הרב חיים דינוביץ
פרשת כי תבוא תשעט

סוד הקללה הוא קל/לה.
קל הוא סוד הפירוד בין הנשמה והגוף, העולם העליון מהעולם התחתון, האיש מאשתו, התורה מהמלכות, עם ישראל מארצו.

לכן, מיד אחרי החטא אדם נפרד מאשתו קל שנה (130 שנה).
כתוצאה מגזרת המוות באוכלם מן העץ, נפרדה הנשמה מהגוף, האיש מאשתו, העולם העליון מן העולם התחתון.

גם גלות מצרים נמשכה קל שנה עד לידת משה שאז התחיל תהליך הגאולה.

״לה״ הוא סוד קלקול עולם התחתון שמבוסס על שבעה ימים כנגד השבע ספירות התחתונות מחסד עד מלכות.

העולמות העליונים תלויים בעולם התחתון כמו שנאמר: אין הקב״ה נכנס בירושלים של מעלה עד שעם ישראל חוזר ובונה ירושלים של מטה.

לכן, קלקול העולם התחתון שכלול במספר 7 גורם גם קלקול העולמות העליונים שהם: עשייה, יצירה, בריאה, אצילות ואדם קדמון.

בכל עולם עיקר הקלקול הוא בשבע ספירות התחתונות.

יוצא ששבע פעמים חמש שווה ״לה״ שלושים וחמש!!

סוד הקללה הוא אכן הפירוד בין הרוחניות והגשמיות שגורם קלקול בכל העולמות ובעיקר בעולם התחתון, העולם הזה הגשמי.

הבחירות היו בפרשת כי תבוא, פרשת ה(ברכה) והקללה, המבין יבין.

קטגוריה: ,