מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א
לפרשת חוקת תשע"ח
נמסר ביום ראשון, ד' בתמוז תשע"ח 17.6.18 | 8:30

הקדוש-ברוך-הוא, מלך מלכי המלכים הקדוש-ברוך-הוא, מביט משמיים על כל כדור הארץ ורוצה לשנות את כדור הארץ לאהבה ושלום וחיי-נצח. את הכוכב היפה ביותר בעולמות שמילא אותו מכל טוב: בחיות ובהמות, ציפורים ודגים, ירקות ופירות, עצים, נהרות וימים ובכל סוגי החומרים והמתכות שבכדור הארץ, שלקח מכל כוכב. יש כוכב זהב, כוכב נחושת, כוכב יהלום, כוכב מים, כוכב שמש, מכל כוכב לקח חלק וברא את כדור הארץ והשכין בו את אדם וחווה, הם חטאו ואנחנו עד הרגע הזה מְתַקנים. אלפי שנים בורא עולם בכאב על כל מה שמתרחש על פני כדור הארץ, על הכוכב שתכנן לטהרה וקדושה ובגלל החטא התהפך מטוב – לערבוב של רע וטוב. בכל שניה רוצה הקדוש-ברוך-הוא להפוך את כדור הארץ לאהבה ושלום וחיי-נצח, לא מלחמות ולא הרג ורצח, לא גנבים, לא נואפים ולא סוטים – כוכב של גאולה ומשיח ובניית בית המקדש. לא רק שלא ימותו יהודים – אלא תהיה תחיית המתים. הגיע הקֵץ של הקֵיצים שאבא שבשמיים יכול לראות את כדור הארץ סובל, את בני האדם סובלים ואת היהודים שסובלים.
במקום שיהיה בכדור הארץ הרג ורצח, מלחמות ואכזריות, בורא עולם התחיל כבר לפני שבע שנים להפוך את העולם לאהבה ושלום, עם כל מה שכרוך ועם כל הצרות שיש בכדור הארץ. מאז שרצו להחריב את ארץ ישראל במלחמת יום הכיפורים ועד שסגרה שִבעים שנה – ארץ ישראל הקדושה רק מתחזקת מיום ליום וכל מדינות ערב נהרסות ומתפרקות, בלי שום נגיעה של מדינת ישראל. הם בעצמם מתכלים, הרוע מכלה את עצמו. כל אדם רע – מֵרֵעַ רק לעצמו, הוא מכלה רק את עצמו. כל מי שגונב – יגנבו ממנו, מי שמתגאה על בני אדם – יושפל עד עפר, מי שמתהלל בעושרו ואומר 'אני עשיתי את העושר הזה' – יפשוט רגל. נגמרו הגאווה והדמיונות של בני האדם, נכנסים לעולם חדש, נכנסים בהדרגה.
הקדוש-ברוך-הוא נתן לנו היהודים את התורה, כדי שנהיה בענווה ונזכור שהכל מתחיל מהקדוש-ברוך-הוא ונגמר מהקדוש-ברוך-הוא. יהודי שהולך לפי חוקות ה', יהיה לו רק טוב וה' יעזור לו ללכת בחוקותיו בדרך הטובה. אם חורג מחוקותיו של הקדוש-ברוך-הוא, ייצא לו הכל 'הפוך על הפוך'. לכן לומדים תורה והלכות ומתפללים, 'כי הם חיינו ואורך ימינו', זו ההצלחה שלנו בעולם. הקדוש-ברוך-הוא רוצה שאדם יידע מהיכן בא ולאן הוא הולך, שלא יעז אף אדם לומר 'כוחי ועוצם ידי עשה לי את הַחַיִל הזה'. כשנבין שהכל בא לנו מהקדוש-ברוך-הוא והבחירה בידינו לבחור טוב לקבל טוב מהקדוש-ברוך-הוא - יהיה לנו שפע עד בלי די.
אבא שבשמיים הביא גשם פתאום. אחרי תקופה ארוכה שאמרנו 'מוריד הטל' הביא פתאום, עוד פעם יום יומיים גשם בארץ ישראל. בורא עולם בא להודיע לכולם שהוא השולט בעולם. זה לא עונש, זה כדי להכיר את הקדוש-ברוך-הוא! ניסי-ניסים, פלאי-פלאים.
