הרב בניהו שמואלי במתקפה חריפה בשיעורו השבועי בלויין וברדיו כנגד עיריית י-ם שסיבסדו וודקות ואוטובוסים לבחורים ובחורות שיישתגעו עם אלכוהול בפורים במחנה יהודה...

מהכותרות: *עונשו של הדואג לכך לא ינוקה וצריך ללכת אליו ולמחות על כך. *באו להפוך את ירושלים ולהרוס את בחורי ובחורות ישראל ולהורידם ברוחניות, פשוט חייב למחות בו (בזעקה מקירות ליבו). *הוציאו על כך מכספי העירייה 45,000 ש"ח במקום להוציא על תקציבים למוסדות תורה...

קטגוריה: