מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א
לפרשת בשלח תשע"ט,
נמסר ביום ראשון, ז' בשבט תשע"ט 13.1.19 | 8:30

הקדוש-ברוך-הוא נתן את עשר המכות במצרים כדי להחזיר את בני ישראל בתשובה, לחבר אותם לקדוש-ברוך-הוא ולאמונה בריבונו של עולם, וכדי שהמצרים יבינו את כוחו של בורא עולם, יבינו שיש כוח מעל הכוחות שלהם ויתגיירו. היה בחרטומי מצרים כוח כישוף, כוח טומאה. דרך הכישוף היו בוראים תנינים, נחשים ואריות, כמו עמלק שהפכו להיות כבשים ופרות, וכמו בלעם שהפך את אשתו לאתון כשהתנגדה שיקלל את ישראל, ורכב עליה בדרכו לקלל את עם ישראל. זה כוח הכישוף שהיה פעם. היום יש בעולם אולי שני אחוז מכוח הטומאה והכישוף שהיה פעם.
מצרים הייתה אז מַעֲצָמָה שהאכילה את כל העולם, כל נציגי העולם היו בה, אלה הם הערב רב. רצה בורא עולם שהמצרים, שהם כל העולם, יבינו שיש כוח בעולם שהוא מעל הכוחות שלהם. במכת דם היו לבני ישראל מים חיים לשתייה, מים מתוקים, טעימים ומבריאים את הגוף, ולמצרים היה דם, כדי שיתגיירו ויכירו בכוחו של בורא עולם. כך היה בכל עשר המכות עד מכת בכורות. אחרי המכות הקשות ביותר שנתן הקדוש-ברוך-הוא, נתן את מכת בכורות שאחריה שיחרר פרעה וגירש את בני ישראל ממצרים. למרות ששיחרר פרעה בעצמו את בני ישראל, נאמר בפרשה: " וַיֻגַד לְמלך מצרים כי ברח העם ויהפֵך לְבַב פרעה ועבדיו אל העם ויאמרו מה זאת עשינו כי שִלַחְנו את ישראל מֵעָבְדֵנו. ויאסור את רִכבו... ויקח שש מאות רכב בחור וכל רכב מצרים... וירדוף אחרי בני ישראל..." (שמות יד, ה-ח). 'לבב' - שני לבבות, שני הלבבות הרעים, שני יצרים רעים - הלב הרע והלב האכזרי, שניהם התהפכו על עם ישראל, עִם כל עוצמת השנאה והרוע. לקח פרעה 600 רכב בחור כנגד מספר בני ישראל.
בורא עולם חיזק את לב פרעה לרדוף אחרי בני ישראל כדי שבני ישראל יגיעו לים-סוף, יראו את הגלים הגבוהים נישאים לפניהם, יראו את המצרים רודפים אחריהם ומלמעלה המקטרגים. בפעולה אחת רצה הקדוש-ברוך-הוא, להביא את עם ישראל העומדים לפני ים-סוף, לאמונה בריבונו של עולם, שיזעקו ויצעקו ויבקשו ממנו שיציל אותם.
מטרת עשר המכות הייתה להביא את בני ישראל לאמונה, אך אחריהן עדיין לא האמינו כל כך. אם היו מאמינים לא היו מגיעים למצב שהמצרים רודפים אחריהם, היה הקדוש-ברוך-הוא יכול להפוך את הים לקרח והיו עוברים על הקרח. אך מכיוון שלא האמינו מספיק, רצה הקדוש-ברוך-הוא לשמוע את צעקתם, את זעקתם ואמונתם, רצה שירימו את ראשם למעלה ויבקשו ממנו. עשר המכות פתחו לבני ישראל את הפתח לאמונה בקדוש-ברוך-הוא. אם היו יוצאים ממצרים בלי עשר המכות, לא היה נפתח להם פתח לאמונה והיו מגיעים לים-סוף ולא יודעים מה לעשות, לא היו יודעים שקיים הקדוש-ברוך-הוא ושצריך לצעוק ולבקש ממנו. הלחץ של העמידה לפני ים-סוף, כשהמצרים מאחוריהם, הגלים הגבוהים לפניהם ולמעלה המקטרגים, הפך את האמונה הקטנה שנפתחה במצרַיִם לאמונה גדולה וזעקו לקדוש-ברוך-הוא ולמשה עבדו. בזכות זה נפתחו המים לשנים-עשר שבילים ובני ישראל עברו בים ביבשה. עמדו בני ישראל מצדו השני של ים-סוף, ראו את המצרים בים וראו איך המים חוזרים לאיתנם וכל המצרים טובעים. זה היה נס מיוחד, הנס הגדול ביותר שהיה אי-פעם, שנקרע הים לשנים-עשר חלקים וחזר וכיסה את כל המצרים חוץ מפרעה. השאיר בורא עולם את פרעה כדי שיגיד "מי כמוך באלים ה'...". פרעה הגיע לאמונה שיש הקדוש-ברוך-הוא מעל האלוהים שלהם ונשאר בחיים מכל צבא מצרים.
