מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א
פרשת פינחס תשע"ט
נמסר ביום ראשון, י"א תמוז תשע"ט (14.7.19) | 8:30

הקדוש-ברוך-הוא שונא זימה ותועבה ולכן, כשראה בלק שבלעם לא הצליח לקלל ויצא מברך את עם ישראל, קיבל את עצתו של בלעם להכשיל את עם ישראל דווקא בזימה וארבו להם בשיטים. "וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב" (במדבר כה, א). לאט לאט הצליחו להפיל הרבה מעם ישראל לשליטה של כח הטומאה. צור, ראש אומות בית אב במדין, שלח את בתו כזבי, ללכוד את משה רבינו ברשתה ולהחליש את כוחו על ידי חיבור עם גויה. כי בחיבור עם גויה, ניתק חיבור הנשמה לכוחות הרוח. כוזבי בת צור טעתה לחשוב שזמרי בן סלוא, ראש שבט שמעון, הוא משה רבינו והפילה אותו בכח הטומאה.
ליהודים יש נשמה שהיא קודש קודשים, חלק אלוקה ממעל ואם יהודים מתחברים עם גויים שאין להם נשמה, רק נפש ורוח, הכלים לא מתאימים, הנשמה עוזבת. לכן ההתבוללות עושה נזק והרס בעם ישראל, נחלש הכוח היהודי. כדי להרוס את העם היהודי באלגנטיות, עם חיוך על הפנים, משתמשים הגויים בסמים, שתייה חריפה, הימורים והתבוללות והורסים להם את החיים.
בורא עולם שונא זימה, תועבה ותאווה. בזמן המבול, השמיד בורא עולם את כל העולם בגלל הזימה ולא השאיר זכר של אדם וחיים, רק את נוח אשתו וילדיו והחיות שבתיבה.
בשיטים, כשהתחיל העם לזנות עם בנות מואב, כיוון וסובב הקדוש-ברוך-הוא שמשה רבינו לא ייפול ברשת של כוזבי בת צור. נפל זמרי בן סלוא, ראש שבט שמעון ואחריו נפלו עוד הרבה. פינחס קינא לה'. "פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי" (שם כה, יא). בזכות פינחס שהרג את זמרי בן סלוא וכזבי בת צור והרים את שניהם באוויר עם הרומח, נכנס העם לפחדים וחרדות, התעוררו מהזימה והלכלוך שהיו בהם ונעצרה המגפה. הקדוש-ברוך-הוא רצה לכלות את כל בני ישראל ובזכות פינחס כילה רק עשרים וארבעה אלף. הקדוש-ברוך-הוא נותן מתנות למי שמקנא לו. בזכות שקינא פינחס לה', נתן לו הקדוש-ברוך-הוא כהונה לדורי דורות, לנצח נצחים.
מי שהולך בדרכי ה', מקיים את עשרת הדיברות ותרי"ג מצוות, מתפלל ולומד תורה, יהיה לו שפע של ברכה עד בלי די, הצלחה, חיים ארוכים וטובים, בריאות, זיווג ופרנסה. יהודי שעושה דברים עקומים, יחזור אליו הכל עקום. עתידו של היהודי טמון באופיו ובתוכניותיו, יעשה טוב – יקבל טוב, יעשה רע – יקבל רע, זה לא עין הרע, מזיקים או קללות. יהודי, לך בדרכו של הקדוש-ברוך-הוא והידבק בו.
שמונים אחוז ממשתתפי המצעדים בישראל הם גויים שמגיעים מחו"ל, עוברים מעיר לעיר ומפריעים לשלוות האנשים. גם בהפגנות העדה האתיופית היו רק עשרים אחוז אתיופים ושמונים אחוז לא יהודים. יש הפרעות קשות במעונות הגיל הרך. יש שריפות ושריפות בלי סוף. מאה ועשרים חברי הכנסת מסובכים קשות, לא יודעים מי נגד מי, לא יודעים מה לעשות, ימין נגד ימין, שמאל נגד שמאל, לא יודעים מה ילד יום, לא יודעים מה יהיה עם הממשלה, אם תהיה ממשלה. רבים על הכיסא, על הפרסום בתקשורת, על הפנסיה ולא אכפת להם אם הימין יעלה, אם היה אכפת להם היו מוותרים זה לזה ומקימים ימין חזק.
נמצאים בתקופה קשה מאוד, כולם מבולבלים. יש הפרעות קשות, צרה אחרי צרה, הפגנה אחרי הפגנה, כבישים עמוסים מכוניות, רכבות מתקלקלות, תקלות פה, איומים שם, בתי המשפט מסובכים, חלק מראשי הערים מסובכים - זה בישראל, בכל העולם - גרוע פי מיליארד. כל הקושי הזה הוא כדי שמשיח יסיר מעליהם את כל הקליפות ויפתח דרך.
