מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

לפרשת מקץ – חנוכה תשע''ט

נמסר ביום ראשון, כ"ד בכסלו תשע"ט (2.12.18) | 8:30

 

אבא שבשמיים, מלך מלכי המלכים הקדוש-ברוך-הוא, העולם הזה שלו, כל הכוכבים בשמיים וכדור הארץ – שייכים לו, הוא ברא את כולם. בורא עולם נמצא בסתר, לא רואים אותו ולא שומעים אותו ומתנהל איתנו דרך איתני הטבע, דרך אש, רעידות אדמה, רוחות קשות, גשמים וכל מיני תופעות טבע, התפרצויות הרי געש, אסונות בכל מקום בעולם, סכסוכים בין מדינות ובתוך עצמן. בגדול, מתנהל עם העולם כולו דרך איתני הטבע, שיטפונות ורוחות קשות, שריפות והרי געש, רעידות אדמה וגשם, קור וחום. ובקטן, לאדם נותן ייסורים בגוף. כל מה שעושה אדם בעולם הזה – מקבל בחזרה, מקבל מידה כנגד מידה. אם גנב – יגנבו לו, אם שיקר – ישקרו לו, אם ינאף – ינאפו לו, אם ירצח – ירצחו אותו. אם ילמד תורה, יתפלל, יתקן את המידות ויתן תרומות ומעשרות – יחזור לו הכסף ויהיה מוגן ושמור. כל הטוב שעושה האדם חוזר אליו בחזרה. זה דיבורו של הקדוש-ברוך-הוא עִם עַם ישראל והעולם כולו.

מה זו אמונה בקדוש-ברוך-הוא? זה לעבוד אותו בלבב שלם, ביצר הטוב וביצר הרע. אדם שמצליח וטוב לו - מאושר ושמח, טוב להודות לה'. אדם שרע לו, שיש לו הרבה תקלות ובעיות, הרבה חולי, ייסורים ודברים קשים עוברים עליו, גם כאן טוב להודות לה'. גם בדברים הרעים צריך האדם להודות לה'. כי הקדוש-ברוך-הוא יושר ואמת וכל מה שעושה זה לטובת האדם ולטובת תיקונו בעולם הזה.

חג החנוכה הוא חג שמראה כמה ניסים ונפלאות עשה הקדוש-ברוך-הוא לעם ישראל והכל כדי שיאמינו בו. רוצה הקדוש-ברוך-הוא בחנוכה שנזכור אותו, במיוחד בחנוכה שהיו אז הרבה ניסים. בכל דור ודור היו הרבה ניסים, אבל בחנוכה היו ניסים גלויים, העיניים ראו את הניסים שעם ישראל שורד ומתעורר לחיים ומתחזק. אף אומה בעולם לא הצליחה לעצור את שושלת היהדות והיהודים, עד הרגע הזה, ולעולם לא יצליחו.

נרות חנוכה שדולקים בכל ארץ ישראל בדיוק אחרי מנחה וערבית – עדיף. אם לא, צריך להקפיד לפי הזמנים המותרים בהלכה. נרות חנוכה יש בהם אור הגנוז. בכל בית של היהודים בארץ ישראל, דולקים נרות חנוכה ומאירים בשמיים והקדוש-ברוך-הוא נזכר במנורת בית המקדש. היהודים עוברים אלפי שנים תלאות וצרות על גבי צרות, ככה מרחם עליהם הקדוש-ברוך-הוא וברחמים ישלח את מלך המשיח להתגלות בפרהסיה.

 

כל החלומות שסיפר יוסף לאביו ולאֶחָיו, ידעו כולם שהם חלומות אמת, ויעקב 'שמר את הדבר'. הקנאה שלהם הביאה לשנאה, בגלל שיעקב אהב את יוסף מכל האחים והם התנכלו לו כל הזמן, שנאו אותו ואת כתונת הפסים.

