מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א
פרשת אמור תשע"ט
נמסר ביום ראשון, ל' ניסן תשע"ט (5.5.19) | 8:30

בפרשת אמור הקדוש-ברוך-הוא מדבר אל הכוהנים ומזהיר אותם להישמר מכל האיסורים ולקיים את כל הדינים והלכות הכהונה. מזהיר אותם בפרטי פרטים להישמר מטומאת המת, מפגיעה בגופם, מנשואין אסורים, "קדושים יהיו לא-לוהיהם ולא יחללו שם א-לוהיהם כי את אשי ה' לחם א-לוהיהם הם מקריבים והיו קודש" (שם כא, ו).
הכוהנים מיוחדים, זכים, נקיים וטהורים, מזרע אהרון הכהן ופנחס, ייעודם לשמש במקומות הקדושים והטהורים ובקודש הקודשים. לכן חלים עליהם דינים רבים כדי שלא יפגמו בכהונתם. קדושת בני אהרון היא למעלה מקדושת בני לוי, כי אהרון הוא הראשון לכל כוהני העולם. בו בחר הקדוש-ברוך-הוא מכל ישראל כדי לעשות שלום. לפי שאהרון, דרכיו הטובות שהוא אוהב שלום ורודף שלום, העלו אותו לכהונה. מפני שכל ימיו של אהרון, היה משתדל להרבות שלום בעולם, בכדי שיהיו כפופים להוראות של הקדוש-ברוך-הוא כמו בן לאביו.
עם ישראל הוא עם מיוחד שאמרו 'נעשה ונשמע'. לא שאלו מה כתוב בתורה, אמרו 'נעשה ונשמע'! כל הגויים שאלו, חקרו והתווכחו עם בורא עולם. אבא שבשמיים בחר את עם ישראל, עם קשה עורף, לדרך הטובה, דבקים במטרה להידבק ב'נעשה ונשמע'. צריך ביטחון גדול להגיד 'נעשה ונשמע' כשלא יודעים במה ייתקלו בעתיד. לא קל להתחייב ל'נעשה ונשמע', זו לא הבטחה לאדם, זו הבטחה לבורא עולם! יש בזה סיכון שאם יהיו דברים שלא יוכלו לעשות, הם יהיו בבעיה מול בורא עולם!
בחר הקדוש-ברוך-הוא את עם ישראל ונתן להם את עשרת הדיברות, ביניהם מצוות קשות לקיום. בורא עולם דרש מעם ישראל דרישות גדולות ועם ישראל אמרו 'נעשה ונשמע' ונקיים הכל. במשך דורי דורות שומר עם ישראל על היהדות, שומר שלא ייהרס שורש ישראל, היהודים. אין גוי בעולם שהיה יכול לעמוד בדרישות שדרש הקדוש-ברוך-הוא מעם ישראל, זו הסיבה שביקש הקדוש-ברוך-הוא דרישות שכאלה, שאף אומה לא תוכל לקיימן ולכן לא ירצו לקבל את התורה. הקדוש-ברוך-הוא ביקש דברים לא קלים, ביקש דברים שקשה מאוד לעשות. הגיע הקדוש-ברוך-הוא עם הדרישות לעם ישראל, ובני ישראל שהם קשיי עורף, היו חזקים מספיק לעשות את רצון ה', את כל מה שמבקש מהם. 'נעשה ונשמע'!
עד היום הזה, אין אומה אחת בעולם, מלבד היהודים, שיכולים לקבל את התורה ולקיים את עשרת הדיברות כמו עם ישראל. לא קל לעמוד בבקשות של הקדוש-ברוך-הוא ולכן לא משכנעים גויים להתגייר, הגיור חייב להיות מרצונם הטוב. אולי יצליחו אולי לא. רק עם ישראל יכול לעמוד בדרישות של הקדוש-ברוך-הוא. הגויים שונאים אותנו, כי הם לא יכולים להגיע לדרגתם של היהודים, דרגה של חכמה בינה ודעת, טהרה וקדושה, ללמוד תורה, להתפלל, לקיים את עשרת הדיברות, את המצוות, ההלכות, הדינים והמשפטים. עד היום הזה, במשך אלפי שנים, עם ישראל חזקים ושורדים בעולם. אף אחד בעולם לא יכול להרוס את העם היהודי בארץ ישראל ובטח ובטח שלא עכשיו כשיש משיח וגאולה חזק.
