בס"ד

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א
פרשת במדבר תשע"ט
נמסר ביום ראשון, כ"א אייר תשע"ט (26.5.19) | 8:30

בפרשת במדבר הקדוש-ברוך-הוא אומר למשה "שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגלותם" (במדבר א, ב). מפרש רש"י: "מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה. כשיצאו ממצרים מנאן. וכשנפלו בעגל מנאן, לידע מנין הנותרים. כשבא להשרות שכינתו עליהם מנאם. באחד בניסן הוקם המשכן, ובאחד באייר מנאם".
אחרי שנתן הקדוש-ברוך-הוא לעם ישראל את ההלכות, המשפטים והדינים בפרשת ויקרא, מחלק אותם עכשיו הקדוש-ברוך-הוא לשבטים, כל שבט והתפקיד המתאים לו, וכל שבט ומנהיגו.
בכל דבר שסופרים ומונים, נכנס הסיטרא אחרא להפריע. אין הברכה העליונה שורה על דבר המנוי. ואם תאמר ישראל, איך נמנו? בתחילה ברך משה רבינו את כל עם ישראל, מנו את הכופר והפרידו אותו מבני ישראל, הניחו את הדבר החומרי, הכופר, בתיבה בנפרד, כאילו אין לו כל שייכות לעם ישראל ואחר כך חזר משה רבינו וברך את עם ישראל. נמצא שישראל נתברכו בהתחלה, הגנה ראשונה, ובסוף הגנה אחרונה. הספירה לא הייתה על בני ישראל אלא על הכופר, כך הסיטרא אחרא לא יכול היה להבין מה סופרים. הסיטרא אחרא מבין מה שהוא רואה באותו רגע. ראה שמונים את הכופר ולא את עם ישראל, לכן לא היה יכול להשפיע עליהם רע. הסיטרא אחרא לא רוצה שעם ישראל יתרבה, לא רוצה שהקדושה והטהרה תתרבה בעולם - לכן הוא מפריע.
בסוף ברך משה רבנו שוב את עם ישראל, שלא ישלטו בהם עין-הרע ומזיקים. המניין של עם ישראל, הברכה הראשונה והשנייה, מחזקים את עם ישראל בגופו ומחברים את נשמות עם ישראל שיהיו מלוכדים ומאוחדים. כל דבר הסמוי מן העין שורה בו ברכה.
יהודי צריך לדעת שהקדוש-ברוך-הוא לא אוהב גאוותנים. בורא עולם רוצה שנבין שכל מה שיש לאדם זה מהקדוש-ברוך-הוא. אם אדם חושב שמה שיש לו זה מעצמו - הוא טועה. הרוח והנשמה, הפרנסה, החיים והמוות, הזיווגים, הבאת חיים, ילדים לעולם, הגשם - הכל מהקדוש-ברוך-הוא. לכן אדם לא יכול להתגאות שהוא עצמו עשה. נכון שהוא לא רואה את הקדוש-ברוך-הוא, נכון שהוא לא רואה את הנשמה והרוח שבו והוא חושב שהוא בעצמו עבד, עשה, התפרנס, הרוויח וקנה, ומרגיש שהכל בידיו ובדיבורו, אבל האמת של האמת, הסוד שבסוד הוא שהקדוש-ברוך-הוא נתן לו את הכל. אנחנו עושים את ההשתדלות והקדוש-ברוך-הוא ממלא את החסר.
אם אדם ירא שמיים, אם יש לו יראה מהקדוש-ברוך-הוא, "אנוכי ה' ", הוא יקיים את עשרת הדיברות בקלי קלות. אם אין לו יראה מהקדוש-ברוך-הוא, הוא לא יקיים את עשרת הדיברות, יקיים חלקית, יתנדנד. יראה זה כבוד לקדוש-ברוך-הוא. כשאדם יודע בוודאות שהקדוש-ברוך-הוא רואה אותו בכל מקום שהוא נמצא, בבית, בחצר, במקלט, או במדבר, יודע זאת בוודאות, נכנסת בו יראת ה'. יראת ה' תאיר את הדרך. אדם שלא ירא מה', מחשיך את כל דרכיו. יראת ה' תאיר לאדם את האור לדרך הטובה והנכונה ויהיה מבורך מפי עליון.
