מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א
פרשת דברים תשע"ט
נמסר ביום ראשון, ג' אב תשע"ט (4.8.2019) | 8:30

באותות ומופתים הוציא הקדוש-ברוך-הוא את בני ישראל ממצרים ממ"ט שערי טומאה, הוליך אותם בדרך נס ארבעים ושניים מסעות במשך ארבעים שנה במדבר וקבר את כל הדור הישן בשל הבכייה לחינם בחטא המרגלים. בשנה הארבעים, אחרי כל התלאות שעברו בני ישראל, סיימו את המסע האחרון ועמדו לפני כיליון בגלל הנפילה בשיטים. בזכות פנחס בן אלעזר שהרג את זמרי בן סלוא וכזבי בת צור, נעצרה המגפה אחרי שמתו עשרים וארבעה אלף איש. לולא פנחס, היו יצר הרע, כוח הטומאה, הזימה והתועבה נדבקים בבני ישראל, המגפה לא הייתה נעצרת, וכל עם ישראל היה נכחד מן העולם, חס ושלום. אחרי ארבעים שנה, במסע האחרון כשחנו בשיטים, הגיעו לכמעט כיליון! כשיהודים מתעסקים עם זימה ותועבה הם מקצרים את חייהם.
אחרי שעם ישראל היכה את סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן, נותן הקדוש-ברוך-הוא רשות לדור החדש להיכנס לארץ ישראל "בואו ורשו את הארץ אשר נשבע ה' לאבותיכם לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם" (דברים א, ח). בני הדור החדש צריכים להילחם על אדמת הקודש ולזכות בה כדי שתהיה שייכת להם. בזמן המרגלים, נתן להם בורא עולם להיכנס לארץ ישראל בקלי קלות ואז היה משה רבינו משיח, אבל העם ביקש לשלוח מרגלים שהפכו את הכל. הערב-רב התחילו לבכות בכייה של חינם והדביקו את בני-ישראל.
בשנה הארבעים נתן הקדוש-ברוך-הוא למשה רבינו עוד חלון הזדמנויות להיכנס לארץ ישראל, נתן לו לדבר אל הסלע ולהוציא מים, אם היה משה מדבר, הוא היה משיח והיו נכנסים הוא וכל עם ישראל לארץ ישראל בקלי קלות. עכשיו צריך יהושע בן נון לכבוש את ארץ ישראל בעוצמה ובכוח כדי שעם ישראל יהיו שותפים באדמת הקודש.
גם כשקמה מדינת ישראל בשנת תש"ח (1948) נלחמו יהודים לכבוש את ארץ ישראל.
הערב-רב שיצאו עם בני ישראל ממצרים, הפריעו כל הזמן ובכל דבר לעם ישראל, לבניו של ריבונו של עולם, הדבר הטהור והקדוש ביותר בעולם. אם הערב-רב לא היו יוצאים איתם ממצרים, לא היו בני ישראל חוטאים בעגל ולא בכל ההתמרמרויות במדבר. גם בחטא המרגלים התערבו הערב-רב שהתחילו את הבכי של השקר, את הבכייה לחינם ובני ישראל, במקום להתחזק באמונה ולהתעקש להיכנס לארץ ישראל, נדבקו בבכייה הזאת. כוח האנרגיה של הקליפות נדבק בהם והשפיע עליהם לא להיכנס לארץ ישראל. כל הנפילות שעברו בני ישראל במדבר סיני, היו כולן מההפרעות של הערב-רב. אם לא היו מפריעים כשעלה משה לשמיים להוריד את לוחות הברית, לא היו הלוחות נשברים, היו מנקים את כל העולם ומשה היה משיח. לאורך כל הדרך, במשך ארבעים שנה, הפריעו הערב-רב לבני ישראל, נאחזו ונדבקו בהם כמו דבק, הטעו ובלבלו אותם. כך מתנהל העולם עד היום הזה, בין טוב לרע, בין ימין לשמאל.
יש יהודים ימניים חזקים וציוניים שרוצים להעיר את אדמת הקודש וירושלים ולהקים את מדינת ישראל, שרוצים להקים בתי כנסת, מקוואות וישיבות, ויש כאלה שלא רוצים לבוא או מפריעים ליהודים לעלות לארץ. יש טלפון סלולרי עם אינטרנט ודברים מיוחדים, שיש בו גם טוב וגם כוח טומאה שמשפיע על בני אדם. בכל דבר יש טהרה וקדושה ולידו יש משהו מכוח הטומאה שמפריע. זה כנגד זה קיים בעולם. כשייצא משיח לאור הוא יבטל את כל הרוע הזה.
