בפרויקט מיוחד לרגל הוצאת גליון המאה 'בית נאמן' המסכם את שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז, הוציאו השבוע עורכי העלון גליון מיוחד ובו עשרות דברי עידוד וברכה מגדולי וחכמי הדור, שנאמרו ושנכתבו לחזק את ידי העורכים והמוציאים לאור.

גליון 'בית נאמן' המסכם את שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה, וזוכה להאזנה עצומה, יו"ל בכמאה אלף עותקים מידי שבוע, ומרתק את עולם התורה.

לרגל גליון המאה החלו המו"ל בפרוייקט נוסף בהכפלת כמות העלונים המודפסת מידי שבוע, כאשר נוספו עוד עשרות מפיצים בכל רחבי הארץ.

בין רשימת המברכים שחלקם נכתבו ונאמרו במיוחד לרגל גליון המאה ניתן למנות גם את חברי מועצת חכמי התורה, והראשונים לציון ועוד כחמישים מגדולי וחכמי הדור.

מענין לקרא את דבריו החמים של הגר"ש בעדני: קודם כל, מי אני שאני אברך, אבל באמת רוצה לברך את הגאון הרב מאזוז שליט"א, שב"ה בנה ישיבה נפלאה עם דרך של לימוד מיוחדת של חכמי הספרדים, ב"ה גם זה צריך לדעת גם זה צריך ללמוד. אמנם זה לא הדרך המקובלת בישיבות, אבל זו דרך נפלאה שעליה תמיד רבותינו בנו את ההלכות ואת עניני התורה הקדושה.

באמת ישר כחו של הרב מאזוז שיהיה בריא, ה' יעזור שיזכה לאורך ימים ושנות חיים. ובאמת כאב לי בזמנו לשמוע דברים לא הגונים שנאמרו כנגדו, אז מחיתי, בודאי עשיתי את תפקידי, ומחיתי על כבודו (א.ה. בשיעורו השבועי בביהמ"ד "תורה וחיים, לאחרונה). צריך להזהר בכבודו של ת"ח חשוב, ה' יעזור שיהיה בריא לאורך ימים ושנות חיים, שימשיך להרביץ תורה ויעמוד על משמר התורה והיראה ועל דרך התורה הקדושה של עם ישראל.

ה' יעזור שירבה תלמידים, ההולכים בדרך הישנה שהיא לתפארת בכל מקום ובכל הענינים שהם לומדים, וה' יעזור שימשיכו לגדול ולגדל הלאה והלאה והלאה, אני מברך אותם שיפוצו מעיינותיהם חוצה, ושירביצו תורה בעם ישראל ושיעשו כל מה שהם יכולים.

אנחנו קצת חלוקי דעות בדברים מסויימים, אבל זה לא אומר כלום, תמיד היה בעם ישראל, בין חכמי ישראל חילוקי דעות, וצריך למצוא את הדרך איך לגשר עליהם. ה' יעזור, עוד לא זכינו להגיע למצב הזה, של המברך את עמו ישראל בשלום, כך שיהיה ממש באחדות גמורה בכל הדברים, אבל אני מקוה שדוקא דרך התורה, רק זה מה שיכול לתת לנו את הכח להתאחד באיחוד גמור, ע"י התורה הקדושה שהיא צריכה להדריך אותנו ולתת לנו את האור, באיזה דרך צריך ללכת.

אני באמת מברך אתכם, ה' יעזור שתמשיכו לעמוד על המשמר, ה' יעזור שיצא רק קידוש השם על ידיכם. וגם כבוד הרב שליט"א שיהיה בריא ויאריך ימים, שיעמוד על המשמר, ואני מקוה שתמיד נמצא את הדרך איך להסתדר ביחד.

הגאון הגדול רבי אליהו בקשי דורון שליט"א

הראשון לציון, ונשיא מוסדות "בנין אב"

אני מידי שבוע קורא את העלון שכולו מלא תורה, וזיכוי הרבים.

ואני מברך אתכם שתזכו עוד להגדיל תורה, גם בכתב וגם בעל-פה.

הגאון הגדול הרב שלמה מחפוד שליט"א

ראש בד"ץ "יורה דעה"

חובה על כל יהודי, להפיץ את התורה של מורנו הרב הגאון הרב מאזוז, כי דבריו הם קילורין לעינים. אדרבא כל מילה אצלו היא זהב, כל מילה שקולה ומדודה, ויש להפיץ מה שיותר.