בזמנו, כשלא הייתה תקשורת ולוויינים שהעבירו את החדשות בכל העולם, היה צריך להישאר מישהו שיספר מה היה. פרעה חזר לבדו למצרים כדי לספר לכל העמים מה שקרה. כולם שלחו משלחות למצרים לשאול מה שלום מצרים ומה שלום פרעה אחרי עשר המכות וקריעת ים-סוף. באו מכל העולם להתעניין מה קרה בכלכלה ובצבא של המעצמה הגדולה ביותר בעולם שנכחדה לגמרי. ישב פרעה יום-יום וסיפר לכולם על עשר המכות ועל קריעת ים-סוף, איך הים חזר לאיתנו וכולם טבעו. איך הוא ראה את כל הניסים והנפלאות, ניצל וחזר כדי לספר לכל העולם, כדי לעורר את העולם להתגייר ולחזור בתשובה. פרעה האמין שהקדוש-ברוך-הוא הציל אותו ופרסם את ניסי הקדוש-ברוך-הוא בכל העולם.
זו אחת הסיבות שהקדוש-ברוך-הוא הִקְשָה את לב פרעה שירדוף אחרי בני ישראל עד ים-סוף ובמקביל, כשבני ישראל ראו את המצרים טובעים - אז "ויאמינו בה' ובמשה עבדו". הקדוש-ברוך-הוא רצה שבני ישראל יאמינו בעיניים עצומות, כמו שאברהם אבינו עקד את יצחק בלי סימני שאלה.
כל העולם שמע מה כוחו של הקדוש-ברוך-הוא שבחר בעם ישראל לעם הנבחר. בגלל הניסים הגדולים האלה, עשר המכות וקריעת ים-סוף, כל העולם פחד מהקדוש-ברוך-הוא ומבני ישראל.

עד היום הזה הקדוש-ברוך-הוא עושה ניסים ונפלאות לעם ישראל כדי שיאמינו בו. גם היום העולם נמצא בתקופת של עשר המכות. במצרים היו עשר מכות כאלה והיום המכות יותכל ההתפלגויות נוצרו בגלל שכולם רוצים להיות ראש ממשלת ישראל. כולם רוצים לקחת את המטוס המיוחד של ראש הממשלה וכולם רוצים שהתקשורת והטלוויזיה יצלמו אותם כל הזמןר מודרניות. כל העולם תוהו ובוהו וגוג ומגוג ובישראל הכל טוב למרות שיש בעיה פה ושם. צריך לפקוח עיניים "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". הקדוש-ברוך-הוא אומר לעם ישראל: 'לכו אחריי! לכו אחריי, אני אבא שלכם! אני הכל בשבילכם! תקשיבו לי, תקיימו את עשרת הדיברות ואף אחד לא ייגע בכם לעולם!'.
ענן האש שליווה את בני ישראל ממצרים, ממשיך ללוות את עם ישראל עד הרגע הזה ומגן על גבולות ארץ ישראל.
עם ישראל, אסור להיכנס לשאננות. הקדוש-ברוך-הוא רוצה שיידעו שהוא מגן ושומר על עם ישראל ועל כל החיילים והטייסים של צבא-הגנה-לישראל, וגם הם צריכים לשמור על עצמם ולהיכנס למשטר רציני.
הקדוש-ברוך-הוא שולח גם את משיח צדקנו בן דוד להגן ולשמור על עם ישראל בלילה, ובַיום המשיח עוזר לעם ישראל. הדיבור של המשיח, התפילות שלו והבקשות שהוא גוזר יום-יום, צריכים להתבצע פה למטה. משיח גוזר והקדוש-ברוך-הוא בשמיים מקיים גזרתו של משיח. עזרה מלמטה של משיח ועזרה משמיים מלמעלה מהקדוש-ברוך-הוא לבצע מה שגזר המשיח. בינתיים לא כולם מודעים מי זה מלך המשיח, אבל חלק גדול בארץ ובעולם יודעים שיש משיח במדינת ישראל. חלק יודעים גם מיהו וחלק יודעים ופוחדים להגיד. חלק יודעים ושומרים סוד וחלק לא מתערבים ומחכים לראות מה יילד יום.
