מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

לפרשת וישלח תשע''ט

נמסר ביום ראשון, י' בכסלו תשע"ט (18.11.18) | 8:30

 

ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, הוא מנהיג את העולם, מנהיג אותו בדרך שרוצה בה. הבחירה החופשית והטבע - אנחנו חושבים שיש טבע ושהעולם מתנהל מאליו - זו טעות של כולם. למרות שלא שומעים את הקדוש-ברוך-הוא ולא רואים אותו, הוא מנהיג את העולם. אם היה סומך על בני האדם ולא היה מתערב, העולם היה נחרב לפני אלפי שנים. דרך היהודים, שבחרו את הקדוש-ברוך-הוא במעמד הר סיני ואמרו נעשה ונשמע, הקדוש-ברוך-הוא רוצה לייצב את העולם.

הקדוש-ברוך-הוא אחראי על כל מה שקורה בעולם, על השריפות, על הרי געש, חום, קור וקרח, סיבוכים וסכסוכים בין מדינות ובתוכן, רוחות קשות, שיטפונות, צונאמי ורעידות אדמה - את כל איתני הטבע מחזיק הקדוש-ברוך-הוא. מי לחיים מי למוות. לב מלך ביד ה'.

ממשלת ישראל בידיים של הקדוש-ברוך-הוא וכל ממשלה בעולם. הם כאילו מתנהלים מעצמם, אבל הקדוש-ברוך-הוא מנהל הכל.

 

רבקה אמנו אחות לבן הייתה. כשהגיע אליעזר עם העבדים, הגמלים והחמורים, לקחת אישה ליצחק, לא הייתה לו נבואה ולא רוח הקודש. הוא שמע בקול אברהם והלך לקחת אישה ליצחק. הוא לא יכול היה לדעת מי מתאימה ליצחק, לכן נתן לו אברהם סימנים ואליעזר ידע מראש מה תעשה רבקה.

ליעקב אבינו הייתה רוח הקודש ונבואה לא מלאה. הוא הלך לדודו לבן במטרה למצוא אישה וראה את רחל שהייתה דומה לאמו. היו לרחל אותם הפנים כמו של רבקה, הייתה דומה לרבקה במעשיה, בפניה ובהתנהגותה. יעקב הרגיש וידע שרחל תהיה אשתו והזיז בעצמו את האבן מעל פי הבאר, לא נתן לרחל ולרועים להזיז אותה. לעומתו אליעזר, נתן לרבקה לעשות את כל העבודה. המים עלו לקראתה והיא השקתה אותו ואת עבדיו וגמליו. אליעזר לא ידע שרבקה היא ממשפחת אברהם אבינו והייתה לזה סיבה.

יעקב הגיע ללבן ולפני שהתחיל לעבוד התארס עם רחל. לבן אמר לו, 'אל תדאג זו אשתך, אתה מאורס לה, תעבוד שבע שנים ותתחתן'. יעקב עבד שבע שנים בשביל רחל ואף אחד לא יכול היה לקחת אותה, כי היא מאורסת. כעבור שבע שנים, כשהגיע הזמן להתחתן, ויתרה רחל על החתונה והעבירה אותה לאחותה לאה ללא קנאה, כי ראתה ברוח הקודש, שאם יעקב לא ייקח את לאה, ייקח אותה עשיו. ראתה ברוח הקודש שאם יעקב ייקח את לאה, ייצאו ממנה חלק מהשבטים. ראתה רחל ברוח הקודש שממנה ייצאו שני ילדים וביחד עם בני השפחות יהיו שניים-עשר ילדים. כל מה שעשתה רחל היה כדי שלא ייהרס בניין עַם ישראל, שניים-עשר השבטים. יעקב היה מאורס לרחל, אז לא היה שום סיכוי בעולם שמישהו אחר ייקח אותה. אי אפשר. אבל ללאה לא היה מאורס ובאותו לילה שוויתרה רחל, הפך יעקב את לאה לאשתו. עשיו לא יכול היה לקחת את רחל כי הייתה מאורסת ליעקב ועכשיו גם לא את לאה.

