עם ישראל בחודש החגים שונה מהעם שאנו מכירים כל ימות השנה. בתי הכנסת, הקבועים והמאולתרים, מלאים עד אפס מקום בימים הנוראים. בכיכרות הערים רוקדים המונים עם ספרי התורה בהקפות השניות. גם האווירה נעימה יותר, פייסנית ורכה יותר.

לא קל להיפרד מהחודש העשיר כל-כך בחגים ובמועדים. קשה לחזור לימי החולין האפורים והרגילים. קשה שבעתיים לעזוב את תחושת ההתעלות והאחדות המרחפת באוויר, ולחשוב שאנו צפויים להיכנס לשגרה הרוויה מתחים ומאבקים.

אבל למעשה, המשימה האמיתית מתחילה עכשיו דווקא. תקופת החגים אינה אלא הכנה והכשרה לאתגר האמיתי - להביא את האמונה והאחדות, השמחה ואהבת התורה אל תוך חיי היום-יום. לא החג הוא היעד והמטרה, אלא ימי החול הרגילים והאפורים דווקא.

צידה לדרך

בחגים שעברו עלינו הצטיידנו בשפע של תכנים וחוויות רוחניות, שאותם עלינו ליישם עכשיו בחיי היום-יום. כל חג העניק לנו 'צידה' מסוג אחר, ועכשיו יש לנו תרמיל עמוס לכל ימות השנה.

מראש השנה אנו נוטלים את קבלת עול מלכותו של הקב"ה. ביום הזה עמדנו כולנו לפני ה', תקענו בשופר והכתרנו עלינו מחדש את הקב"ה למלך. קבלת עול מלכות שמים היא היסוד גם בחיי היום-יום, והיא באה לידי ביטוי בקריאת 'שמע ישראל' בכל יום.

ביום הכיפורים חשפנו את המהות הפנימית שמסתתרת בתוך כל אחד מאיתנו. גילינו ביום הזה כי כולנו יהודים חמים, מלאי אמונה ואהבת הבורא. הוכחנו כי משוגותינו ועוונותינו אינם מבטאים את האמת הפנימית שלנו. אחרי יום הכיפורים כולנו מרגישים את היותנו יהודים, בנים לקב"ה.

יש על מי לסמוך

חג הסוכות נתן לנו מבט מעמיק על אחדותו של עם ישראל. הבנו שאין יהודים שווים יותר ושווים פחות. נוכחנו שבלי הערבה אין תועלת באתרוג, בלולב ובהדס. ישבנו כולנו בסוכה אחת, שפרשה עלינו את כנפיה, ונזכרנו בכנפי השכינה הפרושות מעל העם היהודי וביד ההשגחה המוליכה אותו אל יעדו.

ולבסוף בא שמחת תורה, שבו הכול רוקדים עם ספר התורה – למדנים ועמי-הארץ, נכבדים ופשוטי עם. זו שמחה על עצם העובדה שיש לנו תורה והיא מבטאת את האהבה שבלב כל אחד ואחת מאיתנו למתנה הנפלאה שנתן לנו הקב"ה. עכשיו, כשאנו מתחילים לקרוא את התורה מחדש, אופפות אותנו השמחה והאהבה שביטאנו כלפיה בשמחת תורה.

מצוידים בכל אלה אנו שבים אל ימי החולין, כדי שנקדש את חיי החולין שלנו. החזרה לשגרה נפתחת בקריאת פרשת בראשית, שבה מסופר על בריאת העולם. יש מנהיג ליקום, יש תכלית לבריאה, ויש לנו על מי לסמוך. נצא אפוא לדרך בשמחה ונממש כל ימות השנה את הערכים שספגנו בחודש החגים.

עם ישראל בתפארתו. צולם בצאת יום הכיפורים באוהל התפילה של בית חב"ד בעיר ימים, נתניה

באדיבות חבד

קטגוריה: ,