הקדוש-ברוך-הוא, מלך מלכי המלכים הקדוש-ברוך-הוא, יתברך שמו לעד. כל מי שמאמין בקדוש-ברוך-הוא, תהיה לו הצלחה בכל דרכיו ויפתחו לו שערי שמיים, נתן סוד הקדוש-ברוך-הוא ליהודים ולעולם כולו, למי שמאמין בריבונו של עולם, הכוונה היא למי ששומע בקול ציווי הקדוש-ברוך-הוא. אדם הראשון וחווה לא שמעו בקול ציווי הקדוש-ברוך-הוא וחטאו, ועד עכשיו העולם סובל, עד שייצא משיח לאור בפרהסיה. כשייצא משיח בפרהסיה - נגמר תיקון העולם לתמיד!
האמונה שלנו, זה לעשות את ציווי ה'. אדם שיגיד שהוא מאמין בקדוש-ברוך-הוא ולא עושה את ציווי ה' - הוא לא מאמין בה' ולכן לא עושה רצונו. רצון ה' הוא לטובתנו ולעתידנו הטוב.
הקדוש-ברוך-הוא הוא אבא של כל כדור הארץ ואבא של כל העולם כולו, של בני האדם, של החיות והבהמות, של הציפורים והדגים, העצים, האדמה והימים. הקדוש-ברוך-הוא אחראי על איתני הטבע ומשתמש בהם כרצונו. לפי רצון העולם כך עושה את רצון איתני הטבע, איפה להכות ואיפה לעשות טוב. האדם קובע את עתידו בעצמו, יהודים ולא יהודים. אדם נמדד לפי מעשיו, עשה טוב - חוזר לו טוב, עשה רע - חוזר לו רע. אי אפשר להאשים את הקדוש-ברוך-הוא. הקדוש-ברוך-הוא אבא שלנו, אב הרחמים, אבל הוא יושר ואמת ולא מוותר. סולח ומוחל – כן, אם עושים תשובה.
אז אמונה בקדוש-ברוך-הוא היא לא רק להתלבש בבגדים מיוחדים וצנועים, זה חלק מהאמונה, זו הבקשה של הקדוש-ברוך-הוא שנהיה צנועים ונראה כמו בני אדם ולא כמו דבר אחר. אמונה בקדוש-ברוך-הוא זה לקיים את עשרת הדיברות במלואן, במקסימום שכל אחד יכול. כל אחד נמדד לפי מה שהוא יכול לקיים, לפי היכולת המקסימלית שלו. אי אפשר לעבוד על הקדוש-ברוך-הוא. אדם נמדד לפי מעשיו, ואם אדם מקיים את עשרת הדיברות במלואן, זה עתידו ולטובתו. אדם מתפלל שחרית, מנחה וערבית, קובע עיתים לתורה – זה לטובתו. לימוד תורה ותפילות, זה בשביל הנשמה, הרוח והנפש הטהורה, וקיום עשרת הדיברות זה כדי שהגוף לא יחטא. אם הגוף חוטא, הוא מחטיא גם את הנשמה והרוח. אמונה בקדוש-ברוך-הוא זה לא להיות צבוע ומזויף, אלא להיות ביושר ובאמת ולכבד כל אדם באשר הוא.

"ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לִבו ואת לב עבדיו למען שִתִי אותותַי אלה בקִרבו" (שמות י, א). יכול היה הקדוש-ברוך-הוא להשבית את כל מצרים כבר במכה הראשונה מכת דם, או שימותו עם הדם, עד שישחררו את בני ישראל. למה הכביד את לב פרעה?
