בחולון נערכה הלוויתם של ארבעת מבני משפחת אזן מפלטבוש, האמא עליזה ושלושה מילדיה, שנספו שלשום בשריפה שפרצה בלילה בביתם שבפלטבוש.

משפחת אזן ומשפחת חמרה, היא ישראלית ולכן נקבעה ההלוויה לחולון שם גם ייטמנו בבית העלמין בעיר.

בין המשתתפים בהלוויה: הראשל"צ הגר"י יוסף, הגר"א יוסף מרבני חולון, שר הפנים אריה דרעי והרב גבריאל ששון, שאיבד גם הוא את ילדיו בשריפה דומה בפלטבוש, לפני כשנתיים.

בין מאות המשתתפים שליוו את המשפחה לא נותרה עין יבשה אל מול הטרגדיה הקשה שפגעה במשפחה.

הגר"א יוסף בדברי ההספד : "וכל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף ה'. משפחה כל כך נהדרת, משפחה כל כך אהובה, זכויות עצומות יש לאבי המשפחה, יחד עם רעייתו, שזכו להעמיד את כל יוצאי חלציהם לתורה ולמצוות. הזכויות שלהם עצומות".

יש לנו היום ארבעה קורבנות, אלו ארבעה קורבנות ציבור, שהקב"ה ירחם על כלל ישראל, יסלק עלינו כל מיני מרעין בישין, יסלק מעלינו כל מיני מגפות. האלוקים נשא את עוונינו".

הראשון לציון הרב יוסף בדברי ההספד : "מי יעמוד בסוד ה', מי יודע מה חשבונות שמיים, כולנו בצער ובוכים, אבל חשבון שמיים לא נדע, הם הולכים לעולם שכולו טוב, משאירים אותנו, אנחנו צריכים לגמול להם חסד ולהתחזק כל אחד ואחד בבן אדם לחברו ובן אדם למקום".

מבני המשפחה בהספד :"מה שאתם רואים שלא יהיה לחינם, חייבים לעשות משהו, חייבים לשנות, חייבים להשתנות, שכל אחד יקבל על עצמו קבלה לזכותם" .

הרבנים המספידים קראו לציבור לקבל על עצמם קבלות לעילוי נשמת הנספים ולהתחזק במידות.

באדיבות קול ברמה

קטגוריה: ,