כתונת הפסים היא כמו טלית קטן על גוף האדם. כתונת הפסים חיברה את יוסף לבורא עולם, נכנס לקדושה וטהרה ובורא עולם הגן עליו בכל מקום. יוסף היה צריך להיות הממשיך של יעקב והאחים קינאו בו קנאה גדולה, כמו קין שקינא בהבל והרג אותו. האחים כולם רצו להרוג את יוסף. במקום לשמוח שאבא שלהם אוהב את יוסף הילד היתום, במקום לכבד את אביהם שהיה איש קדוש, שאביו יצחק וסבו אברהם, לא היה אכפת להם מכיבוד הורים כלל. לא היה אכפת להם מרחל שנפטרה, וגם לא מזה שבזכותה של רחל התחתנה אמם עם יעקב. לא היה שם שום כיבוד הורים. אז מה אם יעקב אהב את יוסף יותר מכולם, יוסף עם חלומותיו ורוח הקודש שהייתה בנשמתו וברוחו, מה רע בזה?! האחים היו צריכים לתמוך בזה ולשמוח שאבא שלהם אוהב את יוסף יותר מכולם. היו צריכים לשמוח שיש להם אח כזה מיוחד, להיעזר בו ולתמוך בו. אבל הקנאה כרסמה בהם והחליטו להעלים אותו.

בגלל הקנאה והשנאה שלהם, הוריד אותם הקדוש-ברוך-הוא למצרים להשתעבד. מטרת השִעבוד הייתה גם לשבור את הקנאה והשנאה הפנימית שהייתה בהם. אם הייתה ביניהם אהבה ושלום, היו ממליכים עליהם את יוסף ולא היו יורדים למצרים לשִעבוד כזה כבד.

זרקו האחים את יוסף לבור, הוא צעק צעקות קשות מאוד שנשמעו בכל העולם, בשמיים ובארץ. עברו שם הישמעאלים והלכו לראות מה הצעקות האלה. הוציאו האחים את יוסף מהבור כדי שלא יגידו שהם רצחו אותו ולכן מכרו אותו לישמעאלים. לא היה אכפת להם להבהיל את יעקב אביהם ולהגיד לו ש'חיה רעה אכלתהו'. לא ריחמו על יוסף וגם לא על אביהם. לא פחדו שיִקרה משהו ליעקב אביהם, התקף לב או חולי כלשהו אחר. רחל נפטרה, יוסף האהוב עליו מכולם, יתום מאִמו שלמד עם אביו הרבה תורה, לא היה אכפת להם, לא כיבדו את אביהם. הקנאה, השנאה והרוע שהיו בהם, הביאו אותם להודיע לאבא ש'חיה רעה אכלתהו'. הביאו לו את כתונת הפסים ואמרו "הכר נא הכתונת בנך היא אם לא", הבהילו אותו בצורה מחרידה ממש. אין פה שום כיבוד הורים. ההפך, יעקב נבהל, עזבה אותו רוח הקודש ושם נעצר, לא יכול היה לראות עוד ברוח הקודש. 22 שנה סבל יעקב ייסורים קשים, בכה, אפר על ראשו ולא נהנה משום דבר, רק בכה.

אדם שנפטר לו קרוב, מתאבל ואחרי שנה קם מהאבל. אבל יעקב היה במצב בו לא היה בטוח אם יוסף חי או מת, לא ידע מה קורה איתו, כי ידע שיוסף יגדל להיות מלך. יעקב לא ידע שחטפו אותו אֶחָיו.

