הגר"ש מחפוד רבה של כשרות בד"ץ "יורה דעה" הגיע לדירת הנופש בו שוהה כעת מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך בצפת להתייעצות ולהכרעה בענין.

הגר"ש מחפוד הגיע בליווי ראש מערך כשרות יורה דעה הרב עדני שליט"א, ובמהלך האסיפה ביקש לשמוע את דעתו של מרן פוסק הדור בעניין סערת עוף הבראקל, שכידוע עורר פולמוס הלכתי נרחב אודות כשרותו.

במהלך הדיון המכריע, הודיע הגר"ש מחפוד כי לאור הכרעתו של מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א כי במצב הנוכחי אין לטהר את העוף, גם בבד"ץ יורה דעה לא ישחטו עופות מזן הבראקל כל עוד לא יקבלו עדויות ברורות על כשרותו של העוף

קול ברמה

קטגוריה: ,