רוב תאונות הדרכים, מכוניות, אופנועים והולכי רגל, נגרמים על ידי בני האדם. הקדוש-ברוך-הוא מזהיר את עם ישראל 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'. הקדוש-ברוך-הוא שומר על האדם ששומר על עצמו. אדם שלא ישמור על עצמו, לא ייזהר, ייסע נגד חוקי התנועה, יתעסק בטלפון ובוואטסאפ, מסכן את חייו והוא אשם במה שיקרה לו. ההלכה למטה היא ההלכה למעלה, החוקים למטה הם חוקים למעלה. אם אדם לא מקיים את המצוות שמבקש הקדוש-ברוך-הוא, הוא נענש באיזה שלב. אדם שלא מציית לחוקי התנועה - מעניש את עצמו. הקדוש-ברוך-הוא לא ישמור על אדם שלא שומר על עצמו, או אדם שהולך בדרך העקומה, כי הקדוש-ברוך-הוא לא עוזר לאנשים ללכת עקום. אז לא להאשים את הקדוש-ברוך-הוא. אם החוק אוסר עיסוק בטלפון בזמן הנסיעה, אז אסור. תשמור על החוק - תהיה מוגן ושמור. תיסע לפי המהירות המותרת - תהיה מוגן ושמור. אם חיילי צבא הגנה לישראל יהיו ערניים בזמן השמירה ויתרכזו אך ורק במשמרת ובשמירה - לא ייפגעו לעולמי עולמים! אם יתעסקו בדברים אחרים שלא שייכים לשמירה - הם בסכנה. אם הם עייפים, יבקשו שיחליפו אותם. הכל בחירה של האדם. אמר הקדוש-ברוך-הוא: אני לא מתערב בבחירה החופשית של האדם, טוב ורע. כל מי שמקשיב לקדוש-ברוך-הוא, מוגן ושמור.
למרות שגבולות ארץ ישראל שמורים על ידי משיח צדקנו ועמוד האש, בכל זאת צריכים 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'.
חיזבאללה נסראללה ימות בשביל הגאווה. הוא מוכן למות כדי להשפיל חייל צה"ל אחד. הוא עושה שטיפות מוח בתקשורת מול עם ישראל ולא מצליח.
חיל האוויר הם שליחי ה', הם עושים את הפעולה לטובת עם ישראל והם מוגנים ושמורים.
בישראל הימין זכה וצריך להודות לקדוש-ברוך-הוא שנתן לימין לעלות ולזכות. מבקש הקדוש-ברוך-הוא מראשי מפלגות הימין לוותר, לוותר ולוותר, העיקר להקים ממשלת ימין חזקה. לא לרדוף אחרי הגאווה, אין בזה תועלת. להיות מלוכדים וכל חבר כנסת מהימין ייקח תפקיד שמתאים לו. לא להילחם בליכוד ובראש ממשלת ישראל בשביל כבוד, גאווה, תאווה, כיסא ותקשורת. אנחנו נמצאים בתקופה שאסור בה משחקים. יש לנו מחויבות לעם ישראל שבחר בנו לשמור על ארץ ישראל ועל אזרחיה. הקדוש-ברוך-הוא אומר לכל מאה ועשרים חברי הכנסת ולכל מפלגות הימין: ראש מפלגה יכול להתחלף, אבל הימין לא מתחלף! אומר בורא עולם: אני יכול להחליף את ראש המפלגה תוך שנייה, בכל מיני דרכים, יש לי אינסוף דרכים. ראשי מפלגות הימין לא להתעסק עם הקדוש-ברוך-הוא. לכו תבנו ימין חזק, תזרמו כדי שתקום ממשלה ימנית חזקה וטובה. לוותר, לוותר ולוותר, העיקר שיעלה ימין חזק. בורא עולם מזהיר שוב שיכול להחליף כל ראש מפלגה בשנייה אחת. לכל ראש מפלגה יש סגן שהוא יותר טוב. אז בבקשה מכם, לשמוע בקול הקדוש-ברוך-הוא, לא להפריע לבורא עולם לנהל את מדינת ישראל.
ארץ ישראל מבורכת בכל טוב, יש בה הכל, זה הבית של העם היהודי. האיטלקים באיטליה, היוונים ביוון והתורכים בתורכיה, לכל אחד יש את המדינה שלו.
הקדוש-ברוך-הוא נותן לכל המדינות בעולם להילחם בינן לבין עצמן. נותן מכות מאיתני הטבע, שיטפונות, רעידות אדמה, שריפות, סערות, צונאמי, התפרצויות הרי געש וסכסוכים בין מדינות. האנטישמיות בעולם נמצאת בדרגה גבוהה ביותר והיא תלך ותגבר ותגדל. בכל פינה ופינה בעולם כולו יש אנטישמיות גדולה מאוד שמתגלה יותר ויותר, בארצות הברית, באמריקה הדרומית והצפונית, באירופה ובכל מקום בעולם.
בורא עולם אומר לכל הקהילות בעולם כולו להתקפל ולעלות לארץ ישראל. בורא עולם מזהיר: כל בתי הכנסת של היהודים בעולם כולו לקפל את ספרי התורה, להביא אותם לארץ ישראל, לבוא לגור בארץ ישראל ולהקים בתי כנסת בארץ ישראל. אלה הסימנים שעושה הקדוש-ברוך-הוא. יהודי שלא נמצא בחו"ל בתפקיד, שיחזור לישראל דחוף. כמו שדור המדבר שלחו מרגלים ולא רצו להיכנס לארץ הקודש, אותו דבר עכשיו, גאולה ראשונה ואחרונה אותו דבר. כעס עליהם בורא עולם שלא רצו להיכנס לארץ ישראל ובמשך ארבעים שנה קבר את כולם במדבר והכניס דור חדש לארץ ישראל.