כשעם ישראל בשאננות, כשעם ישראל מתרגל לכל מה שקורה בארץ ובגבולות, זה נותן יותר כוחות ועוצמה לגויים הערבים, לפלסטינים והחמאס, כדי לפגוע בעם ישראל. כשעם ישראל מראה עוצמה וכוח, הם נסוגים ופוחדים.
אנחנו בתקופת משיח. משיח פועל ועובד ועוד מעט ייצא בפרהסיה בגלוי. לימוד תורה, תפילות ומשיח הם שמֵחַיִים את ארץ ישראל ומגינים על ארץ ישראל.
הקדוש-ברוך-הוא מזכיר לנו כל פעם את העבר של עם ישראל, גם את השואה, את מלחמות ישראל ובריאת העולם. חלק מהגויים אכזריים ואסור לנו לרחם עליהם. הגויים המוסלמים שונאים אותנו, את העם היהודי. לא שונאים את אדמת הקודש ולא את הרכוש, שונאים את העם היהודי. כשהם רק שומעים על יהודים ורואים חיילים יהודים, הם משתגעים, נכנסים לשנאה, קנאה ושיגעון.
אנו נמצאים בתקופת משיח, תקופה לא נורמלית וקשה מאוד. הזמן רץ. בא הבוקר ונעלם היום. בא הערב ונעלם הלילה. לא מרגישים איך הימים עוברים במהירות האור. פתאום שבוע נעלם ולא מרגישים. מתחיל יום ראשון, הזמן רץ ולא מרגישים איך פתאום שישה ימים נעלמים ונגמרים. יש בלבול בעולם, הקדוש-ברוך-הוא מרדים את מוחם של כולם ואת מחשבותיהם כדי שלא יתייאשו וכדי שיחכו ליום השבת. כמה טובה השבת כשמקיימים ושומרים אותה כהלכתה. יש אור מיוחד שיורד משמיים, שרק מי ששומר שבת כהלכתה מקבל אותו. האור הזה מרפא, האור הזה פותח מזל, האור הזה מגן על היהודים, האור הזה יש בו את כל הטובות שיהודי רוצה.
בכל מדינות העולם יש בלבול ושנאת חינם, יש שיגעונות, הפגנות, פילוגים ואסונות טבע. יש שיטפונות, רוחות וסערות ויש צונאמי שצריך לצאת באחת המדינות, צונאמי קשה שצריך לצאת בכל רגע. יש אש ושריפות, התפרצויות הרי געש ורעידות אדמה, מטוסים יתנגשו ביניהם ויתבלבלו אוניות, רכבות ומכוניות. העולם נמצא בבלבול גדול, העולם מאבד את המושכות, את ההגה.
ובארץ ישראל הקדושה, לעומת מה שקורה בחו"ל, הכל מצוין! המקום הכי מוגן בעולם זו ארץ הקודש! הקדוש-ברוך-הוא נתן בארץ ישראל בלבולים במפלגות הכנסת. אף אחד מחברי הכנסת והשרים לא יודע מה טוב לו, כולם רועשים וגועשים לחינם כי הם לא יודעים איזו מפלגה תעלה בסופו של דבר. הקדוש-ברוך-הוא עושה את זה כדי לבלבל אותם, כי אין לנו על מי לסמוך - רק על אבינו שבשמיים ועל משיח עבדו שייצא לאור! הקדוש-ברוך-הוא הוא ימין "ימין ה' רוממה, ימין ה' עושה חָיִל" וממשלת הימין תעלה. ירצו או לא ירצו - הימין יעלה כי הקדוש-ברוך-הוא ימין ואמת. חבל לפזר שנאת חינם, לדבר שטויות, לקלל ולגדף, חבל. בורא עולם מבקש מכל הימין להתאחד, כל הימין להתאחד!
