מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א
פרשת בהר תשע"ט
נמסר ביום ראשון, ז' אייר תשע"ט (12.5.19) | 8:30

בהר סיני קיבלו עם ישראל את כל המצוות, בא ספר ויקרא על כל פרשיותיו לפרט את המצוות וההלכות, להסביר מה מותר ומה אסור. בפרשתנו, מצווה הקדוש-ברוך-הוא על השמיטה: "כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה' שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה' שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור" (ויקרא כה, ב-ד).
הקדוש-ברוך-הוא נתן לעם ישראל גם את השבת וציווה "ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לה' אלוקיך לא תעשה כל מלאכה" (שמות כ, ח-ט). הקדוש-ברוך-הוא נותן לעם ישראל לטעום בשבת טעימה מגן עדן, טעימה של גאולה ומשיח, שיהיה בזמן הקרוב. מי ששומר שבת כהלכתה הוא שותף לקב"ה, שותף לעולם של גאולה ומשיח.
בזמן הגאולה, כשיהיה משיח שינהל את העולם, לא יהיו מוות, מלחמות, חיידקים, חולים, לא רואי חשבון ולא מיסים, לא רופאים ולא בתי חולים, יהיו חיים לנצח. לא יהיה חושך ולא חשמל, יהיה אור הגנוז. העולם יהיה מודרני הרבה יותר ממה שחושבים אנשים על עולם מודרני, בלי כל מאמץ. ארץ ישראל הקדושה תשלוט בכל העולם בלי מלחמות, בלי טנקים ובלי מטוסים – זה יהיה עולם של גאולה ומשיח.
בשבת, כשאנחנו נחים ולא עובדים, זה בדיוק כמו בזמן הגאולה כשיהיה משיח בעם ישראל, שאז לא יצטרכו לעבוד. הפירות, הירקות והלחם יצמחו מן האדמה בלי כל מאמץ. כולם יהיו לב אחד לעבוד את הקדוש-ברוך-הוא.
כך גם בשנה השביעית, שנת שמיטה. שובתת הארץ כמו בעולם של משיח וגאולה. אנשים לא עובדים את האדמה והכל גדל, עולה ומצליח מאליו, הכל מכוון משמיים בדרך הנכונה והטובה. זו נקראת אמונה בקדוש-ברוך-הוא. להאמין שבשנה השישית תיתן האדמה יבול בשביל השנה השביעית, השמינית ותחילת התשיעית, זה לא קל, זה מבחן לאדם במשך שנתיים-שלוש בפרנסה וחיים - זו אמונה בקדוש-ברוך-הוא! ובורא עולם נותן להם לטעום ולהרגיש מה זה עולם של גאולה ומשיח.
'בטח בה' ועשה טוב' (תהילים לז, ג). כשיהודי בוטח בה' ועושה טוב בעולם הזה, הוא מעורר עולמות עליונים.
בני ישראל אמרו 'נעשה ונשמע', האמינו בבורא עולם במאת האחוזים, לא רצו לבדוק מה כתוב בתורה, מה מותר ומה אסור, אמרו 'נעשה ונשמע' בלי ויכוחים, זו אמונה.
בזמן משיח וגאולה יהיה כל הזמן כמו שבת ושמיטה. לא יצטרכו להתאמץ ולעבוד, לא בני האדם ולא הבהמות והחיות. יהיה עולם של אהבה, שלום ואהבת חינם, עולם של חסד וכולם שכם אחד יידבקו לקדוש-ברוך-הוא ויאמינו בקדוש-ברוך-הוא. שבת ושמיטה זה העניין של גאולה ומשיח, לתת ליהודים טעימה ממה שירגישו בזמן משיח, איזה טוב יהיה. כמו השבת, שמרגישים כבר מיום חמישי בצהריים הרגשה של שבת שמשמחת את הלב והנשמה.
אנחנו היהודים צריכים להיכנע לקדוש-ברוך-הוא. כניעה לקדוש-ברוך-הוא שורפת את כל העוונות. לא מספיק רק לבקש בקשות מהקדוש-ברוך-הוא, צריך גם להודות לבורא עולם, להודות לקדוש-ברוך-הוא על כל הטוב שנותן לנו. כשאדם נכנע לקדוש-ברוך-הוא ועושה את רצון ה' על-פי ההלכה ועשרת הדיברות, הוא שורף, בשלבים, את כל עוונות העבר שלו. יהודי בעולם הזה צריך לעשות כל הזמן רק טוב, כדי לרצות את הקדוש-ברוך-הוא, כדי לקבל מהקדוש-ברוך-הוא מחמאות שלא שומעים אותן. לא כדי לקבל מחמאות מבני אדם שהן הבל הבלים. צריך לעשות חסד, אהבה ושלום עם כל בני האדם, עם כל היהודים, לוותר זה לזה, לאהוב זה את זה, לעזור זה לזה, זה מה שרוצה מאיתנו הקדוש-ברוך-הוא. זה משמח את הקדוש-ברוך-הוא. לא לעשות דברים כדי להתגאות ולקבל מחמאות מבני אדם שלא יוצא מהן כלום, רק קנאה, שנאה ותחרות.