מכה אחרי מכה נתן הקדוש-ברוך-הוא על מצרים ומשה רבנו כמו נחלשה דעתו, מכה ועוד מכה ולא קרה כלום, פרעה ממשיך להתעקש. אמר הקדוש-ברוך-הוא למשה: 'אני הכבדתי את ליבו ויש לזה סיבה'. רצה הקדוש-ברוך-הוא להראות לעם ישראל את הניסים והנפלאות בשלבים, שלב אחר שלב. כל מכה והחשבון שלה, כדי שיתחזקו בני ישראל ביראת-שמיים, יכירו את בוראם ויאמינו בקדוש-ברוך-הוא. כדי שהמצרים וכל העולם יחזרו בתשובה, יבינו שיש כוח עליון שהוא הקדוש-ברוך-הוא שמנהל את העולם וירצו להתגייר. נתן הקדוש-ברוך-הוא עשר מכות למצרים, כנגד עשרת הדיברות.
הקדוש-ברוך-הוא עשה את המכות הקשות האלה כדי שבני ישראל יראו את הניסים והנפלאות מול העיניים, יתעוררו וישמחו, וכדי שהמצרים וכל הגויים יתגיירו ויתקרבו לקדוש-ברוך-הוא, כי הם צאצאי אברהם אבינו מהגר וישמעאל, וצאצאי יצחק אבינו מעשיו. נתן הקדוש-ברוך-הוא הזדמנות למצרים ולכל העולם להתגייר וללכת בדרכם של אברהם, יצחק ויעקב. רצה הקדוש-ברוך-הוא שיראו כולם את כוחותיו וגבורותיו העליונים והחזקים, יראו את הניסים ויבינו שיש בעולם הזה כוח שהוא מעל הכוחות של החרטומים ועובדי הכוכבים. כוח שהם לא יכולים להגיע אליו ולעשות כמותו. כוח חזק מהם שהוא בורא עולם, הקדוש-ברוך-הוא. אבל הם לא האמינו.
בכל מצרים לא רצו להבין שיש בורא מעל כל האלילים בעולם, רק הערב-רב הבינו שיש כאן כוח גדול ולכן יצאו בתרמית, מעורבבים בתוך בני ישראל, כדי להבין מה הכוח הגדול ואיך ללמוד ממנו ולעשות כמותו. הם לא יצאו כדי לעשות תשובה אמיתית, להתגייר ולהיות עִם היהודים, לכן הקדוש-ברוך-הוא לא רצה שייצאו. הערב-רב היו יכולים להישאר במצרים, לראות את כל הניסים הגדולים שעשה הקדוש-ברוך-הוא, עשר המכות וקריעת ים-סוף שהייתה צריכה להיות להם סגירת מעגל סופית כדי להבין שיש כוח עליון שמנהל את העולם ומתוך ההבנה הזאת – להתגייר. אבל הם בחרו לצאת במִרמה עם בני ישראל ובמשך ארבעים שנה במדבר צחקו על הקדוש-ברוך-הוא. הפיל אותם הקדוש-ברוך-הוא ורובם מתו ונקברו במדבר סיני. יצאו מתוך סקרנות - העלים אותם הקדוש-ברוך-הוא.
כשעשה אהרון את מכת הדם, עשו גם החרטומים, גם את מכת צפרדע הם הצליחו לעשות וזה מה שבלבל אותם. משה רבינו הבטיח לפרעה שיחזיר את הצפרדעים ליאור ממנו באו וכך היה, אבל רק את הצפרדעים שהעלה אהרון עם המטה. את הצפרדעים שעשו החרטומים אמר משה לפרעה שלא יוציא. 'את מה שהבאנו אנחנו, מאת הקדוש-ברוך-הוא – נחזיר ליאור, אבל מה שאתם החרטומים עשיתם בכישוף – ישאר אצלכם במצרים, ימותו בחצרותיכם ובבתיכם כמו שכתוב "ויצברו אותם חמרים חמרים ותבאש הארץ" (שם ח, י).
רק במכת הכינים, כשלא הצליחו החרטומים לעשות כמו אהרון, אמרו 'אצבע אלוקים'. בכל זאת, לא הבינו המצרים או לא רצו להאמין בכוחו של הקדוש-ברוך-הוא שהוא מעל כל אלוהים אחרים, ובמכת בכורות יצאו בני ישראל ממצרים. (אלו מבני ישראל שלא האמינו, נעלמו במכת החושך). עניין עשר המכות הוא כנגד עשרת הדיברות שלא קיימו המצרים. המכות באו על מצרים כדי שיקיימו את עשרת הדיברות בעתיד.

