אחרי שנדמה היה כי הוויכוחים הציבוריים בעד ונגד תיאוריית האבולוציה היו נחלת המאה הקודמת, נראה כי חוגים מסוימים מנהלים בעת האחרונה קמפיין נרגש לנוכח הכרסום שחל במעמדה של התיאוריה הזאת בקרב הציבור.

עיתון 'הארץ' פרסם סקר על עמדות הציבור בשאלות אמונה וחברה, והכותרת שנבחרה זועקת מרה: "50% מהצעירים היהודים בישראל לא מאמינים שמוצא האדם מן הקוף". אוי לנו, אנה נוליך את חרפתנו...

סתירה מובנית

מעבר לוויכוח המדעי על תיאוריית האבולוציה יש כאן סתירה מובנית שמשום מה אינה נידונה כראוי. אותם חוגים המקדשים את האבולוציה ומתייחסים לכל המפקפק בה כאל כופר בעיקר, דוגלים בדרך כלל בתפיסות עולם ליברליות. קשה להבין איך אין הם רואים את הניגוד המובהק בין השתיים.

כיצד מתיישבת האמונה באבולוציה עם ערכי השוויון? הלוא בבסיס תיאוריית האבולוציה עומדת ההנחה שבתוך כל מין מתפתחות מוטציות היוצרות טיפוסים חזקים ועמידים יותר במאבקי ההישרדות, ואלה גוברים ודוחקים הצידה את הטיפוסים החלשים יותר. עיקרון זה הוא הבסיס, על-פי התיאוריה, להתפתחות המינים וליצירת התאמה מושלמת יותר לתנאי החיים. והלוא זה ההפך הגמור מאמונה בשוויון.

אותם חוגים שוללים בתכלית כל מה שריח גזענות עולה ממנו. אבל במהותה של האבולוציה עומדת התפיסה שגזעים חזקים יותר, מוכשרים יותר, מוצלחים יותר, גוברים במלחמת ההישרדות, וכך נוצרים יצורים מתקדמים ועמידים יותר. אם שוללים את הגזענות ומקדשים את השוויון – שומטים את הבסיס לאפשרות של המשך ההתפתחות.

ואם אכן מוצא האדם מן הקוף, מדוע אסור לאדם מה שמותר לקוף? קופים גונבים זה מזה, מכים זה את זה, ויש מינים שיש בהם גם תופעות של קניבליזם. איש אינו סבור שזו התנהגות בלתי-מוסרית. להפך, חוקרים מסבירים שזו הדרך להבטיח שרק החזקים ישרדו וינצחו במאבקי ההישרדות. מי בדיוק החליט שהתנהגות זו פסולה ואינה מוסרית בעבור האדם, שאינו אלא קוף מפותח קצת יותר?

ומה הם כל הדיבורים על קדושת החיים ושכל אדם 'נברא בצלם'? איזו קדושה ואיזה 'צלם' יש בקופים? הלוא אלה מושגים דתיים מובהקים, וכשאומרים 'נברא בצלם' הכוונה לפסוק – "בצלם אלוקים ברא אותו".

האוּמנם משחק הישרדות?

דווקא מי שמקדשים ערכים של שוויון, חמלה, דאגה לחלש וערכים מוסריים, היו צריכים לדחות את תיאוריית האבולוציה כהרסנית וכשלילית בתכלית. זו תיאוריה שכל-כולה מבוססת על 'כל דאלים גבר', על לית דין ולית דיין, כאשר ה'ערך' היחיד הוא – מי ישרוד יותר מאחרים.

כל ערכי המוסר שאנו דוגלים בהם וגאים בהם מבוססים על 'מותר האדם מן הבהמה', על בריאתנו 'בצלם אלוקים', ועל תכונה ייחודית שהבורא העניק לנו, שאין כמותה בכל יצור אחר – יכולת הבחירה החופשית. בלי כל אלה אין משמעות לחיי האדם, ואין הוא אלא שחקן במשחק הישרדות חסר תוכן.

אז תחליטו – אבולוציה או ערכי מוסר; להאמין שאנחנו קופים משוכללים או לדעת שאנו בני-אדם, יצירי כפיו של אלוקים!

היופי והשלמות של מעשה הבריאה (צילום: ישראל פריידין)

קטגוריה: ,