חג העצמאות עבר יפה מאוד לכל עם ישראל. חגגו ושמחו בני ישראל שנמצאים בארץ הקודש, בבית של היהודים, באדמת הקודש של הקדוש-ברוך-הוא. אדמת הקודש שבחר בה הקדוש-ברוך-הוא מתחילת העולם ושייכת לעם היהודי.
כמו ששמחנו כשטראמפ נתן כבוד לירושלים עיר הבירה של ישראל, להעביר את שגרירות ארה"ב לירושלים והכיר ברמת הגולן.
בשנת תש"ח (1948) עם ישראל קיבל את ארץ ישראל הקדושה, את מדינת ישראל וזו שמחה! זה יום הולדת של אדמת הקודש! אחרי אלפי שנים שגירש הקדוש-ברוך-הוא את עם ישראל מארץ ישראל, הביא אותם בחזרה לארץ הקודש ונתן להם את מדינת ישראל, ארץ הקודש! זה כמו בריאת העולם! כמו חנוכת המשכן! אחרי אלפי שנים חזר עם ישראל לאדמת הקודש והתחיל את החיים מחדש באדמת הקודש, לגאולת עם ישראל ובניית בית המקדש השלישי!
האנטישמיות בעולם הורסת את החיים של היהודים בכל העולם, בכל מדינה ומדינה, בארה"ב, אמריקה הצפונית והדרומית, אירופה, דרום אפריקה, אוסטרליה ובכל המקומות בעולם בהם יש יהודים. האנטישמיות קשה מקשה והיא תגרש את כל היהודים כדי שיעלו לארץ ישראל. היהודים בחו"ל חיים בדמיון שהכל טוב אך הם כל יום שוקעים, שוקעים ושוקעים, שולטים בהם בנפש ובגוף והם אומרים 'יהיה טוב'. יהיה להם טוב רק כשיעלו לארץ הקודש, לאדמת הקודש, לאמא ואבא שלהם וירגישו כבוד של יהודי. החיים של היהודים בחו"ל קשים ביותר, הם תמיד על הכוונת. שמונה מיליארד גויים בעולם שמחים לסלק את היהודים מכל אדמות העולם. הם עושים את העבודה של הקדוש-ברוך-הוא בדרך עקיפה כדי שהיהודים יגיעו לישראל.
ארץ ישראל הקדושה מוגנת ושמורה, יש משיח בארץ ישראל, חי וקיים ומחכים בכל רגע ורגע שייצא בפרהסיה.
כל איתני הטבע, שיטפונות, גשם, סערות, רוחות קשות, רעידות אדמה, אש, פוגעים בכל העולם. בישראל לא. מטוסים, אוניות, רכבות, אוטובוסים ומכוניות ימשיכו להתבלבל ולהסתבך בכל העולם. לא בארץ ישראל הקדושה.
כל המדינות והעמים שרוצים לפגוע בארץ-ישראל, לקחת חלקים מארץ ישראל, או לפגוע ביהודים הגרים בארץ ישראל בלבד - באותה שנייה שיתפרסם בתקשורת, הם ייפגעו מבורא עולם ישירות! לא ימים – במקום!
חמאס, ג'יהאד ופלסטינים, אין אמונה בהם ולא תהיה אמונה בהם לעולמי עולמים. הם מזרע עמלק. הם רוצים להשמיד את ארץ ישראל, הם לא רוצים שלום.
היה נס גדול שהקדוש-ברוך-הוא עשה הפסקת אש ביום שני בבוקר. הממשלה וכל העולם היו יכולים לדבר עם הפלסטינים, הג'יהאד וכל המשוגעים האלה ולא היו עושים להם חשבון, אבל הקדוש-ברוך-הוא התערב ושכנע אותם לנצור אש. יש לחמאס טילים מסוכנים שמגיעים עד 100-130 ק"מ, עד אחרי תל אביב. אם היו ממשיכים במלחמה הזאת, היו הטילים האלה מגיעים לכל מקום וזה היה פוגע בחגיגות יום העצמאות. יום העצמאות זה חג בארץ ישראל הקדושה. אז בורא עולם עשה את כל הניסים האלה ביומיים ושיתק את כל רצועת עזה. שנבין, הכל מתחיל מהקדוש-ברוך-הוא והכל מסתיים מהקדוש-ברוך-הוא, לא דברים רעים, רק דברים טובים. בורא עולם יודע מה שאנחנו לא יודעים. יודע שאם המלחמה הייתה ממשיכה, היו מתעופפים אלפי טילים באוויר, טילים הכי כבדים והכי מסוכנים, ועד שחיל האוויר היה מפרק אותם היה לוקח זמן. זה היה מביא להתלקחות ולכניסה רגלית לרצועת עזה. הקדוש-ברוך-הוא לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה שייכנסו חיילי צבא הגנה לישראל היהודים רגלית להילחם בתוך רצועת עזה. הקדוש-ברוך-הוא מצווה: חיל האוויר, חיל הים וארטילריה לפוצץ את רצועת עזה ממרחקים. לא להיכנס רגלית כי לא ייצא מזה כלום, הכל מלא מוקשים ומטענים עד בלי די. האיראנים עוזרים לחמאס, ג'יהאד והפלסטינים ברצועת עזה. מדענים איראנים, שמבינים בתחמושת ובטילים, מסייעים להם להפעיל את המנועים האלה וחומרי הנפץ. הם באים מאיראן, מדריכים אותם ומפעילים להם את הטילים ברצועת עזה. מלמדים אותם איך לכוון כמעט בדיוק. זו אחת הזרועות ששולחת איראן, דרך מצרים ורפיח, להפריע לארץ ישראל, לייצר טילים ולתת להם ביטחון. הם עוזרים לפלסטינים, ג'יהאד וחמאס, לייצר ולשלוח טילים.
ישראל הייתה מופתעת מהטילים החדשים. צה"ל רוצה לפוצץ את הטילים האלה וצה"ל, השב"כ והמוסד בודקים איך לפוצץ את כל מפעלי הטילים שלהם שמתחת לאדמה. כמו שיש מנהרות מתחת לאדמה, יש להם גם מפעלים שמייצרים טילים מתחת לאדמה. יבוא הזמן שלהם ויפוצצו את כל הטילים. לממשלת ישראל אסור לוותר לחמאס, לג'יהאד ולפלסטינים. כל בית שני ברצועת עזה ממולכד במוקשים. אין שום רגיעה ואין שום שלום עד הרגע הזה. תמיד ירצו לפגוע בחיילי צבא הגנה לישראל. חיילי צה"ל, להיות ערניים בשמירה ובכל מקום, כשאדם נמצא בתפקיד - יהיה כל כולו בתפקיד ואז יהיה מוגן משמיים. הם ממשיכים לחפור מנהרות כרגיל, חבל על המאמץ לעשות איתם שלום, לשכוח מזה! הם רוצים רק לפגוע, לפגוע ולפגוע, אין להם צלם אלוקים, אין להם רחמים. חיזבאללה ונסראללה נואם בשיטת 'שטיפת מוח'. אין לו כוח להתגונן כמו פעם, אין לו את סוריה, אין לו את הכוחות שהיו לו פעם. סוריה מתה, יש לו פחד מארה"ב ורוסיה, אז הוא לא עושה כלום.
איראן במלחמה עם ארצות הברית, מתנגחת.
טראמפ איש חכם, עוזרים לו משמיים. סוגר לאיראן את הברזים. חסר להם להתנגח עם ארה"ב, היא תשמיד את כל מפעלי הטילים וכל ה'משחקים' שלהם. ישראל נתנה לארה"ב את כל המפות, התוכניות והשרטוטים של מפעלי האטום באיראן. ארה"ב לא תחכה יותר מדי זמן עם האיראנים. אם האיראנים לא יתכופפו לטראמפ, הוא יהרוס להם את כל המאגרים של מפעלי האטום. ארה"ב עם יד על ההדק לכל מה שיכול לקרות באיראן. ארה"ב, רוסיה, אנגליה, צרפת, גרמניה וכל המדינות, לא רוצים שאיראן תהיה מעצמה של אטום בעולם, כי האיראנים חמומי מוח, מטורפים ואין להם מה להפסיד לפוצץ את העולם באטום.
מצרים עושה רצון ארה"ב בשביל אוכל ומזון ובשביל לחיות בכבוד. סיסי מרגיע את המצרים, החמאס והפלסטינים כדי שלא יפריעו לארץ ישראל. גם רוסיה משפיעה, אבל בסתר.
מלך ירדן יודע שהיהודים בישראל אוהבים אותו.
תורכיה, ארדואן עושה בלאגן עם הבחירות, פוסל ופוסל נגד כולם.