יעקב כעס על לאה, על רחל ועל לבן. אמר לו לבן: 'יגמרו שבעת ימי המשתה ותתחתן עם רחל. עבור רחל עבדת, אבל על לאה לא. עכשיו תעבוד שבע שנים עבור לאה'.

לא הייתה קנאה של רחל בלאה ולא של לאה ברחל. הקנאה והתחרות התחילו כשלאה הביאה ילדים ורחל עקרה. הקנאה לא הייתה כי יעקב הוא בעלה של רחל או יעקב בעלה של לאה. לא הייתה קנאה כי יעקב לקח את לאה ולא את רחל. הקנאה שלהן הייתה להביא ילדים לעולם.

כל בוקר, כמעט מדי יום, כעס יעקב על לאה: 'למה סידרת אותי ולמה רימית אותי'. כשראה יעקב שלאה מביאה עוד בן ועוד בן ועוד בן, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר וזבולון, התחיל לאהוב את לאה וכל האהבה שהייתה לו לרחל התפוגגה, כי רחל לא הביאה לו ילדים. כשראה הקדוש-ברוך-הוא שהאהבה שאהב יעקב את רחל, עברה כמעט כולה ללאה והתחילה הקנאה - התעברה רחל וכשהתעברה, נוצר איזון, האהבה של יעקב הייתה לשתיהן ולא שאל עוד יעקב למה היה כך עם רחל, עם לאה ועם זלפה ובלהה (השפחות בלהה וזלפה, היו בנותיו של לבן מאימהות אחרות).

ידע יעקב שהכל מאת ה', ידע כי אלה תכניותיו של הקדוש-ברוך-הוא להוציא, בדרך לא דרך, את שניים-עשר השבטים, את עם ישראל. כמו שמשיח יצא מבנות לוט, מיהודה וכלתו, מבועז ורות המואבייה, עד היום הזה מופיע משיח, בדרך לא דרך.

לא סתם בא יעקב ללבן, בא לאחֵי אמו כדי שייצאו ממנו שניים-עשר השבטים. עברו השנים ויצא יעקב מחרן עם כל נשותיו ורכושו. לקחה רחל את התרפים של אביה כדי שלא ירדוף אחריהם וגם כדי להוכיח ליעקב שהיא נאמנה לקדוש-ברוך-הוא ולבעלה יעקב. רחל ידעה שיעקב צדיק ורצתה שיעקב ירצה בה בזכות צדקותה.

ברכתו של יצחק והבכורה הביאו ליעקב עושר, גדולה וכבוד גדול. הוא יצא מחרן בשמחה לחזור הביתה ופחד שעשיו יהרוג אותו. בדרך פגש את מלאכו של עשיו בנחל יבוק. נלחם יעקב עם מלאכו של עשיו וניצח אותו. בירך אותו המלאך, החליף את שמו מיעקב לישראל והעביר לו משמיים את ברכתו של עשיו. עכשיו הייתה ליעקב הברכה מיצחק, הבכורה וגם הברכה של עשיו שהעביר לו מלאכו של עשיו. זו אחת הסיבות שעשיו לא יכול היה להילחם ביעקב, כי המלאך העביר לו את הברכה והבכורה ואין רשות מלמעלה לפגוע ביעקב.

אין משאלה למטה עד שניתנת משאלה מלמעלה והכל תלוי זה בזה. לא יקום שום דבר בעולם הזה, אם לא יסכימו מלמעלה. תחילה מסכימים למעלה ואחר כך זה מתקיים למטה.

