מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א
פרשת בהעלותך תשע"ט
נמסר ביום שני, ז' בסיוון תשע"ט (10.6.19 # | 8:30

"וידבר ה' אל משה לאמור דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות" )במדבר ח, א-ב( שואל רש"י 'למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים?' לפי שבזמן חנוכת המשכן, כל השבטים וראשי השבטים הקריבו קורבנות. אהרון הכהן ושבט לוי לא הקריבו. למרות שאהרון הוא הכהן הגדול ולמרות ששבט לוי פעל יום יום במשך 210 שנה, למען לימוד התורה במצרים ושמירת השבת, זכות שעמדה להם להיבחר ללויים וכוהנים, בכל זאת לא הקריבו קורבן בחנוכת המשכן. חלשה דעתו של אהרון, הרגיש שזה בגלל שחטא בעגל.
אהרון היה מבוגר ממשה רבינו, היה גדול בתורה, הנהיג את עם ישראל במצרים שנים רבות ועם ישראל הכירו אותו. משה ברח אחרי שהרג את המצרי ושנים רבות לא היה במצרים. רק כשהיה בן שמונים דיבר איתו הקדוש-ברוך-הוא ושלח אותו לגאול את עם ישראל. מתוך תמימות ונקיות הלב, התווכח משה רבינו ואמר לקדוש-ברוך-הוא שישלח את אהרון אחיו כי הוא מתאים יותר ממנו. אמר לו הקדוש-ברוך-הוא: כבר מֵרֶחֶם אימך בחרתי אותך, נוצרת כדי לגאול את עם ישראל. בורא עולם מכין מראש את הנביאים והשליחים שלו בעולם הזה, זה לא מגיע בפתאומיות, לא בהפתעה. לפני שנולד שמשון הגיבור, דיבר מלאך עם אשת מנוח ואמר לה שייצא ממנה שמשון הגיבור שיגאל ויעזור לעם ישראל, הכין והדריך אותה מה עליה לעשות ואיך לנהוג עם עצמה ועם שמשון, גם משה רבינו, אהרון הכהן, דוד המלך, אליהו הנביא, אלישע הנביא, שלמה המלך - הקדוש-ברוך-הוא מכין מראש את המנהיגים לעם ישראל.
אמר הקדוש-ברוך-הוא למשה שאהרון אחיו יבוא לקראתו וישמח בליבו לפגוש אותו. אהרון לא יגיד שהבחירה מגיעה לו כי הוא הבכור והוא מנהיג את העם כבר 80 שנה, אלא ישמח שבחר הקדוש-ברוך-הוא במשה לגאול את עם ישראל. זו המידה המיוחדת שהייתה לאהרון, אף פעם לא קינא באף אחד, היה תמיד בענווה ועשה את מה שאמר לו הקדוש-ברוך-הוא בשמחה, בענווה ובצניעות, הכל בשביל עם ישראל.
ביום הארבעים להיות משה רבינו על הר סיני, חצי יום לפני שצריך היה לרדת, באו הערב-רב, אמרו שעבר הזמן וביקשו אלוהים אחרים. הם לא באו כמה ימים קודם לכן, כדי שלא יגידו להם שהם טועים בספירה, הם באו ביום הארבעים בדיוק. מטרתו של אהרון הכהן הייתה טובה, הוא רצה לעכב אותם עד שירד משה מן ההר, אבל הם דרשו אלוהים אחרים. אהרון היה רודף שלום ואוהב שלום, עשה שלום בארץ ובשמיים ועל ידי כך חיבר שמיים וארץ. תכונת השלום הייתה חזקה מאוד באהרון ובשביל השלום ובשביל שלא יהרגו אותו כמו שהרגו את חור ואז תהיה מהפכה כי עם ישראל יישאר ללא מנהיג, לא נותרה לאהרון ברירה. הוא לא חס על עצמו, הוא פחד שעם ישראל ייהרס. רצה אהרון למשוך ולהרוויח זמן עד שירד משה, אבל כשנגע בזהב שהביאו בני ישראל, נתן בו רוח קדושה והעגל הפך לכוח טומאה בעל ניצוץ קדוש שמחייה אותו.
הקדוש-ברוך-הוא כעס על אהרון ובזכות תפילת משה רבינו, המית רק שניים מילדיו, שניים נשארו כדי להיות המשכיות לאהרון בעולם.
נדב ואביהוא מתו בזמן הדלקת הקטורת גם כדי ללמד את עם ישראל להיזהר מאוד בעבודות הקודש במשכן ובבית המקדש. כוהנים רווקים לא יכולים לשמש בקודש, לא שתויים, לא פזיזים ונמהרים ועליהם לדעת את כל ההלכות והדינים כדי לא להדליק אש זרה. בורא עולם פועל בכל הכיוונים, גם סגר חשבון עם אהרון וגם הזהיר את כל הכוהנים לעתיד לדעת איך לנהוג בקודש.
חלשה דעתו של אהרון שלא הקריב עם הנשיאים בחנוכת המשכן, אמר לו הקדוש-ברוך-הוא 'שלך גדולה משלהם', הם הקריבו באופן חד פעמי ואתה מדליק את המנורה בכל יום בוקר וערב ומקטיר את הקטורת. אהרון רצה גם להקריב קורבן בחנוכת המשכן וגם את המנורה והקטורת, אמר לו הקדוש-ברוך-הוא אתה בעולם הרוח, אתה שייך להדלקת המנורה, להעלאת הנרות שזה מלשון 'עלייה'. הדלקת נרות המנורה מאירים ממש את הספירות העליונות על-ידי שהכהן מעלה וקושר את העליונים עם התחתונים יחד עם מעשה הקטורת. הדלקת הנרות בשמן והדלקת הקטורת, על ידם נמשכים חיבור שמיים וארץ, כמו שכתוב 'קטורת סמים בבוקר בבוקר בהטיבו את הנרות יקטירנה'. שתי העבודות, הדלקת הנרות והקטורת הקטורת, נעשו יחד בזמן אחד. רק אהרון הכהן, איש אוהב שלום ורודף שלום, זך נקי וטהור, יכול היה לעשות את הפעולות האלה ביחד. פיטום הקטורת כדי לגרש את היצר הרע, הקליפה והטומאה מהמשכן ומעם ישראל והדלקת הנרות, כדי לחבר את נשמות עַם ישראל עִם שמיים.
עד היום הזה לא קם אדם או מפעל שיכול לייצר או לבנות את כלי בית המקדש כמו שהיה בזמן הקמת המשכן, כי הקדוש-ברוך-הוא בכבודו ובעצמו, כוח עליון של הקדוש-ברוך-הוא, עזר לאומנים בדרך נס, ליצור את המשכן, את המנורה ואת כל הכלים. אפילו העולם המודרני של היום, עם כל מכונותיו החדישות והמשוכללות, לא יכול להגיע ליצירה של מנורה שהיא מקשה אחת או יצירה של כל כלי אחר לבית המקדש, רק כוח עליון. רק שיתגלה מלך המשיח בפרהסיה ויבנה בית המקדש השלישי, יוכלו ליצור ולבנות את כלי המקדש. יביאו את כל הכלים הישנים, הראשונים שהיו במשכן, דרך בורא עולם, ויבנו ויקימו חדשים לבית המקדש השלישי שיהיה בנוי מבית המקדש הראשון והשני.
משיח זה הקדוש-ברוך-הוא. הקדוש-ברוך-הוא מדבר דרך המשיח, דרך גרונו של המשיח, דרך מחשבותיו של המשיח. משיח שייך כל כולו לקדוש-ברוך-הוא באופן מלא, דרכו הוא מקבל הכל, את המחשבה, את הדיבור, את האומנות, את כל מה שצריך לעשות, את העיצוב, האדריכלות וההנדסה, של בית המקדש. הכל, מכל הכיוונים, דרך בורא עולם ישירות למשיח והוא מעביר לעם ולעולם כולו. בורא עולם דרך המשיח מגרש את כל הסיטרא אחרא בעולם ומתקן את העולם.
עם כל הדברים שקורים בעם ישראל, בכל זאת הקדוש-ברוך-הוא דואג וחנון ורחום. עם כל הקשיים, בכל זאת הקדוש-ברוך-הוא עוזר להגיע ליהדות, ללאום היהודי עוד צעד ועוד צעד, יהיו מגובשים ויחזרו בתשובה. הקדוש-ברוך-הוא מנפה, מיישר נותן סימנים משמיים, גשם, שריפות ומכות מאיתני הטבע, כדי שיבינו שיש מנהיג לעולם, הקדוש-ברוך-הוא.
כל גדולי התורה בארץ ישראל צריכים לצעוק ולצעוק לקדוש-ברוך-הוא, עם כל בני האדם בישראל שהם יהודים אמיתיים, לזעוק ולבקש מבורא עולם שישלח את מלך המשיח, שיגלה אותו בפרהסיה. ממש לצעוק. זו הדרך ועל זה ללכת חזק. לקיים תפילות בעם ישראל כדי שהקדוש-ברוך-הוא ימליך את מלך המשיח עכשיו! זה הזמן, אין זמן אחר! בכוחנו לבקש מבורא עולם, גדולי תורה ורבני ערים בתפילות ובתפילות המוניות, לזעוק לבורא עולם ולבקש את מלך המשיח!
