מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א
פר' וירא תשע"ח
נמסר ביום ראשון, ט' בחשוון תשע"ח 29.10.17 | 8:30

מלך מלכי המלכים, הקדוש-ברוך-הוא, בורא עולם, מנהיג את העולם והכל לטובתנו. כל הנהגתו של הקדוש-ברוך-הוא - לטובתנו. אבא שבשמיים רחמן, כולו חסד, אמת ויושר ועושה רק טוב כל היום.
אבא שבשמיים מגלה את מלך המשיח צדקנו טיפין טיפין, כדי שלא תהיה פאניקה בעם היהודי ובעולם. מגלה אותו ומסתיר אותו. כל פעם שמגלה את מלך המשיח, בארץ ובעולם, נסחפים ונדבקים אליו עוד יהודים שרוצים להיות בגאולה. יש גם אנשים שהם לא כולם יהודים, שמתנגדים כי הם לא רוצים להשתנות והקדוש-ברוך-הוא מסתיר אותו. סתר זה מפני הסיטרא אחרא. מגלה הקדוש-ברוך-הוא ומסתיר, עד שיגיע הזמן שיתגלה בפרהסיה במלוא הדרו בארץ ובעולם.
בחג הסוכות אנחנו אומרים בברכת המזון: "הרחמן הוא יזכנו לישב בסוכת עורו של לויתן", שכשיתגלה מלך המשיח ויבנה בית המקדש השלישי, לא יהיו עוד סוכות. בחג הסוכות אנחנו יושבים בסוכה, כי כשלקדוש-ברוך-הוא אין בית - גם אנחנו יוצאים מהבית. אבל כשיבנה בית המקדש השלישי - יהיה בית לקדוש-ברוך-הוא ולבניו היהודים.
הלוויתן נמצא עמוק בתוך הים, זנבו בתוך פיו והוא מחכה לזמן שמלך המשיח יתגלה בפרהסיה וישתמשו בעורו לבית המקדש. היום משתמשים בקלף העשוי מעור של בהמה, פרה או צבי שיש בהם נפש בהמית, אבל ללוויתן שנמצא מתחת למים, אין נפש בהמית, הוא זך וטהור ובעורו ישתמשו בתוך בית המקדש, לספרי תורה מיוחדים ששייכים לבית המקדש. זה עור מיוחד, טהור וקדוש המיועד לדברים מפוארים שצריכים בבית המקדש.
בארץ ישראל הקדושה, הגשם יהיה בעִתו ובזמנו. לקדוש-ברוך-הוא אין בעיה להביא כמויות של גשם עד אין-סוף, אבל רוצה שבניו היהודים יתפללו אליו ויבקשו גשם. בורא עולם רוצה לשמוע את בניו המתפללים ישירות אליו בארץ ישראל, לא בחו"ל וללא מתווכים. יהודים, תבקשו ישירות – תקבלו הכל. אל תחפשו מתווכים שיתווכו ביניכם לבין בורא עולם, לא בישראל ולא בחו"ל. בחו"ל אין כלום, כל הצדיקים שנפטרו בחו"ל – עצם הלוז שלהם מגיעה למערת המכפלה ושם הם נמצאים. הם צריכים לדור במערת המכפלה כדי שנשמתם תתחבר אליהם יום-יום בתפילות.
כל היהודים המיישבים את ארץ ישראל ביהודה ושומרון, בנימין, רמת הגולן, בנגב, בערבה, בבקעת הירדן ובגליל המערבי – אתם משמחים את הקדוש-ברוך-הוא מאוד ומבורכים מפי עליון!
הקדוש-ברוך-הוא מגלה את כל אנשי השוחד והגניבה, אנשי הזימה והתועבה ואלה שלא רוצים לעבוד וחיים על גבם של אחרים. כולם מתגלים במערומיהם, אנשי הצווארון הלבן והצווארון השחור כולם יתגלו, לא יעזור לאף אחד כלום. כל יהודי בכיר בארץ ישראל צריך לתפקד ביושר ואמת.
בתקופת נֹחַ, השחית הקדוש-ברוך-הוא את העולם כולו והשאיר רק את נח ומשפחתו, ומן החי והצומח. הבטיח בורא עולם שלא יביא שוב מבול ולא יהרוס שוב את העולם, אבל טיפין טיפין פוגע והורס הקדוש-ברוך-הוא מקומות בכל העולם, חוץ מארץ ישראל, מבלי להרוס את כדור הארץ. הקדוש-ברוך-הוא מטהר את כדור הארץ ואת ארץ ישראל, בכל יום מטהר ומקדש את ארץ ישראל עוד יותר ועוד יותר.
ענן אש מקיף את גבולות ישראל, ואנחנו נעשה השתדלות 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם', כשהיהודים בארץ ישראל באחדות ובאגודה אחת – אף אחד לא יכול להרע להם וכל הגזירות יתבטלו.
חיילי צה"ל לא להיות בשאננות, לעשות תפקידכם בשמחה וה' יהיה עמכם, בזכותכם עם ישראל לומד תורה, עובד, מתפרנס ונהנה מן העולם. אסור לפגוע באף חייל צה"ל, אסור!
סוריה, לא יעזור להם כלום. דאע"ש, מורדים ואחרים אוכלים אותה יום-יום, יש מהפכה קבועה בסוריה. יד ה' בדבר, קללת ה' בסוריה. הקדוש-ברוך-הוא לא שוכח לסורים את האכזריות שהתאכזרו לחיילי צה"ל במלחמות.
רוסיה מתאמנת בסוריה.