אנחנו נמצאים בתקופה של מתח ולחץ בארץ ישראל הקדושה. אנשים התבלבלה דעתם, פוגעים ונפגעים, מתביישים ומביישים, חשבו שהם יכולים הכל. השמאל נגד השמאל, הימין נגד הימין, הימין נגד השמאל והשמאל נגד הימין, הכל ערבוביה. רוב חברי הכנסת התבלבלו והשתבשה דעתם. לא יעזור לאף אחד, הקדוש-ברוך-הוא הוא שבוחר מי יהיה ראש ממשלת ישראל ומי יהיו חברי הכנסת. הקדוש-ברוך-הוא לא מאמין כבר לאף אחד ולא סומך על אף אחד.
מאז אריאל שרון אין עוד ראש ממשלה שמחליט וקובע לבדו. ראש הממשלה האחרון שהייתה לו העוצמה לקבוע ולעשות, היה אריאל שרון. אף ראש ממשלה אחריו לא יכול לקבוע ולהחליט לבדו וכל דבר שעושה מתפרק. כל ראש ממשלה שהיה אחרי אריאל שרון, היה צריך להתייעץ עם רוב חברי הממשלה והכנסת כדי לקבל החלטות. זה לא ראש הממשלה, זה נקרא מנהל את הממשלה, כמו מנכ"ל.
זו תקופה של גאולה משנת תש"ח (1948), זו תקופה שמחכים להתגלות מלך המשיח בפרהסיה. משיח נמצא וקיים בארץ ישראל חי וקיים, פועל ועובד. אנשים פוחדים לדבר, פוחדים שיחשבו שהם לא בסדר, פרימיטיביים. זו טעות גדולה מאוד של כולם, של חלק מהרבנים, חברי הכנסת ואנשים בכירים בארץ ישראל. הקדוש-ברוך-הוא ייתן דעת ותבונה להבין מי זה המשיח. מה זו תקופת גאולה ומשיח ומי זה המשיח.
רוב חברי הכנסת, אפשר להגיד כולם, מסובכים ומבולבלים. לא יעזור לאף אחד כלום, הימין תמיד יצליח כי זו יד ימינו של הקדוש-ברוך-הוא! הימין יעלה כי זו אדמת הקודש! ירצו או לא ירצו.
הקדוש-ברוך-הוא לא אוהב ערמומיים. הקדוש-ברוך-הוא אוהב יושר ואמת. הקדוש-ברוך-הוא אומר: 'תנו לבתי המשפט והמשטרה לעסוק בחוק, חברי הכנסת שלא יתערבו'.
הקדוש-ברוך-הוא מזהיר כל אחד ואחד: כל מי שמכפיש או משחיר את חברו בלשון הרע, כל מה שאמר – יתהפך עליו. עדיף לכבד זה את זה ולעבוד בכבוד ובדרך מכובדת. הקדוש-ברוך-הוא יבחר את האדם המתאים לכנסת ישראל.
כפי שהקדוש-ברוך-הוא מגלה את המנהרות בלבנון ובצפון וגם ברצועת עזה בזמן הנכון, בדקה האחרונה, כך הקדוש-ברוך-הוא מתערב בבחירות של ראשי הערים והממשלה, הכל ביושר ואמת. הבחירה החופשית הולכת ונגמרת, הולכת ומתגמדת. גם את טראמפ ואת פוטין בחר הקדוש-ברוך-הוא. גם את ראש עיריית ירושלים בחר הקדוש-ברוך-הוא, בניסי ניסים, אבל בחר אותו הקדוש-ברוך-הוא. הבחירה של טראמפ הייתה מעל הטבע, אף אחד לא האמין. אף אחד גם לא האמין שמשה ליאון ייבחר. כולם היו בהלם ובשוק שמשה ליאון נבחר לראשות עיריית ירושלים. רק כדי להבין, שכך רצה הקדוש-ברוך-הוא. אז למה להפסיד הרבה כסף וממון? למה רכילות ולשון הרע? לא חבל?