כשהגיע עשיו ליעקב, יצר הקדוש-ברוך-הוא חומה רוחנית בין יעקב לעשיו ולא יכול היה עשיו לפגוע ביעקב בזמן שחיבק אותו, החומה הרוחנית הֵגֵנָה עליו. עשיו לא היה טיפש, הוא הבין שאת הכל עשה הקדוש-ברוך-הוא. יעקב לקח את הברכה והבכורה, את כל נשותיו ורכושו ונלחם עם המלאך. ידע עשיו שהכל מהקדוש-ברוך-הוא. ראה שלא יוכל להילחם ביעקב, שיעקב מוגן ושמור. עשיו נבהל, נרתע ועשה צעד לאחור. הבין שיש השגחה גדולה מאוד מהקדוש-ברוך-הוא על יעקב.

עם ישראל בתקופה לא קלה. אצל הקדוש-ברוך-הוא בשמיים הכל טוב.

הקנאה והתחרות בין חברי הכנסת על הכיסאות – זה אסור, כי הם לא נלחמים למען עַם ישראל, אלא על הכיסאות ועל הכבוד. חלק מהם נלחמים כדי להפיל את הממשלה חס ושלום. אחד מושך שמאלה ואחד ימינה.

ראש ממשלת ישראל לא פוחד מאף מדינה ערבית.

הקדוש-ברוך-הוא מגן על ישראל, על כל מדינת ישראל, על היהודים שגרים במדינת ישראל ועל ממשלת ישראל.

לא להפיל את ראש הממשלה. ראש הממשלה רצה למצוא פתרון בלי הרג של חיילי צה"ל, בלי שיפלו חלילה אלפי טילים בכל עיר ויהיו נזקי אדם ורכוש, ובסופו של דבר לא ייצא מזה כלום.

להיכנס רגלית לרצועת עזה - הקדוש-ברוך-הוא אומר: אסור. שחיל הים, חיל האוויר וחיל היבשה יפציצו אותם ממרחקים.

לא צריך הפגנות. הקדוש-ברוך-הוא משגיח משמיים ומכוון בדרך הטובה והנכונה. הקדוש-ברוך-הוא מגן ושומר על כל היהודים שגרים בארץ ישראל ועל כל ס"מ בארץ ישראל. כולם ראו ניסי ניסים בפיצוץ האוטובוס, החיילים שנפצעו ו-400 טילים ויותר ששוגרו - ניסי ניסים. זה דבר טוב. צריך להודות לקדוש-ברוך-הוא ולהכיר בטוב.

רוב התאונות והאסונות עם מכוניות ואופנועים קורות בגלל טלפונים, וואטסאפ והודעות, או שיכרות וסמים בקיצור, מרשלנותו של הנהג. נהג שנוהג במכונית צריך לדעת שסכנת נפשות לפניו בכל שניה ושניה. הקדוש-ברוך-הוא אומר: לא לסמוך על הנס. ונשמרתם לנפשותיכם מאוד.

לא להיות בכעס על ממשלת ישראל. הקדוש-ברוך-הוא מכוון מלמעלה וכל מה שקורה זה בהשגחה של הקדוש-ברוך-הוא. ממשלת ישראל מכוּונת וגם ראשי העיר שנבחרו מכוּונים בידי הקדוש-ברוך-הוא.

כל מדינות העולם פוחדות פחד מוות מישראל.

אבו מאזן, פלסטינים, חמאס וג'יהאד – אין אמונה בהם. הם לא רוצים שלום. הם רוצים רק את הכסף של כווית וקטאר, כדי לשמור אותו לעתיד ילדיהם. לא יהיה שלום עם החמאס ולא יהיה שלום עם הפלסטינים לעולם, כי הם לא רוצים שלום. להיות ערניים ולמצוא פתרון להרוס את כל המנהרות. כל התחמושת והנשק במנהרות, וגם מלאי גדול של טילים נמצאים שם. להמשיך למצוא פתרונות ולגמור את כל המנהרות.

במזרח ירושלים ימשיכו מלחמות.

רוסיה מוכרת נשק ותחמושת. יש דרישה גדולה מאוד מרוסיה לנשק ותחמושת.

