את אבא הכרנו למעשה אחרי פטירתו", אומר הגאון הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת, בשיחה מיוחדת לקראת יום ההילולא של אביו, הראשון לציון הגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל. "בחייו הסתיר הכול מאיתנו, אם כוח הברכות ואם עצות מופלאות שחלק עם שותפי סוד, והזהירם שלא לספר דבר".

גם הציבור התוודע יותר ויותר לגדולתו בתשע השנים שחלפו. כחמישה-עשר ספרי הלכה חדשים שלו הופיעו בשנים האלה. "בחיי אבא יצאו לאור חמישה ספרים בלבד מתורתו", מסביר הרב שמואל. "את רוב זמנו וכוחותיו הקדיש לשיעורי תורה, לביקורי חיזוק, לשיחות אישיות. אבל עכשיו, בכל שנה יוצאים עוד ועוד ספרים, על-ידי מכון הוראה מיוחד שמנהל אחי, הרב יוסף".

שליחות ברוח הרב

הרב אליהו מציין את בית המדרש הגדול שאחיו מנהל בירושלים. מאות אברכים לומדים שם, בדרכו של אביו: "האברכים מוסמכים לרבנות ויוצאים לשליחות בקהילות בחו"ל. גם בארץ הם מקימים מרכזים תורניים".

לוח הזמנים של רב העיר צפת עמוס. את יומו הוא פותח בשעת בוקר מוקדמת וחותם מאוחר בלילה. "אני מנסה להמשיך במשהו את מה שאבא עשה. לפעמים אני מצליח", הוא מצטנע. כמו האב, גם בנו אינו חת מלהתייצב כחומה בצורה בסוגיות ציבוריות הדורשות עמידה תקיפה.

הרבי על הקו

"אבא היה אומר דברים ברורים, אבל בהארת פנים", הוא אומר. "תמיד ראה לנגד עיניו את הצורך להגן על קודשי ישראל. פעם אחת אפילו נכלא על נחישותו זו, בהיותו צעיר לימים. הרב חיפש תמיד לחזק את קדושת השבת, את ערכי המשפחה היהודית. כשחש סכנה, אמר את דעתו בנחרצות ובלי פחד. קו אדום בעבורו היה פגיעה בהלכה; בענייני ארץ ישראל, השבת, הצניעות וכדומה".

קשר מיוחד היה בין הרב אליהו לרבי מליובאוויטש. הרב שמואל זכה להיות באחד הרגעים שסיפקו הצצה לקשר הזה. "זה היה בחצות הלילה, כמדומני בשנת תשנ"ב. הטלפון בבית צלצל. הרמתי את השפופרת ושמעתי את קולו של הרבי. הוא אמר את שמו הפרטי ושאל אם אפשר לדבר עם הרב אליהו. מייד העברתי את הטלפון לאבא. לא העזתי לשאול, לא באותו לילה ולא אחר-כך, מה היה באותה שיחה. אפשר לשער שאלה דברים העומדים ברומו של עולם".

להפוך את נקודת המבט

את חסרונו של אביו הוא חש יום-יום. "בכל פעם שאנשים באים לבקש ברכה או עצה, אני אומר לעצמי, חבל שהרב לא פה. הוא חסר מאוד גם למנהיגי ציבור, שנהגו להיוועץ בו דרך קבע".

כשהוא מתבקש לבחור רגע שנחרת בליבו מימיו בצל אביו הוא בוחר רגע מפתיע: "שנה אחת, במוצאי חג הפסח, אבא ראה יהודים עומדים בתור במאפיית אנג'ל. בתחילה התפלא: 'מה הלהיטות? חכו עוד יום'. אך מייד התעשת ואמר: 'וכי באתי לעולם לקטרג על יהודים? ראו אילו יהודים יקרים! הם אוהבים מאוד לחמניות, אך לכבוד ה' יתברך ויתרו עליהן שבעה ימים'. הסיפור הזה מלמד איך אפשר להפוך מבט שלילי לראייה חיובית".

לא לקטרג על יהודים. הרב שמואל אליהו

קטגוריה: ,