מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א
לפרשת תרומה תשע"ט
נמסר ביום ראשון, כ"ח בשבט תשע"ט 3.2.19 | 8:30

הקדוש-ברוך-הוא, מלך מלכי המלכים הקדוש-ברוך-הוא, נתן ליהודים את כל הכלים האפשריים כדי ללכת בדרך הטובה, בדרך היושר והאמת ולהידבק בריבונו של עולם: לימוד תורה, קביעת עיתים לתורה, שלוש תפילות ביום, ברכת המזון וקיום עשרת הדיברות וההלכות, כדי שהעם היהודי לא ייצא מהיהדות, לא ייצא מהכוח היהודי, כדי שלא יסטה לדרך הלא טובה, כדי שיהיה מחובר לקדוש-ברוך-הוא וילך בדרך ה'. כדי שיהיה לעם היהודי טוב בעולם הזה ושיזכה להיות בגאולה עם משיח צדקנו.
בפרשת תרומה מבקש בורא עולם מכל אחד ואחד לתרום כפי יכולתו, כדי שיהיו שותפים בבניית המשכן, כדי שיזכו לראות את המשכן, כדי שיזכו לראות את כוחו של בורא עולם ואת פעולותיו דרך המשכן. כל בני ישראל שווים בעיני הקדוש-ברוך-הוא, וכל אחד תורם כפי יכולתו.
הקדוש-ברוך-הוא שמח שילדיו שותפים בבניית המשכן, שמח הקדוש-ברוך-הוא שילדיו משתתפים בעשייה של בורא עולם. עַם ישראל נותנים צדקה ותרומות ומעשרות לקדוש-ברוך-הוא והקדוש-ברוך-הוא מכפיל בכפל-כפליים את תרומותיהם ומעשרותיהם של עם ישראל, עד היום הזה. מי שנותן תרומה, תהיה לו זכות בבית המקדש, בגאולה ומשיח. כל אחד מביא את מה שיש ביכולתו. לא הכמות קובעת, אלא הנתינה מהלב היא שקובעת, כשיהודי שמח לתת ונותן בלב שמח. כשיהודי שמח להיות שותף עם הקדוש-ברוך-הוא, שמח לעזור לנזקקים, ללומדי תורה, לאברכים, להקמת בתי כנסת ובניית מקוואות. בורא עולם שמח שיהודים לומדים תורה ומקיימים את עשרת הדיברות, שמח שאנשים הם אנשי חסד ואמת, שומרי שבת ותורמים. שמח בורא עולם שאנשים שותפים איתו בעשייה של התורה ושל דברים טובים. הקדוש-ברוך-הוא מכפיל להם בכפל-כפליים ונותן להם את הזכות להיות בגאולה במעגל הראשון.
הקדוש-ברוך-הוא מחנך אותנו היהודים, כשם שהקדוש-ברוך-הוא עושה חסד, רחמים ואהבה - כך רוצה שגם ילדיו יהיו.
הקדוש-ברוך-הוא לא אוהב אנשי זימה, נוכלים ורמאים, גנבים, נצלנים ואנשים שחיים על גבם של אחרים, בסופו של דבר הם מפסידים הכל. מה שלא שייך לך – אל תיגע! תיגע רק במה שייך לך, מה שמותר לך על פי ההלכה, לפי היושר והאמת. גזל, גניבה, זימה, נוכלות ורמאות - לא שייכים לך ואם תעשה - תשלם. בסופו של דבר, כל מה שעשית יחזור אליך, תפסיד הכל ותחזור ארבעים שנה אחורה. אין ולא היה אדם שזלזל בקדוש-ברוך-הוא, אדם שלא קִיים את עשרת הדיברות, ויצא מהעולם הזה שמח וטוב לו. לא נברא, לא היה ולא יהיה.
רק כשהנתינה היא מכל הלב, ביושר, באמת ובשמחה - שותפים עם הקדוש-ברוך-הוא בנתינה. כך אנחנו משתפים את הקדוש-ברוך-הוא בנתינה למען עם ישראל.

אנחנו נמצאים בתקופת לא נורמלית של בחירות. לא היו בחירות כאלה מאז קום המדינה. יש כעס גדול מאוד בשמיים על התהליך, על התנהגות וההתנהלות של חברי הכנסת והשרים. מפרקים מפלגות, מקימים מפלגות ועושים מחלוקות. בורא עולם שונא מחלוקת. קורח היה דוגמא מאז ועד היום הזה. אסור לדבר לשון הרע ורכילות. העם יודע בדיוק את מי לבחור ויקבל הארה משמיים בדיוק במי לבחור, אם השרים וחברי הכנסת יזכו לבחירה הזאת.