היום כמעט לכל אחד יש טלפון חכם, כולם מצלמים את כולם, בכל פינה ופינה, בכל מקום ומקום אתה מצולם ומפרסמים אותך בעולם, מה עשית ומה לא עשית. בורא עולם אומר שאנחנו נמצאים בתקופה שרוב בני האדם מאמינים בכוח שלהם, 'כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה'. פשוט שכחו שיש בורא עולם, שכחו שיש הקדוש-ברוך-הוא בעולם שקובע מה יהיה. כל אחד גיבור, לוקח את החוק לידיים ומאיים.
הקדוש-ברוך-הוא מנפה את היהודים בישראל ואת הרעשנים. הקדוש-ברוך-הוא אומר: 'מי לה' אליי – ירוויח'. יש תנאים לקדוש-ברוך-הוא. הקדוש-ברוך-הוא אומר לכל עם ישראל: 'שכחתם שיש בורא לעולם? שכחתם שאני נמצא בעולם הזה? שאני אבא שלכם, אני בראתי אתכם, אני יצרתי אתכם? על מה הגאווה הזאת? מה השליטה הזאת?' אומר הקדוש-ברוך-הוא: 'אני קובע מה יהיה בעולם הזה מא' ועד ת', אתם יכולים לקפוץ ולרוץ כמה שאתם רוצים, אני אקבע בסופו של דבר מה יהיה!' הקדוש-ברוך-הוא יכול להמית אנשים בשנייה אחת, עם קוץ, מחט או חיידק. אל תשכחו שהקדוש-ברוך-הוא חי וקיים לעולמי עולמים ואנחנו אפר, כלום. בכל זאת הקדוש-ברוך-הוא לא מעניש ומחכה שיחזרו בתשובה. אם נגמר ה'חבל' ואדם לא חוזר בתשובה, הוא מקבל את כל הדינים הקשים שבעולם, אם הוא חוזר בתשובה - ניצל מכל הדינים. הקדוש-ברוך-הוא מחכה שיחזרו בתשובה, יש גבול.
ליהודים אסור להתבולל ומי שיש להם בני זוג גויים, צריכים לגייר אותם או לעזוב אותם.
יש הרבה אסונות טבע, הקדוש-ברוך-הוא כעוס, מואס וכואב. 'בראתי את העולם כולו, את בני האדם, החיות, הבהמות והעופות ובחרתי את עם ישראל לי לעם. חלק מהם לא מבינים שאני הקדוש-ברוך-הוא קובע מה יהיה פה. חייבים לחזור לשורש היהודי, ללימוד תורה ותפילות, בכדי לשמור על הגחלת היהדות ועל היהודים'. הקדוש-ברוך-הוא מבקש לחזור למסלול הטהרה והקדושה.
הקדוש-ברוך-הוא מבקש מהיהודים בחו"ל לחזור דחוף לישראל. 'אל תעשו לי דווקא'. מצב האנטישמיות בעולם כולו גרוע מגרוע והולך ומתגבר מיום ליום. תבואו ותעלו לארץ הקודש עכשיו, לפני שיהיה מאוחר. אחר כך תבכו ותתחננו ואני לא אעזור לכם.
הקדוש-ברוך-הוא מבקש שהבחירות בעם ישראל יהיו ברוגע ובאהבת חינם ולהאמין שהכל מתחיל מהקדוש-ברוך-הוא ומסתיים מהקדוש-ברוך-הוא.
הזימה, שנאת החינם וההתבוללות לא שייכים לעם ישראל! הקדוש-ברוך-הוא נתן עשר דיברות ולא עשר מכות. בלעדי הקדוש-ברוך-הוא, אף אחד בעולם הזה לא יכול לחיות דקה, אז לעשות רצונו! הקדוש-ברוך-הוא ברא את העולם, מוחל וסולח ואוהב את היהודים. הקדוש-ברוך-הוא אומר: 'מי לה' אליי', רוצה לתת משיח לעם ישראל ובית מקדש, רוצה שעם ישראל יהיה שותף ויבקש משיח. להתחזק ביראת שמיים. הקדוש-ברוך-הוא מנהל את העולם כולו!
חמאס הם רמאים, שקרנים, צרי עין, בעלי גאווה, זימה ושנאה, רוצים ורוצים, 'הב הב'. צריך לעצור להם את הרצון. הם זרע עמלק. ברצועת עזה יש ערבוביה של מצרים, סורים, ירדנים, עיראקים, דאע"ש, כל סוגי המפלגות וכל סוגי האנשים. רצועת עזה היא מקום מפלט. הכל שם מעורבב, אולי 5% מהם עזתים. שונאים את היהודים.
פוטין עסוק במכירות נשק ותחמושת, זו הפרנסה שלו.
תורכיה דאע"ש שולט בה, ממשיך לשלוט ויפיל אותה. כל מי שלא שומע בקול דאע"ש מעלימים אותו. חיזבאללה ונסראללה היה אוכל וחי מסוריה - סוריה מתה. היה אוכל וחי מאיראן - איראן תמות. יש לו נשק ישן ושומר אותו על כל מקרה כי לא חידש את הנשק והתחמושת.
איראן מאיימת על אירופה. כל הסודות של איראן נמצאים אצל המוסד. כל העולם סומך על חיל האוויר הישראלי שיכול להגיע לאיראן ולפוצץ את כל מפעלי האטום.
טראמפ מחכה לקבל דיווח מישראל כדי לשלוח טילים מדויקים למקומות מדויקים, שלא יהיו טעויות. מחכה לממשלת ישראל והמוסד, לקבל תוכניות מיוחדות איך לנגח את איראן בחדרי חדרים כדי לא לפגוע בבני אדם. טראמפ רוצה מישראל מקומות נקודתיים וממוקדים כדי לפוצץ את איראן בלי שיפגעו בני-אדם.
ימשיכו בעולם שיטפונות, סופות, צונאמי, התפרצויות הרי געש, רוחות קשות, רכבות ייסטו מהפסים ויתנגשו, אוטובוסים, כנפי המטוסים יתחילו לזוז כמו כנפי נשרים ויהיו זעזועים במטוסים. האוויר בשמיים כועס מאוד ומלחץ האוויר יתחילו המטוסים להזדעזע ולזוז. האוויר החזק מנענע ומזיז את המטוסים, לא נותן שלווה לנוסעים. ימשיכו סיבוכים באוניות, סיבוכים במטוסים, סיבוכים בין מדינות.
כל אנשי הזימה, הגניבה והרמאות, אנשי הצווארון הלבן והשחור, כולם יתפסו אחד אחד.
ממשלת ישראל צריכה לבנות עשרות אלפי בתים, בלי לעשות חשבון לאף אחד. יגיעו מיליוני יהודים לישראל ויצטרכו מקום לגור. יהודים לקנות בתים רק בישראל.
לא ללכת לקברי צדיקים בחו"ל, ללכת לקברי צדיקים רק בארץ ישראל הקדושה. כל יהודי יכול לבקש בקשות מהצדיק גם מתוך ביתו. במקום ראשון בעולם - מערת המכפלה, קבר רחל אימנו והכותל המערבי. כל מי שבא לכותל מתרגש כאילו לא היה שם אף פעם.
די לקחת בחורות תמימות ונעימות לקברי צדיקים בחו"ל, הקדוש-ברוך-הוא כועס על זה מאוד. זה זלזול בקדוש-ברוך-הוא, זלזול באדמת הקודש, זלזול בקברי צדיקים בישראל ובכותל המערבי. זה מזכיר לקדוש-ברוך-הוא את המרגלים שלא אהבו את ארץ ישראל, אדמת הקודש והמית את כולם במשך ארבעים שנה במדבר. די לרמות אנשים. די לקחת מהם כסף, לחיות על גבם ולהתגאות עליהם. בורא עולם עוזר לתמימים האלה שהולכים בתמימותם, אבל לא למי שמנהלים ומארגנים את הדברים האלה, נותנים אישור לבעלים להסתובב איפה שהם רוצים, וגורמים לנשים להרגיש כאילו הן רווקות. זה גורם לסכסוך במשפחה וריב בבית ולא מביא שום ברכה. ארץ ישראל היא מקור הברכה בעולם! הקדוש-ברוך-הוא עומד על ארץ ישראל! אין מקום טהור וקדוש כמו מדינת ישראל!
משיח שלנו, הרוב יודעים שהוא משיח וכולם רוצים להיות בקרבתו, לחבק אותו. בגלל הכוח הרוחני שלו אנשים נדבקים אליו, מתמגנטים. האור שלו מפה עד השמיים! בזמן שייצא בפרהסיה יראו את האור, כרגע רואים אותו בערפול. משיח תפקידו אהבת חינם. כל יום לחשוב מה עושים טוב היום. הקדוש-ברוך-הוא אומר, כל יהודי צריך לחשוב כל יום מה יעשה טוב, לא רע, מה יעשה טוב! לדבוק באהבת חינם.
משיח מעביר דברי אלוקים חיים, עוזר לכולם מ'עמך' ועד הגדול בישראל. משיח עושה הגנה ושמירה על ישראל. משיח יכול לאכול, לשתות ולעבוד, והנשמה שלו ו'היחידה' פועלים ועובדים בלי שירגיש, שומר ומגן על עם ישראל אוטומטי. נשמתו של משיח תחתון ועליון עושים הרבה פעולות בעם ישראל. מחכים שמיים וארץ שתיפתח ההתגלות של משיח צדקנו בפרהסיה, משיח תהיה לו שליטה על ישראל ועל כל העולם בגלוי!

קטגוריה: ,