מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א
פרשת האזינו תש"ף
נמסר ביום ראשון, ז' תשרי תש"ף (6.10.2019) | 8:30

"האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי" (דברים לב, א).
כשאמר משה רבינו "האזינו השמים... ותשמע הארץ" רגשו העולמות. כאב לו למשה איש האלוקים שלא יכניס את עם ישראל לארץ הקודש ולא יהיה מי שיכוון אותם משמיים לדרך הטובה בעיני ה'. יהושע בן-נון היה מנהיג חומרי ולמרות שמשה רבינו ברך אותו והעביר לו את ההנהגה, הוא לא יכול היה לדבר עם הקדוש-ברוך-הוא כמו שדיבר משה ולא יכול היה לתת לעם ישראל סימנים משמיים. עמד משה רבינו והעיד על עם ישראל שמיים וארץ שיכוונו אותם בעזרת מזג האוויר, גשמים בעיתם, רוחות טובות, חום וקור בזמנם, מתי הם הולכים בדרך הטובה לפני הקדוש-ברוך-הוא, מקיימים תורה ומצוות ועשרת הדיברות ומתי הם, חס ושלום, סוטים מהדרך. שמיים וארץ יש בהם חיות. כשרואים משהו שונה במזג האוויר בארץ ישראל זה אומר שעם ישראל לא נוהג בדרך הנכונה וצריכים לתקן את עצמם. כך עד שיבוא משיח.
האדם בנוי מאדמה ובנוי מרוח ונשמה. הנשמה ניזונה מלימוד התורה, מעשים טובים ומשמיים. בכל לילה הנשמה מתמלאת ונטענת משמיים, כמו המלאכים שיורדים לעולם הזה, שחוזרים מדי זמן כדי להיטען ולהתמלא. אנחנו בנויים משמיים וארץ. אם חס ושלום, אדם נשאר בדרכו הרעה, מדבר לשון-הרע, מפיץ שנאת חינם, לא מקיים את עשרת הדיברות, אין בו תורה ומעשים טובים, יהיה לו רע בעולם הזה ובעולם הבא, נשמתו סובלת בשמיים וגופו סובל בארץ. מי שחוזר למוטב, ברכת ה' מלווה אותו. ביום הכיפורים מסתכל הקדוש-ברוך-הוא משמיים מי מתפלל מכל הלב. התפילה מגיעה לקדוש-ברוך-הוא ומי שלא מתפלל מכל הלב ה' יציל אותו שיחזור בתשובה.
אסור ללעוג לתפילה של יהודי, אסור ללעוג לאף תפילה ביום הכיפורים בכל בתי הכנסת בארץ. אוי ואבוי למי שילעג לתפילה של יהודי כי הקדוש-ברוך-הוא שומע לב וכליות ולא הצגות ושחקנים. הקדוש-ברוך-הוא מבין כל תפילה של כל יהודי ויהודי, מקטן עד גדול, חוזר בתשובה, דתי או לא דתי ורוצה לשמוע את תפילת הלבבות של כל סוגי היהודים. אנא ממך יהודי, אל תחשוב שאתה יותר טוב מיהודי אחר ואל תחשוב שיהודי אחר יותר טוב ממך, כולם שווים לפני הקדוש-ברוך-הוא, הוא אבא של כולנו. יכול להיות יהודי שהוא גדול בתורה ומתפלל בלי לב, בלי כוונת הלב, ויכול להיות יהודי פשוט שבשלושה משפטים מעומק הלב מזעזע שמים. בורא עולם עובד עם הלב של האדם.