יהיו רעידות אדמה, שיטפונות, רוחות, סערות, התפרצויות הרי געש, סיבוכים, גשרים יפלו ויתרסקו בחו"ל.
טראמפ דואג ליהודים שגרים בארץ ישראל. אזרחי ארה"ב התחילו להעריך את טראמפ, גילו שהוא פועל ועובד בדרך הטובה ביותר לטובת אזרחי ארה"ב ובמקביל עוזר לישראל. משמיים עוזרים לטראמפ ולארה"ב.
בישראל הטכנולוגיה הכי מתקדמת בעולם והכי טובה בעולם. כל הפטנטים והסטארט-אפים מתחילים מהיהודים. הכל מבורך בישראל והעולם כולו חי בזכות ישראל. שמונה מיליארד אנשים בעולם חיים בזכות ישראל, בזכות הברכות של ישראל, התורה של ישראל, התפילות של ישראל, בזכות האור של ישראל!
הימין ימשיך לעלות ולהתחזק. בורא עולם אומר לכל המפלגות הימניות לא להפריע להקמת ממשלת ימין, לא להפריע לבנימין נתניהו. הקדוש-ברוך-הוא יכול להחליף, באלפית שנייה, כל ראש מפלגה. להתכופף, להיכנע ולוותר, העיקר להקים ממשלת ימין חזקה כדי לשמור על אדמת הקודש, לשמור על הקדושה בישראל. ארץ ישראל הקדושה, בלי תורה ובלי תפילות, אין לה שום ערך בעולם, היא תהיה כמו כל מדינות העולם. בזכות התורה והתפילות, המקוואות, בתי הכנסת והישיבות, ישראל חיה, מוגנת ושמורה וכל העולם חי בזכות ארץ ישראל. שלא יקום אדם שיילחם נגד הקדושה והדת של היהודים. היום הוא חי, מחר לא יודעים מה יקרה לו. מבקש בורא עולם, לוותר ולזרום עם בנימין נתניהו להקים ממשלת ימין חזקה, לא להתנגד.
הדור הזה זכה להיות בדורו של משיח. ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ הצבי, האדמה נמתחת וגדלה כמו עורו של צבי. זו תקופה של משיח שיש בה הכל, הגנה בכל גבולות ישראל, רוחניות, טכנולוגיה מתקדמת, יש הכל בישראל, הצבא הכי חזק בעולם, משיח שפועל, עובד ושומר על ישראל ועל גבולותיה. כל יהודי חייב לשמור על עצמו 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' ולא יגיד 'לי זה לא יקרה'. הקדוש-ברוך-הוא שומר על כל יהודי ויהודי ששומר על עצמו. בגלל הבחירה החופשית צריך יהודי לבחור לשמור על עצמו.
נפלו על עם ישראל 700 טילים ומרגמות והייתה הגנה גדולה. אם זה לא הקדוש-ברוך-הוא ומשיח עבדו, אז מה זה? מי שידבר רע על הימין, יסתבך עם הקדוש-ברוך-הוא. 'ימין ה' עושה חיל'. ימין ה' זה התורה, התפילות, זה העם היהודי וזו הדרך שלו - קיום עשרת הדיברות ודבקות בקדוש-ברוך-הוא. אין ליהודים משהו אחר. יש עכשיו מבחני אמונה, הסיטרא אחרא מסכסך בכל בית ובית, בעבודה ובכל מקום. להישאר באמונה ולהתגבר ולא להתייאש. הייאוש בא מהשטן. יצר הרע, השטן רוצים לפגוע בבני אדם, מייאשים אותם כדי שיכנסו לדיכאון, עצבות ודכדוך, כדי שיצר הרע יינק מהם קדושה, מנסה לייאש אותם בכל דרך. יהודים אסור להתייאש! תמיד יבוא טוב. אחרי ירידה יש עלייה. יהיה טוב לעם ישראל. כניעה לקדוש-ברוך-הוא זו ברכה והצלחה בכל. כל פעם נותן לנו הקדוש-ברוך-הוא ניסים ונפלאות.
אנחנו חיים בדור של משיח. משיח נותן ועוזר ומגן. אחד התפקידים של משיח, בלי שירגיש ובלי שירצה, לוקח על עצמו ייסורים קשים ומבטל גזרות מעל עם ישראל. משיח מקבל על עצמו כאבים וחולי כדי לכפר על הדור, זה תפקידו של משיח. מי שעיניו בראשו יודע, לא להיות בספק בעניין של משיח. שבורא עולם מחליט בפתאומיות - גילוי משיח בפרהסיה!

באדיבות: אתר "תאיר נרי"

קטגוריה: ,