הלווית גדול הדור
א. אבקש מאד לא להספידני לא בפני שלא בפני לא לעשות עצרת התעוררות או עצרת אבל או כל מיני שמות שבודים והכוונה להספד
ב. לא לכתוב שום מאמר עלי בעיתונים יומיים שבועיים חודשיים מספיק תמונתי ולא כמו שרגילים לכתוב טובתם
ג. לא להדפיס מודעות על הלויה לא להודיע ברמקול או רדיו מספיק שיהיה רק עשרה אנשים בלויה
ד להשתדל שלא לשהות בין מיטה לקבורה לזרז שיהיה קבורה הכי סמוך למיטה
ה. מקומי בבית החיים בין אנשים פשוטים
ו. לא לכתוב על המצבה שום תארים רק 'פה נקבר רב אהרון יהודא לייב בן רב נח צבי שטיינמן'
ז המצבה תהיה הכי זולה ופשוטה לא לבזבז כסף עבור קניית מקום בבית הקברות שעולה ביוקר אבל אם רוצים לתת צדקה שיתנו בלי קניית מקום
ח. בימים שהמנהג ללכת על הקבר ככלות השבעה ושלושים ויהרצאייהט מכל מקום לא יבזבזו יותר מידי זמן מיוחד עבור זה יותר כדאי שיתחלפו במשך המעת לעת ללמוד כסדר ומלדבר על דברים בטלים
אם על ידי החיפוש למצוא מקום להתפלל לפני העמוד יגרום הרבה ביטול תורה יותר כדאי ללמוד לשם שמים בזמן הזה
ט. אבקש שכל מי שרוצה בטובתי (זה בשבילנו למעשה) ילמוד כל יום פרק אחד משניות עד גמר יב חודש והבנות יאמרו כל יום עשרה פרקי תהילים גם בשבת ויום טוב
י. אבקש שלא להזכירני בשם צדיק או ירא שמים שלא אתבזה על ידי זה בעולם האמת
יב. אבקש בזה מחילה מכל מי שפגעתי בכבודו וכן מי שאני חייב לו כסף וידוע שבמציאות לא יגבה היינו שיוכל לגבות על פי דין אבקש למחול לי

כל יוצאי חלצי לא ילכו אחרי המיטה כמנהג ירושלים

(התוספת האחרונה)
היות שהרבה טועים בילכן הנני מצידי אני מייעץ לא לקרוא ילדים על שמי אבל איני אוסר את זה

//www.youtube.com/watch?v=hNmDIAh-yLo&t=13s

קטגוריה: ,