בתפילות ראש השנה ובתקיעות השופר היה חשבון נפש. השופר מזעזע את הנשמה, את הרוח והגוף של היהודי כדי שיחזור בתשובה. השופר מנער את כל הקליפות בנשמה, ברוח ובגוף היהודי, מנער ומשחרר את אחיזתן בנשמה ובגוף, אבל הן לא עוזבות. כשהיהודי ממשיך בדרך הקדושה והטהרה, של התחזקות והידבקות בקדוש-ברוך-הוא, בעשרת ימי תשובה וביום הכיפורים, כשהיהודי צם, מתפלל מכל הלב, עושה וידוי, מבקש סליחה ומחילה מחבריו היהודים ומהקדוש-ברוך-הוא, נעשית המלאכה במלואה ונושרות כל הקליפות, נופלות לעולמים.
אסור ליהודי להתלונן, להתמרמר ולבוא בטענות אל הקדוש-ברוך-הוא על תקלות, צרות, או חוסר הצלחה: 'סגרו לי את המזל, עשו לי כישוף, עין הרע', חבל על כל התלונות. יהודי צריך לעשות וידוי מול הקדוש-ברוך-הוא, להגיד: 'אני אשם והקדוש-ברוך-הוא צדיק', משם תפתח לו דרך של תשובה והצלה מול הקדוש-ברוך-הוא. בני האדם אשמים תמיד, אנחנו שוכחים מה עשינו.
כל יהודי צריך להבין ולדעת שהקדוש-ברוך-הוא נתן לנו את ראש השנה, יום כיפור וסוכות במתנה כדי להעיר ולהציל אותנו. נתן לנו גם את פרשת שבוע לכל שבוע ושבוע, תפילות ולימוד תורה, כי הוא אוהב אותנו, זו תרבות האדם בעולם הזה.
מיהו החכם, המודרני והמתורבת? מי שמקיים את עשרת הדיברות, תרי"ג מצוות, לומד תורה ומתפלל לבורא עולם, זה החכם מכל אדם. הקדוש-ברוך-הוא לא ביקש מאף עם בעולם לקיים מצוות, לקיים את עשרת הדיברות, להקים בתי כנסת ומקוואות, להתפלל ולשמור טהרה, רק מעם ישראל. לכן עושה הקדוש-ברוך-הוא ניסיונות ובודק את עם ישראל מי עושה רצון ה', 'מי לה' אליי', וזה לטובתנו.
יום הכיפורים הוא יום של ניקיון וטהרה לכל יהודי, אחריו נכנסים לשלב חדש של חיים חדשים וארוכים. מי שלא עושה את רצון הקדוש-ברוך-הוא, יש לו בעיה להיכנס למעגל הראשון, צריך להתפלל חזק שייכנס למעגל הראשון.
אחרי ראש השנה ויום הכיפורים, מקבלים עם ישראל שבוע של הבראה, מקבלים את חג הסוכות, חג של שמחה והנאה ונדבקים לקדוש-ברוך-הוא.
אמרנו שחברי הכנסת והשרים הם כמו מגדל בבל, הגננת ברחה מהגן והילדים משתוללים. אם לא יפסיקו את לשון-הרע ושנאת החינם, לא תקום ממשלה. להפסיק שנאת חינם, לקיים מצוות, לקיים את עשרת הדיברות, לקיים 'ואהבת לרעך כמוך' זו כל התורה וכל החיים, 'דרך ארץ קדמה לתורה'. תעזבו את ראש ממשלת ישראל, אף אחד מכם לא שופט. בחרתם בתי משפט ושופטים, הם יחליטו מה לעשות עם כל אדם והקדוש-ברוך-הוא שופט מלמעלה. כל אדם יפשפש במעשיו, לכל אחד יש אבן על ליבו, אף אדם בעולם הזה לא נקי, אין צדיק שלא יחטא, חוץ מצדיק יסוד עולם.
כל חבר כנסת ושר יחשוב טוב טוב מה הוא מוציא מפיו, ישמור על פיו ולשונו ויישמר מצרות נפשו, כי העולם הוא גלגל מסתובב והכל יחזור אליו בפרצוף.
אף פעם לא היה בלבול כזה נוראי בכנסת ישראל שאין על מי לסמוך ולא מאמינים לאף אחד. ראש הממשלה לא קובע עוד כלום, כל ממשלה שתקום תיפול, עד שיקום משיח צדקנו.
אסור לערוך הפגנות בארץ ישראל, אסור להפריע למנוחת האדם. זה גורם לפקקי תנועה, גוזל את השינה מהאדם, גוזל את האדם מעבודה, גוזל את האדם ממנוחה, גוזל את חירות האדם וזה עוון קשה ביותר כמו בזמן סדום ולפני המבול.
חמאס לא יהיה שלום איתם. הם זרע עמלק, גזענים, גונבים את הכסף של כווית ושל כל מי שתורם להם, מלאים רוע ושנאה. לא אכפת להם מאדמת ישראל, הם שונאים את היהודים ורוצים לפגוע בהם, זאת ההנאה שלהם, זה הסיפוק שלהם. יש להם אדמות בכל העולם בלי סוף. אירופה תהפוך למוסלמית ויוכלו לגור באירופה כולם. הממשל באירופה יהפוך למוסלמי.
מצרים סיסי צריך להיזהר על עצמו, בראש שלהם לפגוע בו. למרות ההגנה שהוא מקבל מכל מיני מקומות, הוא צריך לשמור על עצמו. הוא הנשיא הכי טוב שהיה במצרים ובמזרח התיכון.
ארה"ב, לטראמפ יש בעיות קשות כי הוא עזב את ישראל ועוסק בתוכנית 'מאה'. אומר לו הקדוש-ברוך-הוא: לא תהיה תוכנית 'מאה'. הקדוש-ברוך-הוא זורק כדור בארה"ב והכל מסתבך שם. הקדוש-ברוך-הוא אומר לטראמפ: 'אל תעשה את תוכנית 'מאה' כי אני הקדוש-ברוך-הוא נתתי לך להיות נשיא ארה"ב כדי שתעזור לארץ ישראל הקדושה בלבד. לא לקחת אפילו סנטימטר אחד מאדמת הקודש. אל תעבוד עם הפלסטינים ולא עם הגויים, אדמת הקודש שייכת אך ורק ליהודים!
הנה הוזהרת! תעצור עכשיו לפני שיהיה מאוחר!'
בעיראק יש הפגנות והרג.
איראן מאיימת כי היא מרגישה שארה"ב וישראל פוחדות ממנה כי לא מגיבים לכל מה שהיא עושה, לכן קיבלה ביטחון מול ישראל. אבל אם תעשה פעולה כל שהיא מול ישראל, היא תחטוף טילים מכל הכיוונים, גם מארה"ב וגם מישראל. האיראנים שולחים אנשים לסבך את העיראקים. המון איראנים נכנסים לעיראק ועושים שם תסבוכות כי עיראק מלשינה על האיראנים, על כל תוכנית שלהם. האיראנים רוצים שעיראק תיהרס כדי שלא תעביר דיווח על המעשים של איראן.
ירדן נכנעה אין לה מה לעשות, מחכה לישועה. אין ישועה.
לבנון רוצה שלום, אוהבת שלום.
חיזבאללה ונסראללה, אם הייתה לו אפשרות, היה עושה בלאגן גדול בגבולות. אין לו אפשרות, לא יכול לעשות כלום.
רוסיה מה שמעניין אותה זה רק למכור נשק ותחמושת, זאת הפרנסה שלה. ישראל מדווחת לרוסיה על כל פעילות של מטוסים כמעט בכל מקום.
מדינות אירופה הופכות בכל יום יותר ויותר מוסלמיות, עוד מעט כל ראשי הערים יהיו מוסלמים. שימשיכו לחיות באשליות. ימשיכו לשנוא את ישראל ויהיה להם יותר גרוע מגרוע. במקום להתנגד לפלסטינים, לחמאס ולכל המוסלמים, הם הולכים נגד ישראל. עושים עבודה הפוכה.