אלפי שנים חוזרים כל שבוע ושבוע על התורה, על הפרשות וכל יום על אותן תפילות, לא משתנה כלום, מתחילת העולם - עולם נוהג כמנהגו. חוץ מהטכנולוגיה המתקדמת - עולם נוהג כמנהגו. פעם היו מרכבות וסוסים והיום יש מכוניות. גם כשיתגלה מלך המשיח בפרהסיה - עולם כמנהגו נוהג, אבל ארץ ישראל תשלוט בעולם. המדינה הכי קטנה תשלוט בעולם, דרך הקדוש-ברוך-הוא ומשיח עבדו. ללא נשק מיוחד, ללא חיילים מיוחדים, ללא מיליארד חיילים, ללא כסף מיותר - אלא בכוחו של משיח. כל העולם יירעד ויתכופף לישראל. משיח ייצא לאור בפרהסיה ולא ייפגע אף חייל של צה"ל. כל מדינות העולם יכרעו ברך לישראל, יראו זהב ויהלומים וכסף בישראל. שמונה מיליארד בני אדם בעולם ירעדו מפחד מה' וממשיח עבדו.
כל מה שקרה עם טראמפ וקים ופוטין - בורא עולם מכניס בהם מלאכים ומקרֵב ביניהם. כל העולם הזה, כל המנהיגים כמו בובות והקדוש-ברוך-הוא מלמעלה מכוון אותם עם חוטים כרצונו, לשלום של העולם כולו.
כשלא עושים רצון ה' – מסתיר פנים. על עַם ישראל מקפיד מכל העמים, אם הם לא לומדים תורה, לא מתפללים אליו ולא מקיימים את עשרת הדיברות.
מזכירים את פרשת קורח ועדתו, שלא האמינו בקדוש-ברוך-הוא ולא האמינו במשה רבנו שהיה המנהיג ואיש אלוקים ובלעה אותם האדמה, כדי שיראו וייראו עד הרגע הזה. אשרי אדם המאמין בביאת המשיח ובתחיית המתים, הכל יהיה לו טוב ויזכה לימים טובים ולהיות במעגל הראשון. הקדוש-ברוך-הוא עושה לנו ניסיונות בכדי שנאמין במשיח שעובד ופועל, שהוא שליחו של הקדוש-ברוך-הוא לאחֵד את עם ישראל ולעודד אותם לחזרה בתשובה. הקדוש-ברוך-הוא לא מראה לגויים, אין להם זכות. הזכות היא לעם ישראל.
יהודים - להיות ערניים, לא ללכת שולל ולא להיות בשאננות, להבין שכל הגויים בעולם רוצים את האינטרס שלהם בארץ ישראל, אכפת להם מעצמם. יהודים בישראל – השמאל והימין – להתלכד, אין שמאל וימין בשמיים שניהם יצאו מגוף אחד – יעקב אבינו. אין זמן, אין זמן, משיח צריך לצאת לאור!
טראמפ מקשיב לעם ישראל, לומד תורה בחדרי חדרים, זה מעניין אותו מאוד ואף אחד לא יודע שהוא לומד תורה לפי ההבנה שלו. הוא אוהב את היהודים, שומר ומגן על אדמת ישראל. טראמפ הוא חריג מכל המנהיגים שהיו בארה"ב, טראמפ מקשיב לעם ישראל, לומד תורה בחדרי חדרים, זה מעניין אותו מאוד ואף אחד לא יודע שהוא לומד תורה לפי ההבנה שלו. הוא אוהב את היהודים, .
פוטין שמח, יש לו את המזרח התיכון, מוכר נשק ותחמושת. שולט באלגנטיות ואוהב את היהודים שגרים בישראל, אוהב את החוכמה שלהם והאמונה שלהם. כל מה שעושים היהודים וצה"ל בארץ ישראל - פוטין מתמלא כוח ומתמלא שמחה. פוטין למד הרבה מהיהודים, למד את חוכמת היהודים ומעריך את ארץ ישראל. למה אוהב גם את מדינות ערב? אז אומרים: יש אבא בבית ויש לו עשרה ילדים, אוהב את כולם גם כשהם רבים ביניהם. פוטין יודע שאף אחד בעולם לא יכול לנצח את היהודים.