כשיש אהבה ושלום בין היהודים - מתבטלים קטרוגים בשמיים! שנאת חינם בין היהודים, רוע, לשון-הרע והכפשות, מייצרים מלאכים רעים של קטרוגים. בכל פעם שיהודי מלשין, מדבר לשון-הרע או יוצר שנאת חינם, הוא בורא לו מקטרג. כל פעם שהוא גונב - בורא מקטרג, כל פעם שהוא נואף - בורא מקטרג, כל פעם שפוגע בחברו – בורא מקטרג. מיליוני המקטרגים האלה עומדים בראש השנה ורוצים לחסל ולהמית אותו. הם לא יכולים לסבול, נמאס להם שהוא מחזיק אותם לכן הם רוצים להרוג אותו כדי שישחרר אותם.
'דרך ארץ קדמה לתורה', 'ואהבת לרעך כמוך זו כל התורה', כדאי שתהייה לכל יהודי אהבת חינם ליהודים.
גם בבחירות לכנסת ישראל יש ימין ושמאל. חבל שהימין לא התאחד, עכשיו תהיה גניבת קולות. מי שהוא ימני, יבחר בימין גם עוד אלף שנה. 'ימין ה' עושה חיל', מי שהוא שמאל, כדאי לו להשתנות. אם הם יבחרו בימין תהיה בהם שלמות ושם ה' יהיה על ראשם.
הקדוש-ברוך-הוא קובע מי יהיה ראש הממשלה. כולם רוצים להחליף את ביבי נתניהו ונלחמים להפיל את הימין בגללו. בנימין נתניהו ראש הממשלה היום ומי יודע מה ילד יום. לב מלך ביד ה'. יהודים יקרים, ימין ושמאל, לבחור בימין, זה רצון הקדוש-ברוך-הוא. זה לא משנה מי יהיה ראש הממשלה. לא בגלל ראש ממשלה צריך להפיל את הימין, אין קשר. הקדוש-ברוך-הוא קובע מי יהיה ראש הממשלה. לבחור בימין, לא משנה אם יהודי ירא שמיים, דתי או לא דתי. הימין הם אלה שנלחמים על אדמת הקודש ומתנגדים לתת אפילו ס"מ אחד, אלה שמביאים את היהודים מהעולם כולו לישראל, אלה שלא מאמינים לערבים סביבנו כי הם רוצים להשמיד אותנו, אלה שפועלים להקים בתי מדרש, בתי כנסת ומקוואות, שפועלים לעזור לנזקקים ולתמוך בלומדי תורה, כמו זבולון ויששכר. זה הימין, והימין זה הקדוש-ברוך-הוא!
אומר הקדוש-ברוך-הוא לעם ישראל: 'הימין מתאים ליהודים ולי! לא משנה מי זה המנהיג של מפלגת הימין. מי שהוא נקי, טהור וחף מפשע - יישאר מנהיג, מי שלא - לא יישאר מנהיג'. בורא עולם הוא יושר ואמת ואומר ליהודים: 'בני בני, אל תדאגו, אני לא אדלג על אדם שהוא לא חף מפשע, אני עושה ניקיון במנהיגי הימין, בכל מנהיגי העולם וישראל, אם הוא נקי וטהור, הוא יישאר, לא משנה באיזו מפלגה, אם הוא לא נקי וטהור, הוא לא יישאר'. בורא עולם הוא יושר ואמת. הקדוש-ברוך-הוא אומר: 'בני בני, לא טעיתי אף פעם ולא אטעה אתכם אף פעם! רוב אזרחי ארה"ב בחרו בהילארי ואני הקדוש-ברוך-הוא הפכתי את הקלפי שיבחרו בטראמפ! אני נתתי לטראמפ מלאך שישמור ויגן עליו ויעזור לארץ ישראל!'
בורא עולם לא מחזיק בימין אנשים לא מתאימים או לא בסדר, לסמוך על הקדוש-ברוך-הוא שהוא רוצה את הימין ונלך לכיוון הימין. לא כדאי לכם להתעקש מול הקדוש-ברוך-הוא, הוא ינצח את כולם בסוף. אין קשר בין המפלגות למנהיגי המפלגות, לא לערבב, לבחור בימין. מנהיגים שהם לא כשרים ולא ישרים הקדוש-ברוך-הוא יחליף אותם. עם ישראל בלי ארץ ישראל, בלי אדמת הקודש, לא שווה כלום. לא להיות בשנאת חינם ולא להיות בגאווה. בורא עולם מבקש מכם לבחור בימין והוא יחליט בסוף את מי לשים בראש. תהיו שותפים!