כל מה שקורה סביב ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, אשם או לא אשם, צריכים להסתכל על מה שהוא עשה מאז ועד היום הזה למען ארץ ישראל הקדושה. הרבה מנהיגים לפניו עשו טעויות ולא פחות ממנו, רק שעליהם לא דיברו. מדבר קטן עשו 'הר' עצום, שנאת החינם משתוללת והלשון הרע משתוללת. כמה דברים קרו לשרים, חברי כנסת וראשי ממשלה לשעבר ולא יודעים עליהם? כמה קרו ויודעים רק 10%? בגלל הגאולה ומשיח שצריך לצאת, כוח הטומאה והסטרא אחרא משתוללים, ולכן השנאה גוברת הרבה יותר ממה שצריך, ועל מה? על הכיסאות?! האם יש מנהיג, שר או חבר כנסת שבאמת רוצה לעזור לעם ישראל? שבאמת אכפת לו מאדמת הקודש שלא יגעו בס"מ אחד ממנה? שבאמת אכפת לו מהקדושה והטהרה של ארץ ישראל? שאכפת לו מהיהדות של ארץ ישראל, שאכפת לו שיבואו כל היהודים ויעלו לארץ ישראל? הוא זה שצריך להיבחר לממשלת ישראל! אם יש דבר כזה...
שנאת החינם והלשון הרע עושים מרד ועושים נזק גדול בעם ישראל. מחכים לרגע שאנשים ייפלו ויאשימו אותם, כמו שהיו פעם אנשי סדום. זה לא עושה טוב לקדוש-ברוך-הוא. צריך לשקול היטב היטב את מה שעושים, צריך להביא בחשבון כמה טוב עשה אדם לעם ישראל. אין צדיק שלא יחטא, לא היה אדם שלא חטא בעולם הזה. לא להיות פזיזים בהחלטות. פזיזות גורמת להחלטות לא נכונות וכשההחלטות לא נכונות, מלמדים את העם לעשות הפגנות. לתת לחוק להחליט בדרך הנכונה מה ניתן לעשות ואסור לאף אדם להתערב, גם לא חבר כנסת. אסורים גם שנאת חינם, רכילות ולשון הרע. השרים וחברי הכנסת הם המראה של עם ישראל והעולם מלגלג וצוחק להם 'עד לאן הגיעו'. אומרים שיהודים חכמים ונבונים, וחברי הכנסת והשרים מלאים ברכילות, לשון הרע ושנאת חינם. לא כולם חס ושלום.
העם יודע את מי לבחור בדיוק! לא יעזור כלום, העם לא מתלהב מתלבושות, לא מגובה, לא מחוכמה ולא מהצגות בדיבור. הקדוש-ברוך-הוא נותן לכל אחד מהיהודים לדעת בדיוק את מי לבחור, ובסוף הקדוש-ברוך-הוא ייבחר את מי שהוא רוצה. כמו שבחר את טראמפ כנגד כל הסיכויים. בורא עולם בחר אותו למרות שהרוב אמרו שהילארי תיבחר. באמצע הלילה הכל התהפך כי הקדוש-ברוך-הוא הפך את הקלפי ובחר את טראמפ, לא בני האדם בחרו. הילארי היא המשך של ברק אובמה.
מפלגות הימין – כדאי לכם להתלכד! לא לחפש כבוד. מי שרודף אחרי הכבוד, יישאר בצד. להפסיק לפגוע זה בזה. לעשות רצון ה'. הקדוש-ברוך-הוא כועס ורוגז מאוד שילדיו מתנהגים בצורה כזו של לשון הרע, רכילות ושנאת חינם. בזמן כזה של גאולה, שמשיח צדקנו צריך לצאת לאור בפרהסיה, קורה מה שקורה בעם ישראל? שנאת חינם, רכילות ולשון הרע? הקדוש-ברוך-הוא מחכה והם משתוללים עם שנאת חינם, לשון הרע ורכילות, במקום לבקש משיח! אם היו יודעים מה זה גאולה ומשיח ומקיימים את עשרת הדיברות, לא היו מגיעים למצב הזה. הקדוש-ברוך-הוא יבחר את מי שהוא רוצה. ההחלטה אצל הקדוש-ברוך-הוא. ומי שכבר ייבחר לראשות הממשלה, לא תהיה לו שליטה על חברי הכנסת, על השרים ולא על אף אחד.
כל מי שמכיר את ארץ ישראל ואת היהודים שבארץ ישראל – לא מבין איך יהודים בארץ ישראל מתנהגים בצורה כזאת. שונאי ישראל שמחים בזה, וכוח הטומאה משתולל בתוכם ומתפשט. חבל מאוד שככה קורה בתקופה הזו שבה צריך בכל רגע לצאת משיח בן דוד! שארית הטומאה משתוללת כדי לפגוע בטהרה.
