אוהבים גבינה לבנה ושמנת מתוקה? בקרוב תשלמו עליהם הרבה פחות. ההחלטה כפופה לשימוע הפתוח לכלל הציבור ובא בעקבות בדיקת רווחיות שערך משרד החקלאות ב"תנובה".

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר: "משק תחרותי הוא משק בריא ומשרד החקלאות פועל להבטחת זמינות מזון טרי ובמחיר סביר, לצד סטנדרטי תברואה גבוהים ביותר. לצד חיזוק התיישבות, משרד החקלאות ימשיך לפעול להפחתת יוקר המחייה במשק באמצעות הגברת התחרות. בכל מוצר משמעותי בו אין תחרות מספקת, המשרד יפעל על מנת להבטיח רמת מחירים הגיונית לציבור הרחב

המפקח על המחירים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, אורי צוק-בר, ממליץ להכניס לפיקוח מחירים גבינה לבנה 5% ושמנת מתוקה 38% ולהפחית את מחירם בשיעור ניכר. מוצרים אלו אינם נמצאים כיום בפיקוח מחירים. ההמלצות גובשו לאחר ביצוע בדיקת רווחיות של תשלובת החלב של "תנובה" שערך משרד החקלאות באמצעות רואה חשבון חיצוני ולאחר קבלת נתונים נוספים מהמחלבות. ההחלטה כפופה לשימוע ציבורי במסגרתו מוזמן כלל הציבור להעביר עמדות וטענות בעניין המלצות אלה.

בבדיקת הרווחיות נמצא כי בגבינה לבנה ובשמנת מתוקה מדובר בשוק ריכוזי ביותר - בשוק הגבינות הלבנות, נתח השוק של "תנובה" הינו כמחצית, בעוד נתח השוק של שלושת המחלבות הגדולות הינו כ- 90%. בשוק השמנת המתוקה, נתח השוק של חברת תנובה הינו כ- 70%. עוד נמצא כי במוצרים "גבינה לבנה 5% ו"שמנת מתוקה 38%" קיימת רווחיות חריגה. על סמך בדיקות אלה התכנסה ועדת המחירים המשותפת למשרדי החקלאות והאוצר וקבעה כי יש לשקול להכניס מוצרים אלו תחת פיקוח מחירים מלא, ולהפחית כאמור את מחירם בשיעור ניכר. בבדיקת הרווחיות נמצא גם כי שוק הקוטג' ריכוזי גם כן, אך כבר אינו ברווחיות בלתי סבירה, כפי שהיה בעבר. משרדי החקלאות והאוצר ממשיכים לעקוב באופן צמוד אחריו, ואין מן הנמנע כי בעתיד יוחזר גם הוא לפיקוח מחיר אם רווחיותו תהא בלתי סבירה.

המפקח על המחירים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, אורי צוק-בר: "כאשר השוק מתנהג ברמת רווחיות סבירה, הממשלה לא מתערבת. חשוב להדגיש, כי לא מן הנמנע כי נתערב במוצרים נוספים, במידת הצורך. גם בגבינות קשות פרוסות ארוזות נמצאו רמות רווחיות גבוהות, אך בשלב זה הן לא מוחזרות לפיקוח לאור העובדה כי המוצר העיקרי, גבינה צהובה במשקל, שמהווה מוצר עוגן, כן מפוקח. כאמור, במידת הצורך נחזיר גם זאת לפיקוח מחיר".

עוד מוסיף צוק-בר: "הקוטג' הינו דוגמה למוצר בו המחלבות נקטו יוזמה עצמית והפעילו על עצמם למעשה פיקוח עצמי בלחץ הצרכנים, על כן איננו מתערבים בו בשלב זה".

בנוסף, בעקבות שימוע ציבורי שערך משרד החקלאות לפני מספר חודשים, שוקלת ועדת המחירים להחריג את "תנובה", המהווה מונופול בשוק החלב, ולפקח על אשל 4.5% בגביע 200 מ"ל, גיל 3% בגביע 200 מ"ל, גבינה חצי קשה "עמק" ושמנת מתוקה, כולם מתוצרת "תנובה", במסגרת צו ייחודי ל"תנובה".

עוד החליטה ועדת המחירים של משרדי החקלאות והאוצר, כי הרווחיות של מוצרים המצויים כיום תחת פיקוח מחירים (רשימה מטה) אינה חריגה. ולאור שינויים שחלו בעלויות הייצור של חלב ומוצריו, הוועדה מציעה לעדכן את מחירי מוצרי החלב שבפיקוח בפחות מחצי אחוז - ב- 0.4%.

קטגוריה:

תגיות: ,