מצרים, סיסי מדבר בחופשיות שישראל עוזרת לו. מדבר מעט ובנושאים אחרים לא מספר. ארה"ב עוזרת לסיסי ולמצרים, חלק הוא לא אומר וזה טוב שלא מדבר.
חמאס לא יעזור כלום, לא אוהב שלום, שונא שלום, נגד השלום. אוהב לרצוח ולהרוג.
החמאס והפלסטינים כשרואים חיילי צה"ל, נכנס בהם שיגעון ורוצים לפגוע בהם. הם רוצים לקחת מאדמת הקודש ולפגוע בכל היהודים בארץ ובעולם. חבל שממשלת ישראל נותנת להם הטבות. 80% מהכסף הזה הם גונבים לעצמם וקונים מִגרשים באירופה.
סוריה תמיד יהיו אסונות ותמיד הרס וחורבן. יהרגו זה את זה, אין פתרון. טראמפ ראה שאין מה לעשות שם בסוריה, ראה שהגויים רבים ביניהם, שאין עם מי לדבר ואין מי שיישמע, שהורגים זה את זה ולא עושים חשבון לאף אחד - רוצה להתקפל מסוריה או לדלל את הכוחות.
איראן, בתוך תוכה אין פרנסה, אין עבודה ולא חיים כמו שצריך. הם נמצאים בבועה בלי אוכל.
טראמפ יסגור לאיראן את כל התקציבים, במקום לפגוע בחיילים אמריקאים. טראמפ איש חכם מאוד ונבון, מתנהל איתם בדרך השכל והחוכמה. האיראנים קמצנים אז הוא נוגע להם באוכל, כי הכסף הוא במקום ראשון בחיים שלהם. נוגעים להם בכסף – הם משתגעים. זו גם סוג של מלחמה שתשבור את איראן. החיזבאללה משתלט על ממשלת איראן. איראן אפס אפסים. מנסה להעביר תחמושת ונשק דרך סוריה לחיזבאללה. צה"ל ערני וכל מה שרוצים להעביר לחיזבאללה - מפוצץ בדרך.
עיראק המצב ממשיך להיות קשה מאוד מאוד מאוד. אוכלים זה את זה.
בירדן המצב חנוק, קטסטרופה. כל הזמן חשבו שתקום מדינה פלסטינית כדי לזרוק לשם את המסננים ואת חמאס. לא יעזור כלום. לא תקום מדינה פלסטינית.
חיזבאללה ונסראללה נמצאים בשוק והלם, איך צה"ל גילה את המנהרות. גילו עוד מנהרות וימשיכו לגלות עוד מנהרות. עבדו שבע שנים חינם אֵין כָּסֶף. הלך הכסף ומתו מאות מהאנשים שלהם. זה נס מהקדוש-ברוך-הוא - שיזהרו מישראל! זה כמו עשר המכות שהיו במצרים שנועדו להזהיר את המצרים.
אירופה הולכת והופכת למוסלמית, אירופה תיכחד, המוסלמים ישלטו בה. האנטישמיות מתגברת ויהודים צריכים לברוח משם דחוף. יהודים צריכים לחזור הביתה ולא לחכות, כדי שלא יחזרו עם מזוודה ריקה. עכשיו המזוודה מלאה, בינתיים, אם יחזרו עכשיו.
גם בארה"ב יש שנאה ואנטישמיות קשה ביותר ליהודים. כל אחד חושב 'לי זה לא יִקרה'. הקדוש-ברוך-הוא לא עושה סתם סימנים בעולם ולא קורא להם לחינם. יהודים שגרים בחו"ל, נמצאים שם סתם, לחינם. כל הקהילות בעולם כולו צריכות להתקפל ולהגיע לארץ ישראל! הם מפתים כדי שיגיעו אליהם יהודים מישראל, שיתנו להם כסף. כאילו שהם מחזיקים אותם. כאילו הם שומרים על היהודים בכל רחבי העולם. אז הקדוש-ברוך-הוא אומר להם: 'תתקפלו כל הקהילות ותבואו לישראל. אתם גורמים ליהודים בישראל להתקלקל'.