והקב"ה יחזק אותו כדי להביע את דעותיו כי התורה שלו היא תורה אמיתית, מתוך לב טהור.

הגאון הגדול הרב יוסף ישר שליט"א

רב העיר עכו

אנחנו מחזקים את ידיהם של העורכים, עורכי העלון היקר והחשוב והמכובד "בית נאמן", שמביא את דבריו הקדושים של מורנו ורבנו הרב הגאון הרב מאזוז שליט"א, שמדבר בשפתו של העם, ומדבר בשפה שמובנת לכל אחד ואחד, ומביא את דבר ה' בצורה שמקדשת שם שמים, ומאחל למרן הרב מאזוז שה' יאריך ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים, ויזכה שיפוצו מעיינותיו חוצה, שיחדור לכל בית בישראל.

ועם ישראל מוקיר לו תודה וברכה על כל מה שהוא עושה למען כל אחד ואחד, אני יודע פה אצלנו בעיר עכו, שהציבור שותה בצמא את דברי העלון, וחוטפים את זה ממש בבתי כנסיות, באמת ברוכים תהיו, חזקו ואמצו, ישר כחכם.

הגאון הגדול הרב אליהו אבא שאול שליט"א

ראש ישיבת "אור לציון"

אני מצטרף בברכה להאי גברא רבה ויקירא, הגאון המופלא וכל רז לא אניס ליה, מגדולי מזכי הרבים בדורנו, ראש ישיבת "כסא רחמים" מורנו הרב מאיר מאזוז שליט"א המכונה הנאמ"ן.

ובכלל הברכה לכל שומעי לקחו אשר רבים רבים מתחזקים בתורה וביראת שמים, מהשיעורים ומהמאמרים של רבם שליט"א.

יהי רצון שיזכה הרב להאריך ימים ולהמשיך בפעולות הקודש עד ביאת גואל צדק, יחד עם תלמידיו ושומעי לקחו, וכל בית ישראל, אמן.

הגאון הגדול הרב יחיאל אבוחצירא שליט"א

רב העיר רמלה

שפתיים ישק דברים מתוקים, רואים את הבקיאות העצומה את הגאונות הגדולה, שבקי חוץ מעניני תורה עמוקים, גם בעולם ההווה, ויודע להביא כל דבר על מקומו.

ה' יהיה עמכם, צריכים לחזק את התורה הזאת ולהפיץ אותה. בזכות התורה ובזכות אבותינו הקדושים, ובראשם מור זקננו סבא רבה המקובל האלקי רבי יעקב אבוחצירא תהיה מגן וצינה עליכם, ולכל עם ישראל, אמן.

הגאון הגדול הרב מנחם מנדל הכהן שפרן שליט"א

מחשובי הדיינים בבני ברק ואב"ד 'הישר והטוב' בירושלים

אני רואה את זה כמעט כל שבוע, זה מאד יפה, יש שם דברים – זה מושך לקרוא.

אני משער שיש הרבה אנשים שמאד נהנים מזה, ומאד יש להם תועלת מזה. זה דבר שצריך להמשיך אותו ומי שתורם לזה, תורם להפצת רעיונות תורניים. אני מברך את התורמים שיצליחו בכל מעשיהם ויהיה להם נחת מכל המשפחה, וכל טוב.

הגאון הגדול הרב משה מאיה שליט"א

רב שכונת "יד אליהו" תל אביב וחבר מועצת חכמי התורה

זכה דורנו שיש לנו בדור שלנו את הרב מאזוז. תמיד צריך להתפלל לבריאותו, ושיפוצו מעיינותיו חוצה, ויגדיל תורה ויאדיר. בעז"ה העלון שעכשיו הגיע למאה יגיע לכהנה וכהנה כפול פי כמה וכמה.

נברך את כל העוסקים במלאכת הקודש, ואת אלו שמחזיקים. כתוב שגם מי שכותב מקבל מאה אחוז וגם התורם מקבל מאה אחוז. מאה אחוז של מצוה זה רווח גדול, כל מי שתורם יבורך מפי עליון.