הגיע יוסף לבית פוטיפר והמשיך את הרגלו מהבית שהיה מסלסל בשערו כדי להתייפות, למרות שהיה יפה תואר ויפה מראה. הייתה בו עוד גאווה. קרה מה שקרה בבית פוטיפר, ניצַל יוסף מאשת פוטיפר, ושלח אותו פוטיפר לכלא למרות שידע במאת האחוזים שיוסף צדיק. פוטיפר הכניס את יוסף לכלא של השרים ושל האנשים המכובדים. יוסף ירד לכלא כדי שיהיה בענווה, שיכיר את בוראו ויכיר שכל כוחותיו הם מהקדוש-ברוך-הוא ולא מעצמו. נכנס לכלא לעשר שנים כדי להתחנך, להיות צמוד לקדוש-ברוך-הוא ולדעת שהכל מתחיל ממנו ומסתיים ממנו. כדי שאחרי פתרון חלומות פרעה, כשימליך אותו על מצרים, לא יתבלבל ולא יסתנוור מהכסף והרכוש הגדול של מצרים ולא מהכסף שיקבל ממשבר הרעב. עבר סדרת חינוך מהקדוש-ברוך-הוא שכשיבואו אֶחָיו, יהיו לו רחמים עליהם ולא יפגע בהם קשות.

כשהתקיימו פתרונות חלומותיהם של שר המשקים ושר האופים, אמר יוסף לשר המשקים: "כי אם זכרתני... והזכרתני אל פרעה...". בגלל שתי המילים האלה, קיבל יוסף עוד שנתיים בכלא. עשר שנים לא התחנך מספיק, קיבל עוד שנתיים כי לא האמין בקדוש-ברוך-הוא.

אצל איש אלוקים או נביא, אין מצב של השתדלות, יש אמונה בקדוש-ברוך-הוא במאת האחוזים! החינוך שעבר יוסף בכלא היה כדי שיהיה באמונה שלמה בקדוש-ברוך-הוא. זו דרכו של בורא עולם. דוד המלך היה במדבר, אלישע הנביא היה חורש עם השוורים, משה רבנו היה אצל פרעה עשרים שנה ואחר כך עד גיל שמונים היה במדבר אצל יתרו. בורא עולם מבודד את כל השליחים שלו מהחומר, מייסר אותם ומכוון אותם לדרך החדשה והטובה כדי לעזור ולהציל את עם ישראל.

משיח נמצא בדורנו, משיח קיים בדורנו, משיח חי וקיים בדורנו. בחר אותו הקדוש-ברוך-הוא עניו ותמים, בלי גאווה. העיניים של המשיח מלאות כל טוב, הכי עניו בעולם והכי 'עמך' מכל עם ישראל. הקדוש-ברוך-הוא אוהב רק תמימים. יושר ותמימות זה חיבור עם הקדוש-ברוך-הוא. מי שמתעקם – כאילו הוא ברא את עצמו. כך מראה הקדוש-ברוך-הוא לעולם. התחלת העולם החדש, קֵץ העולם הרע ובקרוב יתגלה מלך המשיח.

פעם לא הייתה מספיק מודעות מה זה הקדוש-ברוך-הוא. היום, הדור הזה, דור הגאולה, דור המשיח קיבלו תבונה, דעת וחוכמה כדי לדעת שמשיח נמצא חי וקיים ומודעים יותר. זה דור אחרון לקבל פני משיח, אין עוד דור, אין חזרה.

אנחנו בתקופה שצריכים להיות בשלמות. הקדוש-ברוך-הוא אומר 'כל היהודים שהם יהודים, ימין ושמאל, להתחבר ביחד ולהתגבר על הטומאה שבעולם, על הגאווה והשתלטנות, להיות מלוכדים ומאוחדים. אין לנו מדינה אחרת ואף אחד בעולם לא יקבל אתכם. ההפך, מגרשים את כל היהודים מאמריקה הדרומית והצפונית, מאירופה, מאפריקה ואסיה. מגרשים, פוגעים בהם קשות, מכים אותם קשות והם צריכים לברוח משם ולבוא לארץ הקודש ולגור בארץ הקודש. יש מקום לכולם. יש גאולה ויש גם משיח שצריך להתגלות בקרוב. יש להם את הזכות להיות במעגל הראשון עם מלך המשיח.

