מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א
לפרשת תצווה תשע''ט
נמסר ביום ראשון, ה' אדר א' תשע"ט (10.2.19) | 8:30

"ואתה תצווה את בני ישראל" (שמות כז, כ).
הקדוש-ברוך-הוא מצווה את משה רבינו ומדגיש ואתה. ה' נותן למשה רבנו אחריות, שיֵדַע שהוא מנהיג את עם ישראל, שהוא עבדו ומשיחו של הקדוש-ברוך-הוא ורק הוא יכול למלא אַחַר ציווי ה'. הקדוש-ברוך-הוא נותן למשה הוראות ואחריות ונותן לו גם ביטחון, שלא ייפגע ושלא יחשוב שהם חשובים יותר ממנו. הקדוש-ברוך-הוא נותן הוראות למשה לְצַוות על אהרון ובניו על כל ענייני המשכן. "ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד". "ואתה הַקְרֵב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי אהרון נדב ואביהו אלעזר ואיתמר בני אהרון". "ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מִלֵאתִיו רוח חכמה ועשו את בגדֵי אהרון לקדשו לכהנו לי" (שם כז, כ-כח, ג).
ריבוי ה'ואתה' הוא כוח עליון שנותן הקדוש-ברוך-הוא למשה רבנו, מעביר לו כוחות גדולים כדי שירגיש ביטחון, אומץ והערכה מהקדוש-ברוך-הוא שהוא יכול לתת הוראות ולבניית והקמת המשכן וכליו.
היום בני אדם בונים בתים, מייצרים מכוניות, מטוסים, חלקי מכונות ומחשבים, אבל בשום דבר אין שלמות במאה אחוז, כי כל החומרים באו מהאדמה. בגלל שבחטא אדם הראשון חטאה גם האדמה ולכן, כמו האדם, כל החומרים היוצאים ממנה מעורבים גם הם בטוב ורע. לכן אי אפשר להוציא זהב טהור מן האדמה וליצור ממנו מנורה, או כל כלי משכן אחר שיהיו מקשה אחת. גם בני האדם באו מהאדמה והעצים גדלו מהאדמה. הים והמים באים לנקות את האדמה ולטהר את העולם.
זו הסיבה שבני אדם לא היו יכולים לייצר את המשכן וכליו בעצמם. היה צורך בכוח עליון, כדי לייצר שלמות של המשכן והכלים, כדי שהשכינה והקדוש-ברוך-הוא יוכלו לרדת עליהם. כל הכלים היו צריכים להיות מקשה אחת, במיוחד הכלים הקדושים ביותר. נתן הקדוש-ברוך-הוא חכמה ותבונה לכל העוסקים במלאכת המשכן. משה רבנו הכניס באומנים ובחכמי הלב ביטחון, עוצמה וכוח כדי שיהיה להם יֵדַע לעסוק במלאכת הקודש. הם התחילו ליצור את כלי המשכן ומשמיים, בדרך נס, דרך כוחות שמיים, דרך כוחות הקדוש-ברוך-הוא, נוצר הכלי מאליו ונעשה מקשה אחת. כך נעשתה המנורה וכל הכלים - מעצמם. כל כלי המשכן נוצרו בדרך נס, כי רק כוח עליון יכול ליצור כלים שיכולים לעמוד בקדושה העצומה. צריך לשתף אורות מלמטה כדי שישתתפו האורות מלמעלה. האומנים וחכמי הלב התחילו לזכך ולהתיך את הזהב ואחר כך ירד האור החזק מלמעלה, כוח עליון שייצר את המנורה מאליה, מקשה אחת. תחילת העבודה בדרך הטבע וסיומה בדרך נס מהקדוש-ברוך-הוא, כדי שתהיה שלמות במאת האחוזים. הזהב הבא מהאדמה שמעורבת בטוב ורע, מעורב גם הוא בטוב ורע. סינן הקדוש-ברוך-הוא, הפריד וניקה את הזהב שיהיה מאה אחוז טוב, נקי וטהור. כך השאיר הקדוש-ברוך-הוא בכל כלי המשכן רק את הטוב בלי תערובת הרע.
מנורה שהיא מקשה אחת הכוונה למנורה שיש בה שלמות, מנורה שעשויה מחתיכה אחת, שאין בה חלקים שהודבקו או הותכו כל חלק בזמנו. הייתה התחלה של התכת זהב על ידי האומנים ואחר כך נוצרה המנורה מקשה אחת דרך כוח עליון, זהב טהור, נקי וקדוש. כל המשכן נברא נקי וטהור בלי כל ערבוב של רע. גם התרומה שנלקחה מאת בני ישראל בלבד "מאת כל איש אשר יִדְבֶנו לִבו" (שם כה, ב) הייתה נקיה מכל אינטרס. כשאדם מתנדב יש בו נקיות. לכן התבקשו בני ישראל לתת 'איש אשר יִדְבֶנו לִבו', כשאדם נותן מנדבת ליבו, זו נדבה נקיה שאין בה שום רצון לקבל, נתינה ללא תמורה, ללא אינטרס, נתינה של חסד ואמת. לכן, כל מה שהובא למשכן היה נקי וטהור. מה שלא נתרם מכל הלב לא הגיע למשכן.
גם בנייתו של בית המקדש הראשון הייתה בשותפות של הקדוש-ברוך-הוא, גם היא הייתה פלאית ועד היום לא יודעים איך הוא נבנה. חציבת האבנים, הבאתן לבית המקדש ובנייתו, הכל היה בדרך נס. לא יכול להיות שבני אדם בנו אותו. כדי לבנות בית מקדש חייבים עזרת שמיים, את עזרתו של הקדוש-ברוך-הוא. בניסי ניסים נחצבו הסלעים, הגיעו למקום המקדש, נבנו ונדבקו האבנים זו לזו, הכל בעזרת הקדוש-ברוך-הוא, כמו במשכן. הבנאים מתחילים וזה ממשיך מאליו כמו הכלים וכל חלקי המשכן. את בית המקדש השני תיקנו ושיפרו אך גם הוא לא שרד, מלבד הכותל המערבי שאבניו מחוברת זו לזו בעזרת הקדוש-ברוך-הוא ישירות.
בית המקדש השלישי יבנה בידי אדם ובידי משיח שתכניותיו של הקדוש-ברוך-הוא מצויות בידיו וגם הוא ייבנה בדרך ניסית, בפלאי פלאים והכל בעבודה עברית.

רחל אמנו מתפללת חזק עם כל הצדקניות שבשמיים, עם חיבור של לאה אחותה, שיפסיקו להילחם על הבחירות ושיפסיקו את הרכילות, לשון הרע ושנאת החינם. להיות רציניים, לקחת את החיים ברצינות. די עם המחלוקות, די עם ההתפלגויות. משיח נמצא ויוצא בקרוב, אז על מה לריב שמאל וימין? משיח יוצא בקרוב מאוד! כל היהודים להתלכד, כל הימין להתלכד! בורא עולם מבקש: כל הימין שהוא ימין אמיתי - להתלכד! לא להתפורר, לא להיות כל אחד מפלגה קטנה בפני עצמה, הימין זה ימין – להתלכד! לא להתפתות למס שפתיים, לא להתפתות לתפאורה חיצונית, לא להתפתות לתקשורת שמספרת סיפורים על כל אחד. ללכת עם הימין שאכפת להם מאדמת הקודש, שאכפת להם ולא מוכנים לתת אפילו ס"מ אחד מארץ ישראל. ללכת עִם היהדות, עִם עַם ישראל, בתי הכנסת, הישיבות, בתי המדרש ומקוואות, ללכת בדרך שה' רוצה.
שלא יחשבו אנשים שהקדוש-ברוך-הוא לא יעניש אותם, או שאם הם לא קיבלו עונש, אז אין חס ושלום הקדוש-ברוך-הוא בשמיים ובארץ. בקרוב יגיע אליהם, לכל אחד, לא ידלג על אף אחד ולא ייפסח על אף אחד. בורא עולם ברא את העולם לאמת ויושר, לקיום עשרת הדיברות, מתן תורה, שמירת שבת, קדושה וטהרה, לימוד תורה ותפילות - זה יהודי, אין משהו אחר ליהודים. כל עם יש לו דת משלו וחיים משלו. בבחירות האלה הקדוש-ברוך-הוא מבלבל את כולם. כל מי שחושב ש'כוחי ועוצם ידי עשה לי את הַחַיִל הזה', הקדוש-ברוך-הוא יפיל אותו מטה. הקדוש-ברוך-הוא מסבך ביניהם בבחירות. כל מי שאין לו אינטרס ועושה הכל לשם שמיים ולמען עם ישראל, כדי לשמור ולהגן על עם ישראל ועל אדמת הקודש – יעלה. בטבע העם אוהב לשמוע את הנאומים המיוחדים, האירופאים והאינטליגנטיים, אוהבים לשמוע מס שפתיים, פרגון ומחמאות, מתלהבים מפיתוי ודברים שליליים. ומי שמדבר אמת ויושר, מגמגם שאכפת לו מאדמת הקודש - העם צוחק, לא כולם חס ושלום. זו הטעות, שכולם נסחפים אחרי הלבוש ומס השפתיים.
בממשלת ישראל הימין יעלה! ייבחר אך ורק מי שאכפת לו מאדמת הקודש, שמטרותיו לתרום ולתת לעם ישראל. השמאל יישאר מתחת הימין.