=]

הגאון הרב חיים יוסף דוד אברג'ל שליט"א

ראש מוסדות "רב פעלים" נתיבות

רוצים להודות למלך מלכי המלכים הקב"ה, שזיכה אותנו באוצר היקר הזה אוצר כלי חמדה של העלון המדהים הזה בית נאמן, שזה היום העלון ברוך ה' בן פורת יוסף שנראה לעניות דעתי שהוא הכי נקרא והכי נלמד בעם ישראל. זיכוי הרבים מאין כמוהו. והכל בחביבות ובמתיקות התורה, ממש אהבת התורה הקדושה לקרוא את העלון הקדוש הזה.

אנשים מעצמם שומרים את זה משבת לשבת מהאוצרות חכמה האדירים שהשפיע הקב"ה מלך מלכי המלכים למרן ראש הישיבה הגדול והקדוש עטרת ראשנו רבנו מאיר מאזוז הי"ו, הדברים מאלפים דברים מדהימים.

אנחנו רוצים פשוט לברך להקב"ה שנתן לנו בדור הזה את המתנה הנפלאה הזאת, הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו. ולברך את כולנו שכולנו נזכה להתבשם מתורתו של רבנו הגדול ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז עוד רבות בשנים בע"ה, עשרות עשרות שנים רבות בע"ה, בטוב ובנעימים בתורה הקדושה.

ואשריכם רבותינו על כל הזיכוי הרבים העצום הזה בהפצת מעלת התורה והחכמה של רבנו מאיר מאזוז שפשוט כובשים כל לב. ה' ישמרכם ויגביה מעלתכם, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד בע"ה.

באתי בשורות מעטות אלו לבטאות את הערכתי לבטאון הזה, אני הקטן נמנה גם כן בין הקוראים כמעט הקבועים של בטאון נכבד זה. והוא עומד בשורה הראשונה של הביטאונים.

אני הקטן מאד מאד מעריך את הגאון הגדול מרן ראש הישיבה הרב רבי מאיר מאזוז שליט"א. וברור שאנחנו כולנו חייבים לדאוג שבטאון חשוב זה ימשיך להופיע בעזרת השם תמידין כסדרן.

הקטן יואל טוביאס, בהערכה הראויה.

(הג"ר יואל טוביאס שליט"א, אב"ד שכון ו' ב"ב וחבר בד"ץ חוג חתם סופר פתח תקוה ורב קהילת יוצאי רומניה, במכתב מיוחד שמסר לחברי המערכת לרגל הופעת גליון המאה).

{יפוצו מעיינותיו חוצה}

הריני לברך את עורכי העלון החשוב "בית נאמן", שיש בו דברי תורה חשובים ונפלאים, וכולנו חייבים לחזק את הפצתו.

וכן הנני לברך את ידידנו ראש הישיבה הגאון הרב מאיר מאזוז שליט"א, שיזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ויפוצו מעיינותיו חוצה, מתוך בריאות ושמחה, אמן

(הג"ר שריה דבליצקי שליט"א, כפי שמסר לחברי המערכת שביקרו במעונו לרגל הופעת גליון המאה).

{תחזקנה ידיכם}

שמחתי לשמוע שעומד לצאת גליון המאה של העלון הנכבד "בית נאמן", וגם שמעתי שההוצאות גדולות מאד, לכן אני אומר, "תחזקנה ידיכם".

גם אני קורא בביטאון זה ויש בו הרבה תורה, הרבה ירא"ש, חכמה ודעת, ועצות מועילות.

ואני יודע שהגאון המפורסם הרב מאזוז שליט"א, שה' ישלח לו רפואה שלמה, הוא מאד אהוב על הבריות, ואנשים רבים נהנים מתורתו בעצה ותושיה.

ואני בעצמי נותן ראשון נדבה להפצת העלון, וה' יצליח בידכם להגדיל תורה ולהאדירה.

(הג"ר עמנואל טולדאנו שליט"א, מח"ס "עוטה אור" ומראשי ישיבת "שארית יוסף", כפי שמסר לחברי המערכת שביקרו במעונו לרגל הופעת גליון המאה, וביקש לכתוב כדברים הנ"ל, ואף העניק נדבה הגונה כדבר האמור).

באדיבות קול ברמה

קטגוריה: ,