כל העולם שנאה, רוע ואנטישמיות, גורמים ליהודים ביזיון, הרג ופשע. מה שמתפרסם בתקשורת זה אפילו לא חמישה אחוזים ממה שקורה באמת. בורא עולם אומר ליהודים: אל תחכו עד שיבואו המים ויכסו אתכם, לעלות דחוף לארץ ישראל הקדושה. כל יום סוגרים עליכם ואתם נחנקים יותר ויותר. הערבים בארץ ישראל, בגליל ובכל הכפרים, ימשיכו את המלחמות ביניהם. ילחמו ביניהם זה נגד זה וזה אוכל את זה. לא יעזור כלום, הבעיה ביניהם לא תיעצר. הם יהיו עסוקים זה מול זה בשנאת חינם של שיגעון. נדבקו מחברי הכנסת שלנו, ראו אותם נלחמים זה עם זה, גם הם נלחמים זה עם זה, רק ששם יש רוצחים ואצלנו אין רוצחים, חס ושלום. ימשיכו הקרבות בכפרים הערביים כמעט בכל מקום, זה לא יפסיק. יד ה' בדבר.
לחשוד תמיד בגויים בעלי תעודות הזהות הכחולות. להיות ערניים בכנסת, במכירה וקניה ובגבולות ישראל.

ימשיכו לזעוק ולזעוק ולבקש מבורא עולם שימליך את מלך המשיח. בארץ ישראל הקדושה והטהורה לא יקרה כלום. לעצור את ההתבוללות.
פעילות איתני הטבע תמשיך להתגבר מחוץ לגבולות ישראל. שיטפונות, רעידות אדמה, רוחות, סופות, שריפות. בישראל יהיה הכל טוב.
לעם היהודי בישראל תהיה ברכה, תהיה פריה ורביה. העם היהודי לא ימחק לעולמי עולמים, למרות שהגויים מנסים בכל דרך להשפיע על הנוער להתבוללות, סמים ומחלקים שתיה חריפה בחינם, כדי להרוס את העם היהודי. הקדוש-ברוך-הוא אומר להם: 'חבל לכם על הזמן, אני אשמיד אתכם ולא תצליחו להפריע לעם היהודי שבחרתי להיות לי לעם ולאור לעולם. תתגיירו ואני אקבל אתכם'.
הגשם שהיה בשבת בא לנקות ולטהר את עם ישראל מהקיץ, התחדשות והכנה לשנה החדשה. יהיו גשמים בשפע בארץ ישראל ולא יחסר כלום.
בארץ ישראל הקדושה, תחול השנה החדשה הזאת, שנה נקייה, טהורה וטובה מאוד. שנה של עולים חדשים בכמויות אדירות, של בניית מאות אלפי דירות, בלי סוף, פרנסה לכולם והתחזקות של מאות אלפים ביראת שמיים, ממש שנה מיוחדת.
יש לנו הגנה גדולה בגבולות ישראל. משיח לא ישן בלילה ולא ביום ומגן על גבולות ישראל. הקדוש-ברוך-הוא עם המשיח, מלווה אותו עשרים וארבע שעות. הקדוש-ברוך-הוא מדבר מגרונו של המשיח והמשיח מבצע את רצונו של ה' ושומר על גבולות ישראל. רק משיח צדקנו מבין את הקדוש-ברוך-הוא. רק למשיח צדקנו מותר להפיץ את הדיבור של דברי אלוקים חיים. הקדוש-ברוך-הוא מבקש לקיים את עשרת הדיברות, לעשות חשבון נפש, לתקן את כל התיקונים ולצפות בכל שניה ושניה להתגלות מלך המשיח! הקדוש-ברוך-הוא רוצה שכל היהודים יהיו במעגל הראשון, זה רצונו של הקדוש-ברוך-הוא. משיח נמצא פועל, חי וקיים, הרוב יודעים מי הוא המשיח, מצפים ומחכים שיגלה אותו בורא עולם בפרהסיה!

קטגוריה: ,