פוטין מוכר תחמושת ונשק, זו הפרנסה של רוסיה וזה מחזיק את רוסיה. פוטין יודע שאי אפשר לגעת בארץ ישראל, מעריך את ישראל. צה"ל עלה על כל הטילים המשוכללים של רוסיה, וחיל האוויר יודע איך להסתדר איתם.
אסונות הטבע ימשיכו לפגוע בעולם. הקדוש-ברוך-הוא מנקה ומנפה את הרוע בעולם, הבטיח שלא יהיה עוד מבול ובכל זאת יש צונאמי ושיטפונות בדרך נעימה יותר. אין מבול, אבל בזמן שהם רוצים לפגוע בישראל או לדבר רע על ארץ ישראל, או לקחת חלקים מארץ ישראל - יש הנחתות קשות בעולם. אסונות טבע ימשיכו רק בחו"ל, גוג ומגוג בחו"ל.
גשם ימשיך לרדת וימלא את הכנרת ואת כל האגמים והבארות.
הורים יקרים, לשמור על הילדים שלכם משתייה חריפה, סמים, הימורים והתבוללות. חבל על הילדים האלה. להתאמץ ולגדל אותם בדרך הטובה כדי שבעוד כמה שנים, לא תתאמצו להציל אותם מהדרך העקומה. עדיף לעשות מאמץ עכשיו, מאשר להשקיע בעוד כמה שנים הרבה מאמצים, כסף והוצאות, ולא בטוח שתצליחו ליישר אותם.
העולם בשאננות. כמה שיש אסונות – כל אחד אומר 'לי זה לא יִקרה'.
בכל זאת, ענן אש שומר על גבולות ישראל. כשעם ישראל יראה את הגויים בעולם כולו מתכופפים לארץ ישראל - אז גם היהודים בארץ ישראל ימהרו לבקש משיח. לא רוצים להתחלק עם המתנה של משיח, רוצים משיח שייך נקי ליהודים בארץ ישראל. משיח בא לנהל את העולם בדרך הטובה והישרה, ללא הרג, ללא מוות וללא מלחמות. כל היהודים צריכים לזעוק לקדוש-ברוך-הוא שיגלה את מלך המשיח בפרהסיה.
כשמשיח ייצא לאור בפרהסיה, לא יהיה מוות ועם ישראל יהיה מוגן ושמור. משיח שומר ומגן על עם ישראל, על המקום הכי יקר בעולם, על אדמת הקודש ששייכת לקדוש-ברוך-הוא, שאוהב אותה מכל כדור הארץ.
אם משיח ייצא בפרהסיה, לפני הבחירות – יגמרו כל הבעיות בעם ישראל ובעולם כולו! משהו הזוי, לא מאמינים כי אנשים עסוקים בחומר. אנשים עסוקים יום יום בחומר ובכסף, ואיך לאכול את השלישי והרביעי. הם לא עסוקים בענייני רוח, בתורה ובתפילות ובמעשים טובים. עסוקים במעשים רעים חס ושלום, אז הם לא מבינים שיש משיח, שמשיח זה לא משהו הזוי. העולם התחיל עם משיח אדם הראשון ויסתיים עם משיח! העולם הרע יסתיים עם משיח שיתגלה לאור ויהיה עולם חדש! כשייצא משיח לאור בפרהסיה, עולם כמנהגו נוהג. יהיה לכולם טוב ותהיה לכולם רפואה שלמה, בריאות טובה ולא יהיה מוות ליהודים לעולם. לא יהיו עוד צרות וייסורים, לא בעיות של כסף ופרנסה, לא יהיה אחד עני ואחד עשיר. כולם יהיו עשירים בחומר וברוח.
הקדוש-ברוך-הוא טוב, עושה טוב ורק טוב!

באדיבות: אתר "תאיר נרי"

קטגוריה: ,