הימין הימין הימין – יעלה! ירצו או לא ירצו! ימין ה' רוממה, ימין ה' עושה חָיִל.
כל חברי הכנסת והשרים הימיניים, לא להיות פזיזים ולא לשחק משחקי כבוד - ככה הימין יעלה.
חמאס, פלסטינים וכל מדינות ערב, שמחים שיש 'מלחמה' בין חברי הכנסת. הם רוצים שבנימין נתניהו ייפול, וחושבים שאם הוא ייפול אז לא יהיה ימין. זו טעות של כל העולם ושל כל הערבים סביבנו. הם חושבים שאם בנימין נתניהו ייפול, הם ינצחו את ישראל ואז הממשלה תעשה כל מה שהם רוצים וככה יצליחו, חס ושלום, לקחת חלקים מארץ ישראל ולהרוס את ארץ ישראל בקלי קלות, חס ושלום. הקדוש-ברוך-הוא אומר להם: 'לא אתן לכם! תטעו כמה שאתם רוצים, אבל לא אתן לכם לעשות מה שאתם רוצים!'.
רוסיה, פוטין אוהב את ישראל ושומר על ישראל, כי הוא יודע שאין תחליף לעם ישראל ובלי מדינת ישראל והיהודים שגרים בארץ ישראל, העולם לא קיים. רק על ארץ ישראל ועל היהודים שגרים בארץ ישראל, אפשר לסמוך.
ארה"ב, הדמוקרטים מפריעים מאוד לטראמפ. טראמפ אוהב את היהודים שנמצאים בארץ ישראל ואוהב לעזור לארץ ישראל ליהודים בארץ ישראל. מפריעים לו לעזור לעם ישראל. כמו שבישראל מפריעים לימין, גם שם מפריעים לטראמפ לעזור לעם ישראל. אלו שמפריעים לטראמפ, לא כולם אמריקאים והם עושים לו הפרעות קשות. אומרים בשמיים: 'טראמפ ינצח את כל המפריעים, בתנאי שימשיך לעזור לישראל'.
הגויים במזרח ירושלים רובם מסוכנים מאוד לישראל. בעלי תעודת זהות כחולה, משחקים אותה יפי-נפש ומִסכנים.
חמאס עושה ההפגנות בגבולות ומנצל את זה לטובתו. יהודים אסור להם להיות רחמנים על האכזריים.
איראן במצב פקוק, אין להם דרך חזרה, מצוקה גדולה. האדמה באיראן רועדת. שיפסיקו להפריע לישראל או שהאדמה תבלע אותם, גם כלכלית. רוב האזרחים לא מאמינים לשלטון. השלטון באיראן בא מחיזבאללה, הם הורגים איראנים חפים מפשע, אין להם רחמים. כל מי שמתנגד לשלטון, מעלימים אותו. כל מה שהם עושים בסוריה - לא יעזור להם כלום. גם בעיני רוסיה לא מוצא חן שאיראן בסוריה. האיראנים חשבו שרוסיה אוהבת את איראן – רוסיה לא אוהבת אותם.
איראן מנסה להלחיץ ולהפחיד את העולם כאילו ייצרו כלי נשק ותחמושת חדשים, אומר הקדוש-ברוך-הוא: הבל הבלים. כל צעד שהאיראנים עושים בסוריה, צה"ל מפוצץ. צה"ל רק מחכה שיאספו הרבה תחמושת ונשק, כדי שיהיה מה להפציץ, כשהמצבורים מתמלאים – צה"ל פועל. עדיף לפוצץ הכל ב'עסקה אחת'. זה כמו החיזבאללה שעבד שבע שנים על המנהרות ובסוף השמידו להם אותן.
רוסיה לא רוצה שאף אחד ישלוט בסוריה - רק רוסיה. רוסיה פוחדת שאיראן תשלוט בסוריה.
השנאה והאנטישמיות הולכת וגוברת בעולם כולו. פעם זה היה 'מתחת לשטיח', היום 'מעל השטיח' מול כולם. כל יהודי צריך לחזור הביתה ולעלות לישראל. הרוע הולך וגדל מול כל היהודים בעולם. הם יבעטו את כל היהודים שיעופו מכל הארצות בחו"ל. הקדוש-ברוך-הוא מכניס לגויים בנפשם ובליבם אנטישמיות ושנאה גוברת ליהודים שגרים בחו"ל, כי הם לא רוצים להבין בדרך הטובה ולבוא לארץ הקודש. אז הקדוש-ברוך-הוא מגביר מאוד את האנטישמיות כדי שהיהודים יברחו משם ויעלו לארץ הקודש. אין זמן! משיח צריך לצאת לאוויר העולם בפרהסיה!