כל חברי הכנסת הימניים: אל תחזיקו מעצמכם שתהיו לעד. אל תגיעו למצב שיצטרכו לערוך בחירות חדשות, זו סכנה שלכם. אם יהיו בחירות, לא בטוח כלום לאף אחד. כל האשליות והדמיונות שאדם מדמיין ומשלה את עצמו, הכל ייפול ויתרסק. כל אלה שהם נגד הקדוש-ברוך-הוא, נגד היהדות, נגד התורה, בתי הכנסת, הישיבות והכותל המערבי ורוצים לחלק את ישראל, לא יהיו, ייפלו.
בורא עולם אומר לכל עם ישראל ולכל חברי הכנסת שהוא רוצה ימין! הקדוש-ברוך-הוא ימין והוא רוצה ימין! הקדוש-ברוך-הוא לא רוצה בחירות חדשות. מבקש מכל חברי הכנסת המתנגדים שכל אחד יוותר מעט וישתדל להקים ממשלת ימין חזקה. זו בקשתו של הקדוש-ברוך-הוא. בורא עולם ימין והוא רוצה ימין! כל חברי הכנסת הימניים המתנגדים - תרחמו על עצמכם ועל עם ישראל, תוותרו זה לזה וירחמו עליכם משמיים. לא למשוך את החבל יותר מדי, כי בסוף הכל יתהפך עליכם - יש כעס שמיים קשה על חברי הכנסת.
החום הקיצוני שהיה בישראל יומיים - לא טבעי! לעשות חשבון נפש כל עם ישראל! שנאת חינם, רכילות ולשון הרע. זו תקופה לא קלה בכלל. חברי הכנסת - לא מעניין אותם עם ישראל, מעניין אותם לפגוע ולהפיל אחרים. לא אכפת להם מהכסף שמבזבזים, שיורד לטמיון בגלל שנאת חינם. הקדוש-ברוך-הוא בחר את הימין - לכו עם הימין! לא עם הכיסאות והכבוד. כבוד לא הולך עם הכבוד לקדוש-ברוך-הוא. לוותר ולהיכנס לשותפות עם הימין. כל האויבים שבתוך ומסביב ישראל, מנצלים את המצב הקשה הזה.
90% מהשריפות זו הצתה. הקדוש-ברוך-הוא לא רוצה להכאיב יותר מדי לעם ישראל. בגלל שנאת חינם, רכילות ופגיעה זה בזה, מתו עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא. בגלל שנאת חינם, רכילות ולשון הרע, חרבו ונשרפו שני בתי המקדש. רכילות ושנאת חינם בממשלה - סכנת נפשות. בגלל זה האש והשריפות - בגלל שנאת חינם, רכילות ולשון הרע. בגלל שרוצים להפיל את הקדושה בעם ישראל, רוצים להפיל את הדת בעם ישראל, רוצים להפיל את היהדות בעם ישראל, רוצים להפיל את הימין ששייך לקדוש-ברוך-הוא, נתן בורא עולם אזהרה - יומיים חום ושריפות.
כל הגויים בעלי תעודת זהות כחולה, יותר גרועים ואכזריים מהגויים שמסביבנו. עם ישראל תתעוררו! עם ישראל תפסיקו להתבולל! ההתבוללות עושה הרס בעם היהודי. העם היהודי עם מיוחד, שמור. מי שחיים עם גויים - לגייר אותם לפי ההלכה. כל שנאת החינם, לשון-הרע והרכילות באים מההתבוללות, מהשטן, מהזימה ומהנידה.
הפלסטינים, חמאס וג'יהאד לא להאמין להם בגבולות ישראל, אסור להאמין להם. אסור להיכנס לרצועת עזה רגלית! כל רצועת עזה - מוקשים קשים ביותר בעולם. במזרח ירושלים צה"ל נכנס לכל מקום ומקום, ברצועת עזה לא נכנס, היא ממוקשת מא'-ת', רק חיל-האוויר, חיל הים ותותחנים. אין להכניס אפילו לא חייל צה"ל אחד לרצועת עזה! אין! זה לחינם. שחיל האוויר יפציץ, חיל הים והתותחנים וריבונו של עולם יעשה שכל טיל שתשלח ישראל יהיה כמו מאה טילים שיגיעו למאה מקומות.