ארה"ב, טראמפ בבלאגן גדול עם הבחירות, השריפות פה ושם, איתני הטבע, כל מיני הפגנות, הפרעות ובתי משפט. מפריעים לו, מבזבזים לו ומקלקלים את התוכניות הטובות שלו לעולם. יש לטראמפ תוכניות טובות לָעולם והאנשים הלא טובים מקלקלים כדי שלא יצליח לעשות טוב בעולם. יש אנשים שאוהבים שיהיה רע כל הזמן.

היהודים שגרים בחו"ל חייבים לבוא דחוף דחוף ולעלות לארץ הקודש. יש אנטישמיות כבדה שגדלה מיום ליום. הגויים מקבלים ביטחון כל יום יותר ויותר ויש שנאה גדולה ליהודים. רוב הגויים בחו"ל לא אוהבים את היהודים שנמצאים שם.

היהודים בארה"ב צריכים לעזור לטראמפ ולאהוב אותו מאוד. כל כולו שליח לעזור לעם ישראל ולמדינת ישראל. כל מי שמפריע לו לעזור לעם ישראל, יהיו לו סיבוכים עם הקדוש-ברוך-הוא.

אירופה, אין להם שום דבר טוב. המוסלמים אוכלים אותם חיים. המוסלמים, המסתננים והאנטישמיות, כובשים כל מקום טוב באירופה. יהודים, בבקשה לברוח משם לישראל בלבד. אין להם שם הצלחות, יש להם רק צרות. אירופה תתפרק ותהיה אפר.

חיזבאללה ונסראללה אל תדאגו, הוא יקבל את המכה שלו מלמעלה.

איראן, נשים – להמשיך לעשות הפגנות בכל איראן, להפיל את המשטר. הממשלה של איראן זה חיזבאללה.

תורכיה, ארדואן בוכה ומספר סיפורים כמה שכואב לו על רצח העיתונאי, כדי להציל את כלכלתו, וכל יום הורג ורוצח כמה מאות אנשים. זו הסוואה.

מצרים, סיסי צריך להיות בענווה גדולה, להבין שהוא חי ומוגן בזכות צה"ל. ישראל עוזרת לו מאוד וארה"ב נותנת לו הרבה כסף.

ירדן במצב קשה מאוד שהולך ומתדרדר.

כל העולם בתוהו ובוהו וגוג ומגוג, חוץ מארץ ישראל הקדושה.

 

הורים יהודים יקרים, השגיחו על ילדיכם מפני סמים, שתייה חריפה, הימורים והתבוללות כי זה מכעיס את הקדוש-ברוך-הוא מאוד.

משיח עובד בלילה וביום. בינתיים עם ישראל סובל, עד שיתגלה מלך המשיח. בזמן שמלך המשיח יתגלה בפרהסיה, היהודים בארץ ישראל יפסיקו לסבול. אנו בתקופת משיח, כל המנהיגים הרוחניים של הגויים אומרים שאם לא מדינת ישראל והיהודים שגרים בארץ ישראל, העולם לא יכול להתקיים. מדינת ישראל, ארץ הקודש והיהודים שגרים בה, נותנת חיוּת לעולם כולו. מה שמבלבל את העולם כולו, שמדינה קטנה, פשוטה וענווה, ובזכות המדינה הקטנה, הפשוטה והענווה - כל העולם חי.

שיפסיקו להפריע לארץ ישראל.

משיח פועל ועובד בגדול. כל מה שקורה בממשלת ישראל, מכוּון מבורא עולם. סִמכו על הקדוש-ברוך-הוא. במקום להילחם זה בזה - התפללו אליו, תלמדו תורה ותקיימו את עשרת הדיברות, זו תהיה לכם ההגנה הכי טובה בעולם.

היו ניסים גדולים. הקדוש-ברוך-הוא מבטיח: 'יראו מהיום ניסים גדולים! היום ובקרוב! ואני אמשיך לעשות לכם ניסים גדולים, ליהודים שגרים בארץ הקודש באדמת הקודש, עד שייצא משיח בפרהסיה בזמן הקרוב!'

 

באדיבות: אתר "תאיר נרי"

קטגוריה: ,