בורא עולם עצר את הַרְכבת הממשלה בגלל מנדט אחד, כדי שלא יכנסו חברי כנסת שהם לא ימניים במאה אחוז. הם רק בני אדם, יש בלבול גדול מאוד בין חברי הכנסת, בלבול נוראי נוראי. לא יודעים מי נגד מי, לא יודעים מי עם מי, לא יודעים מה האמת של אף אחד. האמת נעדרת. הרוב חומר, כבוד, שררה, תקשורת ושנאת חינם. יש אנשים בכנסת שבכלל לא מתאימים להיות בכנסת אפילו דקה.
מבקש הקדוש-ברוך-הוא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם שכל מפלגות הימין, הקטנות והגדולות יתלכדו ויתאחדו. לא להתחרות זה בזה, כך תהיה להם יכולת גדולה ויגיעו למספר גדול של מנדטים והימין יעלה בגדול! רוב רובו של עם ישראל היהודים, הם ימין ומאמינים בכוחו של הקדוש-ברוך-הוא ומשיח עבדו. גם אנשים לא דתיים יודעים שהקדוש-ברוך-הוא הוא ימין. כולם יודעים בליבם שהימין יעלה שוב, אם ירצו או לא ירצו ולא בגלל ראשי המפלגות הימניות, אלא בגלל שהקדוש-ברוך-הוא רוצה שהימין יעלה! זה לא מחייב שראשי המפלגות יהיו לעולמים, הם יכולים להתחלף בעוד חודש-חודשיים. בורא עולם מחליף אותם בשנייה.
אז אנא מכם עם ישראל, ללכת לצד ימין, זה לא עניין של ראשי מפלגות. בוחרים את הימין! בוחרים ימין ה' עושה חַיִל! הקדוש-ברוך-הוא מושיט את השרביט לימין! לא צריך וויכוחים, חבל על ניבולי פה, לשון הרע ושנאת חינם. הקדוש-ברוך-הוא נתן שרביט לימין שיעלה וינצח! כל בעלי האגו הגדול מבולבלים, כל אחד ואחד רוצה להשפיל ולהכפיש את חברו.
הממשלה שלא קמה עכשיו, זה בסדר, עדיף שלא תקום עכשיו מאשר תיפול בעוד חודשיים. אם ליברמן היה נכנס לממשלה, הייתה נופלת אחרי חודשיים.
ארץ ישראל, אדמת הקודש, שייכת לקדוש-ברוך-הוא ולא לאף אחד. אסור לנגוע אדמת הקודש ולקחת ממנה אפילו סנטימטר אחד. ארץ ישראל שייכת לקדוש-ברוך-הוא! לשמור על ארץ ישראל זה תורה, תפילות, יהודים, קיום עשרת הדיברות ותרי"ג מצוות, מקוואות, בתי כנסת ולדאוג להביא את כל היהודים מהעולם לארץ ישראל. העולם כולו מסובך, שמונה מיליארד אנשים לא יודעים מה יילד יום, או שעה. התקשורת בארץ ישראל מבולבלת ומסובכת, לא יודעים מי בעד ומי נגד, לא יודעים מי אמת ומי שקר. יש גנבים, שקרנים, רמאים, אנשי שוחד, זימה, לא יודעים מי זה מי, אין על מי לסמוך רק על אבינו שבשמיים.
כל השריפות בארץ ישראל - בורא עולם מדבר איתנו. בורא עולם הוא אש. בורא עולם אומר אסור שנאת חינם, אסור לבזות את אדמת הקודש ואסור לעשות מעשים שמכעיסים את הקדוש-ברוך-הוא. בורא עולם שונא זימה. לפני המבול בזמן נוח, היה כל העולם תוהו ובוהו, הייתה ערבוביה אחת גדולה, היו אנשי זימה, אנשים הפכו את הבריאה של האדם. החריב הקדוש-ברוך-הוא את העולם, השאיר את נוח, אשתו וילדיו ואת החיות, הבהמות והעופות שהיו בתיבה.
החמאס, הפלסטינים והג'יהאד, לא יהיה שלום ביניהם לבין ישראל. כמה תוכניות שיביאו מארה"ב, לא יעזור כלום. הם פשוט שונאים שונאים את היהודים. חבל על כל הניסיונות, לא יעיל כלום. המוסלמים שונאים את היהודים. הם לא רוצים שלום, הכל הצגות כדי לקחת עוד כסף.