בארץ ישראל הקדושה הכל טוב, חיים טוב, שמחים, כלכלה טובה, נדל"ן מצוין. טוב לקנות בתים, מגרשים, חנויות, משרדים ולא לרדוף אחרי מכוניות. הנדל"ן גודל בארץ ישראל, ויגדל ואף אחד לא יכול לעצור את זה. מי שיעצור - יעצרו אותו.
תאונות דרכים נגרמות כשנוהגים בשכרות, מתעסקים בהודעות, וואטסאפ ומיילים, כשלא עוצרים בעצור וברמזור, עוקפים על פס לבן או נוסעים במהירות מופרזת מעל המותר.
יהודים יקרים, ישראל מתחזקת וחוזרת לכוחותיה הגדולים הצבאיים, המדיניים והכלכליים וכל ארצות ערב לוקחות צעד אחורה. ארץ ישראל, קטנה מאוד בעולם, יש בה כמה מיליוני בני אדם בלבד ויש לה את הכוח הכי חזק בעולם. שמונה מיליארד בני אדם פוחדים מארץ ישראל כי העוצמה של הקדוש-ברוך-הוא פה איתנו בישראל. פוחדים מצה"ל כי הקדוש-ברוך-הוא מלווה את חיל-האוויר ועוזר ומגן על ישראל. הקדוש-ברוך-הוא הבטיח לשמור על גבולות ישראל - שומר ומגן! הכל עוזר הקדוש-ברוך-הוא!
חמאס משחק אותה מסכן. ממשלת ישראל להיות ערניים אל תאמינו לחמאס, לא לאבו-מאזן ולא לכל השקרנים. את כל הכסף הם לוקחים לכיסם. הם רוצים לחסל את היהודים ולא אכפת להם מאדמת הקודש ומהר הבית.
בורא עולם מבקש לתת גיבוי לחיילי צבא הגנה לישראל, למשטרה ולמשמר הגבול. לשמור על צה"ל כי הם שומרים עלינו. כל חיילי צבא הגנה לישראל, כולם צדיקים!
סוריה נמחקת, ימשיכו להיהרג אנשים, לא יכולים להתאושש. השנאה גוברת מיום ליום ואין להם תרופה.
חיזבאללה נסראללה יש לו נשק מיושן, תחמושת ישנה. הוא לא מצליח לקבל נשק חדש כי צה"ל מפוצץ. לכל החיילים והאזרחים של חיזבאללה ונסראללה נמאס ממנו. הערבים ששייכים לחיזבאללה ונסראללה שונאים אותו, נמאס להם מהשטויות שלו, מהאינטרס, השקרים והרמאויות שלו, נמאס להם מ'הטווס הנפוח'.
איראן פוחדת פחד מוות להיתקל עם ישראל כי יודעת שהמוסד נמצא זרועות זרועות בתוך איראן ויודעת שחיל האוויר של צה"ל יכול להגיע לכל מקום ומקום, גם לבית של נשיא איראן, לבתים של כל אחד מהם וגם למקלטים בעובי עשרה מטר. המוסד וחיל האוויר יכולים להגיע לכל המנהיגים הערביים ולחסל אותם, יכולים להגיע גם למנהיגים האיראנים ולחסל אותם, בנוסף למפעלים של האטום. באיראן יודעים זאת, הם לא טיפשים. הם יודעים שעם ישראל מצליח כי הקדוש-ברוך-הוא מלווה אותו.
ירדן מחכה ל'תוכנית המאה', מקבלת עזרה מארה"ב וישראל. המסתננים והפליטים רוצים להרוג את מלך ירדן.
מצרים, סיסי מלך מצרים חכם נבון מכולם. הוא עושה עבודה טובה, מקבל כסף מארצות הברית ומכלכל את עמו בדרך יפה וטובה. מרשה שיעשו מנהרות מאזור רפיח ועזה, נותן להם לעבור. סיסי משחק בשני כיוונים, גם מעלים עין מהמנהרות וגם מפוצץ להם מנהרות ישנות, לשמור על שקט. איש חכם.