בגלל שהדין מרחף בעולם, והטומאה משתוללת לפני גילוי מלך המשיח ברחמים, כל יום, אחרי שהשמש שוקעת, מתגבר כוח הטומאה בעולם, גם בארץ ישראל. אז יהודים יקרים, אחרי שקיעת החמה צריך להיזהר לאן הולכים. לא לקחת סיכונים. יורד החושך והטומאה מרחפת ומתלבשת, מלאכי חבלה. כל אחד ישמור על עצמו. עד שיתגלה מלך המשיח ברחמים בפרהסיה ונפסיק לסבול כולם.
הגויים בעלי תעודת זהות כחולה מסוכנים יותר מהאחרים. לא להאמין לאף אחד מהם, כל אדם כבדהו וחשדהו.
נסראללה וחיזבאללה נובח ונובח ונובח, חושב שהוא יפה תואר ויפה נפש. לא יעזור לו כלום. המוסד, השב"כ וצה"ל יודעים הכל, גם על כל פיסת נייר קטנה.
יודעים על הבניין שבנו האיראנים בסוריה. צה"ל יודע עליו ויהרוס אותו בקרוב, בעִתו ובזמנו. ימצאו זמן מתאים.
רוסיה, איראן מעצבנת אותה. פוטין מחייך וכועס על איראן.
איראן, תמשיך להיות שם מהפכה, כי כל הממשלה של איראן זה נסראללה. האיראנים זה עם כמעט אירופאי, מעל תשעים וחמישה אחוז מהאזרחים דומים לאירופאים ורוצים שלום, אהבה ולחיות בכבוד. הממשלה שלהם רוצה שיהיו פרימיטיביים, כמו אלפיים שנה אחורה. אז הם בדרך להתפרק. איראן בפחד מוות לתקוף את ישראל ישירות. ישראל תתקוף אותה חזק פי-מאה ממה שהיא תתקוף. הם יודעים את זה בבירור.
בזמן מבצעים מיוחדים של צה"ל, של מטוסים, שריון, חַיִל הים והיבשה, הקדוש-ברוך-הוא בכבודו ובעצמו מלווה את חיילי צבא-הגנה-לישראל. הקדוש-ברוך-הוא מלווה את הטייסים וכל חייל שהוא במבצע מיוחד.
טראמפ ממשיך להתחזק בטוב שהוא עושה במזרח התיכון. הוא יודע שישראל חזקה מאוד ויודע שמשתלם מאוד לארה"ב להגן על ישראל. בשביל כבוד ארצות הברית, לא כל דבר אומרים.
הפלסטינים, חמאס, ג'יהאד ושאר החברים שלהם, דו פרצופיים. אי אפשר לסמוך עליהם, בכל שנייה הם מתהפכים.
מצרים, סיסי ממשיך עם הטוב שעושה במצרים ורוצה את השלום עִם ישראל ועִם ארה"ב. מקבל עזרה גדולה מאוד מארה"ב והגנה ושמירה מישראל. סיסי שימשיך בביטחון מלא לשמור על כבודו במצרים ולהיות בשלום עם היהודים שגרים בארץ ישראל, רק הם יצילו אותו ואת הטוב שיש במצרים. ארה"ב נותנת למצרים הרבה כסף לאוכל.
בירדן רעבים ללחם, חורבן.
חמאס ממשיך לפתוח מנהרות וחבל שישראל נכנעת לבקשות החמאס. הם מתנהלים רגיל לתקוף את ישראל ולהכין מתקפה על ישראל. הם משחקים אותה מִסכנים ואוהבי שלום, אבל הם אוהבי בצע ורצח ולא אכפת להם מכלום.
אבו מאזן חי על תרופות קשות, לוקח ויטמינים כדי לחזק את הגוף. בלי זה הוא יתרסק למשכב.
במזרח ירושלים מסוכנים. צריך לבדוק היטב היטב היטב את הבחירות של הערבים שגרים בארץ ישראל. יש בעיה, אין נקיות ידיים. יש דברים עקומים ולא טובים, צריך לבדוק את הבחירות של הערבים בישראל.
טורקיה במבוי סתום, מורדים נגד ארדואן, מתארגנים ומכינים לו הפתעה. ערבים מוסלמים לא יוותרו לארדואן.
אירופה, פולשים אליה מוסלמים, מסתננים, דאע"ש, מטורפים ומשוגעים, כובשים את אירופה ודוחקים את הנצרות.
שונאים את היהודים בכל העולם שנאה קשה ביותר, לפגוע קשה ביהודים, מקנאים ביהודים. לא יכולים לסבול את היהודים בחו"ל, שונאים אותם. בכל העולם כל יהודי שמצליח רוצים להרוג אותו. שונאים את היהודים כי ההגנה הרוחנית מהקדוש-ברוך-הוא, פסקה. השכינה עזבה ונמצאת בארץ ישראל. מי שחי באשליות יפסיד.