איראן מאיימת על ארה"ב. שתדע איראן שעִם האיום הזה, גם ישראל תיכנס למערכה ותתקוף את איראן ביחד עם ארה"ב ואפילו יותר מארה"ב. לצה"ל ולממשלת ישראל יש ידע על איראן, מכירים כל פינה ופינה ויודעים איך להגיע לשם עם טילים, פצצות ומטוסים מארץ ישראל. צה"ל מכיר כל מקום וכל פינה באיראן, יותר מכל מדינה אחרת בעולם, יותר ממה שהאיראנים מכירים. מחכים שאיראן תפעל כדי למחוק אותה.
רוסיה וארה"ב שתיהן בקשר עם האנשים בישראל שאחראים לתקוף את איראן. ארה"ב ורוסיה מקבלות דיווח מה קורה באיראן. ארה"ב ורוסיה לא רוצות עוד מַעֲצָמָה.
חמאס, פלסטינים וכל המשוגעים ברצועת עזה מבריחים ממצרים נשק ותחמושת. תפסו אותם, זה לא מספיק, הרבה משלוחים מגיעים אליהם לרצועת עזה. זה מגיע חלקים חלקים ומרכיבים אותם ברצועה. מדענים איראנים עוזרים להם.
סוריה הולכת והולכת, נגמרת ונהרסת, ככה רצונו של הקדוש-ברוך-הוא. לא להתערב.
חיזבאללה נסראללה אין לו על מי להישען. יש לו תחמושת ונשק, שומר לעצמו למקרה חירום. פוחד פחד מוות שתהיה מהפכה בחיזבאללה. אין לו מי שייתן לו תחמושת, צה"ל מפוצץ הכל.
מזרח ירושלים גויים בעלי תעודת זהות כחולה מסוכנים מאוד, לא חושדים בהם.
מצרים מקבלת כסף מארה"ב, ישראל שומרת על סיסי ועל מצרים האמיתית.
ירדן מחכה לתוכנית המאה, לא ייצא כלום.
תורכיה, ארדואן לא יודע מה לעשות עם עצמו, מנסה למצוא חן בעיני ארה"ב ורוסיה. ארדואן אין לו מה לעשות, מהפכה תהיה לו.
אנטישמיות ושנאת חינם יש בכל העולם נגד היהודים.
אירופה ממשיכה להתמלא במוסלמים ומסתננים, הם הפכו לרוב, כמו תולעים הם אוכלים את אירופה. הם נשלחו כדי לגרש את היהודים מאירופה, מאמריקה הדרומית והצפונית ומארה"ב. בעצם הם עוזרים ליהודים להגיע לארץ ישראל בדרך לא דרך. על ידי ששונאים את היהודים הם מגרשים אותם לארץ ישראל. מבקש שהקדוש-ברוך-הוא מהיהודים שגרים בחו"ל לעלות דחוף לארץ ישראל. מבקש מהיהודים שגרים בארץ ישראל לא להשקיע שקל אחד בחו"ל, לא לקנות בניין ולא בלוק. להשקיע הכל בארץ ישראל, לקנות בתים בארץ ישראל. פה הברכה, פה המצווה והברכה.
אסונות טבע - לא בישראל, כולם יהיו בחו"ל. מטוסים, רכבות, אוניות, תאונות - רובם מרשלנות.
כל אנשי הצווארון הלבן, אנשי השוחד, זימה, לכלוך, רמאות, פשע - מכלים את עצמם.
בורא עולם מבקש מההורים לשמור על ילדיהם מתבוללות. התבוללות זה זימה וזה מכעיס מאוד את הקדוש-ברוך-הוא. יהודי שחי עם גוייה, אין לו נשמה. יהודייה שחיה עם גוי, אין לה נשמה. מתערבבים ביניהם ואין להם נשמות. טוב להם הרגע ובעתיד בעיה קשה. אדם צריך להסתכל על העתיד שלו, לא על מה שיש לו הרגע, שטוב לו הרגע.
לשמור על הילדים מסמים, שתייה חריפה, הימורים והתבוללות. יש הרבה ילדים בעם ישראל, חרדים ולא חרדים שמסובכים עם סמים ודברים קשים אחרים ולא מגיעים לצבא. לשרת בצה"ל זה כבוד גדול! גם משה רבינו נלחם, גם אברהם אבינו נלחם בשביל עם ישראל, גם יצחק ויעקב וילדיו של יעקב, דוד המלך וגדולים אחרים שנלחמו מלחמות קשות נגד הגויים למען עם ישראל. זה היה הצבא של פעם. מי שלומד תורה באמת, מכל הלב, שילמד תורה כל היום, מי שלא - שיתגייס לצה"ל. בלי צה"ל אין קיום למדינת ישראל, גם בלי תורה אין קיום למדינת ישראל. הכל בשילוב - תורה וצה"ל ביחד, עד שייצא משיח בפרהסיה - זה התהליך.
היו לפני שבת שלושה ימים של רוח, רוח מיוחדת שעטפה את עם ישראל, רוח מדברת מהקדוש-ברוך-הוא, זו לא סתם רוח.
אנחנו נמצאים בתקופה לפני גילוי משיח, יש גאולה בעם ישראל והקדוש-ברוך-הוא רוצה שכל עם ישראל יקיימו את עשרת הדיברות. אין זמן, זו תקופה של משיח! שהוא מתגלה אין זמן! כל הבלבול זה כי צריך משיח. לא מצליחים להרכיב פאזל, לא מצליחים לסדר ממשלה כמו שצריך, הכל מבולבל. משיח בא להנהיג את עם ישראל ואת העולם כולו. המשיח נלחם בשביל עם ישראל מול כל אומות העולם כדי שלא יפריעו לעם ישראל.
עבר חג שבועות חג טוב, חג מתן תורה, מתנה על ידי הקדוש-ברוך-הוא לעם ישראל. התורה עוזרת ומפתחת את חוכמת האדם, דעת האדם, פיתוח האדם ומדריכה אותנו איך לקיים את המצוות, איך לחיות בעולם הזה, מגינה עלינו ומשמחת את הקדוש-ברוך-הוא.
בזכות לימוד התורה בליל שבועות, בזכות שרוב עם ישראל למדו תורה, יפתח פתח לשמיים ולארץ. זה נתן עוד כוח שמשיח ייצא בפרהסיה. הרוב יודעים מי זה המשיח, גם בחו"ל וגם בישראל. מי שלא רוצה להכיר במשיח, מי שנגד משיח, נגד גואל ישראל, הוא מסובך מכף רגל עד ראש, כי נשמות כל עם ישראל מחוברות לנשמתו של משיח ומי שהולך נגד נשמתו של משיח - הולך בעצם נגד עצמו, נגד החיים של עצמו בעולם הזה.
נמצאים בתקופה שקרובה להתגלות מלך המשיח, כולם מרגישים בלב. נמצאים בהַמתנה, הַמְתָנָה לא קלה. כל מי שמפריע לגילוי משיח, או שהפריע לו לפני 30 שנה, 25 שנה או 20 שנה, מקבל היום הנחתות. חלק קיבלו היום, חלק קיבלו מזמן וחלק ימשיכו לקבל את התיקון שלהם בעולם הזה. כולם מתגלים, הקדוש-ברוך-הוא פורע מהם על הלעג שלעגו לעבד ה', משיח ה'.
רוח הקודש ונבואה לא עוברת בגֶנִים, לא מאבא לבן ולא מבן לאבא, בורא עולם בכבודו ובעצמו נותן את זה מתנה לאדם.
משיח זה אותו עניין, משה רבינו היה הראשון והוא אחרון, משיח עכשיו הוא אחרון. דוד בא מהמדבר, משה בא מהמדבר, אלישע בא מאחורי השוורים. את כל המנהיגים בוחר בורא עולם שאף אחד לא יכול להאמין שהם ינהיגו את עם ישראל כשיגיע הזמן.
בארץ ישראל הקדושה יש ברכה בלי סוף. פתח השמיים בארץ ישראל. שיבואו גם מיליוני יהודים לארץ ישראל, יש פרנסה לכולם.
כל מה שקורה בעולם, הבלבול התסבוכות בעולם, חלק בארץ ישראל, זה הכל לפני גילוי מלך המשיח בפרהסיה. משיח בא לתקן את העולם סופית. משיח זה אדם רגיל שחי על כדור הארץ, הוא לא יבוא מהשמיים. זה גאולה ברחמים ומשיח נמצא בכדור הארץ, בארץ, נולד מאישה, בשר ודם שנקרא איש אלוקים, מחובר למלאך 'מתת' מחובר בנשמתו ל'יחידה'. מחכים ומצפים כל שניה ושניה. גם המשיח בעצמו מחכה להוראה מבורא עולם כל שניה ושניה. אין תאריכים פה, רק בורא עולם כשיחליט - פתאום יבוא היום! פתאום תבוא השנייה!

באדיבות: אתר "תאיר נרי"

קטגוריה: ,