בכנסת ישראל ובכל מקום, חבל להילחם על הכבוד והכיסאות. מי שנבחר לראש עיר, חבר כנסת או שר, לא יילחם על הכיסא. הוא צריך להיות כל כולו למען עירו ולמען מדינת ישראל. בסופו של דבר הקדוש-ברוך-הוא ישים מילים בפיו, חבל לו על הזמן. מה שמחליט הקדוש-ברוך-הוא כך יהיה. אנחנו מתנהלים כאילו בטבע, אבל הקדוש-ברוך-הוא, לא רואים אותו ולא ושמעים אותו - הוא מחליט. אנחנו חושבים שאנחנו חזקים ו'לא רואים אף אחד ממטר'. זו גאווה. הקדוש-ברוך-הוא חזק יותר מכולנו ומכוון את הכל לפי מה שצריך להיות לטובתנו ולטובת עם ישראל.

יהודים שלא שומרים תורה ומצוות, מקבלים כוח משמיים לחזור בתשובה.

ימין ושמאל צריכים להתחבר ולהיות מלוכדים ומאוחדים, למרות הקושי, כי הלוויתן זנבו נמצא בפיו, מחובר לפיו וזה כמו טבעת נישואין. ככה השמאל והימין בטבעת נישואין ביניהם, ואף אחד לא יכול לנפץ את הטבעת של שמאל וימין כשהם מחוברים. רוב הגויים שונאים את היהודים, גם את השמאל וגם את הימין.

חמאס ממשיך עם התעלולים שלו, ממשיך לחפור מנהרות, מקבל תחמושת דרך מצרים, דרך המנהרות ויש מלא תחמושת בתוך המנהרות, זה הבונקרים שלו.

מצרים, סיסי סוגר את העיניים והפלסטינים מעבירים הרבה טילים לכיוון רצועת עזה. לפעמים הוא פוקח את העיניים ויורה בהם פה ושם, לעשות רעש כמה שיכול.

חמאס, אבו מאזן והפלסטינים לא רוצים שלום. הקדוש-ברוך-הוא אומר: 'לא רוצה שלום עם החמאס, הם זרע עמלק'. הקדוש-ברוך-הוא רוצה לסלק את החמאס מישראל ומן העולם. עם ישראל סובל מהם בגלל שאול המלך שלא הרג את כל העמלקים ובעלי החיים שלהם. אנחנו מתקנים את תיקונו של שאול המלך שלא שמע בקול הקדוש-ברוך-הוא.

סוריה לא יהיה שקט ולא רוגע בתוכם ולא ינוחו לעולם. תמיד יהרגו זה את זה ואין פתרון לאף אחד בעולם. התקשורת הפסיקה לשדר כי אין לזה סוף, זה חוזר על עצמו יום-יום.

כשיגיע משיח ויתגלה בפרהסיה, יהיה עולם אחר.

צה"ל מוגן ושמור וגם הם ישמרו על עצמם "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

הטייסים היהודים הישראלים מלווים על ידי מלאכי שמיים! בורא עולם נתן לישראל חיל-אויר חזק ומלאכים מלווים אותם כדי לחסוך בחיי אדם, כדי שחיילי צה"ל לא ייכנסו רגלית לרצועת עזה, ללבנון ולמקומות אחרים. הטייסים היהודים הישראלים ילכו לכל משימה, יטוסו לשלום, יעשו את משימותיהם לשלום ויחזרו לשלום, גם אם יעופו עשרות טילים. מטוסים שמטיסים אותם יהודים ישראלים – חוזרים לשלום הביתה.

איראן כל פעם שתרים את קולה, תקבל הנחתות מהקדוש-ברוך-הוא, הנחתות קשות. תשעים אחוז מאזרחי איראן אוהבים את היהודים ואת ארץ ישראל ושונאים את השלטון שלהם. הם רוצים להפיל את השלטון שלהם ותהיה מהפכה באיראן.

תורכיה, ארדואן מעלים כל מי שמתנגד. גם שם תהיה מהפכה. לוקחים את הכסף לכיסם הפרטי.

