מזכיר המועצת הרב אברהם רובינשטיין הקריא את ההחלטות לציבור ובהם נאמר: "שמענו בכאב ובשברון לב את תמונת המצב הקשה על עבודות בכבישים ורכבת שנעשות ביום השבת, על פתיחת בתי עסק, ומתרבים הפרצות ומחללי השבת, חלקם הגדול בעל כורחם. מתוך דאגה כנה לכלל ישראל אנו מורים לנציגינו שלוחי דרחמנא למצות בהקדם כל דרכי פעולה ברשותם, כדי לקבוע בחקיקות והחלטות ממשלה שכל גופי השלטון הארצי לא יבצעו פעולות ומעשים נגד קדושת השבת, וכן שחברות וגופים ממשלתיים בשירות הממשלה לא יקבלו ממשרד העבודה היתרי עבודה ממשרד הרווחה ביום המנוחה אלא לצורך עבודות מצילות חיים".
ידועים דברי חז"ל כי ההשפעה על אחינו שאינם יודעים את החיים המאושרים של שומרי שבת תלויה בנו ואם אנו נתחזק למען שמירת השבת, כולם יעשו כן, הדבר ידוע שכל מי שמחלל שבת אין לו רווח ולא מזל והצלחה, בזכות השבת שאותה נתן השבת לעם ישראל ,ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם" תגן על כל עם ישראל להיוושע בדבר ישועה ורחמים ולכתיבה וחתימה טובה".
ראשון הדוברים היה שר הפנים, הרב אריה דרעי, שסיפר על השינוי שחל בממשלה לאחר הודעת כינוס המועצת והדיון בנושא חילולי השבת. העבודות בשבת לחודש הקרוב בוטלו לחלוטין וסמכויותיו של משרד הפנים בנושא חוק העזר צפויות להתחזק.
במהלך הישיבה לא הושמעו איומים על פרישה מהקואליציה ודרישה מהנציגים החרדים ללכת על מהלך מהסוג הזה אלא על כוונה לפעול לטובת שמירת הסטטוס קוו בעניין השבת דרך חקיקה ואו החלטות ממשלה.
הישיבה התעכבה זמן רב לאחר שנוצר עיכוב כלשהו מצד מרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א שתיקן כמה דברים בכתב ידו במסמך ההחלטות, לדברי מקורביו הוא לא נותן לשום מילה לעבור מבלי שתעבור בדיקה מדוקדקת.
נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגאון רבי שלום כהן שליט"א אמר בפתח דבריו בכאב, "אי אפשר להבין איך בכלל אנו צריכים להתכנס ולדון בנושא השבת. היא סגולתו של הקדוש ברוך הוא, היא האות בין עם ישראל לאביהם שבשמים, היא היום של הקב"ה. עלינו להאהיב את השבת הקדושה על כל יהודי ויהודי".
במהלך הכינוס הציע כ"ק מרן האדמו"ר מסלונים שליט"א לפרוש מיידית מהממשלה.
לסיום ישיבת המועצות עלו כל גדולי ישראל להיכל הישיבה בבנין ששם התקיימה הישיבה כדי לראות את התלמידים שלא הפסיקו ללמוד ולו רגע אחד מלהגות בתורה הקדושה, גדולי התורה באו לחזות במחזה המרגש ומעורר ההוד.
באדיבות שחרית

קטגוריה: ,