איראן הולכת להתבקע ולהתפוצץ, חשבה שלא תהיה פגישה בין טראמפ לקים. הייתה פגישה של כבוד וידידות, לא מעבר לזה.
קים יש לו מטרה לעשות גבולות עם ארה"ב, הכלכלה שלו הרוסה ורוצה את עזרת ארה"ב. טראמפ ממולח ומכוון את קים בדרך הנכונה כלכלית, מדינית וביטחונית. קים רוצה לעשות עסקים עם ארה"ב. אם טראמפ יראה שקים משתפר ורוצה שלום ואהבה, ייפתח אליו ויפתח לו טיפין טיפין ויעזור לו ולארצו להשתקם. אי אפשר לצחוק ולרמות את טראמפ. טראמפ איש חכם ונבון, איש מסחר חכם גדול, והכל בגלל לימודי התנ"ך בחדרי חדרים. בגלל שעוזר לארץ ישראל - מקבל עזרת שמיים.
קוריאה הדרומית קצת בפחד שטראמפ יהיה עם קים. תכניותיו של טראמפ לעשות שלום בעולם.
איראן בפחד, גם הנשים, גם האנשים, וגם בגלל מה שעושה טראמפ בעולם. טראמפ חונק את איראן מהנשק הגרעיני. ואיראן תרד מהעץ הגבוה לקרקע.
תורכיה, נמשיך להגיד: 'תהיה להם מהפכה' - ותהיה מהפכה. כמה ארדואן יכול להרוג את העם שלו? בסופו של דבר יהרגו אותו. 'עמם יהרגו את מנהיגם'. עכשיו התור של העם להרוג את ארדואן ותהיה מהפכה. המנהיג שלהם הורג בהם אלפים, ובקרוב מאוד יגיע הזמן שהעם יהרוג את המנהיג שלו.
ירדן חשבו שטראמפ יעזור להם כמו שעזר אובמה, טראמפ רחוק מאובמה מיליוני שנות אור. המלך לא יכול לדבר ולצייץ, החמאס וכל הפליטים אוכלים אותו. מדבר בסתר עִם ישראל שיצילו אותו.
מצרים רעבים ללחם, אוכל ושקדים. סיסי יודע שאם יִפְתַח את הפה נגד ישראל - טראמפ יסגור לו את התקציבים. סיסי פוחד מעמו שיהרגו אותו, עובד בין הטיפות.
חמאס משחקים באש, עוד מעט יתפסו את אלה שמכוונים ומפתים את האזרחים לעשות עפיפונים. לצה"ל נגמרה הסבלנות, בודקים מי מארגן את ייצור העפיפונים ויתפסו אותם. יש להם מנהרות והם מתעסקים בגבולות עם העפיפונים כדי שצה"ל יתעסק עם העפיפונים וישכח מהמנהרות. הם רוצים, חס ושלום להפתיע את בסיסי צה"ל דרך המנהרות. ההנאה שלהם, יימח שמם וזכרם, לפגוע או לחטוף חיילי צה"ל חס ושלום. חמאס – זרע עמלק.
אבו מאזן אין לו מילה וערך, כולם יודעים שהוא לוקח את כל הכסף לעצמו, לילדיו, לכיסו ולמשפחתו. למרות שהוא מראה לכולם כמה הוא שונא את ישראל – הצגה אחת שלמה. הוא וחמאס ימותו בשביל הכסף, שחקנים, הצגה אחת גדולה. החמאס וכל הפלסטינים שונאים את אבו מאזן, הוא לא מביא תועלת לפלסטינים.
סוריה תמשיך להימחק כל יום ביומו, תימחק ותימחק. יד ה' בדבר. אף אחד לא יכול לעצור את זה, מי שינסה - דמו בראשו.
נסראללה וחיזבאללה לא יכול לצייץ ולדבר, כי סוריה כבר שבע שנים מדממת, נהרסת ונגמרת וצה"ל מפוצץ את כל הטילים שמגיעים מאיראן. חיזבאללה בלי סוריה ואיראן – אין לו כוח. שומר תחמושת, זה המצב שלו.