לירדן אין שום יכולת. מחכה להצעות של ארה"ב וארה"ב אין לה מה להציע, כי הערבים לא מסכימים לשלום וגם ישראל לא מסכימה לשלום.

ארה"ב, טראמפ כל כולו אהבת אמת לארץ הקודש בלבד. אהבתו ליהודים שגרים בארץ ישראל. טראמפ מכבד מאוד ושומר על ארץ ישראל הקדושה ועל היהודים שגרים בישראל בלבד.

היהודים בחו"ל, שיעלו דחוף לארץ ישראל ולא יגידו 'לנו זה לא יקרה', זה הכל גאווה וחומר. אבא שבשמיים אומר: האנטישמיות גדלה וגדלה, עדיף לכם לעלות עכשיו לישראל, ולישראל בלבד, לפני שתאחרו את הרכבת. כשארץ ישראל והיהודים בארץ ישראל מתקדמים, כשכל העולם מחפש את ארץ ישראל ונתלה בטכנולוגיה, בפטנטים ובעוד הרבה דברים מארץ ישראל - גדלה מאוד מאוד השנאה ליהודים בחו"ל. כי אף מדינה לא יכולה לפגוע בארץ הקודש וביהודים שנמצאים בארץ הקודש, אבל ביהודים שגרים בחו"ל קל מאוד לפגוע. הקנאה והשנאה מביאים לרצח והרג. כך יברחו כל היהודים מהעולם ויגיעו לישראל.

רוסיה, פוטין 'לא רואה אף אחד ממטר'. מראה לעולם שהוא נוכח וחזק יותר מכולם. השתלט על הספינות כדי להראות ש'אני פה, תיזהרו ממני'. במזרח התיכון מוכר תחמושת ונשק למדינות ערב - חופשי. מי שלא שומע לו, מנחית עליו הנחתות.

במזרח ירושלים ובעוד מקומות, תפסו הרבה גויים מחבלים. יש עוד המון כנופיות שעדיין לא הגיעו אליהן.

אבו מאזן שחקן מעולה, עובד על כולם. שולח מטורפים להתאבד ולפגוע ביהודים. נותן להם צ'ופר של כסף והם מתאבדים.

חיזבאללה ונסראללה, יימח שמם וזכרם, כל נשק ותחמושת שמקבלים מאיראן וממקומות אחרים – צה"ל מפוצץ.

בישראל כל אנשי הצווארון הלבן, אנשים בכירים במשק ובכל מקום – מתגלים בהמוניהם. כל המשוחדים, הרמאים, הנוכלים ואנשי הזימה – כולם ייפלו זה ליד זה. הקדוש-ברוך-הוא לא יכול עוד לסבול ולראות את העולם בטומאה ורוע. סוף וקֵץ הרע בארץ ובעולם הגיע. רוצה שכולם יאמרו 'נעשה ונשמע'. הקדוש-ברוך-הוא אומר ליהודים: 'ילדיי יקיריי, הגענו לדור הזה, דור של גאולה ומשיח ודור של התגלות משיח בפרהסיה, בדור הזה בקרוב!' משיח עובד בלילה וביום.

המוסד של ישראל נמצא בכל מקום בעולם. ישראל ידה על העליונה ברמה גבוהה.

לא להתמהמה. לחכות כל רגע, זה יבוא בפתאומיות - התגלות מלך המשיח בפרהסיה. אף אחד לא יודע את התאריך של התגלות משיח בפרהסיה, הכוונה שיודיעו משמיים ומהארץ. בורא עולם עוד לא העביר לאף מלאך, לא לשכינה, לא לנביאים ולא לצדיקים שבשמיים – לאף אחד. באותו הזמן שבורא עולם יחליט – זה יהיה באותו רגע. בורא עולם לא יגיד 'עוד שבוע או שבועיים', באותו הרגע שיחליט – יידעו כולם. מחליט עכשיו, יהיה עכשיו!

 

באדיבות: אתר "תאיר נרי"

קטגוריה: ,