מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א
ראש השנה תש"פ
נמסר ביום ראשון, כ"ט אלול תשע"ט (29.9.2019)

בורא עולם מנהיג את העולם. בראש השנה החדשה, עומדים ניצבים מול הקדוש-ברוך-הוא ומבקשים שיסלח וימחל לנו, לעם ישראל. הקדוש-ברוך-הוא כרת ברית לעולמים עם אברהם, יצחק ויעקב ולא יעזוב אותנו לעולמי עולמים. מי שיהיה יהודי נאמן, מאמין והולך בדרכי ה', יתקבלו כל בקשותיו וכל משאלות ליבו.
היום בורא עולם עושה ניפוי בעם ישראל 'מי לה' אליי', להכיר את האנשים 'מי לה' אליי'. בורא עולם אומר כרתי ברית עם עם ישראל.
בכל שנה ושנה, לפני ראש השנה, בורא עולם מתעתע ומזעזע את העולם לפני שמגיע יום הכיפורים. נותן בורא עולם עשרה ימים מראש השנה ועד יום הכיפורים, לחשוב טוב ונכון, לחזור למסלול, לעזוב את כל הבלי העולם ולקיים את עשרת הדיברות.
אבא שבשמיים הוא ימין ורוצה את הימין, 'ימין ה' עושה חיל', רוצה את כל מפלגות הימין שהן הכוח שמאיר את ישראל והעולם. לא יעזור לשמאל כלום, רוב חברי הכנסת רוצים ימין, גם שבעים אחוז מכחול לבן רוצים להתחבר לימין, לליכוד ולמפלגות הימין. הקדוש-ברוך-הוא מתעתע בכל חברי הכנסת, כדי שיידעו שהקדוש-ברוך-הוא הוא שמכוון את כל חברי הכנסת ואת עם ישראל. בורא עולם מבקש שתפסיקו עם שנאת החינם. כל העמים בעולם לא מבינים למה יש מערבולת וסיבוכים בין חברי הכנסת.
אמרנו כבר הרבה פעמים, אריק שרון הוא אחרון ואחריו אף ממשלה לא תחזיק מעמד.
כולם יצעקו ויזעקו 'רוצים משיח שיגאל אותנו'.
בורא עולם אומר לחברי הכנסת להיות רציניים, חייבים לשמור על המסורת של עם ישראל. אנחנו אפילו לא אחוז אחד בכל העולם. שלא נשכח את דת ישראל, את המסורת של היהודים, את התורה, את התפילות ואדמת הקודש. בלי זה אין חיים בעולם, לא בישראל ולא בעולם.
להיות באהבת חינם, זה עושה נחת ושמחה לקדוש-ברוך-הוא.
מכל הרוע ושנאת החינם שיש עכשיו, ייצא רק טוב בשנה החדשה. הקדוש-ברוך-הוא נותן לכל חברי הכנסת ובכירי ישראל להתבשל, הם מתבשלים ומתבשלים, הרוע ירד לטמיון, הטוב יצוף, יעלה ויעלה ויתחזק ויהיה טוב בעם ישראל.
לא יהיה שלום עם הפלסטינים, תוכנית ה'מאה' מתה.
סיסי שישמור על עצמו. סיסי ישמור על עצמו כי רוצים לפגוע בו.
יהיו גשמים בעיתם והרבה גשמים.
יהיו שמחות בעם ישראל.
יהיה שפע של עבודה וכלכלה.
האנטישמיות תתגבר בלי סוף, כאילו כדי לעזור לקדוש-ברוך-הוא שהיהודים יבואו לארץ הקודש.
תהיה עלייה של עולים חדשים בלי סוף.
יבנו בתים בלי סוף.
תהיה פרנסה לכולם בלי סוף.
רוב היהודים יחזרו בתשובה.
כל הערב-רב והשדין יהודאין יתגלו במערומיהם.
תהיה שנה של כבוד אחד לשני.
השנה תהיה מבורכת בכול.
משיח נמצא בכוננות, כהרף עין הכל יתגלה בפרהסיה. אנחנו היהודים מבקשים משיח שיתגלה בפרהסיה. הכל מוכן לגילוי, המשיח מחכה לאותות של הקדוש-ברוך-הוא.
שנה טובה ומבורכת,
גמר חתימה טובה,
תכתבו ותחתמו לשנה חדשה של טהרה וקדושה.

קטגוריה: ,