קטגוריה: ,