יש גאולה ויש משיח, הקדוש-ברוך-הוא מעוניין להקים את בית המקדש השלישי ורוצה שכל היהודים יגיעו לארץ ישראל. מי שלא ירצה להגיע, בורא עולם לא ייתן לו להצליח בחו"ל. הוא יפשוט רגל ולא יהיה לו שקל בכיס.
טראמפ למד טוב מאוד מאוד ויודע טוב מאוד שכל מה שהוא עושה לטובת עם ישראל, ליהודים שגרים בארץ ישראל הקדושה, הקדוש-ברוך-הוא נותן לו שכרו כפל כפליים. טראמפ למד את זה על בשרו.
רוסיה ופוטין עובדים בשקט. פוטין אוהב מאוד את ישראל. הם יודעים את העבר של היהודים בתקופת אברהם יצחק ויעקב, יודעים שארץ ישראל היא של היהודים ופוטין עושה הכל בשקט עם עם ישראל כדי למכור תחמושת ונשק לעמים ולשרוד.
מלך ירדן בפחד אטומי, מפחד שיהרגו אותו, לא יודע מה לעשות. בירדן הכל מעורבב, חמולות, כנופיות, כולם רוצים לשלוט.
מצרים, סיסי הבין את הפטנט. יודע שארצות הברית מאכילה אותו, שמח. יש כסף, יש פרנסה, יש הגנה מארץ-ישראל על סיסי והוא מלך מצרים.
חמאס פלסטינים ג'יהאד שקרנים מזויפים, אין מה להאמין בהם כי הם לא רוצים מדינה לפלסטינים, רוצים רק להרוס את ארץ ישראל. שנאת חינם. אין אמונה בהם. הם לא רוצים שלום. רוב תושבי רצועת עזה, רובם ככולם, הם אנשים שבאו ממדינות ערב.
תורכיה מתכופפת לארצות הברית, אין לה ברירה, היא בדרך למהפכה. כמה שארדואן יעלים אנשים ויעשה בלאגן - מהפכה תהיה.
איראן ממשיכה עם הרוע, הטריקים, הפטנטים והשנאה, להפגין כח ולנסות להיות מעצמה גדולה. ארה"ב לא נותנת לה להיות מעצמה גדולה. לא בגלל שמגנים על ישראל, פשוט לא רוצים לתת לאיראן להיות מעצמה בעולם, ישראל זו סיבה נוספת. הם רוצים לשבור את איראן כי היא מאיימת על כל העולם. איראן לא תצליח בכלום מול ישראל.
בסוריה מתחדש התוהו ובוהו כל הזמן וימשיך.
הקדוש-ברוך-הוא רוצה להרוס את המדינות שהולכות נגד ארץ ישראל. הקדוש-ברוך-הוא מראה לכולם איך אדם עושה רע, והרע מתהפך עליו והורס אותו.
משיח צדקנו פועל ועובד, שומר ומגן, ביום ובלילה. בורא עולם נותן לו ייסורים וכאבים כדי לכפר על הדור. צדיקים עוזבים את העולם כדי לכפר על הדור. משיח לקח על עצמו ייסורים קשים וכבדים כדי לבטל גזרות ולכפר על העם. הקדוש-ברוך-הוא עוזר למשיח להחזיר בתשובה את עם ישראל. הקדוש-ברוך-הוא רוצה לשמוע את תפילתם של עם ישראל!
משיח עליון בידיים של לאה אמנו, מחכה כל רגע להתחבר עם משיח תחתון קבוע. משיח תחתון אצל רחל אמנו. לאה מגוננת ושומרת על משיח עליון, מצמידה ומדביקה את נשמתו של משיח עליון לבורא עולם. הקדוש-ברוך-הוא מדבר עם הנשמה לנשמה ויודע מה רצונו של משיח. משיח ועמוד האש מגינים, שומרים ומקיפים את כל גבולות ישראל. יש ניסים ונפלאות חלק יודעים וחלק לא יודעים.
כל הכלים של בית המקדש נמצאים בתוך ארץ ישראל הקדושה, לא ולא בחו"ל! הכלים האלה מיוחדים וקדושים ויכולים לשרוד ולהיות רק באדמת הקודש, בארץ-ישראל הטהורה והקדושה. כל הכלים של בית המקדש מא'-ת', נמצאים בארץ ישראל. גם המשכן וכל כליו נמצאים בארץ ישראל. ישראל בתקופה טובה מאוד להתגלות מלך המשיח. כולם מרגישים שמחה בלב. משיח הוא גלוי לכל האדם. לא מסתדר לאנשים שאדם רגיל ופשוט, עניו וצנוע, הוא משיח והוא שולט בארץ ישראל ובכל העולם, מכוון, מושיע ומועיל, שומר מגן ובקרוב ייצא לאור בפרהסיה!

באדיבות: אתר "תאיר נרי"

קטגוריה: ,