חיזבאללה ונסראללה לא ביבשה ולא בשמיים. הכלכלה ברצפה, התחמושת ישנה, הנשק ישן, הכל מסובך. יש לו עוד טילים אבל הם ישנים ולא מדויקים בכלל.
סוריה מתה וממשיכה למות.
איראן נהרסת מיום ליום. איראן בהיכון נגד ארצות הברית.
ארצות הברית, רוסיה וכל העולם, לא רוצים שאיראן תהיה מעצמה גרעינית כי אי אפשר להאמין בהם ואי אפשר לסמוך עליהם. אם יהיה לאיראן אטום היא תגמור את ערב הסעודית, תגמור את כל העולם, תביא חורבן לעולם. היא תשלח טילים לכל עבר, הם מטורפים. אם איראן לא תתחיל לשלוח טילים מול האמריקאים, לא תהיה מלחמה. אם תתחיל - הלכה איראן. איראן פוחדת מישראל חזק מאוד. המוסד של ישראל שתול בתוך איראן עמוק עמוק עמוק. אם ירצו לשלוח טילים לישראל, כל מפעלי האטום יתפוצצו להם בתוך עצמם.
מצרים, כשסיסי מקשיב לארצות הברית, לטובת ישראל, עוזרים לו ונותנים לו שפע עד בלי די וישראל שומרת עליו.
בירדן אין אוכל ומים, יש מעמסה של פליטים ומסתננים. כל היופי של ירדן ייהרס, יהפוך לערמות של עיי חורבות.
עיראק פצועה קשה, ממשיכה לטפל בפצעים שלה. אין דין ואין דיין.
צפון קוריאה מצב כלכלי קשה ורוצים שלום עם ארה"ב.
אסונות הטבע ממשיכים. הים זה מלאך שרוצה להחריב את העולם. הגלים זה מלאך שדוחף אותם להחריב את העולם והקדוש-ברוך-הוא מרגיע את הים: לא, ולא, ולא, בזכות עם ישראל, בזכות התפילות והתורה של ארץ ישראל הקדושה. הים ממשיך לגעוש, מכין כל מיני שיטפונות וצונאמי בכל מיני מקומות. ימשיכו השריפות בעולם, התפרצויות הרי געש, רעידות אדמה, סופות ורוחות, הסתבכויות עם מטוסים, הסתבכויות עם אוניות.
בכל מדינה ומדינה שידברו רע על עם ישראל, יהיו פיצוצים, מלחמות וסיבוכים בתוך עצמם.
הקדוש-ברוך-הוא אומר לעם ישראל: "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". אם תשמרו על עצמכם - אני הקדוש-ברוך-הוא בכבודי ובעצמי אשמור עליכם. אל תיקחו סיכונים. תלכו לפי ההלכה, לפי חוקי המדינה וחוקי הצבא.
משיח צדקנו עולה ועולה, וימשיך לעלות. אף אחד לא יכול להפריע לו. כל התהליכים בעם ישראל שאין ממשלה - אין על מי לסמוך, רק על אבינו שבשמיים שימלוך עלינו דרך משיח צדקנו. משיח הולך ממקום למקום, מקבל הוראות ומחובר לקדוש-ברוך-הוא. הקדוש-ברוך-הוא מעביר דרך המשיח לזכות את עם ישראל.
כל החום, השריפות והבלבול בכנסת, בכדי שעם ישראל יזעקו לבורא עולם. למרות שמשיח מוכר כמעט בכל הארץ ובעולם, רוצה הקדוש-ברוך-הוא שידברו עליו, על המשיח בגלוי, לא בסתר. שידברו על המשיח בגלוי כולם. משיח הוא לטובת כולם. אצל משיח אין שמאל ואין ימין, משיח בא להציל את כל העולם, לבטל את הטומאה מן העולם, לבטל את ההרג, את הרצח, את המוות, את הגניבה והרמאות, הניאוף והנוכלות, לבטל מן העולם את כל הדברים הרעים. זה משיח. משיח טוב לימין ולשמאל ולכל העולם כולו. העולם הזה של בורא עולם, ברא אותנו לכבודו בלבד!
שיהיה שבוע טוב ומבורך לכל עם ישראל, שכל חברי הכנסת הימניים יתעוררו לחיים, ליום חדש, שיחליטו החלטות טובות לוותר זה לזה ולהקים ימין חזק!

באדיבות: אתר "תאיר נרי"

קטגוריה: ,