יום העצמאות נתפס בעיני רבים כיום של מנגלים ומסיבות, עקב היותו יום חופש לכלל הציבור. אך כבר עשרות שנים משתדלים רבים לנצל את היום הזה ללימוד והודאה לקב"ה על המתנה הגדולה ששמה ארץ ישראל ומתאספים ליום שכולו תורה.

כמעט שאין עיר בארץ שלא מתקיים בה "בר בי רב" – שפירושו בארמית "תלמיד ליום אחד". עשרות מרצים ורבנים מוסרים הרצאות מרתקות ומחזקות במשך היום, תוך ארוחת צהרים מזינה לכלל הלומדים, ומשמחים גוף ונפש.

הטרנד של יום שכולו תורה סוחף אחריו מידי שנה אלפי יהודים חדשים.

קטגוריה: ,