כל ההתפלגויות נוצרו בגלל שכולם רוצים להיות ראש ממשלת ישראל. כולם רוצים לקחת את המטוס המיוחד של ראש הממשלה וכולם רוצים שהתקשורת והטלוויזיה יצלמו אותם כל הזמן, רוצים כבוד ושררה. אם יש אחד שבאמת אכפת לו מאדמת הקודש, מהיהודים בארץ ישראל ומהעלאת היהודים מחו"ל לישראל, אז שיהיה אכפת לו גם לְאַחֵד את כל הימין! דתיים של כיפה סרוגה, כיפה שחורה, עם כיפה ובלי כיפה - כל הימין צריך להתאחד! כשהימין יתאחדו - תהיה שמחת שמיים. אם לא יתאחדו - בורא עולם ייתן לאדם לפי מעשיו. הקדוש-ברוך-הוא רוצה שהימין יעלה כדי לשמור על אדמת הקודש. אם השמאל היהודי ישמע רק לעצמו ולא לגויים, הם יבינו מה כוחו של בורא עולם.
לכל אדם אסור לדבר לשון הרע, רכילות ושנאת חינם. אם אדם חוטא בשוחד, גניבה, ניאוף או רמאות - הקדוש-ברוך-הוא מגלה אותו. דתי או לא דתי, בכיר או לא בכיר - בעיני הקדוש-ברוך-הוא כולם שווים, כולם מקבלים עונש שווה על אותו החטא, כולם שווים אצל הקדוש-ברוך-הוא.
מבקש הקדוש-ברוך-הוא לתת לחוק, לבית המשפט והפרקליטות לעשות עבודתם ולהביא את כל האשמים למשפט. מי שזכאי - זכאי, מי שלא זכאי - לא זכאי. אי אפשר להאשים ולהפליל כל אדם, יש בית משפט שקובע בלי איומים. בורא עולם בודק כל דבר בבתי המשפט ומאיר את עיניהם של השופטים, אז למה לכם להתאמץ?

אבו מאזן וחמאס מתים על כסף ומתחרים ביניהם מי יקבל יותר כסף. לא אכפת להם מהאזרחים הפלסטינים. המנהיגים רק מתים על כסף ולקחת עוד כסף ועוד נשים להתחתן.
נסראללה וחיזבאללה ראשו בתוך כתפיו. צה"ל גילה את כל המחבואים שלו והטילים. הוא ממשיך לחצוב מנהרות. לא יעזור לו כלום, המוסד והשב"כ עוקבים אחרי המנהרות שמגיעות לגבול ישראל ומפוצצים אותן.
מדינת ישראל ארץ ישראל אסור לה לסמוך על אף מדינה בעולם. צה"ל הוא הצבא החזק ביותר בעולם וחיילי צה"ל מלווים על ידי הקדוש-ברוך-הוא. כל מדינה בעולם מלאה צרות עד אין סוף.
ארה"ב גם מלאה צרות. במיוחד כשניצחו הדמוקרטים בבית הנבחרים שרוצים להכשיל את טראמפ. בכל המדינות יש שנאה ורוע. מנסים לגרש את הטוב ואת הטהרה מן העולם ולהביא רוע וטומאה לעולם.
מאז אדם הראשון יש שנאה עד שמשיח צדקנו שחי בדורנו יתגלה. כשמשיח יתגלה כל הרוע יקבר מתחת לאדמה כמו קורח ועדתו שנקברו מתחת האדמה. בזמן שמשיח יתגלה בפרהסיה, האדמה תפתח את פיה ותבלע את כל הרוע, השנאה, הקנאה, הניאוף והזימה, הכל יבלע באדמה! העולם יהיה נקי וטהור וליהודים יהיו חיי נצח.
אריאל שרון היה ראש הממשלה האחרון. כל מי שבא אחריו לא יכול היה להחליט ולשלוט, שלטו בו, שלטו בפיו ואמרו לו מה לעשות. מאז קום המדינה ועד אריאל שרון, לכל ראש ממשלה היה כוח החלטה עצמאי. מאז אריאל שרון ועד הרגע הזה, מושכים את כל ראשי הממשלה בחוטים. הם לא עושים מה שהם רוצים, חברי הכנסת והשרים שולטים בהם ועושים בהם מה שהם רוצים. חברי הכנסת הם שמחליטים לראש הממשלה מה יהיה.
הערבים בישראל ובעולם לא אוהבים את הימין, אבל הם שונאים את השמאל ואת זה השמאל לא יודע. הם שונאים את השמאל פי-מאה ממה שהם שונאים את הימין. עושים להם הצגות: 'נחייה ביחד, נאכל ביחד, נגור ביחד', סתם הצגה אחת שלמה. לומדים את זה משמעון ולוי בניו של יעקב אבינו. שבא שכם ורצה לקחת את דינה, אמרו להם 'נחייה ביחד, נגור ביחד, נתחתן בינינו'. שמעון ולוי עשו להם תרגיל, כאילו הסכימו, והרגו את כל בני העיר הזאת.
בארץ ישראל היה גשם יפה, מבורך, טהור ונקי. מעבר לגבולות ישראל היו גשמי קללה לכל הגויים.
בישראל לא חסר כלום, יש רפואה, פרנסה, רוחניות, קדושה, לימוד תורה, אוכל טוב, רופאים טובים, סטארט-אפ הכי טוב בעולם, מדענים הכי טובים בעולם, צבא הכי חזק בעולם. לגויים בתוכנו וסביבנו הכל רע. לנו השמחה והאושר ולהם העצב והכאב. לעם ישראל בארץ ישראל יש שפע. צריך לשמוח ולצאת בתופים ובמחולות על הטוב שעושה לנו הקדוש-ברוך-הוא לעומת מה שקורה בעולם. כל העולם יהיו כפופים לישראל. כל הסטארט-אפ, ההמצאות והפטנטים, כולם מהמח הישראלי היהודי.
אירופה וכל המדינות אוכלים זה את זה.
סוריה אין תקנה, יש בלאגן. ימשיך הבלאגן עד אין סוף, עד שתחרב סוריה לגמרי.
מצרים, סיסי חכם מכולם. הבין שלהיות שותף או חבר של ישראל זה הכי טוב בעולם.
כל הערבים המודרניים והמשכילים יודעים שישראל היא החזקה ביותר בעולם ורוצים להתחבר עם ישראל.
עיראק בלאגן, בלאגן, אין דין ואין דיין.
איראן, טראמפ סוגר להם את כל הברזים. טראמפ איש חכם ומבין וביחד עם זאת, עוזר לו הקדוש-ברוך-הוא להבין מה לעשות. טראמפ קובר את כל איראן בלי לפגוע בחיילים האמריקאים.
ארה"ב כל אנשי הממשל בקונגרס, שילכו נגד טראמפ שרוצה לעזור לעם ישראל, ייפלו ויפסידו.
תורכיה ארדואן ימשיך לנסות לעצור את המהפכה. הוא הורג אנשים כל יום כי רוצים לעשות מהפכה. לא יעזור לו כלום. רוצה להיות יפה-נפש עם האמריקאים.
הקדוש-ברוך-הוא מראה לעם ישראל ניסי ניסים, נותן לנו שפע בכל.
דרך המשיח מוביל הקדוש-ברוך-הוא את העולם. לא דרך מלאך. משיח זה גם מלאך. חציו אדם וחציו מלאך.
רואים מה קורה בעולם, העולם מבולבל, כולם מחפשים מה יהיה ומה יילד יום. כולם חושבים שסוף העולם הגיע, הכל מסתבך, הכל מבולבל. מעל שמונה מיליארד בני אדם לא יודעים לאן ללכת ולא יודעים לאן לבוא, כי עכשיו התחילה ההנהגה הרוחנית, ההנהגה של משיח! משיח ייצא לאור כמה שיותר מהר כי עולם החומר, האנשים החומריים, בני אדם רגילים לא יכולים עוד לנהל את העולם. משיח זה החלק הרוחני, החלק הניסי מריבונו של עולם להנהיג את ישראל והעולם כולו, כי הגיע סוף וקֵץ לשִכלו וחכמתו של האדם. משיח עושה עבודת קודש וממתין להוראות הקדוש-ברוך-הוא, ממתין וממתין לצאת בפרהסיה. הקדוש-ברוך-הוא עוזר מלמעלה, משיח גוזר מלמטה ומבטל גזרות מעל עם ישראל דרך תפילות וכנסים. משיח מבטל גזרות והקדוש-ברוך-הוא מלמעלה שומע בקול המשיח ומבטל גזרות מעם ישראל וגוזר גזרות טובות על עם ישראל.
משיח זה מעל לטבע, מנהל את ישראל ואת העולם. ראש ממשלה, נשיא או כל אדם בכיר אחר, לא יכולים עוד לנהל את העולם כי העולם גדל וגדל וגדל, התפשט ואיבד את ההגה. רק משיח שייצא לאור, ייצא מעם ישראל בפרהסיה, הוא יתקן את העולם, הוא יכוון את העולם, ינהיג את העולם, ירפא את העולם וייתן ליהודים לחיות לנצח. משיח יבנה את בית המקדש השלישי ואחריו תהיה תחיית המתים!

באדיבות: אתר "תאיר נרי"

קטגוריה: ,