טראמפ מחפש דרך עם צפון קוריאה. צפון קוריאה מתכופפת כי הכלכלה שלה הרוסה. ארה"ב עוזרת לה להינצל מהכלכלה הקשה שם.
סוריה נהרסת ונהרסת. התקשורת התייאשה מלפרסם כי הכל חוזר על עצמו.
הים גועש ורועש, מחכה לפעולה, להוראה של הקדוש-ברוך-הוא. הקדוש-ברוך-הוא מכוון את כל העולם והים מחכה להוראות הקדוש-ברוך-הוא לנקות את הטומאה.
נמצאים בתקופת משיח חזק מאוד, מרגישים וחולמים. כל אדם מרגיש שאנחנו חיים בתקופה מיוחדת, שינויים מיוחדים, דברים משונים - תהליך אלוקי. יהודים יודעים שמשיח מתגלה. חלק יודעים, חלק פוחדים, חלק מחכים וחלק לא יודעים.
רחל אמנו אחראית על הנשמות של עם ישראל, לאה אחראית למעלה. להתחיל להכין את עצמכם לגילוי משיח, משיח בפתח בפסגה! יהודים יקרים להתחזק ביראת שמיים. די עם השנאה, הקנאה, הרכילות, התחרות ולשון הרע. לשמור על מדינת ישראל. שאף אחד לא יחשוב שהוא חי לנצח. לרדת מהעץ הגבוה ולשמור על כל פיסת אדמה בארץ ישראל. יהודים שגרים בחו"ל - לברוח משם דחוף ולבוא לארץ הקודש, לרמת הגולן, שומרון, בנימין, מדבר יהודה ובקעת הירדן, אל תחכו למכור את הרכוש ולבוא לגור בארץ הקודש. צריך ליישב את הנגב מיליון יהודים, הגליל המערבי מיליון יהודים, רמת הגולן, שומרון, בנימין, מדבר יהודה, בקעת הירדן והערבה. אל תחכו למכור את הרכוש ולבוא עם כסף לישראל, אם תחכו לא תבואו עם הכסף ויגרשו אתכם משם בכוח. החיים חזקים יותר מכל הכסף. אל תחכו, תברחו בלי שקל בכיס ותבואו לארץ ישראל.
יימשכו הסיבוכים בכל העולם כדי לגרש את היהודים לארץ ישראל. כל מדינה, ארץ, ראש ממשלה, או נשיא שירצו לקחת חלקים מארץ ישראל, שירצו לפעול נגד האדמה ששייכת לישראל עכשיו, נגד הגבולות, נגד רצון ימין, ימין ה' עושה חָיִל - יהיו באותה מדינה סיבוכים, תסבוכות ואיתני הטבע יפגעו בהם. ראשי הממשלה, הנשיאים והאנשים הבכירים בעולם - ייפגעו הם ומשפחותיהם וכל אשר להם ויהיו כמו קורח ועדתו. לא להתעסק עם הקדוש-ברוך-הוא, הם יקבלו מהלומות שלא חלמו עליהם.
שיטפונות, התפרצויות הרי געש, שריפות, צונאמי, רעידות אדמה ואסונות טבע יהיו בכל העולם, כדי לגרש את היהודים מחו"ל שיבואו לישראל.
רחל אימנו צועקת עם לאה אחותה בשמיים ובארץ, מתפללים תפילות גדולות מאוד עם הצדיקים בשמיים ובארץ, עם הצדיקים ישנֵי עפר ועם צדיקים חיים, בגלל התקופה הקשה של הבחירות בישראל שהכל מסובך בסיבוכים ותסבוכות, בלבולים ולשון הרע. שמיים אומרים: 'אנחנו בתקופה של גילוי משיח, לחזור בתשובה! אנחנו בשמיים מחכים לגילוי משיח ואתם נלחמים מי ייקח את השלטון? הקדוש-ברוך-הוא קובע מה יהיה לכל אחד ואחד בעולם!' לא להיבהל מכל מה שקורה, כל המפלגות, התפלגויות והרעשים, העם בפחד וחרדה. לבחור בימין. כל הימניים האמיתיים, הימין של הלב - תתלכדו ותתחברו יחד לימין אחד שלם. כדאי לכם לוותר על האגו העיקר שכך תצליחו יותר. העיקר שהימין יעלה! תראו לבורא עולם שהעיקר שהימין עולה! לא הכיסא קובע, לא החליפה ולא הכובע קובע. אנשים מתכננים תוכניות כאלה והקדוש-ברוך-הוא מתכנן תוכניות אחרות לגמרי. הקדוש-ברוך-הוא מעניין אותו גאולה ולהוציא משיח לאור!

באדיבות: אתר "תאיר נרי"

קטגוריה: ,