המסתננים, והפליטים המוסלמים נכנסים חופשי חופשי לאירופה, מטרתם להקים שלטון מוסלמי באירופה ולפגוע ביהודים.
יפן, סין ודרום קוריאה, לומדים לחיות עם ארה"ב, לזרום עם ארה"ב כלכלית.
מצרים, סיסי התחיל להתפכח, יודע שחיבור עִם עַם ישראל זה הכי טוב. גם בתקופה של פרעה כשהיו בני ישראל אצלו. סיסי יודע שכשהוא מחובר ליהודים בישראל, הכלכלה טובה מאוד והוא מוגן ושמור.
ירדן, המלך הרים ידיים, אין לו תשובות לעמו. מחכה שכל הפליטים יעופו משם. הוא אוהב מאוד את הבדואים שיבואו לגור בירדן.
סוריה, ממשיכים במלחמות, הרס וחורבן.
דאע"ש מתחיל להתעורר מחדש ולעשות בלאגן.
עיראק אותו דבר.
לבנון אותו דבר אין שינוי.
חיזבאללה ונסראללה חושב שהוא פסיכולוג, עובד ומדבר עם העולם בצורה פסיכולוגית כדי להשפיע על מוחם ועל ישראל. לא עזר לו כלום, עלו עליו שהוא שקרן, רמאי ונוכל, איש זימה וגזל, גילו את הנוכלות שלו. פטנט: התחבא במקלטים במשך חודשים כי פחד שיהרגו אותו, ופתאום הוא יוצא וכאילו התגעגעו אליו כי הוא חשוב מאוד. הוא אפס אפסים.
בורא עולם אומר לכל מדינות העולם והנשיאים שאם ינסו לגעת או לקחת לו חלקים מארץ ישראל או ינסו לפגוע לו ביהודים שגרים בארץ ישראל – הוא יחריב במקום את אותה מדינה, אם זה כלכלית, מדינית וצבאית או דרך איתני הטבע, לא אחרי חודש או חודשיים - במקום.
יהודים יקרים, תעקבו אחרי מה שכתוב פה ותִראו שזה קורה בדיוק. הקדוש-ברוך-הוא מביא קור עז, מביא להם חום קשה, סופות, רוחות, רעידות אדמה, שיטפונות, בולעניים, לכלוך ובוץ, סכסוכים וסיבוכים, צונאמי ומחלות. הכל בא לעולם בגלל שרוצים לפגוע בארץ ישראל הקדושה וביהודים שגרים בארץ ישראל הקדושה. אבא שבשמיים עושה לכולם 'בית ספר', נכנס לדין קשה ועכשיו כל העולם יכירו את הקדוש-ברוך-הוא ברור ביותר. יראו עין בעין איך הקדוש-ברוך-הוא מכה קשות מדינות במהלומות ובחבטות קשות באותו הזמן שהם נוגעים בארץ הקודש או ביהודים שגרים בארץ ישראל. זה יכניס חרדה ופחד, חלחלה והלם לכל מדינות העולם ולכל הגויים סביב עם ישראל.
את כל מדינות ערב, הקדוש-ברוך-הוא מחריב כדי שלא ייגעו בארץ הקודש. בורא עולם התחיל כבר לפני כמה שנים וממשיך לנטרל את הטבעת של מדינות ערב שעטפה את ישראל. נִטרל הקדוש-ברוך-הוא את כולם וממשיך לנטרל את כל מדינות העולם שנגד עם ישראל. כי עם ישראל, מדינת ישראל ארץ הקודש – היא האור של העולם, היא הלב של העולם, היא הנשמה של העולם, היא החיים של העולם ובלי ארץ ישראל הקדושה לא יישאר זֵכֶר של אדם בעולם.
גשם טוב ירד בעם ישראל וימשיך לרדת גשם טוב. בישראל לא חסר כלום. חבל שמשתמשים בדברים תפלים במקום לעבוד באמת.
משיח פועל בסתר, בתמימות ובפשטות בלי פרסום, כי לא הוא מחפש פרסום. משיח לא מחפש כבוד ולא מחפש לשלוט על מישהו. משיח בא לפרק את כוח הטומאה מן העולם ולהחיות את הקדושה בעולם, לא רק בישראל אלא בכל העולם. משיח בא להפסיק את ההרג והמוות, את החולי והמחלות, את המריבות והסכסוכים. משיח בא לעשות שלום בעולם. בא להקים את בית המקדש השלישי ובא להכין את עם ישראל לתחיית המתים ולהביא את העולם לשלום, אהבה וחיי נצח. זה משיח. משיח נמצא בדורנו, חי וקיים, נמצא בפסגה ובכל רגע צריך לצאת בפרהסיה!

באדיבות: אתר "תאיר נרי"

קטגוריה: ,