תודה לקדוש-ברוך-הוא שמחריב את סוריה. אם לא, היו מגיעים לכיוון ישראל חס ושלום, חס ושלום, עשרות אלפי טילים במשך שנתיים מחיזבאללה, סוריה ורצועת עזה ומכל הכיוונים. אז אל תְלַמְדו את הקדוש-ברוך-הוא איך לפעול על כדור הארץ! כדור הארץ שייך לקדוש-ברוך-הוא ולא לאף אחד. הקדוש-ברוך-הוא רואה את העתיד ואנחנו רואים את ההווה.
גוג ומגוג - אצלם. הם נלחמים ביניהם בגלל רכוש וכסף, זה מה שיש להם בראש.
לבנון רוצה לחיות בשלום.
עיראק אין בה כלום, מתה וחיה, מתה וחיה. יש חמולות והורגים זה את זה בשביל השליטה.
אירופה מלאה וממשיכה להתמלא בפליטים, הם בהלם, הם בשוק, לא יודעים מה לעשות – מגיפה שאין לה פתרון. הפליטים המוסלמים אוכלים את אירופה והיא חיה, תהפוך למוסלמית.
יהודים שמתעכבים לבוא לארץ ישראל - הפליטים והאנטישמיות יאכלו אותם. אין להם מה לחפש באירופה. החיים שלהם שווים את כל האדמות, הבתים והרכוש. למכור את כל העסקים והבתים ולבוא לגור ולהתיישב בארץ ישראל!
חלק מהיהודים חושבים שהערבים תמימים ורוצים שלום. הקדוש-ברוך-הוא מראה להם כמה הם שונאים אותנו, כמה שריפות הם עושים, כמה התבוללות, כמה סמים ושתיה חריפה הם מכניסים לנוער היהודי כדי להרוס אותו. עד מתי תהיו רדומים? לא רואים מה הם עושים כדי לפגוע בעם ישראל? מכל כיוון רוצים לפגוע בו ולאכול אותו. תתעוררו! שמאל וימין להתלכד בלב אחד, די עם תחרות על הכיסאות. אסור ליהודים להתבולל, נשמתם פורחת ועוזבת ואחר כך יעברו ייסורי גיהינום, חבל.
תוהו ובוהו מחוץ לגבולות ארץ ישראל. הרבה מדינות ירצו להעביר את השגרירות לירושלים.
משיח ה' מוכן ומזומן, מוכן להוראה של הקדוש-ברוך-הוא לצאת בפרהסיה, להמשיך לעזור ולהציל את עם ישראל. משיח עושה רצון ה', עושה רצון הקדוש-ברוך-הוא ומחכה להוראה של בורא עולם. הוא כמו ציפור בתוך כלוב, מצייץ ורוצה לצאת בפרהסיה. הכל פתוח לצאת, צריך טיפה דחיפה לצאת בפרהסיה וכולם יידעו שהוא אדם רגיל, עם משפחה וילדים. לא צריך תארים ולא תעודות, יש לו הכל מהקדוש-ברוך-הוא, כל התארים והתעודות מהקדוש-ברוך-הוא.
משיח לא שייך לאף אחד בעם ישראל, לא שייך לרבנות, ולא שייך לממשלה, לא לאף מפלגה, לא לאף עיר ולא לאף אדם. מקבל ישירות מהקדוש-ברוך-הוא איך להציל את ארץ ישראל הקדושה, את היהודים שבארץ ישראל, ואת היהודים שבחו"ל – להביא לארץ ישראל. משיח נמצא בתוך ארץ ישראל, שומר ומגן על גבולות ישראל. בא להציל את היהודים ולהפוך את העולם לאהבה ושלום, ולהגן על חיילי צה"ל שלא ייפגע אף חייל של צה"ל. הוא לא צריך תקשורת ולא טלוויזיה. יראו אותו במסכים מבלי שיצלמו אותו מקרוב. יראו אותו במסכים בכל העולם ללא שבני אדם יצלמו אותו, וכל מה שיאמר ויגיד – יתבצע באותן שניות. כל העולם יראו וייראו, יכרעו ברך לקדוש-ברוך-הוא ולארץ ישראל וזה יביא שלום לכל העולם ואהבת חינם וחיים לנצח!

באדיבות: אתר "תאיר נרי"

קטגוריה: ,