ארה"ב גם רוצה להיות במזרח התיכון ולהפגין כוח. הקדוש-ברוך-הוא מביך אותם, בחר את טראמפ כדי להגן על גבולות ישראל בלבד וכל פעם קמים אנשים להשמיץ ולהמציא דברים נגדו. כל אלה שהולכים נגדו - הקדוש-ברוך-הוא מגלה עליהם את כל מעשי הרמאות, השוחד, הגניבות והניאוף שעשו. הקדוש-ברוך-הוא לא אוהב את מי שעושה רע ליהודים בארץ ישראל.
ארץ ישראל, מקום קטן ביותר בעולם, היא טבור העולם, היא לב העולם והיא אויר לנשימה לכל העולם. זרועות זרועות נשלחות לכל העולם. בזכות היהודים שגרים בארץ ישראל – העולם הזה קיים.
הקדוש-ברוך-הוא בכבודו ובעצמו יורד ומטפל בכל המדינות והאנשים שנגד היהודים וארץ ישראל הקדושה, לא שולח מלאכים - בכבודו ובעצמו יורד! מלאכים שולח לעזור לחיילי צה"ל, עם כל טייס קרב ישראלי נמצא מלאך צמוד.
הקדוש-ברוך-הוא מנחית על הגויים ועל העולם עשר מכות קשות של אסונות טבע ושיטפונות, אש וגשמים, צונאמי של נהרות ונחלים, רעידות אדמה, תאונות של רכבות, מטוסים ומכוניות וסכסוכים. כל האסונות והסכסוכים בעולם כולו, הכל מהקדוש-ברוך-הוא במאה אחוז. כל מה שקורה בארץ ישראל הקדושה, דברים לא קלים – זה לא מהקדוש-ברוך-הוא, זה אדם מביא על עצמו. אם אדם יהיה זהיר בכביש וינהג בדיוק על-פי החוק, לא יקרה לו כלום. אם לא אכפת לו מעצמו, לוקחים את נשמתו, כי נתן לו הקדוש-ברוך-הוא נשמה לשמור עליה. צריך גם לימוד תורה ותפילות, תיקון המידות ומעשים טובים, חסד ועזרה לזולת ללא אינטרס.
מצרים, כל פעם שסיסי מנסה להתחבר לחמאס ולפלסטינים – מצרים עולה בלהבות והוא עסוק בכיבוי השריפות, עד שיבין לא להתעסק עם ארץ ישראל הקדושה ולהפנות גב לפלסטינים ולחמאס. הוא נמצא בפחד.
תורכיה, ארדואן נמצא בפחד מדאע"ש והמורדים. מוציא הרבה אנשים להורג. בקרוב, אין ברירה, יגיע תורו ליפול. הוא הבטיח לאירופה לסגור את הפליטים כדי שלא ייצאו מתורכיה, קיבל המון כסף ולא קיים הבטחתו. כל אירופה כועסת עליו.
באירופה ישלטו מוסלמים, הם הולכים ומתפתחים וגדלים, והנוצרים הולכים ומתמעטים.
ירדן, מלכם הרים ידיים, מרים ידיים, ומרים ידיים ומוריד ידיים. מחכה לארה"ב שתושיע אותו. מחכה לישראל שתעזור לו. שימשיך לחכות...
הפלסטינים והחמאס, הקדוש-ברוך-הוא לא ייתן טיפת סיכוי לשלום ביניהם. יודע הקדוש-ברוך-הוא שמטרתם למחוק את ארץ ישראל. הם מתחפשים למִסכנים ואומללים כדי שירחמו עליהם, כמו נחשים. בורא עולם אומר להם – חרבם תבוא בליבם.
קוריאה הצפונית מדברים. מסתובבים מטוסים להפציץ אותה, אוניות וצוללות. כולם פוחדים ולא רוצים אטום - לא יהיה כלום. אם חס ושלום יקרה משהו – לא יישאר שריד של אדם. שירדו מהעץ, בינתיים הדיבורים מיותרים.
איראן מנסה להתגרות בישראל בדרך לא דרך, שנאת חינם מול ארץ ישראל. תשעים אחוז מהאיראנים אוהבים מאוד את היהודים בארץ ישראל. יש כמה מנהיגים שמשגעים את כל איראן, שיבדקו אותם, הם לא איראנים! הם באו ממקום אחר, הם מחופשים לאיראנים. שולחים תחמושת לסוריה ולחיזבאללה וצה"ל מפציץ.
חיזבאללה ונסראללה נופלים, נופלים, נופלים, נפילה גדולה. נפילה מול העולם ונפילה מול ישראל.
הורים אל תתנו לילדכם להתבולל בגויים. יהודים לשמור על ילדיכם מגיל 12, 13, מסמים, הימורים ושתייה חריפה.
הקדוש-ברוך-הוא מבקש שיהיה חיבור בין הדתיים והלא דתיים, בין השמאל והימין, בין כל סוגי היהודים, שהחיבור ביניכם יגיע לשביל הזהב. זה חלק מתהליך הגאולה וגילוי משיח בפרהסיה.
משיח מגן על ארץ ישראל בלילות ובימים, בורא עולם מחובר אליו וה'יחידה' מחוברת אליו. גם כשלא רואים אותו, משיח עוזר לכל יהודי המאמין בגאולה ובביאת המשיח. משיח אוהב את כולם, ימין ושמאל, עני ועשיר, דתי ולא דתי, חרדי וכיפה סרוגה – כולם שווים בעיני הקדוש-ברוך-הוא ומשיח עבדו. משיח מציל את כולם ללא יוצא מן הכלל. משיח עוזר לחילוניים לחזור בתשובה, משיח משפיע ומלמד נתינה, דרך ארץ וחסד - זה הלימוד הגדול בתורה - תיקון המידות, קיום עשרת הדיברות, הפיכת מר למתוק ושנאה לאהבה!

באדיבות: אתר "תאיר נרי"

קטגוריה: ,