בעידן הנוכחי שולטת בעולם מנהיגות הסקרים. מנהיג מוצלח הוא מי שיודע לקרוא את סקרי דעת הקהל ולהעביר מסרים קליטים, הקולעים לדעת ההמון. במקרים רבים אין המועמד עצמו יודע לעשות זאת, והוא מתמסר לאסטרטגים וליועצים, המנתחים את הסקרים ומנסחים בעבורו את הצהרותיו.

מבחינה מסוימת טוב שמנהיג ציבור יודע להיות קשוב לדעת הציבור. אם 'שלטון העם', כי אז הנבחר צריך להטות את אוזנו לעמדת העם ולבצע את המדיניות שהעם חפץ בה. ואולם יש מצבים שהעם שקוע בתפיסה שגויה, ומבחנו של מנהיג אמיתי הוא ביכולתו להוביל את העם למקום שהעם עצמו לא היה הולך אליו.

נגד כל הסיכויים

מנהיגים כאלה הם המחוללים מהפכות. הם אינם תקועים בתוך המציאות הקיימת, אלא רואים את מה שהיא יכולה וצריכה להיות. הם מציבים יעדים שנראים בלתי-אפשריים, ומצליחים להניע המונים לחתור אליהם.

כזה היה הרבי הריי"צ (רבי יוסף-יצחק שניאורסון) מליובאוויטש, נשיאה השישי של חסידות חב"ד. כאשר פרצה המהפכה הקומוניסטית ברוסיה הסובייטית, איש לא העלה על דעתו שאפשר להתייצב כנגדה. אבל הרבי פעל בניגוד לכל היגיון, והקים מחתרת של חסידים בעלי מסירות נפש, שפעלו לשמירת גחלת היהדות.

בבואו לארה"ב, בשנת ת"ש (1940), מצא שם יהדות קרירה, שמנסה להיטמע ברוח האמריקנית. ידידים טובים ניסו להסביר לו שאמריקה שונה, ושאין שום סיכוי לבנות באמריקה את היהדות הישנה. אבל הרבי הכריז: "אמריקה אינה שונה!", ומשפט זה היה לססמה המובילה את פעילותו.

בי' בשבט תש"י (1950) הסתלק הרבי הריי"צ ועל כיסאו עלה חתנו, הרבי מליובאוויטש. הוא הציב יעדים שאפתניים עוד יותר – להביא את אור היהדות לכל פינה על פני כדור הארץ, ולהפריח יהדות אותנטית בכל פינה.

אין לנו יכולת לקלוט עד כמה היעד הזה נשמע בימים ההם תלוש מן המציאות. היהדות שומרת המצוות הייתה מרוסקת אחרי השואה. המוני צעירים, מבתים דתיים וחרדיים, נטשו את דרך התורה והמצוות והתפתו למנעמי העולם המודרני. היהדות הדתית נלחמה מלחמת מאסף, בתקווה נואשת להציל את בניה. אבל הרבי הכריז 'ופרצת', וקרא להאיר את העולם באור היהדות.

מהפכה חשיבתית

כאן התגלתה גדולתם של מחוללי המהפכות. חזונו של הרבי הריי"צ התגשם, בדמות עשרות מרכזי תורה וחסידות שקמו באמריקה הקרירה. יהודים עטורי זקן החלו להיראות ברחובות ארה"ב. הוקמו ישיבות שבהן התחנכו צעירים על-פי אותם ערכים של תורה וחסידות, בדיוק כמו ב'עולם הישן'.

את המהפכה השלים והעצים הרבי מליובאוויטש. הוא חולל מהפכה חשיבתית. הרבי לימד שלא תיתכן סתירה אמיתית בין העולם ובין התורה. הוא הדריך מדענים, אנשי עסקים, אמנים ומנהיגים יהודים ברחבי העולם, כיצד לעסוק בפעילותם המקצועית בלי לוותר אפילו על קוצו של יו"ד בענייני יהדות.

הרבי החיה את האמונה בגאולה השלמה והנחיל אותה לעם ישראל כולו, בשאיפה להחיש את בואו של משיח צדקנו במהרה בימינו.

הרבי הריי"צ (יושב) ומשמאלו חתנו, הרבי מליובאוויטש. מחוללי המהפכות

קטגוריה: ,