בתורכיה כל יום גרוע מאתמול. דאע"ש והאסלאם הקיצוני נגד ארדואן. המורדים בתורכיה ממשיכים עם התוכנית להפלת משטר ארדואן.
פוטין אוהב את היהודים ועובד איתם בקודים בקשר לכל דבר ועניין. ישראל מפוצצת את כל התחמושת שבאה מאיראן לסוריה ולכל מקום והמפעלים ברוסיה עובדים נון-סטופ מסביב לשעון. רווח לכולם על גב הערבים שלא מבינים מה הם עושים. אם הערבים היו מפסיקים להתנגד לישראל, היו חיים כמו מלכים. כל עוד שהם נגד ישראל הם יחיו כמו כלבים.
ארה"ב עם עם ישראל בכל מכל. כל הטילים המיוחדים, הטכנולוגיה והמדע המיוחד, מומצאים בישראל על ידי המדענים הישראלים וארה"ב מביאה את הכסף. כמו שזבולון מביא כסף ויששכר לומד תורה כך ארה"ב מביאה את הכסף ובישראל ממציאים טילים שלא חלמו עליהם, כמו טיל 'חץ 3', הטיל הכי טוב בעולם שאין מעליו.
האנטישמיות גוברת וגוברת ומתגברת יום יום. אלפי יהודים מקבלים מכות קשות. היהודים שגרים בחו"ל באמריקה הדרומית והצפונית ובאירופה צריכים לחזור הביתה לישראל. אם הם חושבים שהקדוש-ברוך-הוא צוחק איתם, הם יפסידו את רכושם וביתם ויבואו לישראל עם שקל בכיס. הם יפסידו את כל ממונם ויש כאלה שיפסידו גם את חייהם.
כל אנשי הזימה, השוחד, הרמאות והפשע, הנוכלים שחיים על גב אחרים, יאכלו זה את זה, יסתבכו זה עם זה בסיבוכים עד בלי די.
אסור שתיה חריפה, סמים, הימורים והתבוללות, אלה דברים שמכעיסים את הקדוש-ברוך-הוא.
כל המצב הקשה הזה בארץ ובעולם, הייסורים, הסיבוכים וההפרעות, בני אדם לא ישנים בלילות, כאבים, יש כסף, אין כסף, חוצפה קשה, מריבות, הורגים חופשי זה את זה, כל הדברים הזוועתיים והקשים האלה זה מכוח הטומאה שמתלבש חזק והקדוש-ברוך-הוא מבקש מעם ישראל תזעקו אליי לבקש משיח! משיח היה צריך לצאת מזמן!
כשייצא משיח לא יהיו מחלות, לא יהיו מלחמות, לא יהיה מוות לא הרג, כל בתי החולים וקופות החולים יסגרו, הרופאים והאחיות ילמדו תורה, לא יהיה חום, לא שמש ואנשים לא יזיעו. כולם יקיימו את עשרת הדיברות ותרי"ג מצוות במלואן. לא יהיה יצר הרע בגוף ולא יהיה כוח טומאה בעולם. לא יהרגו ולא יפגעו חיילי צה"ל. הכל יהיה טוב, יותר טוב מטוב! לא תהיה בעיה של זיווג, לא תהיה בעיה של פרנסה, ולא מוות, יהיו חיים ארוכים לכל היהודים ולא רק זה, גם תהיה תחיית המתים! אומר הקדוש-ברוך-הוא מי שלא יאמין בקדוש-ברוך-הוא, ביהודים שאותם בחר ובארץ ישראל - לא יהיה קיים בעולם. כל מי שיאמין ויעבוד את היהודים, תהיה לו פרנסה מהיהודים להמשך החיים.
נמצאים בזמן של פעילות של משיח בלי שנדע. כל מה שקורה בישראל ובעולם, זה חיבור של משיח שמחובר אליו הקדוש-ברוך-הוא. אף אחד לא מבין מה קורה פה, זה תהליך של הקדוש-ברוך-הוא. כל אסונות הטבע, הסיבוכים, הייסורים, מאה ועשרים חברי כנסת שלא יודעים מי נגד מי, שלא יודעים מי הם בכלל, שלא יודעים אם זה בוקר או ערב, לא יודעים עוד על מה לדבר, נגמר להם הדיבור, את כל זה עושה הקדוש-ברוך-הוא ובסוף הוא יקבע מה יהיה. את כל זה עושה הקדוש-ברוך-הוא שרוצה שהשליח שלו, משיחו, ישלוט בגלוי ולא בהסתר!

קטגוריה: ,